Poslanci EP pozivajo k globalni prepovedi #AnimalTesting

| Februar 21, 2018

Odbor za okolje Evropskega parlamenta je sprejel resolucijo o prepovedi svetovnega testiranja na živalih za kozmetiko po vsem svetu.

Preskusi na živalih za kozmetiko so bili v EU prepovedani od 2009-a in nezakonito je bilo na trgu EU na kozmetičnih izdelkih, ki so bili testirani na živalih od marca 2013. Kljub tem napredkom v Evropi, 80% držav po vsem svetu še vedno dovoljuje preskuse na živalih in trženje kozmetičnih izdelkov, preizkušenih na živalih in z njo, možnost, da bi se takšni izdelki še vedno lahko našli nezakonito v EU.

Resolucija poziva k ukrepanju znotraj okvira Združenih narodov, da globalno končajo preskuse na živalih na kozmetičnih izdelkih in za nadaljnji razvoj alternativnih metod preskušanja. Govorila je po glasovanju, poročevalka za okolje skupine ECR Julie Girling je povedala: "Testiranje na živalih za kozmetiko v današnji družbi nima prostora. Na svetovni ravni si je treba prizadevati za konec testiranja na živalih po vsem svetu in takšna prepoved bi bila lahko na primer sklenjena v okviru Okvira ZN.

"V EU moramo okrepiti naša prizadevanja za zagotovitev, da vse kozmetike, prodane tukaj, še nikoli niso bile preizkušene na živalih. Z več kot 80% držav po vsem svetu, ki še vedno omogočajo preskuse na živalih, moramo biti previdni, sicer prepovedi po vsej EU veljajo ničesar. "

Preskusi na živalih končnih kozmetičnih izdelkov in kozmetičnih sestavin so bili v EU prepovedani od septembra 2004 oziroma marca 2009. Prepoved trženja končnih kozmetičnih izdelkov in kozmetičnih sestavin, ki so bile preizkušene na živalih, se je v marcu 2013 marca popolnoma uporabilo, ne glede na razpoložljivost alternativnih preskusov na živalih.

Kljub nekaterim opaznim zakonodajnim napredkom po svetu, o 80% svetovnih držav še vedno omogočajo testiranje na živalih in trženje kozmetike, testiranih na živalih.

Resolucija poziva Komisijo, naj sprejme odločne ukrepe za oblikovanje mednarodnega sporazuma (znotraj okvira ZN, ki je podoben Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES)), da se dokončno konča s testi kozmetičnih živali na svetovni ravni.

Sedaj bo Evropski parlament na glasovanju sprejel resolucijo na prihodnjem plenarnem zasedanju.

Tags: ,

Kategorija: Frontpage, Dobrobit živali, EU