Povežite se z nami

Avstrija

Komisija odobrila 120 milijonov EUR avstrijske sheme za podporo podjetjem v # Spodnji Avstriji, ki jih je prizadel # izbruh koronavirusa

objavljeno

on

Komisija je odobrila avstrijsko shemo v višini 120 milijonov EUR za podporo podjetjem v Spodnji Avstriji, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa. Shema je bila odobrena v skladu z Začasni okvir. V okviru sheme bo javna podpora zagotovljena v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, jamstev in podrejenih posojil s subvencioniranimi obrestnimi merami. Ukrep je odprt za podjetja vseh velikosti, ki delujejo v vseh sektorjih, razen v finančnem, kmetijskem, ribiškem in ribogojnem sektorju.

Cilj ukrepa je upravičencem olajšati dostop do zunanjega financiranja in ublažiti nenadno pomanjkanje likvidnosti, ki so mu izpostavljene zaradi izbruha koronavirusa. Komisija je ugotovila, da je shema v skladu s pogoji iz začasnega okvira. Zlasti (i) v zvezi z neposrednimi nepovratnimi sredstvi pomoč ne bo presegla 800 000 EUR na podjetje, kot določa začasni okvir; in (ii) garancije in podrejena posojila v okviru ukrepa izpolnjujejo najnižje ravni za jamstvene premije in stopnje kreditnega tveganja.

Komisija je v skladu s členom 107 (3) (b) PDEU in pogoji, določenimi v začasni okvir. Na tej podlagi je Komisija odobrila ukrep v skladu s pravili EU o državni pomoči. Več informacij o začasnem okviru in drugih ukrepih, ki jih je Komisija sprejela za odpravo gospodarskega vpliva pandemije koronavirusa, je na voljo tukaj.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod številko primera SA.58360 je v register državnih primerov državne pomoči o Komisiji Tekmovanje spletno stran, potem ko bodo rešene morebitne težave z zaupnostjo.

Avstrija

Komisija odobrila spremenjeni avstrijski sistem likvidnostne pomoči za podporo podjetjem, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa

objavljeno

on

Evropska komisija je ugotovila, da so nekatere spremembe predhodno odobrene avstrijske sheme likvidnostne pomoči za podporo avstrijskim podjetjem, prizadetim zaradi izbruha koronavirusa, v skladu z Začasni okvir državne pomoči. Prvotna shema je bila odobrena dne 8 april 2020 pod številko primera SA.56840in predvideva začasno omejene zneske pomoči v obliki (i) neposrednih nepovratnih sredstev, (ii) jamstev za posojila in vračljive predujme ter (iii) jamstev za posojila in subvencioniranih obrestnih mer za posojila.

Cilj prvotne sheme je bil podjetjem, prizadetim zaradi izbruha koronavirusa, omogočiti, da kljub trenutni izgubi prihodkov zaradi pandemije pokrijejo svoje kratkoročne obveznosti. Avstrija je priglasila nekatere spremembe prvotne sheme, zlasti: (i) mikro ali mala podjetja lahko zdaj koristijo ukrep, tudi če so bila pod določenimi pogoji 31. decembra 2019 v težavah; in (ii) povečanje celotnega proračuna sheme za 4 milijarde EUR, s 15 milijard EUR na 19 milijard EUR.

Komisija je ugotovila, da spremenjena shema ostaja potrebna, ustrezna in sorazmerna za odpravo resnih motenj v gospodarstvu države članice v skladu s členom 107 (3) (b) PDEU in pogoji iz začasnega okvira . Na tej podlagi je Komisija odobrila ukrep v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Več informacij o začasnem okviru in drugih ukrepih, ki jih je Komisija sprejela za reševanje ekonomskega vpliva pandemije koronavirusa, je na voljo. tukaj. Nezaupna različica odločbe bo na voljo pod številko zadeve SA.58640 v dokumentu register državne pomoči o Komisiji Tekmovanje spletno stran, potem ko bodo rešene morebitne težave z zaupnostjo.

Nadaljuj branje

Avstrija

#InvestmentPlan podpira eno največjih vetrnih elektrarn v Avstriji

objavljeno

on

Evropska investicijska banka (EIB) in UniCredit Austria vlagata 107.4 milijona EUR v podporo financiranju ene največjih avstrijskih vetrnih elektrarn. Celotna vetrna elektrarna bo imela zmogljivost 143 MW in bo približno 90,000 gospodinjstev oskrbela z električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov. Zaključek projekta naj bi bil konec leta 2021.

Financiranje podpira Evropski sklad za strateške naložbe, ki je glavni steber naložbenega načrta za Evropo. Komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je dejal: »Evropska unija danes potrjuje svojo zavezanost podpori obnovljivi energiji v Avstriji in državi pomaga doseči cilje glede dekarbonizacije. To financiranje v okviru naložbenega načrta za Evropo bo pripeljalo do izgradnje vetrne elektrarne s 143 megavati, ki bo približno 90,000 gospodinjstvom v zvezni državi Gradiščanska prinesla čisto energijo. S takšnimi projekti bomo dosegli cilje evropskega zelenega dogovora in dosegli podnebno nevtralnost do leta 2050 «.

O projekte in sporazume Do zdaj odobreni za financiranje v okviru naložbenega načrta so zbrali okoli 524 milijard EUR naložb, od tega približno 84 milijard EUR za energetske projekte. Sporočilo za javnost je na voljo tukaj.

Nadaljuj branje

Avstrija

Komisija odobrila 665 milijonov EUR avstrijske sheme za podporo neprofitnim organizacijam in njihovim povezanim subjektom, ki jih je prizadel izbruh #Coronavirusa

objavljeno

on

Evropska komisija je odobrila avstrijski sistem v višini 665 milijonov EUR za podporo neprofitnim organizacijam (NVO) in njihovim povezanim subjektom v okviru izbruha koronavirusa. Shema je bila odobrena v okviru državne pomoči Začasni okvir. Podporo bo dodelil sklad, ki ga je avstrijska vlada ustanovila za ta poseben namen in bo na voljo vsem vrstam in velikostim NVO, z nekaj izjemami (npr. Finančni sektor in politične stranke).

Javne prireditve so pomemben vir financiranja nevladnih organizacij v Avstriji. Uvedeni nujni nujni ukrepi za omejevanje širjenja koronavirusa, vključno s prepovedjo javnih prireditev, so vplivali na dostop nevladnih organizacij do financiranja in ogrozili njihovo delovanje. V okviru sheme bo pomoč v obliki neposrednih nepovratnih sredstev neprofitnim organizacijam in povezanim subjektom z namenom zagotavljanja likvidnostne podpore, potrebne za ohranitev njihovih dejavnosti, ki jih je hudo poškodovala izbruh koronavirusa.

Komisija je ugotovila, da je avstrijska shema skladna s pogoji iz začasnega okvira. Komisija je ugotovila, da je ukrep potreben, primeren in sorazmeren za odpravo resnih motenj v gospodarstvu države članice v skladu s členom 107 (3) (b) PDEU in pogoji iz začasnega okvira. Na podlagi tega je Komisija odobrila ukrepe v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, zadolžena za konkurenčno politiko, je dejala: "V Avstriji obstaja dolgoletna tradicija in najrazličnejše nepridobitne organizacije, od majhnih prostovoljnih gasilskih društev do velikih alpskih zvez, od glasbenih orkestrov do avstrijskega rdečega Križa z več kot milijonom članov. Skupno je skoraj polovica avstrijskega prebivalstva članica vsaj ene od teh organizacij. Ta shema bo podpirala neprofitni sektor, ki je ključnega pomena za avstrijsko skupnost in kulturo. "

Na voljo je celotno sporočilo za javnost na spletu.

Nadaljuj branje
oglas

Facebook

Twitter

Trendi