Povežite se z nami

okolje

Ozelenitev prevoza "mora zagotavljati realne alternative"

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v mnenju, sprejetem na junijskem plenarnem zasedanju, pravi, da mora energetski prehod - ne da bi zanikal svoje cilje - upoštevati ekonomske in socialne značilnosti vseh delov Evrope ter biti odprt za stalni dialog z organizacije civilne družbe.

EESO podpira okolju prijaznejše prevoze, vendar poudarja, da mora biti energetski prehod pravičen ter zagotavljati izvedljive in realne alternative, ki bodo upoštevale posebne ekonomske in socialne teritorialne značilnosti in potrebe vseh delov Evrope, vključno s podeželjem.

To je glavno sporočilo mnenja, ki sta ga pripravila Pierre Jean Coulon in Lidija Pavić-Rogošić in sprejela na junijskem plenarnem zasedanju odbora. EESO je v svoji oceni Bele knjige o prometu iz leta 2011, katere namen je odpraviti odvisnost prometnega sistema od nafte, ne da bi pri tem žrtvovali njegovo učinkovitost in ogrozila mobilnost, zavzel trdno stališče.

oglas

Omejitev načinov prevoza ni mogoča: cilj mora biti somodalnost in ne premik načina prevoza. Poleg tega mora biti ekološki prehod družbeno pravičen in ohraniti konkurenčnost evropskega prometa s popolnim izvajanjem evropskega prometnega prostora kot del celovitega izvajanja enotnega trga. Zamude v zvezi s tem so obžalovanja vredne.

V komentarju sprejetja mnenja ob robu plenarnega zasedanja je Coulon dejal: "Omejevanje mobilnosti ni alternativa. Podpiramo ukrepe, ki so namenjeni povečanju energetske učinkovitosti prometa in zmanjšanju emisij. Evropa preživlja obdobje vetra, vendar to ne bi smelo voditi do sprememb v smislu družbenih in okoljskih pričakovanj različnih evropskih pobud. "

Neprekinjeno posvetovanje z organizacijami civilne družbe

oglas

EESO spodbuja odprto, stalno in pregledno izmenjavo mnenj o izvajanju Bele knjige med civilno družbo, Komisijo in drugimi ustreznimi akterji, kot so nacionalni organi na različnih ravneh, in poudarja, da bo to izboljšalo odkup in razumevanje civilne družbe, prav tako koristne povratne informacije oblikovalcem politike in tistim, ki izvajajo izvajanje.

"Odbor opozarja na pomen zagotavljanja podpore civilne družbe in zainteresiranih strani, tudi s sodelovalnim dialogom, kot je bilo predlagano v naših prejšnjih mnenjih o tej zadevi," je dodala Pavić-Rogošić. "Dobro razumevanje in široko sprejemanje strateških ciljev bosta izjemno koristna pri doseganju rezultatov."

EESO poudarja tudi potrebo po močnejšem socialnem vrednotenju in ponovno poudarja izjavo v svojem mnenju iz leta 2011 Socialni vidiki prometne politike EU, poziva Evropsko komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev usklajenosti socialnih standardov za promet znotraj EU, pri čemer je treba upoštevati, da so v zvezi s tem potrebni tudi enaki mednarodni pogoji. Vzpostavitev evropskega observatorija za socialno zaposlovanje in zaposlovanje v prometnem sektorju je prednostna naloga.

Pravočasno in učinkovito spremljanje napredka

V zvezi s postopkom ocenjevanja Bele knjige iz leta 2011 EESO poudarja, da se je postopek začel pozno in da je Odbor sodeloval le zato, ker je izrecno zahteval.

Komisija bi morala imeti jasen načrt za spremljanje svojih strateških dokumentov od začetka in redno objavljati poročila o napredku pri njihovem izvajanju, tako da je mogoče pravočasno oceniti, kaj je bilo doseženo in kaj ne in zakaj, ter ravnati v skladu s tem.

V prihodnosti želi EESO še naprej uporabljati redna poročila o napredku pri izvajanju strategij Komisije in učinkovito prispevati k prometni politiki.

Ozadje

Bela knjiga iz leta 2011 Načrt za enotni evropski prometni prostor - proti konkurenčnemu in z viri učinkovitemu prometnemu sistemu najpomembnejši cilj evropske prometne politike: vzpostavitev prometnega sistema, ki podpira evropski gospodarski napredek, povečuje konkurenčnost in ponuja visokokakovostne storitve mobilnosti, hkrati pa učinkoviteje uporablja vire.

Komisija je ukrepala pri skoraj vseh političnih pobudah, predvidenih v Beli knjigi. Vendar je odvisnost od nafte v prometnem sektorju EU, čeprav se očitno zmanjšuje, še vedno visoka. Omejen je bil tudi napredek pri reševanju problema cestnih zastojev, ki v Evropi še vedno obstaja.

Številne pobude v okviru bele knjige so izboljšale socialno zaščito prometnih delavcev, vendar se civilna družba in raziskovalne organizacije še vedno bojijo, da bi lahko razvoj, kot sta avtomatizacija in digitalizacija, negativno vplival na prihodnje delovne razmere v prometu.

Potrebe prometne politike EU so zato v veliki meri še vedno aktualne še danes, zlasti v smislu povečanja okoljske uspešnosti in konkurenčnosti sektorja, njegove posodobitve, izboljšanja njegove varnosti in poglabljanja enotnega trga.

Sprememba podnebja

Copernicus: Poleti gozdnih požarov so bili opustošeni in rekordni so emisije po severni polobli

objavljeno

on

Služba za spremljanje atmosfere Copernicus pozorno spremlja poletje ekstremnih požarov na severni polobli, vključno z intenzivnimi žarišči v sredozemski kotlini ter v Severni Ameriki in Sibiriji. Močni požari so privedli do novih zapisov v podatkovnem nizu CAMS, v mesecih julija in avgusta pa so bile njihove največje svetovne emisije ogljika.

Znanstveniki iz Služba za spremljanje atmosfere Kopernik (CAMS) pozorno spremljajo poletje hudih požarov, ki so prizadeli številne različne države na severni polobli in julija in avgusta povzročili rekordne emisije ogljika. CAMS, ki ga v imenu Evropske komisije s sredstvi EU izvaja Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi, poroča, da v letošnji sezoni borealnih požarov niso bili prizadeti le veliki deli severne poloble, ampak tudi število požari, njihova vztrajnost in intenzivnost sta bila izjemna.

Ko se sezona borealnih požarov bliža koncu, znanstveniki CAMS razkrijejo, da:

oglas
  • Suhe razmere in vročinski valovi v Sredozemlju so prispevali k žarišču požarov z mnogimi intenzivnimi in hitro razvijajočimi se požari po vsej regiji, ki so povzročili veliko količino onesnaženja z dimom.
  • Julij je bil rekordni globalni mesec v naboru podatkov GFAS s 1258.8 megatonami CO2 izpuščen. Več kot polovico ogljikovega dioksida so pripisali požarom v Severni Ameriki in Sibiriji.
  • Po podatkih GFAS je bil avgust rekordni mesec tudi pri požarih in je izpustil približno 1384.6 megaton COXNUMX2 globalno v ozračje.
  • Arktični požari so sprostili 66 megaton CO2 med junijem in avgustom 2021.
  • Ocenjeni CO2 emisije zaradi požarov v Rusiji kot celota so od junija do avgusta znašale 970 megaton, republika Saha in Čukotka pa 806 megaton.

Znanstveniki na CAMS uporabljajo satelitsko opazovanje aktivnih požarov v skoraj realnem času za oceno emisij in napovedovanje vpliva posledičnega onesnaženja zraka. Ta opažanja zagotavljajo meritev toplotne moči požarov, znane kot moč sevanja požara (FRP), ki je povezana z emisijami. CAMS z globalnim sistemom za asimilacijo požara (GFAS) ocenjuje dnevne globalne emisije požara z uporabo opazovanj FRP iz satelitskih instrumentov NASA MODIS. Ocenjene emisije različnih onesnaževal atmosfere se uporabljajo kot površinski mejni pogoj v sistemu napovedi CAMS, ki temelji na sistemu vremenske napovedi ECMWF, ki modelira transport in kemijo onesnaževal v ozračju, za napovedovanje vpliva globalne kakovosti zraka do pet dni pred nami.

Borealna požarna sezona običajno traja od maja do oktobra, največja aktivnost pa poteka med julijem in avgustom. V tem poletju požarov so bile najbolj prizadete regije:

Sredozemlje

oglas

Številni narodi v vzhodno in osrednje Sredozemlje sta julija in avgusta utrpela posledice hudih požarov s satelitskimi posnetki in analizami in napovedmi CAMS, ki prečkajo vzhodno sredozemsko kotlino. Ker so v jugovzhodni Evropi dolgotrajne razmere vročinskih valov, so podatki CAMS pokazali, da je dnevna intenzivnost požara v Turčiji dosegla najvišjo raven v naboru podatkov GFAS že od leta 2003. Po požarih v Turčiji so uničujoči požari prizadeli tudi druge države v regiji, vključno z Grčijo , Italija, Albanija, Severna Makedonija, Alžirija in Tunizija.

Požari so avgusta prizadeli tudi Iberski polotok, ki je prizadel obsežne dele Španije in Portugalske, zlasti veliko območje v bližini Navalacruza v provinci Avila, zahodno od Madrida. Obsežni požari so bili zabeleženi tudi vzhodno od Alžira v severni Alžiriji, napovedi CAMS GFAS kažejo visoke površinske koncentracije onesnaževalnih drobnih delcev PM2.5.

Sibirija

Medtem ko Republika Saha v severovzhodni Sibiriji vsako poletje običajno doživlja določeno stopnjo požara, je bilo leto 2021 nenavadno, ne le po velikosti, ampak tudi po obstoju visoko intenzivnih požarov od začetka junija. Nov rekord v emisijah je bil postavljen 3rd Avgust za regijo in emisije so se prav tako v primerjavi z junijem do avgusta več kot podvojile. Poleg tega je dnevna intenzivnost požarov od junija presegla povprečno raven in se je začela umirjati šele v začetku septembra. Druga prizadeta območja v Sibiriji so Čukotska avtonomna regija (vključno z deli polarnega kroga) in Irkutska regija. Povečana aktivnost, ki so jo opazili znanstveniki CAMS ustreza višjim temperaturam in znižani vlažnosti tal v regiji.

Severna Amerika

V zahodnih regijah Severne Amerike so julija in avgusta goreli veliki požari, ki so prizadeli več kanadskih provinc ter pacifiški severozahod in Kalifornijo. Tako imenovani Dixie Fire, ki je divjal po severni Kaliforniji, je danes eden največjih, ki so jih kdajkoli zabeležili v zgodovini države. Posledica onesnaženja zaradi trajne in intenzivne požarne aktivnosti je vplivalo na kakovost zraka za tisoče ljudi v regiji. Globalne napovedi CAMS so pokazale tudi mešanico dima iz dolgotrajnih požarov, ki gorijo v Sibiriji in Severni Ameriki, ki potujejo čez Atlantik. Čist pramen dima je bil viden v severnem Atlantiku in je konec avgusta dosegel zahodne dele britanskih otokov, preden je prečkal preostalo Evropo. To se je zgodilo, ko je saharski prah potoval v nasprotni smeri čez Atlantik, vključno z odsekom nad južnimi območji Sredozemlja, kar je povzročilo zmanjšanje kakovosti zraka. 

Mark Parrington, višji znanstvenik in strokovnjak za požare pri ECMWF Copernicus Atmosphere Monitoring Service, je dejal: »Skozi poletje smo spremljali požar na severni polobli. Nenavadno so izstopali število požarov, velikost območij, na katerih so gorela, njihova intenzivnost in tudi njihova vztrajnost. Na primer, požari v republiki Saha na severovzhodu Sibirije gorijo od junija in so se začeli zmanjševati šele konec avgusta, čeprav smo v začetku septembra opazovali nekatere požare. Podobna zgodba je v Severni Ameriki, delih Kanade, pacifiškega severozahoda in Kalifornije, ki že od konca junija in začetka julija doživljajo velike požare in še vedno trajajo. "

»Zaskrbljujoče je, da bolj suhe in vroče regionalne razmere, ki jih povzroča globalno segrevanje, povečujejo vnetljivost in požarno nevarnost vegetacije. To je povzročilo zelo intenzivne in hitro razvijajoče se požare. Medtem ko lokalne vremenske razmere igrajo vlogo pri dejanskem vedenju požara, podnebne spremembe pomagajo zagotoviti idealno okolje za požare. V prihodnjih tednih se pričakuje tudi več požarov po vsem svetu, saj se požarna sezona v Amazoniji in Južni Ameriki še naprej razvija, "je dodal.

Več informacij o požarih na severni polobli poleti 2021.

Dostop do strani CAMS Global Fire Monitoring page tukaj.

Več o nadzoru požara lahko izveste v CAMS Vprašanja in odgovori o požaru.

Copernicus je sestavni del vesoljskega programa Evropske unije, ki ga financira EU, in je njegov vodilni program za opazovanje Zemlje, ki deluje prek šestih tematskih služb: Atmosfera, Morska, Kopenska, Podnebne spremembe, Varnost in Nujne razmere. Zagotavlja prosto dostopne operativne podatke in storitve, ki uporabnikom zagotavljajo zanesljive in posodobljene informacije o našem planetu in njegovem okolju. Program koordinira in upravlja Evropska komisija, izvaja pa ga v partnerstvu z državami članicami, Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), Evropsko organizacijo za izkoriščanje meteoroloških satelitov (EUMETSAT), Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi ( ECMWF), agencije EU in Mercator Océan, med drugim.

ECMWF upravlja dve storitvi iz programa EU za opazovanje Zemlje Copernicus: službo za spremljanje atmosfere Copernicus (CAMS) in storitev za podnebne spremembe Copernicus (C3S). Prispevajo tudi k službi za upravljanje v sili Copernicus (CEMS), ki jo izvaja Skupni raziskovalni svet EU (JRC). Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) je neodvisna medvladna organizacija, ki jo podpira 34 držav. Je raziskovalni inštitut in 24 -urna operativna služba, ki svojim državam članicam pripravlja in posreduje numerične vremenske napovedi. Ti podatki so v celoti na voljo nacionalnim meteorološkim službam v državah članicah. Superračunalniški objekt (in z njim povezan arhiv podatkov) pri ECMWF je eden največjih te vrste v Evropi, države članice pa lahko 7% svojih zmogljivosti uporabijo za svoje namene.

ECMWF za nekatere dejavnosti širi svojo lokacijo po državah članicah. Poleg sedeža v Združenem kraljestvu in računalniškega centra v Italiji bodo od poletja 2021 v Bonnu v Nemčiji nove pisarne s poudarkom na dejavnostih, ki se izvajajo v partnerstvu z EU, kot je Copernicus.


Spletno mesto storitve za spremljanje atmosfere Copernicus.

Spletno mesto storitve Copernicus za podnebne spremembe. 

Več informacij o Koperniku.

Spletna stran ECMWF.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

#EUSpace

Nadaljuj branje

Sprememba podnebja

Izvršni podpredsednik Timmermans vodi dialog s Turčijo na visoki ravni o podnebnih spremembah

objavljeno

on

Izvršni podpredsednik Timmermans je v Bruslju sprejel turškega ministra za okolje in urbanizacijo Murata Kuruma za dialog na visoki ravni o podnebnih spremembah. Tako EU kot Turčija sta poleti doživeli izjemne vplive podnebnih sprememb, v obliki požarov in poplav. Turčija je doživela tudi največji izbruh "morskih smrkov" v Marmarskem morju - pretirano rast mikroskopskih alg zaradi onesnaženja vode in podnebnih sprememb. Po teh dogodkih, ki jih povzročajo podnebne spremembe, sta Turčija in EU razpravljali o področjih, na katerih bi lahko pospešili svoje sodelovanje na področju podnebja, da bi dosegli cilje Pariškega sporazuma. Izvršni podpredsednik Timmermans in minister Kurum sta izmenjala mnenja o nujnih ukrepih, potrebnih za zapolnitev vrzeli med tem, kar je potrebno, in tem, kar se počne v zvezi z zmanjšanjem emisij na nič do sredine stoletja, in s tem ohraniti cilj 1.5 ° C pariškega sporazuma na dosegu roke. Razpravljali so o politikah oblikovanja cen ogljika kot o področju skupnega interesa, glede na prihodnjo vzpostavitev sistema trgovanja z emisijami v Turčiji in revizijo sistema EU za trgovanje z emisijami. Prilagajanje podnebnim spremembam je bilo na dnevnem redu skupaj z naravnimi rešitvami za boj proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti. Ogledate si lahko njihove skupne izjave za javnost tukaj. Več informacij o dialogu na visoki ravni tukaj.

oglas

Nadaljuj branje

gospodarstvo

Trajnostni mestni promet je v središču evropskega tedna mobilnosti

objavljeno

on

Letos sodeluje okoli 3,000 mest po vsej Evropi Evropski teden mobilnosti, ki se je začelo včeraj in bo trajalo do srede, 22. septembra. Kampanja leta 2021 se je začela pod temo „Varno in zdravo s trajnostno mobilnostjo“ in bo spodbujala uporabo javnega prevoza kot varno, učinkovito, cenovno ugodno možnost z nizkimi emisijami za vse. 2021 je tudi 20. obletnica dneva brez avtomobila, iz katere je zrasel Evropski teden mobilnosti.

»Čist, pameten in odporen prometni sistem je v središču našega gospodarstva in v središču življenja ljudi. Zato sem ob 20. obletnici evropskega tedna mobilnosti ponosen na 3,000 mest po vsej Evropi in širše, ki so pokazali, kako varne in trajnostne možnosti prevoza pomagajo našim skupnostim ostati v teh težkih časih, «je povedala komisarka za promet Adina Vălean .

Za to prelomno leto je Evropska komisija ustvarila virtualni muzej, ki prikazuje zgodovino tedna, njegov vpliv, osebne zgodbe in kako se povezuje s širšimi prednostnimi nalogami EU. Drugod po Evropi dejavnosti vključujejo kolesarske festivale, razstave električnih vozil in delavnice. Letošnji dogodek sovpada tudi z a javno posvetovanje o zamislih Komisije za nov okvir mobilnosti v mestih in Evropsko leto železnic z njenimi Povezovanje vlaka Europe Express.

oglas

Nadaljuj branje
oglas
oglas
oglas

Trendi