Povežite se z nami

okolje

Preprečevanje onesnaževanja podtalnice in površinskih voda v EU  

DELITI:

objavljeno

on

Čista voda je bistvena za ljudi in zdrave ekosisteme. Ugotovite, kaj počneta EU in Evropski parlament, da bi ga zaščitila, Društvo.

Glede na Evropska agencija za okolje, se je onesnaženost vode v EU med 1990 in 2010 zmanjšala. Vendar se je napredek upočasnil z onesnaženjem 58 % površinskih voda od leta 2016. Poleg tega je le 42 % površinskih vodnih teles in 77 % podzemne vode ocenjeno kot »dobro kemijsko stanje«.

V svojem Resolucija iz leta 2020 o izvajanju vodne zakonodaje EUEvropski parlament je Evropsko komisijo pozval, naj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo dobro kemijsko stanje mogoče doseči širše, in naj sprejme odločne vseevropske ukrepe, ko države EU ne izpolnjujejo okoljskih standardov kakovosti. Resolucija je poudarila, da morajo biti snovi, ki vplivajo na pitno vodo, kot so per- in polifluoroalkilne snovi ter nekateri farmacevtski izdelki, prednostna naloga spremljanja.

V skladu z Ambicije Evropskega zelenega dogovora za ničelno onesnaževanje, Komisija podal predlog oktobra 2022 za revizijo nadzornih seznamov onesnaževal površinske vode in podzemne vode, ki jih je treba spremljati in nadzorovati za zaščito sladkovodnih teles. Namen predloga je tudi odpraviti pomanjkljivosti, ugotovljene v sedanjem okviru v zvezi s kemičnim onesnaževanjem voda, in omogočiti hitrejše prilagajanje znanstvenemu razvoju.

Opredelitve 

  • Podzemna voda se nahaja pod zemljo v razpokah in prostorih v zemlji, pesku in skalah (na primer arteški vodnjaki, umetni vodnjaki, izviri). 
  • Površinska voda je vsako vodno telo nad zemljo, vključno s potoki, rekami, jezeri, mokrišči, rezervoarji in potoki 

Kaj predlaga Parlament

Junija 2023 je parlament odbor za okolje sprejel svoj položaj o varstvu podtalnice in površinskih voda pred onesnaževanjem ter izboljšanju standardov kakovosti vode. Novi zakon revidira Okvirna direktiva o vodahje Direktiva o podzemni vodi in Direktiva o okoljskih standardih kakovosti (Direktiva o površinskih vodah). Cilj je bolje zaščititi zdravje ljudi in naravne ekosisteme pred onesnaževalci.

Razširitev seznama za opazovanje


Evropski poslanci predlagajo, da nadzorni seznam onesnaževal ne bi smel biti omejen na največje število snovi, kot predlaga Komisija. Želijo, da se redno posodablja, da bo v koraku z novimi znanstvenimi dokazi in hitro razvijajočim se tempom nastajanja novih kemikalij.

oglas

Evropski poslanci želijo, da se številne snovi dodajo na nadzorni seznam, takoj ko bodo opredeljene ustrezne metode spremljanja, vključno z mikroplastike.

Preprečevanje onesnaževanja podtalnice

Za boljšo zaščito podzemne vode poslanci zahtevajo, da so mejne vrednosti – ki so standardi kakovosti za oceno kemijskega stanja – za podzemno vodo 10-krat nižje od tistih za površinsko vodo.

Želijo tudi, da se na seznam onesnaževal podzemne vode doda podmnožica specifičnih per- in polifluoroalkilnih snovi, saj so bile te snovi odkrite na več kot 70 % merilnih mestih podzemne vode v EU. Evropski poslanci želijo strožje standarde za glifosat, bisfenol, atrazin, zdravila in pesticide.

Onesnaževalci bi morali plačati

Poročilo tudi pravi, da bi morali proizvajalci izdelkov, ki vsebujejo onesnaževala, prispevati k stroškom spremljanja.

Naslednji koraki

Parlament je na sporedu septembra 2023 dogovoriti o svojem pogajalskem mandatu. Pogovori z nacionalnimi vladami o končni obliki zakona se lahko začnejo, ko bo Svet sprejel svoje stališče.

Več o zmanjševanju onesnaženosti vode 

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.
oglas

Trendi