Povežite se z nami

gospodarstvo

Komisija se nanaša na nizozemsko sodišče

DELITI:

objavljeno

on

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Nizozemski začne postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi nezadostne zaščite pravic zaposlenih na materinskem, posvojiteljskem ali starševskem dopustu, povezanih z njihovo vrnitvijo na delo. V skladu z direktivo EU o enakosti spolov so zaposleni, ki se vrnejo z materinskega, posvojiteljskega ali starševskega dopusta, upravičeni do vrnitve na svoje delovno mesto ali na enakovredno delovno mesto.
Pravila EU določajo tudi, da bo zaposleni deležen tudi izboljšanja delovnih pogojev, do katerih bi bil upravičen v času njihove odsotnosti. Direktiva EU zahteva, da nacionalna zakonodaja izrecno ščiti te delovne pravice.

Trenutno nizozemska zakonodaja ne vključuje posebnih in izrecnih določb, ki zagotavljajo zaščito v zvezi z vrnitvijo s porodniškega, očetovskega ali posvojiteljskega dopusta. To postavlja dvom o stopnji zaščite, ki jo predvideva nizozemska zakonodaja, in državljanom otežuje poznavanje in uveljavljanje svojih pravic.

Komisija je to vprašanje prvič sprožila pri nizozemskih organih v uradnih opominih, poslanih julija 2007 in januarja 2009. Sledilo je obrazloženo mnenje, poslano septembra 2011. Od takrat je bila leta 2011 sprejeta nova nizozemska zakonodaja, ki je spremenila opredelitve neposredne in posredne diskriminacije in jo uskladila z Direktivo o enakosti spolov. Vendar Komisija zdaj proti Nizozemski zaradi preostalih neskladnosti predlaga Sodišče Nizozemske: zakonodaja še vedno ne vsebuje posebnih določb, ki bi določale pogoje, pod katerimi se lahko zaposleni vrnejo na svoja delovna mesta. Poleg tega ni izrecne določbe, ki bi zagotavljala nič manj ugodno obravnavo žensk, ki se vračajo s porodniškega dopusta, ter moških in žensk po uveljavljanju ločenih pravic do očetovskega in posvojiteljskega dopusta. Komisija meni, da nizozemska zakonodaja ne zadostuje za zagotovitev popolne pravne zaščite žensk in moških, ki se vračajo s porodniškega, očetovskega ali posvojiteljskega dopusta.

Direktiva z dne 5. julija 2006 o izvajanju načela enakih možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah zaposlovanja in poklica (prenovitev) ("Direktiva o enakosti spolov") prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo ter nadlegovanje in spolno nadlegovanje na področju zaposlovanja in poklica. Zajema tudi izvajanje načela enakega obravnavanja v zvezi z dostopom do zaposlitve, vključno z napredovanjem, in poklicnim usposabljanjem; delovni pogoji, vključno s plačami in poklicnimi sistemi socialne varnosti.

 

oglas

Anna van Densky

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.
oglas

Trendi