Povežite se z nami

Kmetijstvo

Zelenejša, pravičnejša in močnejša kmetijska politika EU

objavljeno

on

Poslanci želijo izboljšati trajnost in odpornost kmetijske politike EU, da še naprej zagotavljajo preskrbo s hrano po vsej EU 

Prihodnja kmetijska politika EU mora biti prožnejša, trajnostnejša in odpornejša na krize, da bodo kmetje še naprej zagotavljali preskrbo s hrano po vsej EU. Poslanci so v petek (23. oktobra) sprejeli stališče o reformi kmetijske politike EU po letu 2022. Pogajalska skupina EP je zdaj pripravljena začeti pogovore z ministri EU.

Premik k politiki, ki temelji na uspešnosti

Evropski poslanci so podprli politični premik, ki bi moral bolje prilagoditi kmetijsko politiko EU potrebam posameznih držav članic, vendar vztrajajo pri ohranjanju enakih konkurenčnih pogojev po vsej Uniji. Nacionalne vlade bi morale pripraviti strateške načrte, ki jih bo potrdila Komisija, in natančno določiti, kako nameravajo uresničiti cilje EU na terenu. Komisija bi preverjala njihovo uspešnost, ne le skladnost s pravili EU.

Spodbujanje boljše okoljske uspešnosti kmetij v EU

Cilji strateških načrtov se bodo uresničevali v skladu s Pariškim sporazumom, pravijo poslanci.

Parlament je okrepil obvezne podnebne in okolju prijazne prakse, tako imenovane pogojenosti, ki jih mora vsak kmet zaprositi za neposredno podporo. Poleg tega želijo evropski poslanci vsaj 35% proračuna za razvoj podeželja nameniti vsem vrstam okoljskih in podnebnih ukrepov. Vsaj 30% proračuna za neposredna plačila bi moralo nameniti ekosistemom, ki bi bili prostovoljni, vendar bi lahko povečali dohodek kmetov.

Evropski poslanci vztrajajo pri ustanovitvi kmetijskih svetovalnih služb v vseh državah članicah in dodelitvi vsaj 30% sredstev, ki jih financira EU, za pomoč kmetom v boju proti podnebnim spremembam, trajnostnemu upravljanju naravnih virov in zaščiti biotske raznovrstnosti. Države članice tudi pozivajo, naj kmetje spodbujajo, da 10% svojih površin namenijo urejanju krajine, ki je koristna za biotsko raznovrstnost, kot so žive meje, neproduktivna drevesa in ribniki.

Zmanjšanje plačil večjim kmetijam, podpora malim in mladim kmetom

Evropski poslanci so glasovali, da bodo postopno znižali letna neposredna plačila kmetom nad 60 000 EUR in jih omejili na 100 000 EUR. Vendar bi kmetom lahko pred zmanjšanjem odšteli 50% plač, povezanih s kmetijstvom. Evropski poslanci pravijo, da bi bilo treba najmanj 6% nacionalnih neposrednih plačil porabiti za podporo malim in srednje velikim kmetijam, če pa se uporabi več kot 12%, bi moralo biti omejevanje prostovoljno.

Države EU bi lahko porabile vsaj 4% proračuna za neposredna plačila za podporo mladim kmetom. Nadaljnja podpora bi lahko bila zagotovljena iz sredstev za razvoj podeželja, kjer bi lahko bile naložbe mladih kmetov prednostne, pravijo evropski poslanci.

Parlament poudarja, da bi morale biti subvencije EU rezervirane samo za tiste, ki opravljajo vsaj minimalno raven kmetijske dejavnosti. Tiste, ki upravljajo letališča, železniške storitve, vodovod, nepremičninske storitve, stalne športne in rekreacijske površine, je treba samodejno izključiti.

Veggie burgerji in zrezki iz tofuja: Ni sprememb pri označevanju rastlinskih izdelkov

Poslanci so zavrnili vse predloge za pridržanje imen, povezanih z mesom, za izdelke, ki vsebujejo meso. Za izdelke rastlinskega izvora in imena, ki jih trenutno uporabljajo pri prodaji, se nič ne bo spremenilo.

Pomoč kmetom pri reševanju tveganj in kriz

Parlament je zahteval nadaljnje ukrepe za pomoč kmetom pri obvladovanju tveganj in morebitnih prihodnjih kriz. Želi si, da bi bil trg bolj pregleden, da bi bila intervencijska strategija za vse kmetijske proizvode in prakse, ki si prizadevajo za višje standarde okolja, zdravja živali ali dobrega počutja živali, izvzeta iz pravil konkurence. Krizno rezervo, ki kmetom pomaga pri nestabilnosti cen ali trga, želijo spremeniti tudi iz priložnostnega instrumenta v trajnega z ustreznim proračunom.

Višje sankcije za ponavljajoče se kršitve in mehanizem pritožb EU

Parlament želi povečati sankcije za tiste, ki večkrat ne upoštevajo zahtev EU (npr. Glede okolja in dobrega počutja živali). To bi moralo kmete stati 10% njihovih pravic (do današnjih 5%).

Evropski poslanci želijo tudi vzpostavitev ad hoc mehanizma za pritožbe EU. To bi zadovoljilo kmete in upravičence do podeželja, ki so v zvezi s subvencijami EU krivično ali neugodno, če njihova nacionalna vlada ne bo obravnavala njihove pritožbe.

Rezultati glasovanja in več informacij

Uredba o strateških načrtih je bila sprejeta z 425 glasovi za, 212 proti in 51 vzdržanimi glasovi.

Uredba o skupni ureditvi trga je bila sprejeta s 463 glasovi za, 133 proti in 92 vzdržanimi glasovi.

Uredba o financiranju, upravljanju in spremljanju SKP je bila sprejeta s 434 glasovi za, 185 proti in 69 vzdržanimi glasovi.

Več informacij o odobrenih besedilih je na voljo v opomba ozadje.

Izjave predsednika Odbora za kmetijstvo in treh poročevalcev so na voljo tukaj.

Ozadje

Zadnja reforma kmetijske politike EU, ustanovljena leta 1962, sega v leto 2013.

Trenutna pravila SKP prenehajo veljati 31. decembra 2020. Nadomestiti jih je treba z prehodna pravila dokler se Parlament in Svet ne dogovorita in odobrita tekočo reformo SKP.

O SKP predstavlja 34.5% proračuna EU za leto 2020 (58.12 milijarde EUR). Približno 70% proračuna SKP podpira dohodek od šest do sedem milijonov kmetij v EU.

Več informacij

Kmetijstvo

PAN Europe se sprašuje: Ali bo nemško predsedstvo EU postavilo strategijo Farm to Fork?

objavljeno

on

Pred zborovanjem strokovnjakov iz držav članic EU, ki so razpravljali o izvajanju "Direktive o trajnostni rabi pesticidov" (SUD), PAN Europe opozarja, da nacionalni načrti za zmanjšanje uporabe pesticidov ne samo, da so nezadostni, ampak bi lahko s kmetije iztržili pot Strategija v celoti. Tridnevna spletna delavnica z naslovom "Boljše usposabljanje za varnejšo hrano: izkušnje s SUD, njegovo trenutno izvajanje in možne prihodnje možnosti politike", ki poteka od 17. do 19. novembra 2020, je del postopka revizije Direktive 2009/128 / ES, ki je že zapadla dve leti in naj bi se zdaj zgodila do leta 2022.

Evropska komisija je maja 2020 objavila poročilo, v katerem navaja, da nacionalni akcijski načrti večine držav EU "nimajo ambicioznosti in ne opredeljujejo ciljev na visoki ravni, ki temeljijo na rezultatih" za zmanjšanje potencialnih tveganj, ki jih predstavljajo pesticidi. „Slabe kakovosti in pomanjkanja ambicij držav članic po zmanjšanju tveganj, ki jih predstavljajo pesticidi, ne bi smeli obravnavati le na delavnici, temveč tudi pred Evropskim sodiščem. Preprosto ne more biti, da države članice ne bi izpolnile zahtev lastne pravno zavezujoče zakonodaje in si zaprle oči pred krizo biotske raznovrstnosti, s katero se sooča Evropa, «je dejal predsednik PAN Europe Francois Veillerette.

"Evropska komisija bi morala začeti postopke za ugotavljanje kršitev proti državam, ki ne izvajajo direktive o trajnostni rabi pesticidov," je dodal. Svet, ki je trenutno pod nemškim predsedstvom, doslej ni hotel priznati velikega pomanjkanja truda držav članic. Potem ko je prejšnji teden PAN Europe pridobil dostop do osnutka dokumenta, je odkril, da Svet EU v poročilu o izvajanju SUD namesto tega poziva k bolj mehkim ukrepom, kot sta usposabljanje in raziskave, ter popolnoma razveljavi vse razprave o tej ideji. določitve ciljev za zmanjšanje pesticidov po vsej EU, kot je jasno navedeno v poročilu Evropske komisije.

„Odnos Sveta je v neposrednem nasprotju s tem, kar evropski državljani že razumejo: Evropa ne bo imela čiste vode in bo obnovila svoje biotske raznovrstnosti, ne da bi zmanjšala uporabo pesticidov. Nujno je treba odpraviti to neskladje med političnimi ambicijami EU in praksami številnih posameznih držav članic, «je dejala Henriette Christensen, višja svetovalka za kmetijstvo pri PAN Europe.

„Po nedavni zamujeni priložnosti Evropskega parlamenta za preoblikovanje evropskega kmetijstva z reformo skupne kmetijske politike in EU, ki je s tem obrnila hrbet trajnostnemu kmetijskemu modelu, je cilj zmanjšanja pesticidov nedvoumen: zahteva vključitev 50% celotne EU cilj zmanjšanja s strategije Farm to Fork na SKP in SUD, «je dejal Christensen.

Nadaljuj branje

Kmetijstvo

Reforma skupne kmetijske politike: prvi trialog 

objavljeno

on

Izvršni podpredsednik Timmermans in komisar Wojciechowski sta 10. novembra zastopala Komisijo na prvem trialogu o reformi skupne kmetijske politike (SKP). Trialog bo zajemal vse tri predloge - uredbo o strateškem načrtu, vodoravno uredbo in uredbo o spremembi skupne ureditve trga.

Evropski parlament, Svet in Komisija bodo imeli priložnost, da predstavijo svoja stališča glede ključnih elementov treh uredb ter se dogovorijo o delovnih ureditvah in okvirnem časovnem okviru, ki bo veljal za nadaljnje politične trialoge in pripravljalna tehnična srečanja.

Komisija meni, da je skupna kmetijska politika ena osrednjih politik evropskega zelenega dogovora, zato postopek usmerja na najvišji ravni v tesnem sodelovanju z drugimi področji politike. Komisija je odločena, da bo v celoti sodelovala v pogajanjih o trialatih SKP kot poštena posrednica med sozakonodajalci in gonilna sila za večjo trajnost pri doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora.

Cilj je dogovoriti se o skupni kmetijski politiki, ki ustreza svojemu namenu in se učinkovito odziva na višja družbena pričakovanja glede podnebnih ukrepov, zaščite biotske raznovrstnosti, okoljske trajnosti in poštenega dohodka za kmete.

Komisija je predstavila svoje predloge za prihodnjo SKP junija 2018 uvedli bolj prilagodljiv pristop, ki temelji na uspešnosti in temelji na rezultatih, ki upošteva lokalne razmere in potrebe, hkrati pa povečuje ambicije na ravni EU glede trajnosti.

Višje okoljske in podnebne ambicije se odražajo v novi zeleni arhitekturi, vključno z novim sistemom eko-shem. Komisija je v. Poudarila združljivost svojih predlogov z evropskim zelenim sporazumom poročilo objavljeno maja 2020.

O Evropski parlament in Svet 23. in 21. oktobra 2020 dogovorili o svojem pogajalskem stališču, kar je omogočilo začetek trialogov.

Nadaljuj branje

Afrika

Naložbe, povezljivost in sodelovanje: Zakaj potrebujemo več sodelovanja med EU in Afriko v kmetijstvu

objavljeno

on

V zadnjih mesecih je Evropska unija pokazala pripravljenost spodbujati in podpirati kmetijska podjetja v Afriki, pod vodstvom Evropske komisije Partnerstvo med Afriko in EU. Cilj partnerstva, ki poudarja sodelovanje med EU in Afriko, zlasti po pandemiji COVID-19, je spodbujati trajnost in biotsko raznovrstnost ter spodbujati javno-zasebne odnose na celini - piše predsednik Afriških zelenih virov Zuneid Yousuf.

Čeprav te zaveze veljajo za celotno celino, bi se rad osredotočil na to, kako je okrepljeno sodelovanje med Afriko in EU pomagalo Zambiji, moji državi. Prejšnji mesec je veleposlanik Evropske unije v Zambiji Jacek Jankowski razglasitve ENTERPRISE Zambia Challenge Fund (EZCF), pobuda, ki jo podpira EU in bo dodelila nepovratna sredstva nosilcem kmetijskega poslovanja v Zambiji. Načrt je vreden skupno 25.9 milijona EUR in je že objavil prvi razpis za zbiranje predlogov. V času, ko se Zambija, moja država, bori resne gospodarske izzive to je prepotrebna priložnost za afriško kmetijsko industrijo. V zadnjem času, ravno prejšnji teden, EU in Zambija dogovorjene na dva finančna sporazuma, ki naj bi spodbudili naložbe v državi v okviru programa podpore gospodarske vlade in programa trajnostne preobrazbe zambijske energetske učinkovitosti.

Sodelovanje in zavzetost Evrope za spodbujanje afriškega kmetijstva ni novost. Naši evropski partnerji že dolgo vlagajo v spodbujanje in pomoč afriškemu kmetijskemu podjetju, da uresniči svoj polni potencial in okrepi sektor. Junija letos Afriška in Evropska unija začela skupna kmetijsko-živilska platforma, katere cilj je povezati afriški in evropski zasebni sektor za spodbujanje trajnostnih in smiselnih naložb.

Platforma se je začela izvajati na zavezništvu Afrike in Evrope za trajnostne naložbe in delovna mesta, ki je bilo del predsedstva Evropske komisije Jean Claudea Junkerja 2018 naslov Unije, kjer je pozval k novemu "zavezništvu Afrika-Evropa" in pokazal, da je Afrika v središču zunanjih odnosov Unije.

V zambijskem in verjetno afriškem kmetijskem okolju prevladujejo majhne do srednje velike kmetije, ki potrebujejo finančno in institucionalno podporo za prehod na te izzive. Poleg tega znotraj sektorja primanjkuje povezljivosti in medsebojne povezanosti, kar kmetom preprečuje, da bi se med seboj povezali in s sodelovanjem uresničili svoj polni potencial.

Zaradi česar je EZCF edinstvena med evropskimi pobudami za agrobiznis v Afriki, je njegova posebna osredotočenost na Zambijo in krepitev moči zambijskih kmetov. V zadnjih nekaj letih se je zambijska kmetijska industrija spopadala s sušo, pomanjkanjem zanesljive infrastrukture in brezposelnostjo. Pravzaprav, vsej Po ocenah leta 2019 je zaradi hude suše v Zambiji 2.3 milijona ljudi potrebovalo nujno pomoč v hrani.

Zato izključno pobuda, usmerjena v Zambijo, ki jo podpira Evropska unija in je usklajena s spodbujanjem večje povezanosti in naložb v kmetijstvo, ne samo, da krepi močno evropsko povezanost z Zambijo, temveč bo prinesla tudi nekaj prepotrebne podpore in priložnosti za ta sektor. To bo nedvomno našim lokalnim kmetom omogočilo, da sprostijo in izkoristijo široko paleto finančnih virov.

Še pomembneje pa je, da EZCF ne deluje sam. Poleg mednarodnih pobud je v Zambiji že nekaj impresivnih in pomembnih kmetijskih podjetij, ki si prizadevajo, da bi kmetom omogočili dostop do financiranja in kapitalskih trgov.

Eno izmed njih je African Green Resources (AGR), svetovno podjetje za agrobiznis, katere ponos sem, da sem predsednik. V AGR je poudarek na spodbujanju dodajanja vrednosti na vseh ravneh kmečke vrednostne verige, pa tudi iskanju trajnostnih strategij za kmete, da povečajo svoj donos. Na primer, marca letos se je AGR združil z več komercialnimi kmeti in večstranskimi agencijami, da bi razvil namakalni sistem, ki ga financira zasebni sektor, in oskrbo s sončno energijo, ki bo podpiral več kot 2,400 vrtnarskih kmetov, razširil pridelavo žita in nove sadovnjake v kmetijski blok Mkushi v osrednji Zambiji. V naslednjih nekaj letih se bomo osredotočili na nadaljnje spodbujanje trajnosti in izvajanje podobnih pobud in pripravljeni smo vlagati skupaj z drugimi kmetijskimi podjetji, ki želijo razširiti, posodobiti ali diverzificirati svoje poslovanje.

Čeprav se zdi, da se kmetijski sektor v Zambiji v prihodnjih letih sooča z izzivi, obstaja nekaj zelo pomembnih mejnikov in razlogov za optimizem in priložnosti. Okrepljeno sodelovanje z Evropsko unijo in evropskimi partnerji je pomemben način izkoriščanja priložnosti in zagotavljanja, da vsi po svojih močeh pomagamo malim in srednje velikim kmetom po vsej državi.

Spodbujanje večje medsebojne povezanosti v zasebnem sektorju bo pomagalo zagotoviti, da bodo mali kmetje, ki predstavljajo hrbtenico naše nacionalne kmetijske industrije, podprti in pooblaščeni za sodelovanje in delitev svojih virov z večjimi trgi. Verjamem, da tako evropska kot tudi lokalna podjetja s področja agrobiznisa gredo v pravo smer, ko preučujejo načine za spodbujanje kmetijstva, in upam, da lahko vsi skupaj trajnostno promoviramo te cilje na regionalnem in mednarodnem prizorišču.

Nadaljuj branje
oglas

Facebook

Twitter

Trendi