Povežite se z nami

Evropska komisija

Pomorska varnost: EU posodablja strategijo za zaščito pomorskega področja pred novimi grožnjami

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Evropska komisija in visoki predstavnik sta 10. marca sprejela a Skupno sporočilo o okrepljeni strategiji EU za pomorsko varnost zagotoviti miroljubno uporabo morij in zaščititi pomorsko območje pred novimi grožnjami. Sprejeli so tudi an posodobljen akcijski načrt preko katerega se bo izvajala Strategija.

Pomorska varnost je ključnega pomena za Evropsko unijo in njene države članice. Države članice EU skupaj tvorijo največjo skupno izključno gospodarsko cono na svetu. Gospodarstvo EU je močno odvisno od varnega oceana. Več kot 80 % svetovne trgovine poteka po morju, približno dve tretjini svetovne nafte in plina pa se črpata na morju ali prevažata po morju. Do 99 % globalnih podatkovnih tokov se prenaša po podmorskih kablih. Svetovno pomorsko področje mora biti varno, da se sprosti polni potencial oceanov in trajnostnega modrega gospodarstva. EU namerava okrepiti široko paleto orodij, ki jih ima na voljo za spodbujanje pomorske varnosti, tako civilne kot vojaške.

Prilagajanje novim grožnjam

Varnostne grožnje in izzivi so se od sprejetja strategije EU za pomorsko varnost leta 2014 pomnožili, zato so potrebni novi in ​​okrepljeni ukrepi. Dolgoletne nezakonite dejavnosti, kot so piratstvo, oboroženi ropi na morju, tihotapljenje migrantov in trgovina z ljudmi, orožjem in mamili, ter terorizem ostajajo ključni izzivi. Vendar se je treba spoprijeti tudi z novimi in razvijajočimi se grožnjami z naraščajočo geopolitično konkurenco, podnebnimi spremembami in degradacijo morskega okolja ter hibridnimi in kibernetskimi napadi.

To je priložnost za spodbujanje trajnostnih rešitev za številna vprašanja pomorske varnosti, s katerimi se soočata EU in mednarodna skupnost. To je tudi priložnost za krepitev vloge in verodostojnosti EU na mednarodnem prizorišču. Nedavni geopolitični dogodki, kot je ruska vojaška agresija na Ukrajino, so močan opomin, da mora EU okrepiti svojo varnost in okrepiti svoje zmogljivosti za ukrepanje ne le na lastnem ozemlju in v svojih vodah, ampak tudi v svoji soseščini in zunaj nje.

Posodobljena evropska strategija pomorske varnosti (EUMSS)

Posodobljeni EUMSS je okvir za ukrepanje EU za zaščito svojih interesov na morju ter za zaščito državljanov, vrednot in gospodarstva.

Posodobljena strategija pomorske varnosti spodbuja mednarodni mir in varnost ter spoštovanje mednarodnih pravil in načel, hkrati pa zagotavlja trajnost oceanov in zaščito biotske raznovrstnosti. Strategijo bodo izvajale EU in njene države članice v skladu s svojimi pristojnostmi.

Skupno sporočilo in z njim povezan akcijski načrt določata več celostnih ukrepov, ki bodo izpolnjevali interese EU. Da bi to dosegla, bo EU okrepila svoje ukrepe v okviru šestih strateških ciljev:

oglas
  • Povečajte aktivnosti na morju. Ukrepi vključujejo organizacijo pomorskih vaj na ravni EU, razvoj nadaljnjih operacij obalne straže v evropskih morskih bazenih, določitev novih morskih območij, ki so interesna za izvajanje koncepta usklajene pomorske prisotnosti (orodje za izboljšanje usklajevanja pomorskih in zračnih sredstev držav članic, ki so prisotna v določenih regijah). morska območja) in krepitev varnostnih pregledov v pristaniščih EU.
  • Sodelujte s partnerji. Ukrepi vključujejo poglobitev sodelovanja med EU in Natom ter krepitev sodelovanja z vsemi ustreznimi mednarodnimi partnerji za spoštovanje reda na morju, ki temelji na pravilih, zlasti Konvencije ZN o pomorskem pravu.
  • Vodenje ozaveščenosti o pomorskem področju. Ukrepi vključujejo krepitev nadzora obalnih in obalnih patruljnih plovil ter krepitev skupnega okolja za izmenjavo informacij (CISE). S tem zagotovimo, da lahko udeleženi nacionalni organi in organi EU varno izmenjujejo informacije.
  • Upravljajte tveganja in grožnje. Ukrepi vključujejo izvajanje rednih pomorskih vaj v živo, ki vključujejo civilne in vojaške akterje, spremljanje in zaščito kritične pomorske infrastrukture in ladij (vključno s potniškimi ladjami) pred fizičnimi in kibernetskimi grožnjami ter boj proti neeksplodiranim ubojnim sredstvom in minam na morju.
  • Povečajte zmogljivosti. Ukrepi vključujejo razvoj skupnih zahtev za obrambne tehnologije na področju pomorstva, pospešitev dela na projektih, kot je evropska patruljna korveta (nov razred vojaških ladij), in izboljšanje naših protipodmorniških zmogljivosti.
  • Izobraževati in usposabljati s krepitvijo kvalifikacij za hibridno in kibernetsko varnost, zlasti na civilni strani, in izvajanjem programov usposabljanja, odprtih za partnerje izven EU.

Posodobljena strategija in njen akcijski načrt bosta prispevala k uresničevanju strateškega kompasa EU za varnost in obrambo.

Naslednji koraki

Komisija in visoki predstavnik pozivata države članice, naj podprejo strategijo in jo izvajajo s svoje strani. Komisija in visoki predstavnik bosta izdala poročilo o napredku v treh letih po tem, ko bo Svet Evropske unije potrdil posodobljeno strategijo.

Ozadje

Strategija EU za pomorsko varnost in njen akcijski načrt sta v veljavi od leta 2014. Akcijski načrt je bil nazadnje posodobljen leta 2018. Predlagana posodobitev je nadaljevanje sklepov Sveta o pomorski varnosti iz junija 2021, ki sta Komisijo in visoko predstavnico pozvala, naj oceni potrebo po takšni posodobitvi.

Od leta 2014 EUMSS in njegov akcijski načrt zagotavljata celovit okvir za odvračanje in odzivanje na varnostne izzive na morju. Spodbudili so tesnejše sodelovanje med civilnimi in vojaškimi oblastmi, zlasti z izmenjavo informacij. EUMSS je pomagal spodbujati na pravilih temelječe upravljanje na morju in razvijati mednarodno sodelovanje na področju pomorstva. Okrepila je avtonomijo in zmogljivost EU za odzivanje na grožnje in izzive pomorske varnosti. EU je postala priznan akter na področju pomorske varnosti, saj izvaja lastne pomorske operacije, krepi ozaveščenost o pomorskem področju in sodeluje s številnimi zunanjimi partnerji.

Več informacij

Spisek dejstev o posodobljeni strategiji EU za pomorsko varnost

Skupno sporočilo o okrepljeni strategiji EU za pomorsko varnost 

Akcijski načrt „Okrepljena strategija EU za pomorsko varnost za razvijajoče se pomorske grožnje“

Vprašanja in odgovori o strategiji EU za pomorsko varnost

Strategija pomorske varnosti EU

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi