Povežite se z nami

EU

Ustvarjalna Evropa: več kot 2 milijardi EUR za podporo okrevanju, odpornosti in raznolikosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Komisija je po sprejetju delovnega programa za prvo leto prvega leta začela nove ukrepe za podporo kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju v Evropi in zunaj nje. Ustvarjalna Evropa 2021-2027 program. Leta 2021 bo Ustvarjalna Evropa namenila proračun brez primere v višini približno 300 milijonov EUR za pomoč strokovnjakom in umetnikom iz vseh kulturnih sektorjev, da sodelujejo prek različnih disciplin in meja, da bi našli več priložnosti in dosegli novo občinstvo. Današnje sprejetje postavlja temelje za prve razpise za zbiranje predlogov v okviru novega programa.

Ti razpisi bodo odprti za vse organizacije, ki delujejo v ustreznih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Skupni proračun programa v višini 2.4 milijarde EUR v sedmih letih se je v primerjavi s prejšnjim povečal za 63%. Cilj Ustvarjalne Evrope je tudi povečati konkurenčnost kulturnih sektorjev, hkrati pa podpirati njihova prizadevanja, da bi postali bolj zeleni, bolj digitalni in bolj vključujoči. Posebna pozornost je namenjena krepitvi odpornosti in okrevanja kulturnega in ustvarjalnega sektorja v luči pandemije COVID-19.

oglas

Komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariya Gabriel je dejala: „Več kot 8 milijonov ljudi po vsej EU dela v kulturni dejavnosti. Kultura ne pozna meja in narodnosti. Umetnost predstavlja okno v svet in prispeva k gradnji mostov med vsemi nami. V času, ko se muzeji, kinodvorane, kraji kulturne dediščine, gledališča začnejo znova odpirati, želim ponoviti podporo Komisije kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju. Ustvarjalna Evropa si bo s povečanim proračunom prizadevala okrepiti okrevanje sektorjev, hkrati pa spodbujati neizmerno raznolikost in ustvarjalnost, ki nam jo ponujajo. "

Komisar za notranji trg Thierry Breton je dejal: "Umetniško in ustvarjalno izražanje je v središču kulturnih in ustvarjalnih industrij ter naše evropske identitete. Oživljeni program Ustvarjalna Evropa bo spodbudil evropske zgodbe, ki odmevajo po vsem svetu, in spodbudil evropske ustvarjalce, producente , distributerji in razstavljavci, ki jih je pandemija tako močno prizadela. S podporo sodelovanju prek vrednostne verige in jezikovnih meja ter novim inovativnim poslovnim modelom bo MEDIA okrepila živahen in kulturno raznolik avdiovizualni ekosistem. Prvič in na V času naraščajočih groženj pluralizmu medijev bo Ustvarjalna Evropa spodbujala tudi zdrav in trajnosten medijski medijski sektor po vsej Uniji. "

Program Ustvarjalna Evropa leta 2021 določa skupne cilje za kulturni in ustvarjalni sektor. Močnejši poudarek daje nadnacionalnemu ustvarjanju, globalnemu kroženju in promociji evropskih del, inovacijam med sektorji in enostavnosti dostopa do financiranja z višjimi stopnjami sofinanciranja EU. Vsi financirani ukrepi in projekti bi morali spoštovati enakost spolov in okoljske zaveze EU pri načrtovanju in izvajanju njihovih dejavnosti.

oglas

V okviru Ustvarjalne Evrope podprogram MEDIA podpira razvoj in distribucijo filmov in avdiovizualnih del z mednarodno privlačnostjo v Evropi in zunaj nje. Prispeva k negovanju talentov in upravlja s ciljno usmerjenimi ukrepi za povečanje medijske pismenosti, pluralizma in svobode. Program bo še naprej spodbujal evropsko kulturno in jezikovno raznolikost.

Ukrepi, ki jih zajema Ustvarjalna Evropa, vključujejo:

  • Shema za podporo prevajanju literarnih del in razvoju založniških partnerstev;
  • Nagrade EU na področju literature, glasbe, arhitekture in kulturne dediščine ter pobude Evropske prestolnice kulture in znaka evropske dediščine;
  • krepitev dostopnosti in prepoznavnosti evropskih avdiovizualnih del prek platform in meja;
  • kreativni laboratorij za inovacije - spodbujanje inovativnih pristopov k ustvarjanju, distribuciji in promociji vsebin v različnih sektorjih;
  • spodbujanje medijske pismenosti, pluralizma in svobode kot evropskih vrednot.

Ozadje

Kulturni in ustvarjalni sektor sta bila vedno bogata plat evropskega življenja, ki ni prispevala le k evropski socialni koheziji in raznolikosti, ampak tudi njegovo gospodarstvo - predstavlja 4.2% celotnega BDP EU in 3.7% delovne sile EU.

Leta 2014 je bila podpora EU kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju združena v samostojni program financiranja - program Ustvarjalna Evropa. Od takrat je program sestavljen iz treh sklopov: sklop KULTURA zajema vsa področja kulturnega in ustvarjalnega sektorja, razen avdiovizualnega in medijskega medija; sklop MEDIA zagotavlja podporo za avdiovizualni in filmski sektor; in področje CROSSECTORAL ponuja priložnosti za medsektorsko sodelovanje.

Približno 41 držav je sodelovalo v programu Ustvarjalna Evropa 2014–2020, ki je zagotovil več kot 13,000 nepovratnih sredstev, od katerih je vsaka koristila več organizacijam. Sofinancirala je 647 projektov kulturnega sodelovanja med 3,760 organizacijami po Evropi, izobraževanje za več kot 16,000 strokovnjakov, razvoj in / ali distribucijo več kot 5,000 filmov, delovanje 1,144 kinematografov in prevajanje 3,500 knjig po vsej Evropi.

Več informacij

Ustvarjalni list 2021-2027

Letni delovni program Ustvarjalna Evropa 2021

Spletna stran Evropske komisije Ustvarjalna Evropa

Evropska komisija

NextGenerationEU: Evropska komisija Sloveniji izplača 231 milijonov evrov predfinanciranja

objavljeno

on

Evropska komisija je Sloveniji izplačala 231 milijonov evrov predfinanciranja, kar ustreza 13% državnih sredstev, dodeljenih v okviru Sklada za oživitev in odpornost (RRF). Plačilo predfinanciranja bo pripomoglo k začetku izvajanja ključnih naložbenih in reformnih ukrepov, opisanih v slovenskem načrtu za oživitev in odpornost. Komisija bo odobrila nadaljnja izplačila na podlagi izvajanja naložb in reform, opisanih v slovenskem načrtu za oživitev in odpornost.

Država naj bi v času trajanja svojega načrta skupaj prejela 2.5 milijarde evrov, od tega 1.8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. Današnje izplačilo je posledica nedavnega uspešnega izvajanja prvih posojilnih operacij v okviru NextGenerationEU. Do konca leta namerava Komisija zbrati do 80 milijard EUR dolgoročnega financiranja, ki ga dopolnjujejo kratkoročni računi EU, za financiranje prvih načrtovanih izplačil državam članicam v okviru NextGenerationEU.

RRF je v središču NextGenerationEU, ki bo zagotovil 800 milijard EUR (v trenutnih cenah) za podporo naložbam in reformam v državah članicah. Slovenski načrt je del odziva EU brez primere, da bi iz krize COVID-19 izšli močneje, spodbudili zelene in digitalne prehode ter okrepili odpornost in kohezijo v naših družbah. A sporočilo za javnost je na voljo na spletu.

oglas

Nadaljuj branje

Ciper

NextGenerationEU: Evropska komisija Cipru izplača 157 milijonov EUR predfinanciranja

objavljeno

on

Evropska komisija je Cipru izplačala 157 milijonov EUR predfinanciranja, kar ustreza 13% državnih finančnih sredstev v okviru Sklada za oživitev in odpornost (RRF). Plačilo predfinanciranja bo pomagalo začeti izvajanje ključnih naložbenih in reformnih ukrepov, opisanih v ciprskem načrtu za oživitev in odpornost. Komisija bo odobrila nadaljnja izplačila na podlagi izvajanja naložb in reform, opisanih v ciprskem načrtu za oživitev in odpornost.

Država naj bi v času trajanja svojega načrta skupaj prejela 1.2 milijarde EUR, od tega 1 milijardo EUR v obliki nepovratnih sredstev in 200 milijonov EUR posojil. Današnje izplačilo je posledica nedavnega uspešnega izvajanja prvih posojilnih operacij v okviru NextGenerationEU. Do konca leta namerava Komisija zbrati do 80 milijard EUR dolgoročnega financiranja, ki ga dopolnjujejo kratkoročni računi EU, za financiranje prvih načrtovanih izplačil državam članicam v okviru NextGenerationEU. Kot del NextGenerationEU bo RRF zagotovil 723.8 milijard EUR (v tekočih cenah) za podporo naložbam in reformam v državah članicah.

Ciprski načrt je del odziva EU brez primere, da bi iz krize COVID-19 izstopil močneje, spodbujal zelene in digitalne prehode ter okrepil odpornost in kohezijo v naših družbah. A sporočilo za javnost je na voljo na spletu.

oglas

Nadaljuj branje

Belgija

Kohezijska politika EU: Belgija, Nemčija, Španija in Italija prejmejo 373 milijonov evrov za podporo zdravstvenim in socialnim storitvam, malim in srednjim podjetjem ter socialni vključenosti

objavljeno

on

Komisija je petim dodelila 373 milijonov evrov Evropski socialni sklad (ESS) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) operativni programi (OP) v Belgiji, Nemčiji, Španiji in Italiji za pomoč državam z odzivom in obnovo koronavirusa v okviru REACT-EU. V Belgiji bo s spremembo OP Valonija na voljo dodatnih 64.8 milijona evrov za nakup medicinske opreme za zdravstvene storitve in inovacije.

Sredstva bodo podpirala mala in srednje velika podjetja (MSP) pri razvoju e-trgovine, kibernetske varnosti, spletnih mest in spletnih trgovin ter regionalno zeleno gospodarstvo z energetsko učinkovitostjo, varstvom okolja, razvojem pametnih mest in nizkoogljičnimi emisijami javne infrastrukture. V Nemčiji v zvezni deželi Hessen bo 55.4 milijona evrov podprlo zdravstveno raziskovalno infrastrukturo, diagnostične zmogljivosti in inovacije na univerzah in drugih raziskovalnih ustanovah ter naložbe v raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebja in trajnostnega razvoja. Ta sprememba bo zagotovila tudi podporo malim in srednjim podjetjem ter sredstva za zagonska podjetja prek investicijskega sklada.

V Sachsen-Anhaltu bo 75.7 milijona EUR olajšalo sodelovanje MSP in institucij pri raziskavah, razvoju in inovacijah, ter zagotoviti naložbe in obratni kapital za mikro podjetja, ki jih je prizadela kriza s koronavirusom. Poleg tega bodo sredstva omogočala naložbe v energetsko učinkovitost podjetij, podpirala digitalne inovacije v MSP in pridobivala digitalno opremo za šole in kulturne ustanove. V Italiji bo nacionalni operativni program „Socialna vključenost“ prejel 90 milijonov evrov za spodbujanje socialne vključenosti ljudi, ki se soočajo s hudo materialno prikrajšanostjo, brezdomstvom ali skrajno marginalizacijo, prek storitev „Housing First“, ki združujejo zagotavljanje takojšnjega stanovanja z omogočanjem socialnih in zaposlitvenih storitev .

oglas

V Španiji bo operativnemu programu ESS za Castilla y León dodanih 87 milijonov evrov za podporo samozaposlenim in delavcem, ki so jim zaradi krize začasno prekinili ali skrajšali pogodbe. Denar bo tudi težko prizadetim podjetjem preprečil odpuščanja, zlasti v turističnem sektorju. Nazadnje so potrebna sredstva, da se omogoči varno nadaljevanje osnovnih socialnih storitev in da se z zaposlovanjem dodatnega osebja zagotovi kontinuiteta izobraževanja v času pandemije.

REACT-EU je del NextGenerationEU in zagotavlja 50.6 milijarde EUR dodatnih sredstev (v tekočih cenah) programom kohezijske politike v letih 2021 in 2022. Ukrepi se osredotočajo na podporo odpornosti na trgu dela, zaposlovanje, MSP in družine z nizkimi dohodki ter na postavitev temeljev za prihodnost zelene in digitalne prehode ter trajnostno družbeno-gospodarsko okrevanje.

oglas

Nadaljuj branje
oglas
oglas
oglas

Trendi