Povežite se z nami

Ukrajina

Evropska komisija je izplačala prvi obrok nove makrofinančne pomoči v višini 1 milijarde evrov za Ukrajino

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Evropska komisija je v imenu EU danes izplačala prvo polovico (500 milijonov EUR) nove operacije makrofinančne pomoči (MFP) v vrednosti 1 milijarde EUR za Ukrajino. Drugi obrok (dodatnih 500 milijonov evrov) je bil izplačan 2. avgusta. Odločitev o tej novi izredni makrofinančni pomoči sta Evropski parlament in Svet sprejela 12. julija 2022.

Ta dodatna makrofinančna pomoč v višini 1 milijarde EUR je del izjemnih prizadevanj EU, skupaj z mednarodno skupnostjo, da pomaga Ukrajini pri reševanju njenih takojšnjih finančnih potreb po neizzvani in neupravičeni agresiji Rusije. Je prvi del izjemnega svežnja makrofinančne pomoči v višini do 9 milijard EUR, ki je bil napovedan v sporočilu Komisije z dne 18. maja 2022 in potrjen na zasedanju Evropskega sveta 23. in 24. junija 2022. Dopolnjuje podporo, ki jo je že zagotovila EU, vključno s 1.2 milijarde EUR nujnega posojila za makrofinančno pomoč, izplačanega v prvi polovici leta. Oba sklopa programa skupaj povečata skupno makrofinančno pomoč Ukrajini od začetka vojne na 2.2 milijarde evrov.

Sredstva makrofinančne pomoči so bila Ukrajini dana na voljo v obliki dolgoročnih posojil pod ugodnimi pogoji. Pomoč podpira makroekonomsko stabilnost in splošno odpornost Ukrajine glede na rusko vojaško agresijo in posledične gospodarske izzive. V nadaljnji izraz solidarnosti bo proračun EU kril stroške obresti za to posojilo. Kot pri vseh prejšnjih posojilih makrofinančne pomoči si Komisija izposoja sredstva na mednarodnih kapitalskih trgih in izkupiček pod enakimi pogoji nakaže Ukrajini. To posojilo Ukrajini je pokrito s 70 % vrednosti, rezervirane iz proračuna EU.  

Ta finančna pomoč je poleg podpore brez primere, ki jo je doslej zagotovila EU, zlasti humanitarne, razvojne in obrambne pomoči, opustitve vseh uvoznih dajatev za ukrajinski izvoz za eno leto ali drugih solidarnostnih pobud, npr. za odpravo ozkih grl v prometu, tako da izvoz , zlasti žit, bi bilo mogoče zagotoviti.

Izvršni podpredsednik Gospodarstva, ki dela za ljudi, Valdis Dombrovskis je dejal: »To plačilo v višini 1 milijarde € je prvi del našega paketa makrofinančne pomoči v višini 9 milijard € za pomoč Ukrajini pri izpolnjevanju nujnih finančnih potreb, ki jih je povzročila brutalna vojna Rusije. Hkrati tesno sodelujemo z državami članicami EU in našimi mednarodnimi partnerji pri naslednjih korakih za dolgoročno obnovo Ukrajine. EU bo zagotovila vso politično, finančno, vojaško in humanitarno podporo, ki je potrebna za pomoč Ukrajini in njenim ljudem ob nenehni nezakoniti agresiji Rusije – tako dolgo, kot bo potrebno.

Visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell (sliki) je dejal: »Naša podpora Ukrajini je neomajna. Še naprej bomo podpirali ukrajinsko ljudstvo – politično, finančno in z vojaškimi sredstvi – pri soočanju s stisko in izzivi, ki jih povzroča ruska agresija. Ukrajina odločno in dostojanstveno brani svojo suverenost in pravico do obstoja. EU pri teh prizadevanjih stoji ob strani Ukrajini in bo tako tudi nadaljevala.

Komisar za proračun in upravo Johannes Hahn je dejal: „Hitro izplačilo prvega obroka izjemnega posojila makrofinančne pomoči v višini 1 milijarde EUR s strani Komisije kaže na neomajno solidarnost EU z Ukrajino in njenimi ljudmi. Proračun EU igra osrednjo vlogo pri tej solidarnosti, saj podpira ta sredstva v višini 70 % njihove vrednosti in pokriva stroške obresti tega posojila. Nadaljnji primer, da je proračun EU tudi za naše partnerje v času krize.«

oglas

Komisar za gospodarstvo Paolo Gentilon je dejal: „S tem izplačilom Evropska komisija še naprej podpira Ukrajino pri krepitvi njenih javnih financ. Spričo neizprosne in brutalne agresije Rusije mora EU ostati neomajna v svoji solidarnosti z ukrajinskim ljudstvom. V teku je delo na predlogu za drugi del te izjemne makrofinančne pomoči, kot je bilo napovedano maja in podprto s strani Evropskega sveta.”

Ozadje

EU je Ukrajini v zadnjih letih že zagotovila znatno pomoč v okviru svojega programa makrofinančne pomoči. Od leta 2014 je EU prek petih programov makrofinančne pomoči Ukrajini zagotovila več kot 5 milijard evrov za podporo izvajanja obsežnega programa reform na področjih, kot so boj proti korupciji, neodvisen pravosodni sistem, pravna država in izboljšanje poslovnega ozračja . Poleg tega je Komisija v začetku tega leta odobrila nujno posojilo makrofinančne pomoči v višini 1.2 milijarde EUR, za kar je Komisija zbrala sredstva v dveh zasebnih plasiranjih v prvi polovici leta 2022. Komisija je 18. maja predstavila načrte v Komunikacija za takojšen odziv EU za reševanje finančne vrzeli Ukrajine, pa tudi za dolgoročnejši okvir obnove. 25. julija je svet EIB, banke EU, potrdil 1.59 milijarde € v finančni pomoči, podprti z jamstvi iz proračuna EU, za pomoč Ukrajini pri popravilu najpomembnejše poškodovane infrastrukture in nadaljevanju kritično pomembnih projektov, ki obravnavajo nujne potrebe Ukrajincev.

Za financiranje makrofinančne pomoči se Komisija zadolžuje na kapitalskih trgih v imenu EU, vzporedno s svojimi drugimi programi, predvsem NextGenerationEU in SURE. Morebitno zadolževanje Ukrajine je predvideno v načrtu financiranja Komisije za drugo polovico leta 2022. Več informacij o pomoči, ki jo je EU zagotovila Ukrajini od začetka ruske agresivne vojne, je na voljo na spletu.

Operacije makrofinančne pomoči (MFA) so del širšega sodelovanja EU s sosednjimi državami in so mišljene kot izjemen instrument EU za odzivanje na krize. Na voljo so sosednjim državam EU, ki imajo resne plačilnobilančne težave. Poleg makrofinančne pomoči EU podpira Ukrajino s številnimi drugimi instrumenti, vključno s humanitarno pomočjo, proračunsko podporo, tematskimi programi ter tehnično pomočjo in mešanimi zmogljivostmi za podporo naložbam.

Nadaljne informacije 

Izjava predsednice von der Leyen o finančni podpori EU Ukrajini

Sklep (EU) 2022/1201 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2022 o zagotavljanju izjemne makrofinančne pomoči Ukrajini

Sklepi Evropskega sveta z dne 23. junija

Sporočilo z dne 18. maja 2022 o pomoči in obnovi Ukrajine

Makrofinančna pomoč Ukrajini

Delegacija EU v Ukrajini

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi