Povežite se z nami

Evropska komisija

NextGenerationEU: Evropska komisija podpira delno pozitivno predhodno oceno prve litovske zahteve za plačilo v okviru instrumenta za okrevanje in odpornost

DELITI:

objavljeno

on

Evropska komisija je potrdila pozitivno predhodno oceno dela mejnikov, povezanih s prvim zahtevkom Litve za plačilo v okviru Pomoč za obnovitev in odpornost (RRF), ključni instrument v središču NextGenerationEU.

Litva je 30. novembra 2022 Komisiji predložila zahtevek za plačilo na podlagi 33 mejnikov, določenih v Izvedbeni sklep Sveta za prvo plačilo. Po pregledu dokazov, ki so jih predložili litovski organi, je Komisija menila, da je 31 od 33 mejnikov zadovoljivo izpolnjenih. 31 mejnikov, ki so bili zadovoljivo izpolnjeni, dokazuje pomemben napredek pri izvajanju litovskega načrta za oživitev in odpornost. Zajemajo reforme na področju zelenega in digitalnega prehoda ter reforme splošnega in poklicnega izobraževalnega sistema, ukrepe v podporo inovativnosti in znanosti, na področju socialnega varstva in zaposlovanja ter digitalno hrambo podatkov za spremljanje izvajanje RRF, med drugim.

Komisija je ugotovila, da dva mejnika v zvezi z obdavčitvijo (M142 in M144) nista bila zadovoljivo izpolnjena. Komisija priznava prve korake, ki jih je Litva že naredila za izpolnitev teh izjemnih mejnikov, čeprav je treba opraviti še pomembno delo. Komisija zato aktivira postopek „začasne ustavitve plačil“, kot je predvideno v členu 24(6) uredbe o RRF. V skladu z uredbo RRF in kot je razloženo v Komunikacija Ta postopek, objavljen 21. februarja, daje državam članicam dodaten čas za izpolnitev neporavnanih mejnikov, hkrati pa prejme delno plačilo, povezano z mejniki, ki so bili zadovoljivo izpolnjeni.

Načrt okrevanja in odpornosti Litve vključuje široko paleto naložbenih in reformnih ukrepov, organiziranih v sedmih tematskih sklopih. Načrt bo podprt z več kot 2 milijardama evrov nepovratnih sredstev, od tega je bilo 13 % (289 milijonov evrov) Litvi izplačanih kot predfinanciranje avgusta 2021.

Plačila v okviru RRF temeljijo na uspešnosti in so odvisna od držav članic, ki izvajajo naložbe in reforme, opisane v svojih načrtih za oživitev in odpornost.

Komisija močno spodbuja vse države članice, vključno z Litvo, naj nadaljujejo s pravočasnim izvajanjem svojih načrtov za okrevanje in odpornost.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen (sliki) je dejal: »Litva je dobro napredovala pri izvajanju svojega načrta za okrevanje in odpornost, na primer z izvajanjem reform na področju obnovljive energije in čistega transporta, pospeševanjem uvajanja 5G in širokopasovne infrastrukture ter izboljšanjem svojih šol z opremo IT. Zdaj Litvo spodbujamo, da v naslednjih šestih mesecih pospeši svoje delo na dveh davčnih mejnikih, ki še nista izpolnjena. Spodbujamo vse države članice, vključno z Litvo, naj hitro nadaljujejo z izvajanjem svojih načrtov za okrevanje in odpornost. Komisija vam stoji ob strani.«

oglas

Naslednji koraki

V skladu s členom 24(6) uredbe RRF sta pozitivna predhodna ocena in začasna ustavitev plačila dva različna postopka, ki sledita različnima korakoma.

  • Kar zadeva pozitivna predhodna ocena: Komisija je zdaj poslala svojo predhodno oceno mejnikov, ki jih je Litva izpolnila, Ekonomsko-finančnemu odboru (EFC) in prosila za mnenje. Mnenje EFC, ki mora biti podano v največ štirih tednih, bi bilo treba upoštevati pri končni oceni Komisije. Po mnenju EFC o pozitivni predhodni oceni in pripombah Litve glede začasne ustavitve plačila ter ob upoštevanju obojega bo Komisija v skladu s postopkom pregleda prek komitološkega odbora sprejela odločitev o plačilu obroka. Po sprejetju sklepa Komisije se lahko izvede plačilo Litvi.
  • Kar zadeva začasna ustavitev plačila: Komisija je Litvi sporočila razloge, zakaj meni, da dva mejnika nista bila zadovoljivo izpolnjena. S tem sporočilom se začne upravni postopek med Komisijo in zadevno državo članico. Litva ima zdaj pravico, da Komisiji predloži svoje pripombe v enem mesecu po prejemu sporočila. Če bi Komisija na podlagi pripomb Litve potrdila svojo oceno, da oba neporavnana mejnika nista bila zadovoljivo izpolnjena, bo določila znesek plačila, ki ga je treba začasno ustaviti, z uporabo svoje metodologije za začasno ustavitev plačil (opisano v Prilogi II k 21. februar Komunikacija). Od tega trenutka bo imela Litva na voljo šest mesecev, da zadovoljivo izpolni izjemne mejnike. V tem obdobju šestih mesecev bo Komisija aktivno sodelovala z litovskimi oblastmi. Če in ko bodo mejniki izpolnjeni, bo Komisija preklicala začasno ustavitev plačila in poslala svojo oceno EFC po zgoraj opisanem postopku o pozitivni predhodni oceni.

Komisija bo ocenila nadaljnje zahtevke Litve za plačilo na podlagi izpolnjevanja mejnikov in ciljev, opisanih v izvedbenem sklepu Sveta, ki odražajo napredek pri izvajanju naložb in reform.

Zneski, izplačani državam članicam, so objavljeni v Preglednica za okrevanje in odpornost, ki prikazuje napredek pri izvajanju nacionalnih načrtov za oživitev in odpornost.

Več informacij

Predhodna ocena

Vprašanja in odgovori na zahtevo Litve za izplačilo v okviru NextGenerationEU

Vprašanja in odgovori: Evropska komisija podprla 2.2 milijarde evrov vreden načrt Litve za obnovo in odpornost

Informativni list o načrtu za obnovo in odpornost Litve

Instrument za obnovo in odpornost

Uredba o sanaciji in odpornosti

Vprašanja in odgovori: Orodje za okrevanje in odpornost

EU kot spletna stran posojilojemalke

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi