Povežite se z nami

Izobraževanje odraslih

Komisija sprejme ukrepe za izboljšanje vseživljenjskega učenja in zaposljivosti

DELITI:

objavljeno

on

Na socialnem vrhu v Portu maja so voditelji EU pozdravili cilj na ravni EU, da se do leta 60 vsako leto udeleži usposabljanja 2030 % vseh odraslih. Danes je Komisija s predstavitvijo predlogov naredila pomemben korak pri pomoči državam članicam pri doseganju tega cilja. za priporočila Sveta o individualnih učnih računih in o mikrokreditih, kot je objavljeno v Program spretnosti in Sporočilo o evropskem izobraževalnem prostoru 2020.

Močan nabor spretnosti odpira priložnosti posameznikom, zagotavlja varnostno mrežo v negotovih časih, spodbuja vključevanje in družbeni napredek ter gospodarstvu zagotavlja usposobljeno delovno silo, potrebno za rast in inovacije. Uspeh digitalnega in zelenega prehoda je odvisen od delavcev s pravimi veščinami. Pandemija COVID-19 je dodatno pospešila potrebo po prekvalifikaciji in izpopolnjevanju delovne sile, da se prilagodi spreminjajočemu se trgu dela in izpolni povpraševanje v različnih sektorjih.

Vendar se premalo ljudi udeležuje rednih učnih dejavnosti po začetnem izobraževanju in usposabljanju, saj jim pogosto primanjkuje finančnih sredstev ali časa za izboljšanje in učenje novih veščin ali pa se ne zavedajo učnih priložnosti in njihovih koristi. Na primer, določena raven digitalnih veščin je potrebna za več kot 90 % trenutnih delovnih mest in v skoraj vseh sektorjih, vendar je imelo osnovne digitalne veščine v letu 56 le 2019 % odraslih.

Dva nova predloga, ki sta bila danes sprejeta o individualnih učnih računih in o mikrokreditih, bosta pomagala pri soočanju s temi izzivi, saj bosta ljudem odprla več priložnosti za iskanje ponudb za učenje in zaposlitvenih možnosti.

Individualni učni računi

Namen predloga Komisije je zagotoviti, da ima vsak dostop do ustreznih priložnosti za usposabljanje, ki so prilagojene njihovim potrebam, vse življenje in ne glede na to, ali je trenutno zaposlen ali ne.

V ta namen predlagano priporočilo Sveta obravnava glavna ozka grla, s katerimi se ljudje lahko podajo na usposabljanje danes – motivacijo, čas in financiranje – tako, da poziva države članice skupaj s socialnimi partnerji, da:

oglas
  • Vzpostavite individualne učne račune in zagotovite pravice do usposabljanja za vse delovno sposobne odrasle osebe;
  • opredeliti seznam za trg dela ustreznega in kakovostnega usposabljanja, ki je upravičeno do financiranja iz individualnih učnih računov, in omogočiti dostop do njega prek digitalnega registra, na primer iz mobilne naprave, in;
  • ponujajo možnosti poklicnega usmerjanja in potrjevanja predhodno pridobljenih veščin ter plačanega dopusta za usposabljanje.

Inovativni vidik tega predloga je, da posameznika postavlja neposredno v središče razvoja spretnosti. Prav tako poziva države članice, naj prilagodijo financiranje glede na potrebe posameznikov po usposabljanju.

Mikrokrediti

Mikrokrediti potrjujejo učne rezultate po majhni učni izkušnji (npr. kratek tečaj ali usposabljanje). Ponujajo fleksibilen, ciljno usmerjen način za pomoč ljudem pri razvoju znanja, veščin in kompetenc, ki jih potrebujejo za svoj osebni in poklicni razvoj.

Namen predloga Komisije je omogočiti delovanje mikrokreditov prek institucij, podjetij, sektorjev in meja. V ta namen bi se morale države članice dogovoriti o:

  • Skupna definicija mikrokreditov;
  • standardne elemente za njihov opis in;
  • ključna načela za njihovo oblikovanje in izdajo.

Cilj je zagotoviti, da so mikro poverilnice visoke kakovosti in izdane na pregleden način, da se vzpostavi zaupanje v to, kar certificirajo. To bi moralo podpirati uporabo mikrokreditov s strani učečih se, delavcev in iskalcev zaposlitve, ki imajo od njih koristi. Predlog uvaja tudi priporočila o mikrokreditih v izobraževanju in usposabljanju ter v politikah trga dela. To bi moralo ljudem omogočiti učenje novih ali dodatnih veščin na prilagojen način, ki vključuje vse. Evropski pristop do mikro poverilnic je ključno vodilo za doseganje a Evropski izobraževalni prostor z 2025. Lahko so del učne ponudbe, vključene v individualne učne račune.

Podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritis Schinas je dejal: »Razvoj spretnosti in kompetenc so ključnega pomena za uspešno kariero, vključenost in integracijo. Pomagajo ljudem, da se prilagodijo spremembam, uspejo in prispevajo. Za rast so ključnega pomena tudi spretnosti. Današnji predlogi zagotavljajo, da lahko izobraževanje poteka kadarkoli v življenju ter da je fleksibilno in dostopno za vse. To je odličen korak za vključitev več ljudi v priložnosti za učenje in usposabljanje, pri čemer nikogar ne zapustimo.«

Komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariya Gabriel je dejala: „Za zagotovitev pravičnega prehoda je ključnega pomena, da ima vsak dostop do prilagodljivih, modularnih in dostopnih možnosti učenja in usposabljanja, ne glede na njihove osebne okoliščine. Evropski pristop do mikrokreditov bo olajšal priznavanje in potrjevanje teh učnih izkušenj. Okrepil bo vlogo visokošolskih in poklicnih izobraževalnih institucij in institucij za usposabljanje pri uresničevanju vseživljenjskega učenja po vsej EU in spodbujal njihovo dostopnost za bolj raznoliko skupino učencev.

Komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit je dejal: »Izobraževanje in usposabljanje se ne bi smelo ustaviti, ko zapustite šolska vrata. Zdaj bolj kot kdaj koli prej morajo ljudje skozi svoje poklicno življenje razvijati svoje spretnosti, da bi izpolnili zahteve hitro spreminjajočega se trga dela. Predlogi Komisije o individualnih učnih računih in mikrokreditih nam bodo pomagali doseči cilj, določen v akcijskem načrtu evropskega stebra socialnih pravic, in sicer 60 % vseh odraslih, ki se vsako leto udeležijo usposabljanja do leta 2030. Resno se moramo lotiti vseživljenjskega učenja v Evrope. To je najboljša naložba in je pozitivna za delavce, delodajalce in gospodarstvo kot celoto.«

Naslednji koraki

O predlogih se bodo pogajali z državami članicami. Ko jih bo Svet sprejel, bo Komisija podprla države članice, socialne partnerje in ustrezne partnerje pri izvajanju teh priporočil Sveta. Poročanje in spremljanje za posamezne učne račune bosta potekala v okviru cikla evropskega semestra.    

Ozadje

Pravica do izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja je zapisana v Evropska steber socialne pravice (načelo 1). Vsi ljudje bi morali imeti stalen dostop do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja ter izbor priložnosti za razvoj veščin, ki odražajo njihove potrebe v vsakem trenutku. Spretnosti so gradniki posameznikovega uspeha na nenehno spreminjajočem se trgu dela in družbi.

Ob Socialni vrh v Portu in junijskega Evropskega sveta so voditelji pozdravili glavne cilje EU za leto 2030, določene v akcijskem načrtu evropskega stebra socialnih pravic. To vključuje cilj 60 % vseh odraslih, ki se vsako leto do leta 2030 udeležijo usposabljanja. To je del glavnih ciljev akcijskega načrta evropskega stebra socialnih pravic. Vendar pa se od leta 2016 le 37 % vsako leto ukvarja z letnim usposabljanjem z majhnimi stopnjami rasti, ki so bile zabeležene prej. Če se bodo ti trendi nadaljevali, zastavljene ambicije ne bodo dosežene, zato so pomembni predlogi te pobude o individualnih učnih računih in mikrokreditih. Danes predstavljeni predlogi pozivajo države članice k sodelovanju s socialnimi partnerji in zainteresiranimi stranmi, da bi izboljšanje in prekvalifikacijo postalo resničnost za vse.

Predloga za priporočilo Sveta o individualnih učnih računih in za priporočilo Sveta o mikrokreditih za vseživljenjsko učenje in zaposljivost sta zadnji od dvanajstih vodilnih ukrepov, ki so bili napovedani v Eevropski program spretnosti in Evropski akcijski načrt za steber socialnih pravic. Evropski pristop do mikro poverilnic je tudi ključno vodilo doseči evropski izobraževalni prostor do leta 2025.

Več informacij

Vprašanja in odgovori: ILA in mikro poverilnice

Spisek dejstev

Predlog Komisije za priporočilo Sveta o individualnih učnih računih

Predlog Komisije za priporočilo Sveta o mikrokreditih za vseživljenjsko učenje in zaposljivost

Program evropskih spretnosti in spretnosti

Evropska steber socialne pravice

Sporočilo o doseganju evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi