Povežite se z nami

Evropski parlament

Prihodnost Evrope: predlogi odbora državljanov o podnebnih spremembah, okolju in zdravju

DELITI:

objavljeno

on

Državljani so na forumu, ki je potekal v Varšavi 7. in 9. januarja, predlagali načine za izboljšanje zdravja, boj proti podnebnim spremembam in varovanje okolja. Zadeve EU.

V okviru konference o prihodnosti Evrope je Varšava 200. in 7. januarja 9 gostila približno 2022 Evropejcev, ki so prišli na tretje in zadnje zasedanje panela evropskih državljanov, posvečenega podnebnim spremembam, okolju in zdravju. Zaradi trenutne situacije Covid-19 so se nekateri člani odbora pridružili na daljavo.

Panelisti so razpravljali o svojih priporočilih na petih področjih:

  • Boljši način življenja
  • Varovanje našega okolja in našega zdravja
  • Preusmeritev našega gospodarstva
  • Preusmerjanje prekomerne proizvodnje in prekomerne potrošnje
  • Skrb za vse

Udeleženci so glasovali za 64 priporočil: 51 je bilo odobrenih, 13 pa ni doseglo zahtevanega 70-odstotnega praga podpore.

Preberite celoten seznam odobrenih priporočil tega panela.

Državljani so pozdravili priložnost, da priporočijo politične ukrepe: "To je zmaga za vse, v praktičnem in moralnem smislu," je dejal Celestino, udeleženec panela iz Italije. "Državljan zavzame osrednji oder tukaj in doživi politiko, trenutek in zaplete, ki jih to spremlja, ter poskuša najti rešitve za izboljšanje stvari. Ljudje se počutijo vključeni. Državljan je del sistema."

Nina, panelistka iz Nemčije, je dejala: »Mislim, da je zelo pomembno, da se pogovarjamo o teh temah in dali smo veliko odličnih predlogov in priporočil. Zato resnično upam, da bodo politiki EU sledili temu tako, da bodo prisluhnili našim mnenjem, poslušali glasove državljanov in sprejeli ukrepe, ki so v interesu državljanov EU.

Ugotovite  kaj so paneli evropskih državljanov in kaj je njihov cilj.

Boljši način življenja

oglas

Panelisti priporočajo zagotavljanje subvencij EU za ekološko kmetovanje in podporo vertikalnemu kmetovanju, kjer se pridelki gojijo v plasteh drug na drugem. EU bi morala določiti tudi minimalne standarde za kakovost hrane v šolskih menzah in proizvodnja hrane bi morala postati del javnega izobraževanja.

Drugo priporočilo je direktiva EU o urbanem razvoju, da bi mesta postala bolj zelena. Udeleženci panela želijo tudi več podpore za kolesarje in naložbe v nove kolesarske steze.

Varovanje našega okolja in zdravja

Udeleženci panela so se zavzeli za enoten sistem označevanja, ki bi pojasnil celoten ekološki odtis izdelkov, kupljenih v EU, ter oznake, ki navajajo uporabo hormonskih snovi v živilih.

Prav tako želijo višje davke na nezdravo hrano, da bi odvrnili uživanje, in vseevropski sistem točkovanja za zdravo hrano.

Panelisti so priporočili drastično zmanjšanje uporabe kemičnih pesticidov in gnojil. Za zaščito biotske raznovrstnosti si želijo razširitev zavarovanih območij ter hitro in množično pogozdovanje. Udeleženci panela želijo tudi postopno opuščanje intenzivne živinoreje.

Preusmeritev našega gospodarstva in potrošnje

Udeleženci panelov priporočajo, naj EU spodbuja daljšo uporabo izdelkov s podaljšanjem njihovih garancij in določitvijo najvišje cene nadomestnih delov.

EU bi morala uveljaviti strožje okoljske proizvodne standarde, ki bi morali veljati tudi za uvoženo blago, in uvesti ukrepe za omejevanje oglaševanja izdelkov, ki škodujejo okolju.

Preusmerjanje prekomerne proizvodnje in prekomerne potrošnje

Udeleženci panela želijo, da EU uvede obvezne filtre CO2, zlasti za elektrarne na premog. Z onesnaževanjem se želijo spopasti z globami za onesnaževalce in zmanjšanjem količine uvoženega blaga, ki ne ustreza standardom EU za ekološki odtis.

EU bi morala podpirati tudi države članice pri izboljšanju povezljivosti ali podeželskih območij, hkrati pa spodbujati cenovno dostopen javni prevoz ter spodbujati nakup električnih vozil in naložbe v razvoj drugih tehnologij, ki ne onesnažujejo.

Skrb za vse

Panelisti predlagajo spremembo pogodb EU, ki bi uvedla pravno podlago za več ukrepov EU na področju zdravja. Zdravstveno zdravljenje po vsej EU mora biti enako kakovostno in po pošteni ceni. Državljani predlagajo, da bi se nova evropska agencija za javna naročila lahko pogajala za boljše cene zdravil za vse države članice.

Ženske sanitarne izdelke bi morali prenehati obravnavati kot luksuzno blago in jih dodatno obdavčiti. Za spodbujanje boljšega razumevanja zdravja bi morale države EU v svoje šolske načrte vključiti duševno zdravje in spolno vzgojo.

Kaj je naslednje

Predstavniki odbora bodo o priporočilih predstavili in razpravljali na naslednjem plenarnem zasedanju konference 21. in 22. januarja 2022 v Strasbourgu. Na plenarnem zasedanju so predstavniki institucij EU, nacionalnih parlamentov, civilne družbe in državljani.

Končni izid konference bo predstavljen v poročilu predsednikom Parlamenta, Sveta in Evropske komisije, ki so se zavezali, da bodo sledili tem priporočilom.

V bližnji prihodnosti bodo svoja priporočila sprejeli tudi preostali odbori evropskih državljanov.

Delite svoje ideje za prihodnost Evrope na Konferenčna platforma.

Izvedite več 

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi