Povežite se z nami

Evropska komisija

Državna pomoč: Komisija odobrila 89.6 milijona EUR madžarske naložbene pomoči za tovarno baterij za električna vozila Samsung SDI

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Evropska komisija je ugotovila, da je madžarski ukrep v višini 89.6 milijona evrov v korist Samsung SDI v skladu s pravili EU o državni pomoči. Pomoč za naložbe bo podprla širitev obrata za proizvodnjo baterijskih celic Samsung SDI za električna vozila („EV“) v Gödu. Pomoč bo prispevala k razvoju regije in ustvarjanju delovnih mest ob ohranjanju konkurence.

Madžarska mera

Samsung SDI je eden glavnih igralcev na hitro rastočem trgu litij-ionskih baterij. Decembra 2017 se je Samsung SDI odločil vložiti 1.2 milijarde evrov v razširitev proizvodne zmogljivosti obstoječega obrata za proizvodnjo baterijskih celic za električna vozila v regiji Göd.

Tovarna je januarja 2022 dosegla polno proizvodno zmogljivost, dobavlja več kot 6 milijonov baterijskih celic na mesec strankam predvsem v Evropskem gospodarskem prostoru in ustvarja 1,200 novih neposrednih delovnih mest.

Proizvodni obrat se nahaja v Gödu v regiji Pešta (osrednja Madžarska) – območje, ki je upravičeno do regionalne pomoči v skladu s čl. 107(3)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Leta 2018 je Madžarska Komisijo obvestila o svojih načrtih, da projektu dodeli 108 milijonov evrov javne podpore. noter oktober 2019Komisija je začela poglobljeno preiskavo, da bi ocenila, ali je ukrep združljiv s Smernicami o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2021. junij 2021, je Komisija razširila obseg svoje preiskave. Komisija je želela zlasti pojasniti, ali:

 • pomoč ima „spodbujevalni učinek“, tj. ali je odločitev družbe Samsung SDI, da razširi svojo proizvodno zmogljivost baterij na Madžarskem, neposredno sprožila javna podpora ali pa bi bila na tem območju izvedena tudi brez pomoči;
 • bi javna podpora prispevala k regionalnemu razvoju ter ali je primerna in sorazmerna;
 • javna podpora bi lahko povzročila selitev delovnih mest iz drugih držav članic EU na Madžarsko.

Pomoč je bila dodeljena decembra 2021, po odobritvi Komisije.

oglas

Ocena Komisije

Med svojo poglobljeno preiskavo je Komisija prejela in analizirala povratne informacije, ki sta jih predložila Madžarska in Samsung SDI. Preiskava Komisije je pokazala, da:

 • brez javnega financiranja projekt ne bi bil izveden na Madžarskem ali kateri koli drugi državi EU, vendar bi se zgodil v tretji državi, saj bi bilo za Samsung SDI bolj donosno, da tam proizvaja baterijske celice in izvozi končni izdelek v Evropo; 
 • pomoč je omejena na minimum, potreben za spodbudo Samsung SDI k izvedbi naložbe na Madžarskem, če ne presega 89.6 milijona EUR. Kot rezultat preiskave je Komisija ugotovila, da prvotno priglašena pomoč v višini 108 milijonov EUR presega minimum, potreben za spodbujanje naložb;
 • regionalna pomoč za naložbe bo prispevala k ustvarjanju delovnih mest, pa tudi h gospodarskemu razvoju in konkurenčnosti prikrajšane regije.

Na podlagi tega je Komisija sklenila, da pozitivni učinki projekta na regionalni razvoj jasno odtehtajo morebitno izkrivljanje konkurence, ki ga povzroča državna pomoč. Komisija je zato odobrila madžarski ukrep v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Ozadje

V skladu s smernicami o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020 mora ukrep pomoči izpolnjevati naslednje pogoje, da ga Komisija odobri:

 • Pomoč mora imeti resničen "spodbujevalni učinek", z drugimi besedami, upravičenca mora učinkovito spodbujati k vlaganju v določeno regijo;
 • Pomoč mora biti na najnižji ravni, ki je potrebna za privabljanje naložb v prikrajšano regijo;
 • Pomoč ne sme imeti nepotrebnih negativnih učinkov, kot je ustvarjanje presežnih zmogljivosti na trgu v zatonu;
 • Pomoč ne sme preseči zgornje meje regionalne pomoči, ki velja za zadevno regijo;
 • Pomoč ne sme neposredno povzročiti selitve obstoječih ali zaprtih dejavnosti od drugod v EU v obrat, ki prejema pomoč; in
 • Pomoč ne sme preusmeriti naložbe iz druge regije v EU, ki ima enako ali nižjo stopnjo gospodarskega razvoja kot regija, v kateri se naložba izvaja.

Komisija je aprila 2021 po oceni Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2021, opravljeni leta 2019, in obsežnem posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi o osnutku besedila sprejela spremenjeno Smernice regionalne pomoči za obdobje 2022–2027. Medtem ko so glavni elementi pravil ostali nespremenjeni, revidirane smernice za regionalno pomoč vključujejo številne ciljno usmerjene prilagoditve za poenostavitev in odražanje izkušenj, pridobljenih pri uporabi prejšnjih pravil, ter odražanje novih prednostnih nalog politike v zvezi z evropskim zelenim dogovorom in evropske industrijske in digitalne strategije. V okviru revidiranih smernic regionalne pomoči, na 16 septembra 2021, je Komisija v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila zemljevid Madžarske za dodeljevanje regionalne pomoči od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2027.

Revidirane smernice so se začele uporabljati 1. januarja 2022. Ne uporabljajo se za pomoč, dodeljeno pred 1. januarjem 2022 (kot v obravnavanem primeru), ki je bila zato ocenjena v skladu s Smernicami o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2021.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod številko primera SA.48556 v register državne pomoči o Komisiji Tekmovanje Spletna stran enkrat vsa vprašanja zaupnosti so bila rešena. Nove objave odločitev o državni pomoči na spletu in v Uradnem listu so naštete v Državne pomoči Weekly e-novice.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi