#BorderManagement: Evropska mejna in obalna straža agencija krepi operativno sodelovanje z #Albania

| Februar 13, 2018

Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos in albanski minister za notranje zadeve Fatmir Xhafaj sta februarja februarja parafirala osnutek statusnega sporazuma o operativnem sodelovanju med Evropsko mejno in obalno stražo ter Albanijo.

Sporazum bo po začetku veljavnosti sporazuma omogočil Agenciji, da zagotovi pomoč na področju upravljanja zunanjih meja, in bo v primeru nenadnega prehoda v migracijske tokove omogočila hitro razporeditev ekip Evropske agencije za mejo in obalne straže na albanskem ozemlju.

Komisar Avramopoulos je dejal: "Rad bi se albanskim oblastem zahvalil za plodna pogajanja in njihovo zavezo, da tako hitro dosežemo sporazum. Albanija je vodilna v regiji, sporazum pa bo služil kot vzor za podobne dogovore, o katerih se pogajamo z drugimi partnerji na Zahodnem Balkanu. Tesnejše sodelovanje med Albanijo in Evropsko agencijo za mejo in obalno stražo nam bo omogočilo hitrejše in prožnejše načine odzivanja na morebitne migracijske izzive. To je pomemben korak naprej in je v interesu Albanije in Evropske unije. "

Minister za notranje zadeve Xhafaj je dejal: "To je pomemben sporazum, ki nam bo pomagal pri pridobivanju kvalificirane pomoči v zvezi z upravljanjem meja. Albaniji bo tudi omogočila, da izkoristi projekte, ki jih bo Evropska unija zagotovila med izvajanjem tega sporazuma. To je dobra priložnost za nas, da razširimo čezmejno sodelovanje in sodelovanje z državami EU. Tudi to priložnost se zahvaljujem albanski pogajalski skupini za njihovo strokovnost pri pogajanjih in sklenitvi tega sporazuma. Takoj bomo začeli izvajati potrebne postopke za začetek izvajanja sporazuma. "

Predsednik Juncker je v svoji državi 2017 zvezne države Union in sprejet Komisija je prejšnji teden strategijo za "verodostojno perspektivo širitve in okrepljeno sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom" poudarila pomemben napredek Albanije na evropski poti in evropski prihodnosti regije. Osnutek sporazuma je prvo pogajanje, ki ga sklene Evropska agencija za mejno in obalno stražo ter partnerji EU na Zahodnem Balkanu.

Okrepljeno operativno sodelovanje med prednostnimi tretjimi državami in Evropsko agencijo za mejo in obalno stražo bo prispevalo k boljšemu upravljanju nezakonitih migracij, nadalje okrepilo varnost na zunanjih mejah EU in okrepilo sposobnost Agencije, da deluje v neposredni soseščini EU. Sporazum o statusu z Albanijo je še en korak k popolni operativnosti agencije.

Komisija se trenutno pogaja o podobnih sporazumih s Srbijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ter upa na hiter zaključek obeh sklopov pogajanj. Sporazum z Albanijo mora zdaj potrditi države članice in bo formalno podpisan pozneje, ko obe strani končata potrebne pravne postopke. Ko bo sporazum začel veljati, bo Evropska agencija za mejo in obalno stražo lahko izvajala operativne dejavnosti in razporejala ekipe v regijah Albanije, ki mejijo na EU, v dogovoru z albanskimi organi in organi tistih držav članic EU Države, ki mejijo na območje operacij.

Tags: , ,

Kategorija: Frontpage, EU, Evropska komisija, Svetovna