Povežite se z nami

Invalidov

Unija enakosti: Komisija predlaga evropsko invalidsko in parkirno izkaznico, veljavno v vseh državah članicah

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Evropska komisija je izdala a zakonodajni predlog ki bo invalidom olajšal dostop do pravice do prostega gibanja, tako da jim bo na enaki podlagi omogočil dostop do posebnih pogojev, prednostne obravnave in pravic do parkiranja ob obisku druge države članice. Predlog Komisije uvaja standardizirano evropsko invalidsko izkaznico in izboljšuje trenutno evropsko parkirno izkaznico za invalide. Obe kartici bosta priznani po vsej EU.

Evropska invalidska izkaznica

Če osebam status invalidnosti ni priznan v tujini, med obiski drugih držav članic ne morejo dostopati do posebnih pogojev in prednostne obravnave, kot so brezplačen in/ali prednostni dostop, znižane pristojbine ali osebna asistenca. Za rešitev tega vprašanja Komisija predlaga oblikovanje standardizirane evropske invalidske karte.

Evropska invalidska izkaznica bo služila kot priznano dokazilo o invalidnosti po vsej EU, ki zagotavlja enak dostop do posebnih pogojev in prednostne obravnave v javnih in zasebnih storitvah, vključno na primer s prevozom, kulturnimi dogodki, muzeji, centri za prosti čas in športom ali zabaviščnimi parki. Izdali jo bodo pristojni nacionalni organi in bo dopolnjevala obstoječe nacionalne izkaznice ali potrdila.

Izboljšanje evropske parkirne kartice

Za mnoge invalide osebni avtomobilski prevoz ostaja najboljša ali edina možnost samostojnega potovanja in premikanja, ki jim zagotavlja avtonomijo. Predlagane izboljšave sedanje evropske parkirne karte bodo invalidom omogočile, da dostop do enakih parkirnih pravic, ki so na voljo v drugi državi članici. Imela bo zavezujočo skupno obliko, ki bo nadomestila nacionalne parkirne karte za invalide in bo priznana po vsej EU.

Zagotavljanje dostopnosti kartic

oglas

Za spodbujanje enostavne uporabe in zmanjšanje upravnega bremena predlagani Direktiva bodo od držav članic zahtevale, da:

  • Priskrbite kartice v obeh fizični in digitalni različici.
  • Poskrbite pogoji in pravila za izdajo ali dvig kartic, ki so javno dostopne v dostopen Oblike.
  • Zagotoviti ponudniki storitev ponujajo informacije o posebnih pogojih in prednostni obravnavi invalidov v dostopnih oblikah.

Za zagotovitev skladnosti morajo države članice zagotoviti, da lahko invalidi, njihove predstavniške organizacije in ustrezni javni organi po potrebi ukrepajo v skladu z nacionalno zakonodajo. Po sprejetju direktive v nacionalno zakonodajo so države članice pozvane, da v primeru kršitev naložijo globe in korektivne ukrepe.

Naslednji koraki

O predlogu Komisije bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet. Predlog predvideva, da bodo imele države članice po sprejetju 18 mesecev časa, da določbe direktive vključijo v nacionalno zakonodajo.

Ozadje

Predlagana direktiva o uvedbi evropske invalidske kartice in evropske parkirne kartice za invalide je bila objavljena v Strategija EU za pravice invalidov 2021-2030. Predlog prispeva k izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani EU, katere pogodbenice so EU in vse njene države članice (UNCRPD). UNCRPD vsebuje obveznosti za države pogodbenice, da priznajo pravice invalidov do svobode gibanja enako kot drugim. Države pogodbenice so tudi pozvane, naj sprejmejo učinkovite ukrepe za zagotovitev osebne mobilnosti z največjo možno neodvisnostjo invalidov, vključno z omogočanjem osebne mobilnosti invalidov na način in ob času, ki ga izberejo, ter po dostopni ceni. Predlog je tudi usklajen z načeli enakih možnosti in vključevanja invalidov iz Slovenije Evropska steber socialne pravice.

Ta pobuda temelji na rezultatih pilotnega projekta EU Disabled Card, ki je bil izveden v Belgiji, na Cipru, v Estoniji, na Finskem, v Italiji, na Malti, v Romuniji in Sloveniji med letoma 2016 in 2018. Poleg tega vključuje vpoglede iz nedavnega javnega posvetovanja, ki je zbralo več kot 3,300 odgovorov, od tega 78 % od oseb z oviranostmi.

Več informacij

Predlog direktive o uvedbi evropske invalidske kartice in evropske parkirne kartice za invalide

Predlagana direktiva o uvedbi evropske invalidske kartice in evropske parkirne kartice za invalide (lahko berljiva različica)

Vprašanja in odgovori

Pravice invalidov se ne smejo ustaviti na državnih mejah. Invalidom želimo olajšati potovanje, evropska invalidska izkaznica in izboljšana evropska parkirna izkaznica pa bi morali odpraviti nekatere ovire zanje. Verjamem, da bo to okrepilo njihovo neodvisnost in jim pomagalo pri uveljavljanju njihovih pravic v EU. Věra Jourová, podpredsednica za vrednote in preglednost - 05. 09. 2023

Danes odpiramo prosto gibanje za invalidne državljane EU z zagotavljanjem vzajemnega priznavanja njihovega statusa invalidnosti v Evropi. To bo olajšalo vključevanje in polno udeležbo invalidov v naših družbah z zagotavljanjem, da lahko invalidi brez težav dostopajo do podpore, ki jim je namenjena v vseh državah članicah. Helena Dalli, komisarka za enakost - 05. 09. 2023

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.
oglas

Trendi