Povežite se z nami

Strategija letalstvu za Evropo

Enotno evropsko nebo: za bolj trajnostno in odporno upravljanje zračnega prometa

objavljeno

on

Evropska komisija je predlaganje nadgradnja regulativnega okvira za enotno evropsko nebo, ki sledi evropskemu zelenemu dogovoru. Cilj je posodobiti upravljanje evropskega zračnega prostora in vzpostaviti bolj trajnostne in učinkovite letalske poti. To lahko zmanjša do 10% emisij v zračnem prometu.

Predlog izhaja, ker močan padec zračnega prometa, ki ga povzroča pandemija koronavirusa, zahteva večjo odpornost našega vodenja zračnega prometa s tem, da olajšamo prilagajanje prometnih zmogljivosti povpraševanju.

Komisarka za promet Adina Vălean je izjavila: „Letala se včasih vrtijo cik-cak med različnimi bloki zračnega prostora, kar povečuje zamude in porabo goriva. Učinkovit sistem upravljanja zračnega prometa pomeni več neposrednih poti in manj porabe energije, kar vodi do manjših emisij in nižjih stroškov za naše letalske prevoznike. Današnji predlog za revizijo enotnega evropskega neba ne bo le prispeval k zmanjšanju letalskih emisij za do 10% zaradi boljšega upravljanja letalskih poti, temveč bo spodbudil digitalne inovacije z odprtjem trga za podatkovne storitve v tem sektorju. Z novimi predlaganimi pravili pomagamo našemu letalskemu sektorju, da napreduje na dvojnih zelenih in digitalnih prehodih. "

Če ne bi prilagodili zmogljivosti nadzora zračnega prometa, bi to povzročilo dodatne stroške, zamude in emisije CO2. Leta 2019 so samo zamude EU stale 6 milijard EUR in povzročile 11.6 milijona ton presežka CO2. Medtem pa obvezovanje pilotov, da letijo v preobremenjenem zračnem prostoru in ne po neposredni poti leta, povzroča nepotrebne emisije CO2, enak pa je tudi primer, ko letalski prevozniki ubirajo daljše poti, da se izognejo območjem polnjenja z višjimi stopnjami.

Evropski zeleni dogovor, pa tudi novi tehnološki razvoj, kot je širša uporaba brezpilotnih zrakoplovov, so digitalizacijo in dekarbonizacijo prometa postavili v središče letalske politike EU. Vendar omejevanje emisij ostaja glavni izziv za letalstvo. Enotno evropsko nebo torej utira pot evropskemu zračnemu prostoru, ki se optimalno uporablja in zajema sodobne tehnologije. Zagotavlja skupno upravljanje omrežja, ki uporabnikom zračnega prostora omogoča, da plujejo po okolju optimalnih poteh. Omogočil bo tudi digitalne storitve, ki ne zahtevajo nujno prisotnosti lokalne infrastrukture.

Da bi zagotovila varne in stroškovno učinkovite storitve upravljanja zračnega prometa, Komisija predlaga ukrepe, kot so:

  • Krepitev evropske mreže in njenega upravljanja, da se prepreči zastoj in neoptimalne letalske poti;
  • spodbujanje evropskega trga za podatkovne storitve, potrebne za boljše upravljanje zračnega prometa;
  • poenostavitev ekonomske ureditve služb zračnega prometa, ki se zagotavljajo v imenu držav članic, da se spodbudi večja trajnost in odpornost;
  • spodbujanje boljšega usklajevanja za opredelitev, razvoj in uvajanje inovativnih rešitev.

Naslednji koraki

Trenutni predlog bo predložen Svetu in Parlamentu v razpravo, o čemer Komisija upa, da bo končana brez odlašanja.

Po končnem sprejetju predloga bo treba nato s strokovnjaki pripraviti izvedbene in delegirane akte, ki bodo obravnavali podrobnejše in tehnične zadeve.

Ozadje

Pobuda Enotno evropsko nebo se je začela leta 2004 za zmanjšanje razdrobljenosti zračnega prostora nad Evropo in za izboljšanje učinkovitosti upravljanja zračnega prometa z vidika varnosti, zmogljivosti, stroškovne učinkovitosti in okolja.

Komisija je leta 2 predstavila predlog za revizijo enotnega evropskega neba (SES 2013+), vendar so pogajanja v Svetu zastala že od leta 2015. Leta 2019 je skupina modrecev, sestavljena iz 15 strokovnjakov s tega področja, je bil ustanovljen za oceno trenutnih razmer in prihodnjih potreb po upravljanju zračnega prometa v EU, kar je privedlo do več priporočil. Komisija je nato spremenila svoje besedilo iz leta 2013 z uvedbo novih ukrepov in pripravila ločen predlog za spremembo osnovne uredbe EASA. Novim predlogom je priložen delovni dokument služb predstavljeni tukaj.

Več informacij

Vprašanja in odgovori: Enotno evropsko nebo: za učinkovito in trajnostno upravljanje zračnega prometa

Strategija letalstvu za Evropo

Primer Boeingove subvencije: Svetovna trgovinska organizacija potrjuje pravico EU do povračila za 4 milijarde ameriških dolarjev uvoza

objavljeno

on

Svetovna trgovinska organizacija (STO) je dovolila EU, da zviša carine na uvoz do 4 milijarde dolarjev iz ZDA kot protiukrep za nezakonite subvencije ameriškemu proizvajalcu letal Boeing. Odločitev temelji na prejšnjih ugotovitvah STO, v katerih so bile ameriške subvencije Boeingu priznane kot nezakonite po zakonu STO.

Gospodarstvo, ki deluje ljudem Izvršni podpredsednik in komisar za trgovino Valdis Dombrovskis (sliki) je dejal: „Ta težko pričakovana odločitev Evropski uniji omogoča uvedbo carin za ameriške izdelke, ki vstopajo v Evropo. Veliko raje ne bi tega storil - dodatne dajatve niso v gospodarskem interesu nobene strani, še posebej, ker si prizadevamo za okrevanje po recesiji COVID-19. Sodeloval sem z ameriškim kolegom, veleposlanikom Lighthizerjem, in upam, da bodo ZDA zdaj lani opustile carine na izvoz EU. To bi ustvarilo pozitiven zagon tako v gospodarskem kot v političnem smislu in nam pomagalo najti skupne točke na drugih ključnih področjih. EU si bo še naprej močno prizadevala za ta rezultat. Če se to ne bo zgodilo, bomo prisiljeni uveljaviti svoje pravice in uvesti podobne tarife. Čeprav smo v celoti pripravljeni na to možnost, bomo to naredili nejevoljno. "

Oktobra lani so ZDA po podobni odločitvi STO v vzporednem primeru o subvencijah Airbusa uvedle povračilne dajatve, ki vplivajo na izvoz EU v vrednosti 7.5 milijarde USD. Te dajatve veljajo še danes, kljub odločilnim korakom, ki sta jih Francija in Španija julija letos sprejeli, da bi Nemčiji in Veliki Britaniji sledili, da bi v celoti upoštevali prejšnjo odločitev STO o subvencijah Airbusu.

V sedanjih gospodarskih okoliščinah je v skupnem interesu EU in ZDA, da ukinemo škodljive carine, ki po nepotrebnem obremenjujejo naš industrijski in kmetijski sektor.

EU je dala posebne predloge za dosego pogajalskega izida dolgotrajnih sporov o čezatlantskih civilnih letalih, najdaljših v zgodovini STO. Še vedno je odprto sodelovanje z ZDA za dogovor o pravični in uravnoteženi poravnavi ter o prihodnjih disciplinah za subvencije v civilnem letalskem sektorju.

Medtem ko sodeluje z ZDA, Evropska komisija sprejema tudi ustrezne ukrepe in vključuje države članice EU, da bo lahko uporabila svoje povračilne pravice, če ni možnosti, da bi spor prišlo do obojestransko koristne rešitve. Načrtovanje ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih vključuje dokončno oblikovanje seznama izdelkov, za katere bi veljale dodatne tarife EU.

Ozadje

Marca 2019 je pritožbeni organ, najvišja stopnja STO, potrdil, da ZDA kljub prejšnjim odločbam niso sprejele ustreznih ukrepov za uskladitev s pravili STO o subvencijah. Namesto tega je še naprej nezakonito podpiral svojega proizvajalca letal Boeing v škodo Airbusa, evropske vesoljske industrije in njenih številnih delavcev. V svoji sodbi je pritožbeni organ:

  • Potrjeno, da je davčni program zvezne države Washington še vedno osrednji del S. nezakonitega subvencioniranja Boeinga;
  • ugotovil, da številni tekoči instrumenti, vključno z nekaterimi pogodbami o javnih naročilih NASA in ameriškega ministrstva za obrambo, predstavljajo subvencije, ki lahko povzročijo ekonomsko škodo Airbusu;
  • je potrdil, da ima Boeing še naprej koristi od nezakonite ameriške davčne ugodnosti, ki podpira izvoz (korporacija za prodajo v tujini in izključitev eksteritorialnega dohodka).

Odločitev, ki potrjuje pravico EU do povračilnih ukrepov, izhaja neposredno iz prejšnje odločitve.

V vzporednem primeru Airbusa je STO oktobra 2019 ZDA dovolila sprejetje protiukrepov proti evropskemu izvozu v vrednosti do 7.5 milijarde USD. Ta podelitev je temeljila na odločitvi pritožbenega organa iz leta 2018, ki je ugotovila, da EU in njene države članice niso v celoti upoštevale prejšnjih odločb STO glede povračljivih naložb v izstrelitev za programe A350 in A380. ZDA so te dodatne tarife uvedle 18. oktobra 2019. Zadevne države članice EU so medtem sprejele vse potrebne ukrepe za zagotovitev popolne skladnosti.

Več informacij

Razsodba pritožbenega organa STO o ameriških subvencijah družbi Boeing

Javno posvetovanje o predhodnem seznamu izdelkov v primeru Boeing

Predhodni seznam izdelkov

Zgodovina primera Boeing

Zgodovina primera Airbus

Nadaljuj branje

Strategija letalstvu za Evropo

Komisija je odobrila 4.4 milijona EUR bolgarskega podpornega ukrepa za letališča Burgas in Varna v okviru izbruha #Coronavirusa

objavljeno

on

Evropska komisija je v primeru izbruha koronavirusa bolgarskim in varniškim letališčem v bolnišnici Burgas in Varna odobrila 4.4 milijona EUR bolgarskega ukrepa. Ukrep je bil odobren v okviru državne pomoči Začasni okvir. Javna podpora bo v obliki odloga plačila koncesijskih dajatev, ki jih mora družba Fraport Twin Star Airport Management AD, družba, ki upravlja dve letališči, plačati bolgarski vladi, ki je lastnik infrastrukture letališč.

Namen ukrepa je pomagati obema letališčema rešiti pomanjkanje likvidnosti, s katerimi se soočata zaradi izbruha koronavirusa, z zmanjšanjem stroškov, ki jih krije upravljavec letališča. Komisija je ugotovila, da je ukrep skladen s pogoji iz začasnega okvira.

Zlasti je mogoče odlog plačila odobriti le do konca tega leta, njegovo trajanje pa bo trajalo eno leto. Poleg tega odloga plačila vključuje minimalno plačilo v skladu s začasnim okvirom.

Komisija je zato ugotovila, da je ukrep potreben, primeren in sorazmeren za odpravo resnih motenj v gospodarstvu države članice, v skladu s členom 107 (3) (b) PDEU in pogoji iz začasnega okvira. Na podlagi tega je Komisija odobrila ukrep v skladu s pravili EU o državni pomoči. Več informacij o začasnem okviru in drugih ukrepih, ki jih je Komisija sprejela za reševanje ekonomskega vpliva pandemije koronavirusa, je na voljo. tukaj.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod številko primera SA.58095 je v register državne pomoči o Komisiji Tekmovanje spletno stran, potem ko bodo rešene morebitne težave z zaupnostjo.

Nadaljuj branje

Strategija letalstvu za Evropo

Komisija odobrila 25 milijonov EUR belgijske pomoči za podporo ponudniku storitev zemeljske oskrbe Aviapartner v primeru izbruha #Coronavirusa

objavljeno

on

Evropska komisija je odobrila 25 milijonov EUR individualnega belgijskega ukrepa pomoči za podporo Aviapartnerju, ponudniku storitev zemeljske oskrbe na bruseljskem nacionalnem letališču (Zaventem). Ukrep je bil odobren v skladu z začasni okvir državne pomoči. Ukrep zagotavlja pomoč v obliki konvertibilnega posojila. Cilj ukrepa dokapitalizacije je zagotoviti, da ima Aviapartner zadostno likvidnost za nadaljnje poslovanje. Aviapartner je bistveni operater na nacionalnem letališču v Bruslju (glavno belgijsko letališče).

Če neuspeh Aviapartnerja povzroči velike motnje v belgijskem gospodarstvu in povezanosti. Komisija je ugotovila, da je ukrep, ki ga je priglasila Belgija, v skladu s pogoji iz začasnega okvira. Zlasti (i) ukrep ne bo presegel najnižjega minimuma, ki je potreben za zagotovitev sposobnosti Aviapartnerja, in ne bo presegel obnovitve njegovega kapitalskega položaja pred izbruhom koronavirusa, (ii) shema zagotavlja ustrezno plačilo državi; (iii) pogoji ukrepov spodbudijo upravičence in / ali njihove lastnike, da čim prej povrnejo podporo; (v) obstajajo zaščitni ukrepi za zagotovitev, da upravičenci ne bodo neupravičeno izkoristili pomoči za dokapitalizacijo države v škodo poštene konkurence na enotnem trgu, kot je prepoved nakupa, da bi se izognili agresivnemu širjenju trgovine.

Komisija je ugotovila, da je ukrep potreben, primeren in sorazmeren za odpravo resnih motenj v gospodarstvu države članice v skladu s členom 107 (3) (b) PDEU in pogoji iz začasnega okvira. Na podlagi tega je Komisija odobrila ukrep v skladu s pravili EU o državni pomoči. Več informacij o začasnem okviru in drugih ukrepih, ki jih je Komisija sprejela za reševanje ekonomskega vpliva pandemije koronavirusa, je na voljo. tukaj.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod številko primera SA.57637 je v register državne pomoči o Komisiji Tekmovanje spletno stran, potem ko bodo rešene morebitne težave z zaupnostjo.

Nadaljuj branje
oglas

Facebook

Twitter

Trendi