Povežite se z nami

Energija

Komisija odobri latvijsko shemo za podporo energetsko intenzivnim podjetjem

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila latvijsko shemo za delno nadomestilo energetsko intenzivnim uporabnikom za dajatve, plačane za podporo financiranja proizvodnje obnovljive energije. Shema nadomešča prejšnjo shemo, v kateri je Komisija odobrila lahko 2017 in je potekel 31. decembra 2020. V skladu s prejšnjo shemo so bila podjetja, ki so dejavna v Latviji v sektorjih, ki so bili posebej elektro intenzivni in bolj izpostavljeni mednarodni trgovini, upravičena do znižanja do največ 85 % podpore za financiranje dodatnega dajatev za električno energijo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Latvija je Komisijo obvestila o ponovni uvedbi sheme do 31. decembra 2021 z nekaterimi spremembami in začasnim proračunom v višini 7 milijonov EUR za leto 2021.

Priglašena shema vključuje naslednje spremembe v primerjavi s prejšnjo shemo: (i) razširitev seznama sektorjev, ki so upravičeni do znižanja pribitka; in (ii) da bi upoštevali gospodarske posledice izbruha koronavirusa, ublažitev zahteve glede elektrointenzivnosti in možnost, da podjetja, ki so prišla v težave od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021, ostanejo upravičena do podpore v okviru shemo.

Komisija je priglašeno shemo ocenila v skladu s pravili EU o državni pomoči, zlasti Smernicami o državni pomoči za varstvo okolja in energetiko iz leta 2014, ki državam članicam omogočajo, da pod določenimi pogoji odobrijo znižanja prispevkov za financiranje proizvodnje obnovljive energije. Cilj je preprečiti, da bi bila podjetja, ki so še posebej prizadeta zaradi takšnih prispevkov, v bistveno slabšem konkurenčnem položaju. Predvsem to zadeva energetsko intenzivne uporabnike v sektorjih, ki so še posebej energetsko intenzivni in/ali izpostavljeni mednarodni konkurenci.

Komisija je ugotovila, da bo v okviru sheme nadomestilo dodeljeno samo energetsko intenzivnim podjetjem, ki so izpostavljena mednarodni trgovini, v skladu z zahtevami smernic. Poleg tega bo ukrep spodbujal energetske in podnebne cilje EU, določene v Evropska zelena ponudba brez neupravičenega izkrivljanja konkurence. Na podlagi tega je Komisija sklenila, da je shema v skladu s pravili EU o državni pomoči. Različica odločbe, ki ni zaupna, bo na voljo pod številko zadeve SA.61149 v register državne pomoči o Komisiji Tekmovanje spletno stran, potem ko bodo rešene morebitne težave z zaupnostjo.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi