Tag: Luksemburg

Nadaljnje polemike na obzorju EU #freeports?

Nadaljnje polemike na obzorju EU #freeports?

| April 15, 2019

Le Freeport Luxembourg, nezgrajeno skladišče zraven letališča Findel, ki zaradi posebnega statusa omogoča, da blago od finega vina do starih mojstrov skoraj neomejeno ostane neomejeno v svojih trezorjih, je bilo v zadnjem času zelo pod nadzorom. Po tem, ko je skupina poslancev poslancev izrazila zaskrbljenost, da bi se ta objekt lahko uporabil “kot žarišče […] \ t

Nadaljuj branje

Komisija je sprejela mnenje o posodobljenem načrtu proračuna Luksemburga

Komisija je sprejela mnenje o posodobljenem načrtu proračuna Luksemburga

| Marec 26, 2019

Evropska komisija je sprejela svoje mnenje o posodobljenem predlogu proračuna Luksemburga in ugotovila, da je posodobljen načrt za 2019 v celoti skladen s pravili Pakta za stabilnost in rast. Kljub temu Komisija poziva organe, naj pospešijo napredek pri strukturnem delu fiskalnih priporočil, ki jim jih je Svet predložil julija lani. Sledi splošna […]

Nadaljuj branje

#Latvia postane 19th država EU, ki se pridruži #eHealth sodelovanju za osebno zdravstveno varstvo

#Latvia postane 19th država EU, ki se pridruži #eHealth sodelovanju za osebno zdravstveno varstvo

| November 16, 2018

Latvija je podpisala Evropsko deklaracijo o povezovanju genomskih podatkovnih baz prek meja, katere namen je izboljšati razumevanje in preprečevanje bolezni ter omogočiti bolj osebno zdravljenje, zlasti za redke bolezni, rak in bolezni, povezane z možganom. Deklaracija je sporazum o sodelovanju med državami, ki želijo zagotoviti varen in odobreni čezmejni dostop do nacionalnih in [...]

Nadaljuj branje

Komisija se #Luxembourg sklicuje na #EUCourtOfJustice, ker v celoti ne izvaja pravil za #EUMoneyLaundering

Komisija se #Luxembourg sklicuje na #EUCourtOfJustice, ker v celoti ne izvaja pravil za #EUMoneyLaundering

| November 12, 2018

Evropska komisija se je odločila, da bo Luksemburg predložila Sodišču Evropske unije za prenos le del direktive 4th proti pranju denarja (Direktiva 2015 / 849) v svojo nacionalno zakonodajo. Komisija je predlagala, da Sodišče zaračunava pavšalni znesek in dnevne kazni, dokler Luxembourg ne sprejme potrebnih ukrepov. Komisar za pravosodje, potrošnike in enakost spolov [...]

Nadaljuj branje

#StateAid - Komisija odobri € 45 milijon podaljšanje sheme podpore #Biogas v #Luxembourg

#StateAid - Komisija odobri € 45 milijon podaljšanje sheme podpore #Biogas v #Luxembourg

| Oktober 26, 2018

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila podaljšanje programa pomoči za podporo proizvodnje bioplina v Luksemburgu za šest let. Cilj ukrepa je zagotoviti stabilno nadomestilo za bioplinarne, ki proizvajajo bioplin iz biomase in ga vbrizgajo v omrežje zemeljskega plina. Komisija je ocenila [...]

Nadaljuj branje

Države začenjajo delo ZN za zaustavitev svetovne trgovine z #TortureTools

Države začenjajo delo ZN za zaustavitev svetovne trgovine z #TortureTools

| September 27, 2018

V septembru 24 se je zavezništvo za svobodno trgovino dogovorilo, da bo pospešilo svoja prizadevanja in si prizadevalo za instrument Združenih narodov - kot je zavezujoča konvencija - za ustavitev trgovine z instrumenti za mučenje in smrtno kazen. Zavezništvo za svobodno trgovino je pobuda Evropske unije, [...]

Nadaljuj branje

Državna pomoč: preiskava Komisije ni ugotovila, da je #Luxembourg dal selektivno davčno obravnavo na # McDonald's

Državna pomoč: preiskava Komisije ni ugotovila, da je #Luxembourg dal selektivno davčno obravnavo na # McDonald's

| September 21, 2018

Komisija je ugotovila, da neobdavčenje določenih dobičkov družbe McDonald's v Luksemburgu ni pripeljalo do nezakonite državne pomoči, saj je v skladu z nacionalno davčno zakonodajo in pogodbo o dvojnem obdavčenju med Luksemburgom in Združenimi državami. Po temeljiti preiskavi, ki se je začela decembra 2015, temelji na dvomih, da bi lahko Luksemburg napačno uporabil dvojno obdavčitev [...]

Nadaljuj branje