Povežite se z nami

Promet

Spraviti železnico "v Evropo"

DELITI:

objavljeno

on

Pred volitvami v EU letos junija je Skupnost evropskih železniških in infrastrukturnih podjetij (CER) na dogodku na visoki ravni, ki ga je v Evropskem parlamentu gostil evropski poslanec Dominique Riquet, objavila svoj manifest za obdobje 2024–29 »Na poti za Evropo«. Manifest, ki je trdno usmerjen v doseganje ciljev glede modalnega prehoda in modalnega deleža iz strategije EU za trajnostno in pametno mobilnost, določa vizijo evropskega železniškega sektorja za dobro delujoče storitve železniškega potniškega in tovornega prometa v omrežju železniške infrastrukture z visoko zmogljivostjo, ki bo biti ključni dejavnik zelenih in digitalnih prehodov v Evropi.

Železnice imajo visoke ambicije za prihodnost trajnostnega prometa v Evropi: hitre povezave med vsemi prestolnicami in večjimi mesti EU, kakovostne regionalne storitve za vse, več nočnih vlakov in možnosti trajnostnega turizma, popolnoma digitalni tovorni promet z železnico kot hrbtenico omrežja. - brez logistike. Pomen teh vprašanj je bil poudarjen tudi v poročilu na visoki ravni nekdanjega italijanskega premierja Enrica Lette o prihodnosti enotnega trga, ki poziva EU k izgradnji hitrih železniških povezav med vsemi prestolnicami EU, da bi rešili "očitni paradoks" v infrastruktura EU.

Manifest trdi, da bi morala biti železnica s svojimi edinstvenimi prednostmi v smislu prihranka emisij, energetske učinkovitosti in ustvarjanja gospodarske dejavnosti v središču vseh političnih orodij, namenjenih spodbujanju trajnosti, energetske neodvisnosti in blaginje Evrope. CER poudarja potrebo po strateški viziji, ki vključuje trajnostni promet.

Podpiranje javnih in zasebnih naložb v infrastrukturo je ključnega pomena za nadaljnje spodbujanje železniških projektov v vseevropskem prometnem omrežju TEN-T, pa tudi za poglabljanje enotnega trga z glavnim načrtom za visoke hitrosti in pospeševanje interoperabilnosti. Ta razvoj gre z roko v roki z uvedbo digitalnih omogočalcev, ki omogočajo varnejše in učinkovitejše železniške operacije v EU. CER poziva države članice, naj to postavijo za prednostno nalogo v naslednjem mandatu Evropske komisije in parlamenta.  

Opredeljeni so štirje temeljni stebri za usmerjanje prihodnjih političnih ukrepov:

  • Poštena konkurenca med načini – Kljub preteklim prizadevanjem današnji regulativni okvir ni pošten, saj železnice nosijo veliko stroškov in obveznosti, ki jih drugi načini prevoza ne nalagajo. Še veliko je treba storiti za odpravo neravnovesij v pogojih in cenah za dostop do infrastrukture, obdavčitvi energije, pravilih o DDV in različnih socialnih razmerah, zlasti za omogočanje praks socialnega dampinga v cestnem sektorju.
  • Ustrezno financiranje železnic – Železnice potrebujejo pošteno, dolgoročno in celovito financiranje. Za izpolnitev velikih potreb sektorja po naložbah v infrastrukturo bo potrebna večja proračunska vrstica EU za promet v povečanem večletnem finančnem okviru, vključno z novimi viri financiranja EU, kot so namenski prihodki iz sistema EU za trgovanje z emisijami.
  • Uvedba ključnih digitalnih omogočiteljev železnice – to vključuje evropski sistem za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) in digitalno upravljanje zmogljivosti (DCM) za optimizirano uporabo železniškega omrežja, digitalno samodejno spajanje (DAC) kot ključni korak k popolnemu digitalnemu tovornemu prometu in Open Sales and Distribution Model (OSDM) za lažje mednarodno prodajo vstopnic. Takšni digitalni menjalniki iger ne le izboljšajo železniške storitve za končne uporabnike, ampak tudi zmanjšajo stroške. Na primer, povečanje železniške zmogljivosti, ki ga je mogoče doseči z digitalnimi sredstvi z DCM, zahteva samo 5 % proračuna, ki bi bil potreben za izgradnjo nove fizične železniške infrastrukture.
  • Bolj zelen pristop k tržnim politikam in politikam konkurence – Politika konkurence mora bolje upoštevati podnebne in okoljske politike EU ter se mora izogibati kakršnemu koli modalnemu prehodu na načine prevoza, ki bolj onesnažujejo okolje. Nekateri segmenti železniškega trga, kot je enojni vagon, danes pogosto niso ekonomsko upravičeni, vendar predstavljajo trajnostno vzdržno prometno rešitev za boj proti podnebni krizi. Pomoči takšnim storitvam ni mogoče oceniti na podlagi pravil, ki ne upoštevajo strateških političnih usmeritev EU kot celote, vključno s cilji zelenega dogovora EU.

Med predstavitvenim dogodkom je CER zbral vtise sedanjih oblikovalcev politik in zunanjih deležnikov, ki predstavljajo poslovne uporabnike in uporabnike civilne družbe železniških storitev, od katerih so mnogi prispevali k raziskavi leta 2023, ki je bila vključena v končni manifest.

Poslanec Evropskega parlamenta Dominique Riquet je dejal, da je »ob koncu tega parlamentarnega mandata čas, da ocenimo svoje dosežke. Veliko smo dosegli s CEF II, trenutno uredbo o železniških zmogljivostih ali smernicami TEN-T. Kljub temu se boj za železnico nadaljuje. Zdaj moramo razmisliti o prihodnjem razvoju politik, da bi jo kar najbolje izkoristili in dosegli naše cilje razogljičenja.”

oglas

Osrednji govornik, podpredsednik belgijske vlade in minister za mobilnost Georges Gilkinet je pozdravil pobudo sektorja in izjavil, da morajo vlaki postati hrbtenica naše evropske mobilnosti, če želimo razogljičiti naša gospodarstva. Prehod na železnico, najbolj trajnosten način prevoza, mora biti politična prednostna naloga naslednje Evropske komisije. Da bi to uresničili in povezali vse Evropejce z železnico, moramo v sektor vlagati ogromno. Program CEF ima ključno vlogo in v tej smeri moramo nadaljevati s tretjim in dobro financiranim razpisom CEF. Dolgoročna vizija, dobro financiranje in ljudje so ključ do evropske mobilnosti, ki je pripravljena na prihodnost.”

Filip Alexandru Negreanu Arboreanu, vodja kabineta evropske komisarke za promet Adine Vălean, se je na predstavitvenem dogodku pozitivno odzval na manifest. »Vaša podpora močnemu instrumentu financiranja prometne infrastrukture je izjemno dragocena in zelo cenjena. Prav tako se lahko zanesete na našo podporo, da bo železnica postala želeni način prevoza prihodnosti,« je dejal.

Izvršni direktor CER Alberto Mazzola je dejal, da se »v Manifestu CER železnice zavezujejo, da bodo novim generacijam Evropejcev zagotovile: boljše potniške storitve za vse, vključno s hitrimi povezavami med prestolnicami in večjimi mesti; digitalne železniške tovorne operacije, povezane z drugimi načini, kar vodi v evropsko logistiko brez emisij; ter zanesljivo, varno in hitro infrastrukturo ter izboljšave obstoječega omrežja s posodobitvijo in digitalizacijo. Pozivamo EU in države članice k trajnostni naložbeni politiki, da še naprej dajejo prednost železnici in jo podpirajo. 

Manifest CER 2024–2029 s konkretnimi političnimi predlogi za vsakega od štirih stebrov kaže, kaj je potrebno, da se železnici omogoči nadaljnji razvoj in Evropa izkoristi polni potencial železnice.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi