Povežite se z nami

okolje

Komisija poziva, naj bo okoljska trajnost jedro sistemov izobraževanja in usposabljanja EU

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Komisija je objavila predlog za Priporočilo Sveta o učenju za okoljsko trajnost. Cilj predloga je podpreti države članice, šole, visokošolske ustanove, nevladne organizacije in vse ponudnike izobraževanja pri opremljanju učencev z razumevanjem in veščinami o trajnosti, podnebnih spremembah in okolju. A nov evropski okvir pristojnosti za trajnost z objavljeno Skupno raziskovalno središče, ki je na voljo tudi danes, prikazuje kompetence, potrebne za zeleni prehod, vključno s kritičnim razmišljanjem, prevzemanjem pobud, spoštovanjem narave in razumevanjem vpliva vsakodnevnih dejanj in odločitev na okolje in globalno podnebje.

Podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritis Schinas je dejal: "Udeležba mladih je spremenila naš pogled na podnebje in okolje. Z našimi mladinskimi programi, European Solidarity Corps in DiscoverEU, spodbujamo trajnostni pogon, ki vključuje naše mlade. To je korak naprej pri delu v smeri boljšega vključevanja trajnosti v izobraževanje.«

Komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariya Gabriel je dejala: „Po vsej Evropi poteka ogromno dela, da bi otrokom, mladim in odraslim pomagali spoznati podnebne spremembe, izgubo biotske raznovrstnosti in trajnost ter se vključiti v njih. Naš cilj je graditi na teh prizadevanjih in tesno sodelovati z državami članicami, da bi postavili trajnost v središče sistemov izobraževanja in usposabljanja. Vsi učenci že od malih nog potrebujejo priložnosti za razumevanje in ukrepanje za okoljsko trajnost, za zaščito našega planeta in naše prihodnosti.

Predlog Komisije poziva države članice, naj:

  • Učencem vseh starosti omogočiti dostop do visokokakovostnega in vključujočega izobraževanja in usposabljanja o podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti in trajnosti;
  • vzpostaviti učenje za okoljsko trajnost kot prednostno področje v politikah in programih izobraževanja in usposabljanja, da bi podprli in omogočili sektorju, da prispeva k zelenemu prehodu;
  • spodbujati in podpirati pristope celotne ustanove k trajnosti, ki vključujejo poučevanje in učenje; razvijanje vizij, načrtovanje in upravljanje; aktivno vključevanje študentov in osebja; upravljanje zgradb in virov ter partnerstva z lokalnimi in širšimi skupnostmi ter;
  • mobilizirati nacionalna sredstva in sredstva EU za naložbe v trajnostno in zeleno infrastrukturo, usposabljanje, orodja in vire za povečanje odpornosti in pripravljenosti izobraževanja in usposabljanja za zeleni prehod.

Na vprašanje v raziskavi Eurobarometra, katere bi morale biti glavne prednostne naloge EU v prihodnjih letih, prvi odgovor mladih je bila varstvo okolja in boj proti podnebnim spremembam (67 %), sledilo je izboljšanje izobraževanja in usposabljanja (56 %). To kaže, kako pomembno je ukrepati.

O 2021-2027 program Erasmus+ močno osredotoča tudi na zeleni prehod v izobraževanju in usposabljanju. V letnem delovnem programu za leto 2022 bodo imeli prednost projekti, ki razvijajo zelene kompetence in veščine, v prihodnost usmerjene učne načrte in načrtovane pristope k trajnosti s strani ponudnikov izobraževanja. A poseben razpis za velike projekte bo zagotovila sredstva za prepoznavanje, razvoj in preizkušanje inovativnih pristopov k izobraževanju za okoljsko trajnost. Komisija bo učiteljem zagotovila tudi priložnosti za usposabljanje in skupnosti prakse Šolska izobraževalna vrata in eTwinning. Nova Portal Evropskega izobraževalnega prostora Komisije omogoča enostaven dostop do informacij o izobraževanju in usposabljanju v EU, vključno s posebnimi informacijami o zelenem izobraževanju.

Naslednji koraki

oglas

O predlogu Komisije bodo razpravljale države članice, nato pa ga bodo sprejeli ministri za izobraževanje EU. Komisija bo podpirala izvajanje priporočila z učenjem in izmenjavami med državami članicami, zainteresiranimi stranmi in partnerskimi državami.

Ozadje

Za pripravo predloga se je Komisija obširno posvetovala o trenutnem stanju glede možnosti učenja okoljske trajnosti v EU. A javno anketo, ki je potekala od junija do septembra 2021, je prejela več kot 1,300 odgovorov in 95 stališč. Prispevki so bili zbrani tudi med vrsto spletnih posvetovalnih delavnic z oblikovalci politik, učitelji, mladinskimi organizacijami, socialnimi partnerji, raziskovalci in drugimi zainteresiranimi organi in organizacijami. Posvetovanja so poudarila ključno vlogo izobraževanja in usposabljanja pri pomoči ljudem pri razumevanju in ukrepanju na področju okoljske trajnosti.

V javni anketi je 71 % anketirancev izobraževanje in usposabljanje uvrščalo kot najpomembnejši sektor v tem pogledu, pred javnimi organi in vladami (56 %) ter mediji (34 %). Zagotavljanje učiteljem, trenerjem, mladinskim voditeljem in akademskemu osebju kakovostnih priložnosti za poklicni razvoj na področju okolja in trajnosti je veljalo za glavno prednostno nalogo ukrepanja, skupaj s tem, da je trajnost medsektorsko vprašanje v učnih načrtih in študijskih programih.

Več informacij

Predlog priporočila Sveta o učenju za trajnost

Evropski okvir kompetenc za trajnost

Evropski izobraževalni prostor

GreenComp – Evropski okvir kompetenc za trajnost na znanstvenem središču

Učni kotiček

Šolska izobraževalna vrata

eTwinning

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi