Pogoji uporabe

Pogoji za uporabo spletnih strani

Dostop do spletne strani www.eureporter.co in www.eureporter.tv ter njegovih glasil (»spletna stran«) zagotavlja HALF TIDY LTD trgovanje kot EU REPORTER.
EU REPORTER lahko po lastni presoji spremeni te pogoje ("pogoji").
Če ste ("uporabnik"), ne da se strinjate s temi pogoji, ne smete uporabljati spletno stran ali se naročite na svojih glasilih.
HALF TIDY LTD
Registrirana v Angliji in Walesu, družba ne: 6624898, DDV ni: GB 995 6193 59
Sedež: 34 Wellfield Road, Cardiff, CF24 3PB. Združeno kraljestvo

1. Vsebina spletne strani
(a) Čeprav je podatek vsebovan v spletni strani redno posodabljajo, ni jamstvo, da so informacije, navedene na tej spletni strani so pravilni, popolni in / ali up-to-date.
(b) Vsebine, vsebovane na spletnih straneh so na voljo le za splošno informativne namene in ne predstavljajo pravno in drugo strokovno svetovanje o vsakem predmetu.
REPORTER (c) EU ne sprejema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi lahko izhajala iz zanašanja na vsebine, ki jih vsebuje na spletni strani.
(d) Ta spletna stran in njena vsebina so na voljo "KOT JE" in "KOT SO NA VOLJO" brez kakršnega koli jamstva, bodisi eksplicitna ali implicitna, vključno z, vendar ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo, primernosti za določen namen, ali brez kršitev.
(e) Uporabnik se strinja, da uporabite spletno stran in njene vsebine samo za zakonite namene in na način, ki ne krši pravic, omejevati ali ovirati koga drugega in z zadovoljstvom uporabljali spletne strani in njene vsebine. Prepovedano vedenje vključuje nadlegujejo ali povzroča stisko ali neprijetnosti za vsako osebo, prenos nespodobno, neresnične ali žaljive vsebine ali ovirali normalen pretok dialoga znotraj Reporter EU.
2. Avtorske pravice in blagovne znamke
(a) Vse avtorske pravice, blagovne znamke, pravice iz modela, patenti in druge pravice intelektualne lastnine (registrirane ali neregistrirane) na spletni strani in vse vsebine (vključno z vsemi aplikacijami), ki se nahajajo na spletni strani še naprej pristojen Reporter EU ali njegovih dajalcev licence.
(b) imena, podobe, logotipi, ki označujejo Reporter EU ali tretje stranke in njihove izdelke in storitve, ki so predmet avtorskih pravic, pravic iz modela in blagovnih znamk Reporter EU in / ali tretjim osebam. Nič v teh pogojih, se štejejo kot podeljuje nobene licence ali pravice do uporabe katerekoli znamke, pravice iz modela ali avtorske pravice Reporter EU ali tretji osebi.
(c) Fotografije in videi so avtorske pravice za Reporter EU, razen če je izrecno navedeno drugače in v dobro
3. Uporaba spletne strani
(a) Dovoljenje se izda za nalaganje in začasno skladiščenje na spletni strani z namenom ogled na osebnem računalniku.
(b) Vsebine na spletni strani so zaščiteni z avtorskimi pravicami, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij in poleg dovoljenje navedeno, je reprodukcija, trajno shranjevanje ali retransmisija vsebine prepovedana brez predhodnega pisnega soglasja.
(c) Občasno republishing tiskajo ali video (enkrat na teden ali redkeje), za nekomercialne namene je dovoljena le z navedbo vira in s povezovanjem na originalni članek. Vsaka druga uporaba je predmet združevanja je dovoljena le s predhodnim soglasjem Reporter EU in je lahko predmet pristojbino. Za podrobnosti v tem smislu se obrnite publisher@eureporter.co
4. Vsebina Third Party in spletna stran
(a) nekatere vsebine (vključno s povezavami, pisma uredniku, blog delovnih mest in pripombe na člene) na spletni strani so, ki jih tretje osebe lahko privedejo do drugih spletnih strani, vključno s tistimi, upravlja in jih tretje osebe v svojih nogah ("Content Third Party ').
(b) REPORTER EU vključuje vsebine tretjih oseb le kot ugodnost za svoje uporabnike, in prisotnost takih vsebin ne pomeni odgovornost EU Reporter je za njih, za povezane spletne strani ali potrditev vsebine ali povezanega spletnega mesta ali njegovega upravljavca.
(c) Vsebina tretja oseba mora biti civilna in okusna. To ne sme biti moteča ali žaljiva. Ne sme vsebovati nezakonite vsebine, neprimerne imena uporabnikov (npr vulgarna, žaljiva itd) ali off-topic material.
(d) in oglaševanje v vsebine tretjih oseb ni dovoljeno, razen če je bila predhodna pisna odobritev Reporter EU.
(e) Z delitvijo nobene vsebine tretjih oseb (vključno z vsemi besedilo, fotografijo, grafiko ali video) s Reporter EU, ki jo podeli za Reporter EU, brezplačno dovoljenje za uporabo gradiva na kakršen koli način, da hoče (vključno spreminjanje in prilagajanje za operativnih in uredniških razlogov) za Reporter storitev v EU. V določenih okoliščinah lahko REPORTER EU delite vaš prispevek s tretjimi osebami.
(g) Naslov vsebine tretjih oseb uredniku na editor@eureporter.co~~pobj
5. Zaščita zasebnosti
Uporabnikov osebni podatki bodo varovani in jih ne bomo prodali, s katerimi se trguje ali v najem tretjim osebam, razen če je izrecno navedeno.
6. Glasila
Uporabnik, ki ne želi več prejemati glasila EU Reporter je lahko opt-out s klikom na povezavo za odjavo na dnu novice in sledite povezavi.
7. Višja sila
EU REPORTER ne bo odgovoren ali se šteje, da je v zamudi, za vsako zamudo ali neuspeh pri opravljanju ali prekinitve dobave koli vsebine, ki izhajajo iz kateregakoli vzroka izven njegovega nadzora, vključno z, vendar ne omejeno na neuspeh elektronske ali mehanske opreme ali komunikacijskih vodov, telefona ali druge težave, računalniški virusi, nepooblaščen dostop, krajo, napake operaterja, hudo vreme, potresi ali naravne nesreče, stavke ali druge težave dela, vojne, ali vladne omejitve.
8. Odškodnina
Uporabniki se strinjajo, da se razbremeni, braniti in držite neškodljiv Reporter EU, njene partnerje, stranke, zaposlene, funkcionarje in direktorje, od in proti kateri koli in vseh terjatev, obveznosti, kazni, naselja, sodb, pristojbine (vključno z razumnimi odvetniškimi stroški), ki izhajajo iz ( i) kakršne koli vsebine, ki jih lahko uporabnik ali kdorkoli predloži, oddajati ali prenašati na spletni strani (vključno vsebine tretje osebe); (ii) uporabnikova uporaba Reporter storitev v EU; (iii) kršitev uporabnikova teh pogojev; in (iv) vsaka kršitev ali opustitev, ki ser v skladu z vsemi zakoni in predpisi v zvezi s storitvami.
9. Pristojnost in arbitraža
(a) Ti pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Anglije in Walesa, ki imajo izključno pristojnost nad morebitnih sporov.
(b) Če je katera koli določba te pogodbe, ki jih je sodišče pristojno, da je nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, se preostale določbe ostanejo v polni veljavi.
(c) Vsaka vzrok delovanja tvoje v zvezi s temi pogoji, je treba vložiti pri pristojnem sodišču v roku enega leta po tem, ko je vzrok za tožbo se je pojavila, ali pa kot vzrok bo zastarala, neveljavna in nična.
Kontakt
Naslov vaše povratne informacije:
REPORTER EU,
PO Box 73, Mednarodno tiskovno središče, 1 Boulevard Charlemagne, B-1041 Bruselj
publisher@eureporter.co

Komercialni Pogoji
1. SPLOŠNI POGOJI
I.1. Pogodbenice

(a) besedilo teh poslovnih pogojih je zavezujoča za pogodbenice, tj stranko in ponudnikom.
(b) Stranka - organizacija sklenitvijo pisnega pogodbenega dogovora z izvajalcem (npr REPORTER EU, Sponzor, oglaševalcev, EU projekti, Syndication partner, Client agende, Job Site ali Press Release Services).
(c) Ponudnik - pol TIDY LTD delovanje spletne strani "EU REPORTER.CO" in "REPORTER.TV EU" (v nadaljevanju strani), in zagotavljanje storitev spletnega medija EU. Ponudnik je registrirana v Angliji in Walesu, kot POLOVICA TIDY LTD trgovanje kot novinar v EU, podjetja ne: 6624898, DDV ni: GB 995 6193 59
I.2. Uvodne določbe
(a) Ti se štejejo za komercialnimi pogoji ponudnika.
(b) Ti pogoji veljajo za ponudnika in njegove stranke kot od 24th decembra 2010.
(c) komercialnih Pogoji sestavni del kakršne koli pogodbe med naročnikom in ponudnikom.
(d) pogodba med naročnikom in ponudnikom se določi na podlagi pisnega naročila - tudi v obliki elektronske pošte in elektronskih obrazcev naročil (v nadaljnjem besedilu "Sklep").
(e) Če ponudnik obvesti stranko, v dveh (2) delovnih dneh po prejemu naročila, ki ga ne sprejema določene pogoje reda, bodo izpolnjeni pogoji, navedeni v odredbi, se šteje, veljajo za razmerja med pogodbenicama.
(f) pogodba med naročnikom in izvajalcem je bila ustanovljena tudi, če naročnik sprejme predlog izvajalca za spremembo pogojev odredbe. Potem so pogodbena razmerja urejena z najnovejšimi dogovorjenimi pogoji.
(g) Dogovorjeni pogoji pogodbenih razmerij se lahko spremeni ali ukine le na podlagi izrecnega soglasja obeh pogodbenic.
I.3. Vsebina predstave
Predmet izvedbe je opravljanje storitev v zvezi z linijo ponudnika poslovanja, zlasti uspešnost opravljanja storitev za oglaševalce, Sponzorji, EU projekti, Syndication partner in Stranke delovišču, agende in pritisnite storitve za javnost ( v nadaljnjem besedilu "Job") v skladu z zahtevami, določenimi v uredbi.
I.4. Uredništvo Neodvisnost
Ponudnik deluje na podlagi uredniške neodvisnosti in ne omejijo kritje za svoje stranke. Načela so pojasnjene v uredniškem misiji EU Reporterja.
I.5. Pogodba za obnovo in prenehanje
(a) Naročilo Obnova velja za Sponzorji
(b) Naročilo Obnova se zgodi samodejno, eno leto po datumu podpisa ("Datum podaljšanja"), in vsako naslednje leto, razen če ena stranka odpove pogodbo s priporočeno pošto najpozneje en mesec pred obnovo Datum. Je cena vsake obnovo se bo povečala s 5 odstotkov, razen če ni drugače pisno dogovorjeno med pogodbenicama najpozneje en mesec pred obnovo Datum.
(c) Če jih je naročnik zahteval, ponudnik ponuja srečanje dosežek in zagotavlja letno poročilo o storitve, oglaševanje izvaja in statistika 6 tednov pred datumom obnovitve.
I.6. Pogoji, ki urejajo Neizkoriščene Job
(a) Vsak Job, ki je bilo naloženo, vendar je bila s strani naročnika ne uporabljajo do prenove Datum (npr oglaševanje, zaposlitvenih oglasov), ni mogoče prenesti v obdobje po podaljšanju datuma, razen če ni dogovorjeno s pisnim soglasjem obeh pogodbenic .
(b) Prenos tega opravila v korist drugih organizacij ni mogoče, razen če ni dogovorjeno s pisnim soglasjem obeh pogodbenic.
I.7. Stranke, navedenih v publikacije
Lahko omenimo stranke (z logotipom in / ali ime) v tisku ponudnika in elektronskih publikacij. Ponudnik zagotavlja, da je to storitev za stranko, da poveča svojo prepoznavnost v krogih EU. Če naročnik ne želi biti omenjen v teh publikacijah, bi morala to omeniti, da je ponudnik in jih vključi v red.
I.8. Avtorske pravice in blagovne znamke
Ponudnik ne odgovarja za morebitne posledice, povezane z vsako kršitev avtorskih pravic.
I.9. Sodelovanje in zaupanje
(a) Stranka se zavezuje, do enega leta po koncu katerega koli sporazuma, ne da pasivno ali aktivno zaposliti vsakega posameznega člana ekipe ponudnika je, da s polnim ali skrajšanim delovnim časom so, kot zaposleni ali ponudnik storitev, brez predhodnega pisnega soglasja ponudnik.
(b) Ponudnik pozdravlja poizvedbe in predloge, ki jih intermediatov, kot so agencije ali svetovanj v imenu drugih podjetij, ki so nove možnosti, ki še niso v stiku s ponudnikom. V takih primerih je ponudnik spoštuje vrednost stikov in idej na voljo, in cilje, ki naj spoštuje vlogo vmesna, vključno - po želji - njihova želja, da je obveščena o stikih s to stranko.
I.10. Zaščita zasebnosti
(a) Ponudnik bo varovala vse osebne ali naročnikovih podatkov, ki z njo. Izvajalec se zavezuje, da zaščiti zasebnost in ne bo prodal, trgovino ali najem zasebne informacije tretjim osebam, razen če je izrecno navedeno.
(b) Ponudnik se zavezuje, da ohrani zaupnost glede vseh poslih, povezanih s temo predstave.
I.11. Cena

Vse cene v ceniku storitev so brez DDV. DDV se bo uporabljal v skladu s pravili o DDV v Združenem kraljestvu.
I.12. Plačilni pogoji
(a) Ponudnik ima pravico, da izda račun takoj, ko je Job dopolni v skladu z naročilom, ali takoj, ko naročnik postane oglaševalcev ali sponzor.
(b) cena Job bo izplačana na podlagi računa, ki ga za ponudnika, katerega zapadlost se bo določen v tem izdanega računa.
(c) Naročnik bi moral plačati za delo v enem obroku v roku, navedenem spodaj, šteto od datuma izstavitve računa na UK bančni račun ponudnika, razen če v naročilu ni drugače navedeno. Če plačilnih pogojev v konfliktu reda s temi pogoji, je treba uporabiti prvo.
(d) Naročnik plačila je 30 koledarskih dni po tem, ko je bil izdan račun, razen če je v pogodbi določeno drugače.
I.13. Pozna plačila
Če naročnik ne plača pravočasno po opominu, ponudnik si pridržuje pravico, da (i) naboja interesu 5 odstotkov na mesec, ki se uporablja za znesek računa brez DDV od prvotnega datuma zapadlosti, (ii) odstraniti vsako oglaševalsko gradivo ali sklicevanje na stranko iz mesta, (iii) sprejme vse pravne ukrepe.
I.14. Pokvarjena Job
(a) Opravljeno delo se šteje za napako, če ni bilo izvedeno v skladu z naročilom.
(b) V vseh drugih primerih se Job, se šteje, da so bila pravilno opravljena.
I.15. Pritožbe
(a) Vse pritožbe bodo v pisni obliki. Pritožba mora navesti razloge za pritožbo in opisati vrsto pomanjkljivosti.
(b) Če ponudnik prepozna pritožba naročnika kot upravičen, mora zagotoviti revizijo Job na svoje stroške.
I.16. Rok za pritožbe
(a) Vse terjatve, ki izhajajo iz odgovornosti za napake preneha veljati, če so narejene z zamudo.
(b) Naročnik mora vložiti vse zahtevke, ki temeljijo na morebitnih napak v službo brez nepotrebnega odlašanja takoj po odkritju teh napak.
I.17. Odstop od pogodbe
(a) Vsaka pogodbenica ima pravico, da odstopi od pogodbe, če se po sklenitvi pogodbe, nepremostljive ovire se pojavijo na njenem delu, ki onemogočajo izpolnjevanje svojih obveznosti.
(b) Pogodbenica odstopa od pogodbe, mora o tem obvestiti drugo pogodbenico o tem dejstvu v pisni obliki.
(c) Ponudnik ne odgovarja naročniku za škodo, ki so nastali zaradi neizpolnjevanja sklenjene pogodbe, če je to posledica nepredvidenih in neizogibnih dogodkov, katerih pojav je izvajalec ne bi mogel preprečiti (glej točko I.20 spodaj).

I.18. Veljavno pravo in pristojnost
(a) Ti pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Anglije in Walesa, ki ima izključno pristojnost za reševanje vseh morebitnih sporov.
(b) V primeru težav se izvaja ali razlago te pogoje, bo treba predložiti v arbitražo z enim razsodnika s skupnim dogovorom pogodbenic imenuje, v roku enega meseca od ene stranke, ki jo zahtevajo. V primeru, da se stranke ne morejo dogovoriti o skupnem razsodnik, v še enem mesecu, bo vsak imenuje enega arbitra in oba arbitri bo imenovati tretjo. Stranke bodo zavezane z ugotovitvami razsodnika (ov).
(c) Jezik postopka bo angleščina in pravna načela, ki bodo tiste angleškega prava in sodne prakse.

I.19. Neodvisnost / Survival / Zastaranje
(a) Če je katera koli določba te pogodbe, ki jih je sodišče pristojno, da je nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, se preostale določbe ostanejo v polni veljavi.
(b) Vsak vzrok delovanja naročniku v zvezi s temi pogoji je treba vložiti pri pristojnem sodišču v roku enega leta po tem, ko je vzrok za tožbo se je pojavila, ali pa kot vzrok bo zastarala, neveljavna in nična.

I.20. Višja sila
Ponudnik, njegove podružnice in njeni ponudniki informacij ne bo odgovoren ali se šteje, da je v zamudi, za vsako zamudo ali neuspeh pri opravljanju ali prekinitve dobave vsebine, ki izhaja neposredno ali posredno iz kakršnegakoli vzroka ali okoliščin zunaj v njihovem razumnega nadzora, vključno z, vendar ne omejeno na neuspeh elektronske ali mehanske opreme ali komunikacijskih linijah, telefonu ali drugih težav, računalniških virusov, nepooblaščenim dostopom, krajo, napake operaterja, hudo vreme, potresi ali naravne nesreče, stavke ali druge težave z dela, vojn, ali vladne omejitve .

I.21. Spremembe teh Pogojev
Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti ali spremeni te pogoje ali uvesti nova pravila in pogoje na njegovo željo. Vsaka pogodbenica se šteje, da je sprejela vse nove spremembe 24 ur potem, ko so začele veljati na spletni strani. Pišite publisher@eureporter.co~~dobj za več informacij.

II. OGLAŠEVANJE
II.1. Uvodne določbe

Naslednji pogoji veljajo za tiste odjemalce, ki uporabljajo oglaševalske storitve ponudnika na tem spletnem mestu, partnerskih spletnih straneh in v Glasila, ki jih je ponudnik objavljena (na "oglaševalce").

II.2. Oglaševalske storitve
Job je zagotavljanje oglaševalskih storitev ("oglaševanje"), ki jih določi Oglaševalec v načrtu naročila in medijev o dogovorjenih datumih in dostavljeno na dogovorjeni način.

II.3. Organizacija Oglaševanje
(a) oglaševanje je organiziran v višini tednov, ki se začne v ponedeljek in konča v nedeljo v istem tednu, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
(b) Po prvotni pogodbi, bo ponudnik najprej poslati predlog medijskega načrta omenja obdobje in položaj reklamnega gradiva na spletni strani in v svojih glasilih. Ponudnik bo tudi priložiti predlog odredbe, na podlagi prvotnega sporazuma.
(c) Z dali naročite na ponudnika, Oglaševalec se obvezuje, da sprejme medijski načrt in opravljeno delo in za plačilo končne cene za delo.

II.4. Oglaševanje Ekskluzivnost
Če ni izrecno navedeno v naročilu, oglaševanje oglaševalec na spletnem mestu ali na svojih oddelkih ali v njegovi Glasila ni izključna, tj Oglaševalec se strinja isti oglaševalski položaj z drugimi Oglaševalec (ov).

II.5. Oblikovanje reklamnega materiala
(a) Po prejetju naročila, bo reklamni material se ustvari po Oglaševalski Specifikacije bodisi s strani oglaševalcev ali s strani ponudnika.
(b) Oglaševalec lahko zagotovi Provider s svojo reklamni material: (i) Oglaševanje Material, ki jih posreduje naročnik, mora biti v skladu z EU Reporterja Oglaševanje specifikacij; (ii) oglaševalec predloži reklamni material, ki ga vsaj 5 delovnih dni pred začetkom kampanje.
(c) Če zahteva oglaševalec tako, ponudnik oblikuje oglasnega materiala za Oglaševalec: (i) ponudnik bo zahteval vizualni in besedilni material iz Oglaševalec, ki se bo uporabljal kot navdih za ustvarjanje reklamnega materiala; (ii) ko je oglaševanje Material ustvaril ponudnik, bo to pošlje oglaševalcu za odobritev, z omejitvijo treh osnutkov, vključno s končno verzijo za objavo. Nadaljnje prepih lahko predmet pristojbino. Vsako Oglaševanje Material, ki ga ponudnik ustvaril ostane njegova last in se ne sme ponovno uporabiti brez predhodnega pisnega dovoljenja.
II.6. Odgovornost za reklamni material
(a) V obeh primerih je oglaševalec prevzema polno odgovornost za sporočil in vsebin v reklamnem materialu. Ponudnik si pridržuje pravico, da ne objavi del ali celoten reklamni material, brez kakršne koli odškodnine, tudi če je kontaktna oseba sprva priznala reklamni material, če meni, da je agresiven, neprimerna, preveč "neokusen" ali katerega koli drugega razloga.
(b) ponudnik ne sprejema oglase, ki se razširi zunaj imenovanega oglasni prostor, brez predhodnega pisnega soglasja.
II.7. Kontakt
Pošlji publisher@eureporter.co~~V če želite prejeti več informacij o storitvah ponudnika za oglaševalce.

III. SPONZORSTVO

III.1. Uvodne določbe
(a) Naslednji pogoji veljajo za odjemalce s sponzorstvom, korporativnega ugleda ali sporazuma komunikacija partnerstvo ("sponzor").
(b) Sponzorstvo je oblika javne podpore sponzorja ponudniku. Cilj Ponudnik pomagati učinkovitost in preglednost skupnosti EU z zagotavljanjem informacij o zadevah EU, predvsem na spletu.
(c) Sponzorstvo je podpora za: (i) bodisi celotna platforma ali (ii) za bolj informirano razpravo o določenem odseku ali pododdelku.
(d) Ponudnik si pridržuje pravico, da ustvarite druge vrste sponzorstva, tudi za sponzorstvo primer države, ali vsebin medijev in partnerstev dogodkov.
(e) Sponzoriranje je za eno leto, na eni od jezikovnih različic (angleščina, če ni navedeno drugače). Sponzorstvo se samodejno obnovi v skladu s temi pogoji (glej podpoglavjem I.5 zgoraj).
III.2. No-vpliv sponzorja
(a) Ponudnik je nevtralna medijska platforma za vse akterje v EU, ki zagotavlja nobene storitve lobiranja. Kot UK Limited Company, ponudnik je predmet revizijske zahteve ter objavo svojih računov.
(b) Sponzorji izvaja nima neposrednega vpliva na uredniško vsebino niti niso mišljeno, da podprejo to vsebino.
IV.3. Storitve predvideni Sponzorji
(a) Ponudnik bo zagotovil prepoznavnost na ime in / ali logotipom sponzorja. To vključuje prisotnost na spletni strani, ki mora biti dostopen javnosti brezplačno, in na papirnih publikacijah, kakor tudi omenja, na novinarskih konferencah, če se vse potekalo. Naj bi tako želeli, in jo navede v razumnem roku, lahko naročnik odkloniti navzočnost logotipom na kateri koli od teh medijev.
(b) Job je opravljanje storitev, ki jih je Naročnika v "red" in lahko vključujejo: I. Prepoznavnost in poglavje poudarek - organiziran v skladu z naslednjo tabelo

Vrsta sponzorja Vidnost in združenje za odseke
REPORTER.CO Spletna stran EU Vsi deli spletne strani
REPORTER.CO Spletna stran EU Eno posebno poglavje spletna stran
REPORTER Cela Magazine EU Magazine stran pisavo
REPORTER Magazine EU stran Povezana z ene strani v tiskani in elektronski reviji
EU REPORTER.TV LIVE V živo na spletu TV kanal
REPORTER.TV Watch Spet EU Spletna TV Video na zahtevo
EU REPORTER iPhone & iPad Apps V živo na spletu TV kanal Spletna TV Video na zahtevo

(c) prepoznavnost in ime Logo omemba -
Sponzorji uživajo visoko stopnjo trajne logo prepoznavnosti in ime omembe.
Prepoznavnost na spletni strani je na voljo preko logotipa sponzorja in povezavo do spletne strani korporativnega sponzorja.
Prepoznavnost v Magazine je zagotovljena z logotipom sponzorja in tiskanega povezavo do spletne strani korporativnega sponzorja.
Prepoznavnost na Live Web TV je na voljo preko logotipa sponzorja.
Prepoznavnost na spletna TV Video On Demand je na voljo preko sponzorja logotipa.
Prepoznavnost na iPhone in iPad Apps je na voljo preko logotipa sponzorja in povezavo do spletne strani korporativnega sponzorja.
(d) Oglaševanje (pogoji iz oddelka II zgoraj. velja oglaševanje).
(e) Mreženje in dogodek združenje - Sponzorji so lahko povabljeni na javnih dogodkih, ki jih organizira ponudnik, vključno z delavnicami, (ii) konferencah. Za doplačilo lahko Sponzorji postanejo povezanih s temi dogodki. V tem primeru imajo logotip prepoznavnost na vabil in programov, so javno omenil med dogodkom in ima lahko govori režo in prispevek o programu in seznamom udeležencev. Sponzorji lahko predlaga tudi teme za delavnice, za katere bi se nato z njimi povezanih če je predlagal delavnica poteka.
IV.4. Modularnost Storitve
Storitve sponzorskega paketa so modularno, kar omogoča sponzorji enostavno zamenjati eno storitev z drugo, po dogovoru s ponudnikom.
IV. 5. Obveščanje v primeru sprememb
Izvajalec se zavezuje, da po svojih najboljših močeh, da se doseže izpostavljenost za sponzorje, podoben tistemu, ki je navedeno v naročilnici ali izmenjala korespondenco pred začetkom sponzorskih. Si pridržuje pravico do spreminjanja teh, kadar je to potrebno, in o tem obvesti sponzorji morebitnih večjih sprememb.
IV.6. Kontakt
Pošlji publisher@eureporter.co~~V če želite prejeti več informacij o storitvah ponudnika za sponzorje.
Naslov vaše povratne informacije:

REPORTER EU,
PO BOX 73, Mednarodno tiskovno središče, 1 Boulevard Charlemagne, B-1041 Brussels publisher@eureporter.co