Povežite se z nami

okolje

Zeleni teden EU 2021 dosega obsežno mobilizacijo za bolj zdrave ljudi in planet

objavljeno

on

Letošnja izdaja Zeleni teden EU, Največji evropski letni okoljski dogodek, uradno odprta predsednika von der Leyena, zaprt prejšnji petek (4. junija) z rekordno udeležbo iz celotne EU. 600 partnerskih dogodkov v 44 državah po Evropi, posvečenih ambicijam EU glede okolja brez onesnaževanja, je povečalo prizadevanja za boj proti onesnaževanju zraka, tal in vode. Zeleni teden je iz delavnic za otroke, razprav o zelenem okrevanju, hackathonih, čistilnih akcijah in dejavnostih državljanov poudaril moč majhnih posameznih akcij ob strukturnih spremembah, ki jih Evropska zelena ponudba želi doseči.

Evropski izvršni podpredsednik za zeleno pogodbo Frans Timmermans in komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius, zaprto dogodek. Evropska komisija je maja predstavila Akcijski načrt EU za nič onesnaževanja predstavitev te vizije in predlaganje ukrepov in ciljev, kako do nje. Zmanjšanje onesnaževanja zahteva čiste odločitve za regionalno in urbano mobilnost ter energijo, naložbe v stavbe in infrastrukturo ter splošno prostorsko načrtovanje in rabo zemljišč.

V središču letošnje izdaje so bile povezave med zdravjem in okoljem. Glede biotske raznovrstnosti in onesnaževanja je sporočilo tega zelenega tedna zelo jasno: zmanjšanje onesnaževanja s hranili, pesticidi in plastiko bo predpogoj za doseganje naših ciljev na področju biotske raznovrstnosti. Izpostavljene so bile tudi druge prednostne naloge: trajnostna proizvodnja in potrošnja ter vprašanje socialne pravičnosti v boju za nič onesnaženja, saj so najbolj prizadete najbolj ranljive skupine. Komisija in Evropski odbor regij sta prav tako začela Platforma zainteresiranih strani za pomoč pri izvajanju akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje, saj imajo mesta in regije ključno vlogo pri uresničevanju te vizije na terenu. Več informacij je v tem novica.

okolje

Komisar Sinkevičius na Švedskem za razpravo o gozdovih in biotski raznovrstnosti

objavljeno

on

Komisar Sinkevičius je danes (14. junija) na obisku na Švedskem, da bi z ministri, člani švedskega parlamenta, predstavniki nevladnih in akademskih krogov ter drugimi akterji razpravljal o prihodnji strategiji Evropske komisije za gozdove in predlogih o krčenju in degradaciji gozdov, ki ga vodi EU. Gozdna strategija, kot je bilo objavljeno v Strategija biotske raznovrstnosti 2030, bo zajemal celoten gozdni cikel in spodbujal večnamensko uporabo gozdov s ciljem zagotoviti zdrave in prožne gozdove, ki pomembno prispevajo k biotski raznovrstnosti in podnebnim ciljem, zmanjšati naravne nesreče in se odzvati nanje ter zagotoviti preživetje. Ključ, ki ga je mogoče doseči pod Evropska zelena ponudba, se je strategija biotske raznovrstnosti tudi zavezala, da bo do leta 3 zasadila 2030 milijarde dreves. Komisija namerava letos med svetovnim srečanjem COP 15 o biotski raznovrstnosti zagotoviti mednarodni sporazum za reševanje naravne krize, podoben pariškemu podnebnemu sporazumu.

Nadaljuj branje

okolje

Kopernik: Prve avtomatizirane meritve cvetnega prahu omogočajo navzkrižno preverjanje napovedi v več evropskih državah v skoraj realnem času

objavljeno

on

Partnerstvo med službo za spremljanje ozračja Copernicus in Evropsko mrežo aeroalergenov je naredilo prvi korak pri preverjanju napovedi cvetnega prahu v skoraj realnem času s pomočjo avtomatiziranega programa za cvetni prah EUMETNET „Autopollen“.

O Služba za spremljanje atmosfere Kopernik (CAMS) je napovedal prvi korak v skupni pobudi z Evropsko mrežo aeroalergenov (EAN) za avtomatizirano spremljanje cvetnega prahu v več evropskih državah. Pod okriljem mreže evropskih državnih meteoroloških služb (EUMETNET) so bila različna mesta za spremljanje cvetnega prahu opremljena z možnostjo samodejnega opazovanja v okviru programa "Autopollen", ki ga vodi švicarska meteorološka služba MeteoSwiss. Na spletnih mestih z avtomatiziranim opazovanjem cvetnega prahu je mogoče napovedi preverjati v skoraj realnem času, drugje pa jih je mogoče ovrednotiti šele ob koncu sezone.

CAMS, ki ga v imenu Evropske komisije izvaja Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF), trenutno ponuja štiridnevne napovedi petih pogostih vrst cvetnega prahu; breza, oljka, trava, ambrozija in jelša z uporabo sodobnega računalniškega modeliranja. Avtomatizirani sistem za spremljanje cvetnega prahu preizkušajo na 20 lokacijah v Švici, na Bavarskem / v Nemčiji, Srbiji, na Hrvaškem in na Finskem, načrtujejo pa tudi razširitev na druge evropske države.

To so prva rutinska samodejna opazovanja cvetnega prahu, ki so postala javno dostopna, kar pomeni, da lahko vsak, ki uporablja napovedi cvetnega prahu CAMS, bodisi prek aplikacije ali orodja ali neposredno na spletnem mestu, preveri posodobitve dnevnih napovedi glede na prihajajoča opazovanja in oceni, kako natančni so so. Čeprav je sistem še vedno v zgodnji fazi, znanstveniki napovedujejo, da bo bistveno pomagal pri oceni, kako daleč lahko napovedujemo. Namesto ocenjevanja napovedi ob koncu sezone mesta, ki so trenutno opremljena z avtomatiziranimi opazovanji cvetnega prahu, omogočajo navzkrižno preverjanje v skoraj realnem času. V nadaljevanju projekta CAMS in EAN upata na izboljšanje dnevnih napovedi z uporabo opazovanj s postopkom asimilacije podatkov. Prihodnja opazovanja bodo takoj obdelana, da se prilagodi izhodišče dnevnih napovedi, na primer pri numeričnem napovedovanju vremena. Poleg tega se načrtuje uvedba geografskega pokrivanja celotne Evrope s podporo EUMETNET.

CAMS sodeluje z EAN od junija 2019, da pomaga preveriti njegove napovedi z opazovalnimi podatki z več kot 100 zemeljskih postaj po celini, ki so bile izbrane za njihovo reprezentativnost. S partnerstvom so se napovedi bistveno izboljšale.

Alergije na cvetni prah prizadenejo milijone ljudi po Evropi, ki se lahko odzovejo na nekatere rastline v različnih letnih časih. Na primer, cvetni prah breze doseže vrhunec aprila in se mu je bolj verjetno izogniti na jugu Evrope, medtem ko odhod na sever v juliju lahko pomeni trpljenje za trpijoče, saj so trave v tem času v polnem cvetju. Oljka je pogosta v sredozemskih državah in njen cvetni prah je zelo razširjen od maja do junija. Na žalost bolniki skorajda ne obstajajo regije, ki ne vsebujejo cvetnega prahu, saj se spore prevažajo na velike razdalje. Zato so štiridnevne napovedi CAMS neprecenljivo orodje za alergike, ki lahko spremljajo, kdaj in kje bodo verjetno prizadeti. Nova avtomatizirana opazovanja cvetnega prahu bi lahko postala izmenjevalnik iger, ko se shema uvede naprej.

Vincent-Henri Peuch, direktor službe za spremljanje atmosfere Copernicus (CAMS), komentira: »Nova zmogljivost avtomatiziranega spremljanja cvetnega prahu, ki sta jo razvila EUMETNET in EAN, koristi vsem uporabnikom, ki lahko preverijo, kako daleč so napovedi pravilne. Čeprav je danes običajno preverjati napovedi kakovosti zraka v realnem času, je za cvetni prah resnično prelomno. To bo tudi pospešilo nenehen razvoj naših modelov napovedi, srednjeročno pa bi jih lahko uporabili tudi pri obdelavi napovedi. Vedeti, da lahko preverite napoved dneva ali preteklih dni, je neprecenljivo. "

Bernard Clot, vodja biometeorologije pri MeteoSwiss, je dejal: „Avtomatizirani program za cvetni prah„ Autopollen “EUMETNET-a je vznemirljiv razvoj za Evropo in to je šele prvi korak. Medtem ko je v Švici trenutno šest lokacij, na Bavarskem osem in skupaj 20 celin po vsej celini, koordiniramo širitev mreže za popolno evropsko pokritost.

Kopernik je vodilni program Evropske unije za opazovanje Zemlje, ki deluje prek šestih tematskih služb: Atmosfera, Morska, Kopenska, Podnebne spremembe, Varnost in Nujne razmere. Ponuja prosto dostopne operativne podatke in storitve, ki uporabnikom zagotavljajo zanesljive in ažurne informacije o našem planetu in njegovem okolju. Program koordinira in upravlja Evropska komisija, izvaja pa se v partnerstvu z državami članicami, Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), Evropsko organizacijo za izkoriščanje meteoroloških satelitov (EUMETSAT), Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi ( ECMWF), agencije EU in Mercator Océan International, med drugim.

ECMWF upravlja dve službi iz programa za opazovanje Zemlje Copernicus EU: Služba za spremljanje ozračja Copernicus (CAMS) in Služba Copernicus za podnebne spremembe (C3S). Prispevajo tudi k službi za obvladovanje izrednih dogodkov Copernicus (CEMS). Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) je neodvisna medvladna organizacija, ki jo podpira 34 držav. Je raziskovalni inštitut in 24-urna operativna služba, ki svojim državam članicam proizvaja in razširja številčne vremenske napovedi. Ti podatki so v celoti na voljo nacionalnim meteorološkim službam v državah članicah. Superračunalniški objekt (in z njim povezan arhiv podatkov) pri ECMWF je eden največjih te vrste v Evropi in države članice lahko 7% svojih zmogljivosti uporabijo za svoje namene.

ECMWF za nekatere dejavnosti širi svojo lokacijo po državah članicah. Poleg sedeža v Združenem kraljestvu in računalniškega centra v Italiji bodo od poletja 2021 v Bonnu v Nemčiji nove pisarne s poudarkom na dejavnostih, ki se izvajajo v partnerstvu z EU, kot je Copernicus.


Spletno mesto službe za spremljanje atmosfere Kopernikus je lahko najdete tukaj.

Spletno mesto službe za podnebne spremembe Koper lahko najdete tukaj. 

Več informacij o Koperniku. 

Spletno mesto ECMWF je lahko najdete tukaj.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Nadaljuj branje

okolje

Frans Timmermans iz EESO: „Evropski zeleni dogovor bo pravičen ali pač ne bo“

objavljeno

on

Frans Timmermans je napovedal ukrepe za zaščito najbolj ranljivih pred morebitno razširitvijo sistema za trgovanje z emisijami na ogrevalna in transportna goriva ter poslušal predloge EESO za izboljšanje odločanja podjetij o zelenem prehodu s pomočjo socialnega dialoga.

Predsednica EESO Christa Schweng, ki je v sredo (9. junija) na plenarnem zasedanju EESO pozdravila izvršnega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa, je dejala, da je bil EESO odločen zaveznik Komisije pri njenih podnebnih ukrepih. Podprl je predloge Komisije za močnejše zmanjšanje emisij do leta 2030, kot je bilo prvotno načrtovano. Bila je tudi njen aktivni partner v prizadevanjih za podporo novonastalemu krožnemu gospodarstvu v Evropi, saj sta obe instituciji leta 2017 ustanovili evropsko platformo zainteresiranih strani za krožno gospodarstvo kot vir, ki bo omogočil podjetjem po Evropi.

Ko je Evropa razmišljala o tem, kako po pandemiji COVID-19 graditi boljše, je bil bolj kot kdaj koli prej potreben socialni dogovor za pravičen zeleni prehod.

"Zeleni dogovor je ambiciozna strategija rasti EU, da bi do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost in zagotovila gospodarski zagon," je dejal Schweng, "vendar je treba okrepiti socialno, delovno, zdravstveno in pravično razsežnost, da ne bo nobena oseba, skupnost ali delavec , sektor ali regija je zaostala. "

Timmermans je poudaril, da je bila glavna skrb Komisije socialna razsežnost zelenega prehoda, saj je pandemija socialne razlike odpravila nesorazmerno in postavila družbo na rob. Opisal je glavne elemente paketa Fit for 55, ki bo izšel 14. julija.

Vključitev socialne pravičnosti v podnebne ukrepe

Paket bi "v nove predloge vključil socialno pravičnost", je dejal Timmermans:

· Pravično delitev bremena podnebnih ukrepov med industrijami, vladami in posamezniki;

· Uvedba socialnega mehanizma, ki bo omilil vpliv ukrepov na najranljivejše, kot je morebitna razširitev trgovanja z emisijami na goriva za ogrevanje in prevoz.

"Bodite prepričani," je dejal Timmermans, "če bomo naredili ta korak in se bodo gospodinjstva posledično soočala z naraščajočimi stroški, bomo zagotovili vzpostavitev socialnega mehanizma, socialnega sklada za podnebne ukrepe, ki bo lahko kompenziral morebitne škodljive učinke . "

"Ranljiva gospodinjstva moramo zaščititi pred morebitnim zvišanjem cen za ogrevanje in goriva za prevoz, zlasti v regijah, kjer čiste možnosti niso na voljo," je dejal Timmermans. "Torej, če bi uvedli trgovanje z emisijami za ta goriva, to pomeni, da moramo svojo zavezanost k družbeni pravičnosti narediti še korak naprej. Vsak predlog za trgovanje z emisijami v teh novih sektorjih mora hkrati imeti predlog za družbeni vpliv. . "

Vključitev glasu delavcev v enačbo

V okviru razprave je Timmermans slišal prispevek EESO k oblikovanju družbenega dogovora, ki je sestavni del zelenega dogovora. Predlogi, ki jih je podal poročevalec Norbert Kluge, se osredotočajo na močnejšo udeležbo delavcev pri odločanju v podjetjih in na družbeno odgovornost podjetij.

"Socialni dialog je izjemnega pomena, da se zagotovi tesna povezava med zelenim sporazumom in socialno pravičnostjo," je dejal Kluge. "Verjamemo, da lahko z glasom delavcev izboljšamo kakovost gospodarskih odločitev, ki jih podjetja sprejmejo pri prehodu na zeleni model."

"Obveščanje delavcev, posvetovanje in sodelovanje na upravnem odboru ponavadi podpirajo dolgoročnejši pristop in izboljšujejo kakovost odločanja na dnevnem redu gospodarskih reform." je rekel gospod Kluge.

Poročilo fundacije Hansa Böcklerja o tem, kako so evropska podjetja prestala finančno krizo 2008–2009, je pokazalo, da so bila podjetja z nadzornimi sveti, ki vključujejo zaposlene, ne le močnejša, temveč tudi hitreje okrevala po svojih posledicah. Odpustili so manj zaposlenih, ohranili višjo raven naložb v raziskave in razvoj, zabeležili večji dobiček in pokazali manj nestanovitnosti kapitalskega trga. Na splošno so bili bolj usmerjeni tudi v dolgoročne interese podjetja.

Vendar pa EESO poudarja, da socialni dogovor kot bistveni del zelenega dogovora ni povezan le z delom. Gre za dohodek, socialno varnost in davčno podporo vsem, ki jo potrebujejo, vključno s tistimi, ki sploh nimajo dostopa do dela.

Potrebne so aktivne politike trga dela, skupaj z učinkovitimi javnimi zavodi za zaposlovanje, sistemi socialne varnosti, prilagojeni spreminjajočim se vzorcem trgov dela, in ustrezne varnostne mreže glede minimalnega dohodka in socialne storitve za najbolj ranljive skupine.

Preberite celotno besedilo Timmermansov govor.

Oglejte si razpravo s Fransom Timmermansom na Twitterjev račun EESO @EU_EESC

Mnenje EESO Nobene zelene ponudbe brez socialnega dogovora bo kmalu na voljo na spletnem mestu EESO.

Nadaljuj branje
oglas

Twitter

Facebook

oglas

Trendi