Povežite se z nami

Finančni okvir EU

Finančna pismenost: Komisija in OECD-INFE objavita skupni okvir za izboljšanje finančnih veščin posameznikov

DELITI:

objavljeno

on

Evropska komisija in Mednarodna mreža OECD za finančno izobraževanje (OECD-INFE) sta objavili skupni okvir finančnih kompetenc EU/OECD-INFE za odrasle. Cilj tega okvira je izboljšati finančne sposobnosti posameznikov, da bi lahko sprejemali razumne odločitve glede svojih osebnih financ. Podpiral bo razvoj javnih politik, programov finančne pismenosti in izobraževalnega gradiva držav članic, izobraževalnih ustanov in industrije. Prav tako bo podpiral izmenjavo dobrih praks med oblikovalci politik in zainteresiranimi stranmi v EU.

Boljše razumevanje financ posameznikom daje moč pri upravljanju svojih osebnih financ in jim omogoča varnejše in samozavestnejše sodelovanje na finančnih trgih. Današnji okvir finančnih kompetenc izhaja iz ukrepov, napovedanih v Akcijskem načrtu unije kapitalskih trgov 2020. Zaznamuje ključni mejnik v delu Komisije na področju finančne pismenosti in je pomembno nadaljevanje dela OECD/INFE na področju finančne pismenosti.

Danes objavljen skupni okvir finančnih kompetenc za odrasle: opisuje ključne veščine za pomoč posameznikom pri sprejemanju zdravih finančnih odločitev; in gradi na kompetencah, opredeljenih v okviru temeljnih kompetenc G20/OECD INFE o finančni pismenosti odraslih, prilagajanje kontekstu EU ter integracijo digitalnih in trajnostnih finančnih veščin.

Mairead McGuinness, komisarka za finančne storitve, finančno stabilnost in unijo kapitalskih trgov, je dejala: »Opremanje ljudi z znanjem in izkušnjami za sprejemanje informiranih odločitev o svojih osebnih financah spodbuja finančno blaginjo in bolj zagotovljeno sodelovanje na finančnih trgih. To je še toliko bolj pomembno glede na vse večjo digitalizacijo financ. Trenutna raven finančne pismenosti v EU je na žalost nizka in nesorazmerno vpliva na najbolj ranljive v družbi. Današnja napoved ter skupno delo Komisije in OECD-INFE je pomemben korak naprej pri krepitvi finančne pismenosti v EU, saj državam članicam in drugim zainteresiranim stranem zagotavlja orodja za razvoj politik in programov finančne pismenosti. Ta okvir je ključni del našega akcijskega načrta CMU in nas približuje dokončanju enotnega trga, na katerem lahko potrošniki varno krmarijo po kapitalskih trgih.

Naslednji koraki

Prizadevanja Komisije in OECD se bodo zdaj osredotočila na prevzem skupnega okvira finančnih kompetenc EU/OECD-INFE za odrasle s strani nacionalnih organov in strokovnjakov. Izmenjave z državami članicami in zainteresiranimi stranmi bodo organizirane in bodo od začetka leta 2022 vodile službe Komisije in OECD.

Hkrati bosta Komisija in OECD v sodelovanju z državami članicami začela delati na skupnem okviru finančnih kompetenc EU/OECD-INFE za otroke in mladino, ki bo predvidoma dokončan leta 2023.

oglas

Ozadje

Finančna pismenost, v skladu s priporočilom OECD o finančni pismenosti iz leta 2020, se nanaša na kombinacijo finančne ozaveščenosti, znanja, veščin, stališč in vedenja, ki so potrebni za sprejemanje zdravih finančnih odločitev in končno doseganje posameznikove finančne blaginje. Vendar pa stopnja finančne pismenosti posameznikov ostaja nizka, zaradi česar je prednostna naloga oblikovalcev politik in drugih zainteresiranih strani v EU.

Zato je Komisija v dokument vključila dva ukrepa Akcijski načrt unije kapitalskih trgov 2020 katerih cilj je povečati raven finančne pismenosti posameznikov v EU:

  • naj do drugega četrtletja 2 izvede oceno izvedljivosti razvoja okvira finančnih kompetenc EU:

Ocena izvedljivosti za razvoj okvira finančnih kompetenc v EU je bila objavljena aprila 2021 in je v sodelovanju z OECD-INFE podprla oblikovanje okvirov finančnih kompetenc za celotno EU.

  • ob upoštevanju pozitivne ocene učinka predložiti zakonodajni predlog, ki od držav članic zahteva, da spodbujajo ukrepe, ki podpirajo finančno izobraževanje potrošnikov:

Ta ukrep bo dodatno izpopolnjen v okviru pobude za maloprodajne naložbe, ki bo sprejeta v četrtem četrtletju 4.

danes je skupni okvir finančnih kompetenc EU/OECD-INFE za odrasle je z usklajenim delom razvila Komisija in OECD-INFE. Države članice in strokovnjaki so delili svoja stališča in pripombe o razvoju okvira prek namenske podskupine vladne strokovne skupine EU za maloprodajne finančne storitve (GEGRFS). Poleg tega so tehnični strokovnjaki v okviru tehnične razprave, ki so jo organizirali službe Komisije in OECD, prispevali prispevke o uporabnosti okvira.

Ta okvir finančnih kompetenc bo namenjen zagotavljanju skupne terminologije in okvira na ravni EU za informiranje o razvoju politik in programov finančne pismenosti, ugotavljanju vrzeli pri zagotavljanju usposabljanja in oblikovanju orodij za ocenjevanje.

Več informacij

Okvir finančnih kompetenc 

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi