Povežite se z nami

Ribištvo

Ribištvo, ribogojstvo in morski ekosistemi: Prehod na čisto energijo in varstvo ekosistemov za večjo trajnost in odpornost

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Komisija predstavlja sveženj ukrepov za izboljšanje trajnosti in odpornosti sektorja ribištva in ribogojstva EU. Vključuje štiri elemente: A  Sporočilo o energetskem prehodu sektorja ribištva in ribogojstva EU; an Akcijski načrt za zaščito in obnovo morskih ekosistemov za trajnostno in odporno ribištvo; da Sporočilo o skupni ribiški politiki danes in jutri in Poročilo o skupni ureditvi trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva.

Glavni cilji ukrepov so spodbujanje uporabe čistejših virov energije in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv ter zmanjšanje vpliva sektorja na morske ekosisteme. Predlagani ukrepi se bodo izvajali postopoma, da bi se sektor prilagodil. „Pakt za ribištvo in oceane“ bo prav tako podpiral popolno izvajanje Skupna ribiška politika (SRP) v sodelovanju z državami članicami in zainteresiranimi stranmi v ribištvu, vključno z ribiči, organizacijami proizvajalcev, regionalnimi svetovalnimi sveti, civilno družbo in znanstveniki. Bistvo predlogov je tudi, da sektor postane privlačno delovno mesto za mlajše generacije.

Sektor ribištva in ribogojstva do leta 2050 brez neto emisij

Trenutna odvisnost sektorja od fosilnih goriv ni samo okoljsko nevzdržna, ampak je tudi občutljiva na povišanje cen energije. Ko so se cene goriva v letih 2021 in 2022 zvišale, je veliko plovil ostalo v pristanišču in sektor je potreboval finančno podporo, saj velik del ribiške flote EU ni mogel pokriti operativnih stroškov. Podobno je bilo ribogojstvo izpostavljeno višjim cenam goriva in krme. Sektor je prejel finančno podporo EU.

Komisija danes predlaga zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in si prizadeva za podnebno nevtralne sektor ribištva in ribogojstva, v skladu z eno od ambicij Evropska zelena ponudba doseči podnebno nevtralnost v EU do leta 2050. Predlaga ukrepe za podporo sektorju pri pospeševanju energetskega prehoda z izboljšanje učinkovitosti goriva in prehod na obnovljive nizkoogljične vire energije.

Eno ključnih dejanj je an Partnerstvo za energetski prehod za ribištvo in ribogojstvo EU. Združil bo vse zainteresirane strani, tudi v ribištvu, ribogojstvu, ladjedelništvu, pristaniščih, energetiki, nevladnih organizacijah, nacionalnih in regionalnih organih, da bi skupaj obravnavali izzive energetskega prehoda v sektorju.

Komisija si bo prizadevala tudi za zapolnitev vrzeli pri prenosu tehnologije od raziskav in inovacij k uporabi; spodbujati razvoj spretnosti med delovno silo; in izboljšati poslovno okolje, vključno z možnostmi financiranja in ozaveščenostjo.

oglas

Zaščita morskih ekosistemov za trajnostno ribištvo

Podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti in onesnaževanje oceanov ogrožajo trajnost ribištva in ribogojnih virov. Komisija predstavlja a morski akcijski načrt za okrepitev Prispevek CFP k okoljskim ciljem EUin zmanjšati škodljiv vpliv ribolovnih dejavnosti na morske ekosisteme, zlasti zaradi motenj morskega dna, prilova občutljivih vrst in učinkov na morske prehranjevalne mreže. Zdravo morsko okolje z zdravimi ribjimi staleži in bogato biotsko raznovrstnostjo je edini način, da srednje- in dolgoročno zagotovimo uspešno prihodnost ribiških skupnosti EU.

Akcijski načrt prispeva k uresničevanju strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in njene zaveze k pravni in učinkovito zaščiti 30 % naših morij, pri čemer je ena tretjina strogo varovana. Za izpolnitev tega cilja Komisija poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za ohranitev ribištva za učinkovito zaščito in upravljanje zaščitenih morskih območij (MPA) z jasnim časovnim razporedom. Ta prizadevanja bi morala vključevati zaščito območij za drstenje in razmnoževanje rib, zmanjšanje stopenj umrljivosti rib in obnovo osrednjih območij za občutljive vrste in habitate.

Načrt je namenjen tudi zmanjšanje vpliva ribolova na morsko dno. Nujna zaščita in obnova habitatov morskega dna v zaščitenih morskih območjih je ključnega pomena, glede na njihov pomen kot vročih točk morske biotske raznovrstnosti EU in pomen modrega ogljika v morskih habitatih za boj proti podnebnim spremembam. Komisija zato poziva države članice, naj predlagajo skupna priporočila in sprejmejo nacionalne ukrepe za najpozneje do leta 2030 postopoma opusti mobilni pridneni ribolov na vseh zaščitenih območjih zaščitenega dna in ga ne dovoli v vseh novoustanovljenih MPA. Prvi ukrepi bi morali biti sprejeti že do marca 2024 za območja Natura 2000 v okviru direktive o habitatih, ki ščitijo morsko dno in morske vrste.

Akcijski načrt predlaga tudi ukrepe za povečanje selektivnosti ribolovnega orodja in praks ter za zmanjšanje naključnega ulova ogroženih vrst, pri čemer določa časovni razpored, ki državam članicam pomaga dati prednost vrstam, ki najbolj potrebujejo zaščito.

Ker oceani in morja pokrivajo 71 % zemeljske površine in več kot 65 % ozemlja EU, bo današnji akcijski načrt tudi del prispevka EU k izvajanju nedavno dogovorjenega Sporazum Kunming-Montréal o biotski raznovrstnosti.

„Pakt za ribištvo in oceane“ za pomoč pri izvajanju skupne ribiške politike

Skupna ribiška politika je še naprej ustrezen pravni okvir za reševanje izzivov, s katerimi se sooča ribištvo EU in morja, od katerih je odvisno, ribiškemu sektorju daje potrebno stabilnost in EU omogoča, da daje zgled pri spodbujanju trajnostnega ribištva po vsem svetu. Tri glavna načela, na katerih temelji politika, so še danes aktualna: okoljska, socialna in ekonomska trajnost; učinkovito regionalno sodelovanje; in znanstveno utemeljeno odločanje. Vendar ostaja več izzivov za popolno izvajanje skupne ribiške politike ter potrebna je hitrejša in bolj strukturna preobrazba za zmanjšanje okoljskih in podnebnih vplivov ribištva in ribogojstva. To je potrebno za ponovno vzpostavitev zdravega morskega okolja in zagotavljanje varnosti preskrbe s hrano, pa tudi za pomoč sektorju, da postane bolj odporen, poveča energetsko učinkovitost in hitro prispeva k podnebni nevtralnosti. To bo pomagalo prihraniti pri stroških goriva in uspevati z zeleno energijo.

Da bi vzpostavili enotno vizijo za prihodnost ribiškega in ribogojnega sektorja, ponovno potrdili skupno zavezo k popolnemu izvajanju skupne ribiške politike in začeli razprave med upravljavci ribištva in zainteresiranimi stranmi o pripravi politike na prihodnost v smislu družbene in okoljske odpornosti, Komisija predlaga a „Pakt za ribištvo in oceane', ki združuje vse deležnike. „Pakt za ribištvo in oceane“ odpira novo fazo dialoga in sodelovanja med Komisijo in vsemi zainteresiranimi stranmi v ribištvu. Ustvaril bo skupno razumevanje ciljev, ki jih je treba doseči, in po potrebi pomagal prilagoditi politiko.

Ozadje

Leta 2020 je bilo v komercialnem ribištvu EU zaposlenih 124,630 ljudi, v ribogojstvu pa 57,000 ljudi. Cilj skupne ribiške politike (SRP) je zagotoviti dolgoročno okoljsko, gospodarsko in socialno trajnost ribištva in ribogojstva; razpoložljivost zalog hrane; in pošten življenjski standard za ribiške in ribogojne skupnosti.

Deset let po reformi skupne ribiške politike Komisija poroča o delovanju politike in skupne tržne ureditve. Hkrati izkorišča priložnost, da postavi svojo vizijo trajnostnega ribištva prihodnosti.

Za več informacij

Informativni list – Trajnostno in odporno ribištvo, ribogojstvo in morski ekosistemi 

Skupna ribiška politika

Vprašanja in odgovori na sporočilo o delovanju skupne ribiške politike

Skupna ribiška politika danes in jutri: Pakt za ribištvo in oceane za trajnostno, znanstveno utemeljeno, inovativno in vključujoče upravljanje ribištva

Delovni dokument služb EU o skupni ribiški politiki

Skupna ribiška politika (SRP)

Zaščita morskih ekosistemov za trajnostno ribištvo

Vprašanja in odgovori o akcijskem načrtu za zaščito in obnovo morskih ekosistemov za trajnostno in odporno ribištvo

Akcijski načrt EU: Zaščita in obnova morskih ekosistemov za trajnostno in odporno ribištvo

Obalna in morska politika EU

Ukrepi za naravo in biotsko raznovrstnost - EU

Spletna stran o pomorskem akcijskem načrtu

Energetski prehod v ribiškem in ribogojnem sektorju EU

Vprašanja in odgovori o energetskem prehodu v ribiškem in ribogojnem sektorju EU

Sporočilo Komisije: o energetskem prehodu sektorja ribištva in ribogojstva v EU

Možnosti in primeri energetskega prehoda ribiškega in ribogojnega sektorja

Skupna ureditev trga

Vprašanja in odgovori na poročilo o rezultatih skupne ureditve trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva

Poročilo o rezultatih skupne ureditve trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva

Skupna ureditev trga

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi