Povežite se z nami

Enakost med spoloma

Parlamentarni boj za enakost spolov v EU  

DELITI:

objavljeno

on

Ugotovite, kako se EU in Evropski parlament borita za zaščito pravic žensk in izboljšanje enakosti spolov pri delu, v politiki in na drugih področjih, Društvo.

Kaj počne EU za odpravo neenakosti med spoloma?

Evropska unija je že od začetka spodbujala enakost med spoloma in še več Socialna Evropa.

EU je sprejela legalizacija, priporočila, izmenjave in dobre prakse ter zagotavlja financiranje v podporo ukrepanju držav članic. Koncepte politike EU za enakost spolov so oblikovale sodbe Evropskega sodišča. Evropski parlament redno sprejema samoiniciativna poročila o vprašanjih enakosti spolov in poziva k večjim prizadevanjem za izboljšati enakost spolov.

Evropski parlament je bil vedno zelo aktiven pri doseganju enakosti med moškimi in ženskami in ima stalni odbor za pravice žensk in enakost spolov. Parlament vsako leto zaznamuje Mednarodni dan žensk 8. marca in ozavešča z organizacijo dogodkov.

Januarja 2022 so evropski poslanci obnovili svojo zahtevo po vzpostavitvi nove sestave Sveta, kjer bi se sestali ministri in državni sekretarji, pristojni za enakost spolov. Poslanci upajo, da bo taka nova sestava Sveta pripomogla k napredku pomembnih pobud za enakost spolov, kot je ratifikacija Istanbulske konvencije o boju proti nasilju nad ženskami.

Parlament je sprejel a resolucijo o oceni napredka na področju pravic žensk v zadnjih 25 letih in številni izzivi, ki jih še čakajo februarja 2021. Poslanci Evropskega parlamenta so izrazili zaskrbljenost zaradi negativnega odziva v nekaterih državah EU in tveganja, da bi enakost spolov še bolj zdrsnila na njihov dnevni red. Parlament je tudi pozval Evropsko komisijo, naj zagotovi, da bodo pravice žensk upoštevane v vseh njenih predlogih, naj razvije konkretne načrte za izboljšanje stopnje revščine žensk in okrepi prizadevanja za odpravo razlik v plačilu med spoloma.

Oglejte si našo časovnica boja EU za pravice žensk.

Teden enakosti spolov v DZ

oglas

Evropski parlament, ki poudarja pomen, ki ga pripisuje enakosti spolov, je uvedel letnik Evropski teden enakosti spolov leta 2020. Parlamentarnim odborom daje priložnost, da obravnavajo vprašanja, s katerimi se ukvarjajo, z vidika enakosti spolov. Težave, o katerih se razpravlja oktobra 2022, si lahko ogledate na Parlamentarni multimedijski center.

Spolne in reproduktivne pravice žensk


Junija 2021 je parlament sprejel poročilo, v katerem države EU poziva k zaščiti in izboljšanju spolno in reproduktivno zdravje žensk. Evropski poslanci si želijo splošnega dostopa do varnega in zakonitega splava, visokokakovostne kontracepcije in spolne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah. Pozvali so tudi k oprostitvi plačila DDV za menstrualne izdelke.

Parlament je marca 2022 sprejel akcijski načrt EU za enakost spolov III, katerega cilj je spodbujanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic zunaj EU ter zagotavljanje splošnega dostopa v državah EU.

Enakost spolov pri delu

Porodniški, očetovski in starševski dopust

Leta 2019 je EU odobrila nova pravila o družinskem dopustu in dopustu za nego in bolj prilagodljive delovne pogoje, ustvariti več spodbud za očete, da vzamejo dopust zaradi družinskih razlogov in povečati stopnjo zaposlenosti žensk.

Zakonodaja EU o enakosti spolov na delovnem mestu: 

  • pravila o zaposlovanju (vključno z enakim plačilom, socialno varnostjo, delovnimi pogoji in nadlegovanjem) 
  • pravilnik o samozaposlovanju 
  • pravice do porodniškega, očetovskega in starševskega dopusta 

Razlika v plači med spoloma


Parlament je tudi pozval k konkretnim ukrepom za zmanjšanje razlike v plačilu med spoloma – razlike v zaslužku med moškimi in ženskami –, ki je v EU v povprečju znašala 13% v 2020 in pokojninska vrzel – razlika v pokojninskih dohodkih, ki jih dobijo moški in ženske – ki je znašala 29% v 2019. Pozval je tudi k ukrepom za odpravo ženska revščina, saj je večja verjetnost, da bodo ženske živele v revščini kot moški.


Decembra 2022 so se pogajalci DZ in držav EU dogovorili, da Podjetja iz EU bodo morala razkriti podatke, ki bodo olajšali primerjavo plač za tiste, ki delajo za istega delodajalca, kar pomaga razkriti razlike v plačilu med spoloma. Aprila 2022 je Parlament podprl predlog Komisije za direktivo o preglednosti plačil, da bi zagotovili, da bodo podjetja s 50 ali več zaposlenimi sprejela dejavne ukrepe za zmanjšanje razlik in zaposlenim olajšala primerjavo plač.

Več o Ukrepi EU za odpravo razlik v plačilu med spoloma

Več žensk v IKT in znanosti

Ženske so v Evropi premalo zastopane digitalni sektor, saj je manj verjetno, da bodo pristopili k študiju ali se prijavili za delo na tem področju. V Ločljivost sprejet leta 2018, so evropski poslanci pozvali države EU, naj uvedejo ukrepe za zagotovitev popolnega vključevanja žensk v sektorje IKT ter spodbujajo izobraževanje in usposabljanje na področju IKT, znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike.

Ženske v upravnih odborih podjetij

Novembra 2022, Parlament je potrdil prelomna pravila za spodbujanje enakosti spolov v upravnih odborih podjetij. Namen direktive o ženskah v upravnih odborih je uvesti pregledne postopke zaposlovanja v podjetjih, tako da bo do konca junija 40 vsaj 33 % neizvršnih direktorskih mest ali 2026 % vseh direktorskih mest zasedeno s premalo zastopanim spolom.

Pogajalci Parlamenta in Sveta so dosegli začasni dogovor o enakosti spolov v upravnih odborih podjetij, ki kotirajo na borzi v EU junija 2022. Države EU morajo nova pravila uvesti v dveh letih. Iz pravil so izključena mala in srednje velika podjetja z manj kot 250 zaposlenimi. Pojdite na stran vira »Vsaka država članica zagotovi, da se uporablja načelo enakega plačila za moške in ženske za enako delo ali delo enake vrednosti.« Člen 157, Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU)

Delite ta citat: 

Preprečevanje nasilja nad ženskami

EU se nasilja nad ženskami spopada na različne načine.


Parlament je opozoril na potrebo po boju proti posebnim oblikam nasilja, vključno s spolnim nadlegovanjem, trgovino z ljudmi, prisilno prostitucijo, pohabljanjem ženskih spolnih organov, kibernetskim zalezovanjem in spletnim nasiljem. 


Februarja 2021 so evropski poslanci Komisijo pozvali, naj pripravi a predlog direktive EU, ki bo preprečevala in se borila proti vsem oblikam nasilja na podlagi spola. Komisija naj bi predlog Parlamentu predstavila marca 2022.

V EU je 33 % žensk doživelo fizično in/ali spolno nasilje, 55 % žensk pa je bilo spolno nadlegovanih.

Več o kako se EU bori proti nasilju na podlagi spola

Od migracijske politike do trgovine EU

Parlament je Evropsko komisijo večkrat pozval, naj poveča skladnost med politikami enakosti spolov in drugimi politikami, kot so trgovine, razvoj, kmetijstvo, zaposlovanje in migracije.

V resoluciji, sprejeti leta 2016, so člani pozvali k nizu Vseevropske smernice za enakost spolov kot del širših reform migracijske in azilne politike.

Evropski poslanci so v poročilu, sprejetem leta 2018, pozvali k upoštevanju ukrepov za podnebne spremembe vloga žensk kot tudi ukrepanje za njihovo opolnomočenje in zaščito najbolj ranljivih.

Vsi trgovinski sporazumi EU morajo vključevati zavezujoče in izvršljive določbe za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic, vključno z enakostjo spolov, Ločljivost sprejeto v 2018.

Ženske v politiki

Parlament je že večkrat poudaril pomen enakosti spolov v politiki in spodbuja enakopravno udeležbo žensk v procesih odločanja na vseh ravneh.

V poročilo januarja 2019 je Parlament pozval evropske politične stranke, naj zagotovijo, da bodo tako ženske kot moški predlagani v organe, ki vodijo Evropski parlament v devetem parlamentarnem obdobju. V parlamentu, katerega mandat se je začel julija 2019, je več žensk kot kadar koli prej in predstavljajo 39,3 % evropskih poslancev, medtem ko jih je bilo ob koncu prejšnjega mandata 36.5 %.

Oglejte si našo infografike o ženskah v Evropskem parlamentu

Enakost spolov in pandemija Covid-19


Parlament je zaskrbljen, da je kriza zaradi covida-19 okrepila obstoječe neenakosti med spoloma. Pandemija bi lahko spodbudila dodatno 47 milijonov žensk in deklet pod pragom revščine po vsem svetu.

Poleg tega so ženske v prvi vrsti Covid-19 – od 49 milijonov zdravstvenih delavcev v EU, 76% je žensk. Pandemija je prizadela tudi sektorje gospodarstva, kjer je bilo tradicionalno zaposlenih več žensk, kot so gostinstvo, vrtci in gospodinjska dela.

Preberi dejstva in številke o vplivu Covid-19 na ženske

Povečanje neplačanega skrbstvenega dela in dela na daljavo med pandemijo je prizadelo ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem ter duševno zdravje žensk. Številke kažejo, da so bile ženske bolj prizadete kot moški.

Oglejte si našo infografike o delu na daljavo, neplačani oskrbi in duševnem zdravju za moške in ženske med Covid-19

Izvedite več o tem, kaj EU počne na področju socialnih politik:

Izvedite več 

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi