Povežite se z nami

Dobrobit živali

Komisija predlaga nova pravila za izboljšanje dobrega počutja živali

DELITI:

objavljeno

on

Kot je bilo napovedano v strategiji od vil do vilic, agendi evropskega zelenega dogovora za trajnostno kmetijstvo in proizvodnjo hrane, je Komisija danes predlagala največjo reformo pravil EU o dobrem počutju živali med prevozom v zadnjih 20 letih. Komisija prav tako prvič v zgodovini predlaga nova pravila EU o dobrem počutju in sledljivosti psov in mačk, ki se vzrejajo, gojijo in tržijo kot hišne živali za gospodarske namene.

Paket vključuje prenovo sedanjih pravil EU za živali v transportu, ki bo izboljšati dobro počutje 1.6 milijarde živali vsako leto prevažajo v EU in iz nje. Nova pravila odražajo najnovejše znanstvene dokaze in spoznanja ter tehnološki razvoj.

Nova pravila o dobro počutje in sledljivost psi in mačke, bo prvič vzpostavil enotne standarde EU za vzrejo, namestitev in ravnanje s psi in mačkami v vzrejnih obratih in trgovinah za male živali ter zavetiščih. Sledljivost psov in mačk bo okrepljena tudi z obvezno identifikacijo in registracijo v nacionalnih zbirkah podatkov za boj proti nezakoniti trgovini in boljši nadzor nad pogoji dobrega počutja živali v obratih.

Na koncu Komisija predlaga nadaljnje korake za obravnavo Evropska državljanska pobuda (ECI) „Evropa brez krzna“, ki zahteva EU prepoved gojenja krzna in prodaje izdelkov, ki vsebujejo tako krzno, na enotnem trgu. Komisija pozdravlja pobudo in priznava, da dobro počutje živali še vedno močno skrbi evropske državljane.

Boljša pravila za prevoz živali

Obstoječa pravila EU za živali v prevozu so stara 20 let. Ne odražajo več trenutne realnosti, najnovejših znanstvenih spoznanj in nasvetov, trajnostnih ciljev ali upravičenih skrbi naših državljanov, ko gre za dobro počutje živali. Današnji predlog se torej osredotoča na ključna področja, ključna za zagotavljanje dobrega počutja živali v prevozu:

  • Potovalni časi se bodo skrajšali in med dolgimi vožnjami je treba živali raztovoriti za čas počitka, hranjenja in napajanja. Posebna pravila bodo veljala za živali za zakol ter za ranljive živali, kot so neodstavljena teleta in breje živali.
  • Dodatki za zagotovitev minimalen prostor za različne živali povečali in prilagodili vsaki vrsti.
  • Prevoz pri ekstremnih temperaturah bodo veljali strogi pogoji, vključno z omejitvijo prevoza le na nočni čas, ko temperature presežejo 30 stopinj. Poleg tega morajo biti cestna vozila pokrita, ko so temperature pod 0 °C, kroženje zraka v prostoru za živali pa je nadzorovano, da se živali zaščitijo pred izpostavljenostjo vetru med potovanjem. Če se temperature spustijo pod -5°C, ob upoštevanju prej navedenih ukrepov trajanje potovanja ne sme preseči 9 ur.
  • Pravila za Izvoz živih živali iz Unije bodo poostreni, vključno z boljšim nadzorom v tretjih državah, da bodo izpolnjeni enakovredni standardi, kot veljajo v EU.
  • Izkoristili bomo maksimum digitalna orodja za lažje uveljavljanje prometnih pravil (npr. določanje položaja vozil v realnem času; centralna zbirka podatkov).

Boljše počutje psov in mačk

oglas

Približno 44 % gospodinjstev v EU ima hišne živali. Trgovina pri psih in mačkah je v zadnjih letih močno naraslo, z an letna vrednost 1.3 milijarde evrov. Vendar se standardi dobrega počutja živali za poklicno vzrejo, rejo in prodajo psov in mačk med državami članicami zelo razlikujejo. Obstaja tudi veliko dokazov o podstandardnih praksah in zloraba.

Poleg tega nezakonita trgovina s psi in mačkami je močno narasla, ki ga pospešuje rastoči spletni trg, ki zdaj predstavlja 60 % vse prodaje psov in mačk v EU. Nov poročilo objavljeno danes, obsoja obseg nezakonite trgovine s psi in mačkami ter trenutne vrzeli, ki to omogočajo.

Današnji predlog ne predstavlja novih predpisov za državljane in lastnike hišnih ljubljenčkov. Določa enotna pravila EU za dobro počutje psov in mačk, ki se vzrejajo ali gojijo v obratih za vzrejo, v trgovinah za male živali in v zavetiščih:

  • Prvič doslej bodo minimalni standardi veljali za vzreja, nastanitev, oskrba in zdravljenje teh živali po vsej EU.
  • Stroga zahteve glede sledljivosti, skupaj z avtomatsko preverjanje spletne prodaje, bo organom pomagal pri nadzoru vzreje in trgovanja s psi in mačkami ter kupcem pri preverjanju pravilne identifikacije in registracije.
  • Države članice bodo morale ponuditi usposabljanje skrbnikov živali in vsi, ki kupujejo psa ali mačko, bodo o pomembnosti obveščeni odgovornega lastništva.
  • Uvoz psov in mačk bo moral izpolnjevati enakovredne standarde dobrega počutja.

Odgovor na evropsko državljansko pobudo „Evropa brez krzna“

Komisija se je danes odzvala tudi na a Državljanska pobuda. Pobuda "Evropa brez krzna" poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za prepoved: (i) zadrževanja in ubijanja živali za edini ali glavni namen proizvodnje krzna in (ii) dajanja krzna gojenih živali in izdelkov, ki vsebujejo takega krzna, na trgu EU. Odpira tudi pomembna vprašanja v zvezi z varovanjem zdravja ljudi, živali in okolja, ki jih bo Komisija ocenila po svojem « One Health pristop », katerega temeljno načelo je spoznanje, da so zdravje ljudi, živali in okolja neločljivo povezani.

Komisija je agencijo EFSA zadolžila za pripravo znanstvenega mnenja o dobrobiti živali, ki se gojijo za krzno. Na podlagi tega znanstvenega prispevka ter ocene gospodarskih in družbenih učinkov bo Komisija nato sporočila najprimernejše ukrepe.

Naslednji koraki

Oba zakonodajna predloga bosta predložena Evropskemu parlamentu in Svetu. V zvezi z evropsko državljansko pobudo bo EFSA začela znanstveno oceno na podlagi zahteve Komisije in svoje znanstveno mnenje podala do marca 2025.

Komisija bo nadaljevala tudi pripravljalno delo na drugih predlogih za dobro počutje živali, kot je bilo napovedano v strategiji od vil do vilic.

Več informacij

Uredba o dobrem počutju psov in mačk ter njihovi sledljivosti

Uredba o zaščiti živali med prevozom 

Vprašanja in odgovori Dobro počutje živali v transportu

Vprašanja in odgovori Dobro počutje psov in mačk

Vprašanja in odgovori Evropska državljanska pobuda “Evropa brez krzna”

Informativni list Dobro počutje živali v prometu

Informativni list Dobro počutje psov in mačk

Evropska komisija za javno zdravje

Evropska agencija za varnost hrane

"Več kot 80 % državljanov EU želi boljšo zaščito živali. Danes sprejemamo zelo pomemben sveženj pravil, ki zagotavljajo boljše počutje živali med prevozom. Potovalni časi, potovalni prostor in potovalne temperature bodo prilagojeni za izboljšanje njihovega počutja. Poleg tega prvič predstavljamo pravila, ki bodo izboljšala ravnanje rejcev in trgovin z malimi živalmi do človekovih najboljših prijateljev: mačk in psov.Naš način ravnanja z naravo, tudi živalmi, pove veliko o tem, kakšni ljudje smo in jaz vesel sem, da danes dosegamo napredek za dobro počutje živali." Maroš Šefčovič, izvršni podpredsednik za Evropski zeleni dogovor, medinstitucionalne odnose in predvidevanje - 06

"Dobro počutje živali je vprašanje, ki ga državljani EU zelo zanimajo in delo za njegovo izboljšanje je naša politična prednostna naloga od prvega dne. Skoraj polovica evropskih gospodinjstev ima psa ali mačko, kar kaže na pomen naših današnjih dejanj. Danes, za prvič v zgodovini predlagamo skupna pravila EU za boljšo zaščito milijonov psov in mačk, vzrejenih v EU, in zagotavljanje prepotrebne varnosti za bodoče lastnike hišnih ljubljenčkov. Prav tako prvič v 20 letih posodabljamo pravila o prevozu živali, izboljšati njihovo dobro počutje in preprečiti slabo ravnanje z živalmi med prevozom. Dobro počutje živali ni nujno le za zdravje in dobro počutje živali, temveč tudi za humano, zdravo in trajnostno družbo.« Stella Kyriakides, komisarka za zdravje in varnost hrane - 06. 12. 2023

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.
oglas

Trendi