Povežite se z nami

Droge

Komisija predlaga močnejši mandat za Agencijo EU za droge, saj se nezakonit trg širi

DELITI:

objavljeno

on

Komisija je predlaganje okrepiti mandat Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami in ga preoblikovati v Agencijo Evropske unije za droge. Predlagane spremembe bodo zagotovile, da bo agencija lahko igrala pomembnejšo vlogo pri prepoznavanju in obravnavanju trenutnih in prihodnjih izzivov, povezanih s prepovedanimi drogami v EU. To vključuje izdajanje opozoril, ko se nevarne snovi zavestno prodajajo za nedovoljeno uporabo, spremljanje zasvojenosti s snovmi, ki jih jemljejo skupaj s prepovedanimi drogami, in razvoj preventivnih kampanj na ravni EU. Agencija EU za droge bo imela tudi močnejšo mednarodno vlogo.

Podpredsednik Margaritis Schinas za promocijo našega evropskega načina življenja je dejal: »Proizvodnja in trgovina z drogami sta se prilagodili motnjam med pandemijo. Organizirane kriminalne združbe so hitro prilagodile svoje poslovanje z drogami novim razmeram. Zdaj bolj kot kdaj koli prej potrebujemo jasne, posodobljene in zanesljive dokaze in zmogljivosti za analizo prepovedanih drog v EU. Zato danes predlagamo močnejši mandat za Agencijo EU za droge. Še naprej se bomo borili proti nedovoljeni trgovini z drogami in obravnavali vpliv prepovedanih drog na javno zdravje in varnost Evropejcev. Naša okrepljena agencija bo še naprej ključni partner pri tej nalogi."

Komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je dejala: „Trgovina z mamili ostaja največji kriminalni trg v EU. Organizirani kriminal z drogami je večnacionalen, spodbuja korupcijo in umore. Tolpe so vse bolj spretne pri distribuciji prepovedanih drog, pa tudi pri proizvodnji snovi, ki še niso kategorizirane in predstavljajo resna tveganja. Z današnjim predlogom dajemo Agenciji EU za droge orodja, ki jih potrebuje za pozorno spremljanje razvijajoče se pokrajine drog, za pomoč v boju proti škodljivim učinkom drog in za učinkovito sodelovanje z drugimi agencijami EU, zlasti Europolom.

V okviru tega razširjenega mandata bo agencija lahko:

  • Razvijte ocene nevarnosti o novih dogodkih v zvezi s prepovedanimi drogami, ki bi lahko negativno vplivali na javno zdravje, varnost in zaščito ter pomagali povečati pripravljenost EU na odzivanje na nove grožnje;
  • Opozorila o težavah v primeru, da so na trgu dostopne posebno nevarne snovi;
  • Spremljajte in obravnavajte uporabo polisnov, tj. zasvojenost z drugimi substancami, kadar je povezana z uživanjem drog, glede na to, da je uporaba več snovi med uživalci drog zelo razširjena in škodljivo vpliva na javno zdravje;
  • Vzpostaviti mrežo forenzičnih in toksikoloških laboratorijev, ki združuje nacionalne laboratorije. Mreža bo spodbujala izmenjavo informacij o novih dogodkih in trendih ter podpirala usposabljanje forenzičnih strokovnjakov za droge;
  • Razviti kampanje za preprečevanje in ozaveščanje na ravni EU v zvezi s prepovedanimi drogami, kar omogoča agenciji, da ukrepa na podlagi analize, ki jo izdela. Agencija bo lahko podpirala tudi države članice pri pripravi nacionalnih kampanj;
  • Zagotavljanje raziskav in podpore ne le o vprašanjih, povezanih z zdravjem, ampak tudi o trgi z drogami in oskrba z zdravili, s čimer bi se vprašanje drog obravnavalo bolj celovito;
  • Igrajte močnejšo mednarodno vlogo in podpirati vodilno vlogo EU pri politiki drog na večstranski ravni;
  • Zanašajte se na a močnejša mreža nacionalnih kontaktnih točk, ki je zadolžen za posredovanje ustreznih podatkov agenciji.

Naslednji koraki

Zdaj morata Evropski parlament in Svet preučiti in sprejeti nov mandat.

Ozadje

oglas

Nedovoljene droge so zapleten varnostni in zdravstveni problem, ki prizadene milijone ljudi v EU in po svetu. The Evropsko poročilo o drogah 2021 ocenjuje, da je 83 milijonov odraslih v EU (tj. 28.9 % odraslega prebivalstva) vsaj enkrat v življenju uporabilo prepovedane droge. Leta 2019 se je v EU zgodilo najmanj 5,150 smrti zaradi prevelikega odmerjanja, od leta 2012 naprej pa vsako leto narašča. Hkrati je količina kokaina in heroina, uvedena v EU, na najvišji ravni, proizvodnja mamil pa v zlasti sintetične droge (amfetamini in ekstazi), poteka v EU tako za domačo porabo kot za izvoz. Trg z drogami je ocenjen na najmanj 30 milijard evrov na leto in ostaja največji kriminalni trg v EU in glavni vir dohodka za organizirane kriminalne skupine. Ta razvoj zahteva učinkovite ukrepe na ravni EU.

O Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) je vodilni organ za prepovedane droge v EU. Zagotavlja neodvisne, zanesljive, znanstvene dokaze in analize o prepovedanih drogah, odvisnosti od drog in njihovih posledicah, ki podpirajo na dokazih temelječo politiko o nadzoru drog na ravni EU in prispevajo k zaščiti vseh tistih, ki živijo v Evropi, pred škodo, povezano z drogami.

Današnji predlog temelji na ugotovitvah Komisije Ocena EMCDDA, objavljeno maja 2019. V oceni je bilo ugotovljeno, da je agencija splošno priznana kot središče znanstvene odličnosti v Evropi in na mednarodni ravni, ki zagotavlja dejanske, objektivne, zanesljive in primerljive podatke na evropski ravni o drogah, odvisnosti od drog in njihovih posledicah ter uspešno spremljanje nastajajočih groženj in trendov. V oceni so bila opredeljena tudi področja za izboljšave, ki temeljijo na razvoju fenomena drog, vključno z nadaljnjim razvojem dela na spremljanju vprašanj na strani ponudbe in več drog, povečanjem prepoznavnosti agencije pri zdravnikih in širši javnosti ter krepitvijo njenega sodelovanja z mednarodnimi organizacijami.

Na podlagi te ocene je Strategija EU na področju drog za obdobje 2021–2025 – ki ga je Svet odobril decembra 2020 – poziva Komisijo, naj predlaga revizijo mandata agencije, da bi zagotovila, da bo imela močnejšo vlogo pri obravnavi sedanjih in prihodnjih izzivov, povezanih s pojavom drog.

Več informacij

Predlog za Uredbo o Agenciji Evropske unije za droge (glej tudi priloga k predlogu, Ocena učinka in njegove povzetek).

Komisija spletna stran o politiki drog.

Nacionalna telefonska linija za pomoč pri drogah

Telefonska linija za zasvojenosti

T. (844) 289-0879

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi