Komisija ščiti Evropejce od # Nevarne kemikalije v oblačilih in tekstilu

| Oktober 12, 2018

V preteklih letih 10 je EU občutno zmanjšala izpostavljenost naših državljanov škodljivim kemikalijam in Komisija nenehno ocenjuje, kako še izboljšati varstvo potrošnikov, delavcev in okolja. V tem kontekstu je Komisija sprejela nove omejitve za uporabo snovi 33 za katere je znano, da povzročajo težave z rakom in reproduktivnim zdravjem za njihovo uporabo v oblačilih, obutvi ​​in ​​drugih tekstilnih izdelkih.

Nova pravila so bila sprejeta s spremembo Uredba REACH - najnaprednejša in celovita kemična zakonodaja na svetu. Cilj današnjih ukrepov je varovanje zdravja evropskih državljanov z omejevanjem njihove izpostavljenosti kemikalijam CMR (snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene in strupene za razmnoževanje), kar je lahko še posebej škodljivo v primeru pogostega stika s človeško kožo. Ta nova pravila določajo najvišje mejne koncentracije za uporabo snovi CMR v oblačilih in tekstilu ter prepovedujejo, da bi se proizvodi, ki presegajo te meje, dali na trg EU, ne glede na njihov izvor proizvodnje. Omejitve so bile pripravljene na podlagi znanstvenih in tehničnih priporočil Evropske agencije za kemikalije ter po obsežnih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi. Uporabili se bodo po 24 mesecih po objavi uredbe v Uradnem listu EU.

Komisija izdaja tudi obrazložitveni priročnik o omejitvi, ki bo na voljo tukaj po objavi v Uradnem listu.

Tags: , ,

Kategorija: Frontpage, okolje, EU, Evropska komisija, strupenih snovi