Povežite se z nami

Evropska komisija

Kritične surovine: Zagotavljanje varnih in trajnostnih dobavnih verig za zeleno in digitalno prihodnost EU

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Komisija je 20. marca predlagala celovit sklop ukrepov za zagotovitev dostopa EU do varne, raznolike, cenovno dostopne in trajnostne oskrbe s ključnimi surovinami. Kritične surovine so nepogrešljive za širok nabor strateških sektorjev, vključno z industrijo ničelnega neto prometa, digitalno industrijo, vesoljskim in obrambnim sektorjem.

Medtem ko naj bi se povpraševanje po kritičnih surovinah drastično povečalo, je Evropa močno odvisna od uvoza, pogosto od kvazimonopolističnih dobaviteljev iz tretjih držav. EU mora ublažiti tveganja za dobavne verige, povezana s takšnimi strateškimi odvisnostmi, da bi povečala svojo gospodarsko odpornost, kot je bilo poudarjeno zaradi pomanjkanja po covidu-19 in energetske krize po ruski invaziji na Ukrajino. To lahko ogrozi prizadevanja EU za doseganje podnebnih in digitalnih ciljev.

Uredba in sporočilo o kritičnih surovinah, sprejeti danes, izkoriščata prednosti in priložnosti enotnega trga in zunanjih partnerstev EU za diverzifikacijo in povečanje odpornosti dobavnih verig kritičnih surovin EU. Zakon o kritičnih surovinah izboljšuje tudi zmogljivost EU za spremljanje in zmanjševanje tveganj motenj ter krepi krožnost in trajnost.

Predsednica Evropske komisije Ursula od Leyen je dejal: »Ta zakon nas bo približal našim podnebnim ambicijam. To bo znatno izboljšalo rafiniranje, predelavo in recikliranje kritičnih surovin tukaj v Evropi. Surovine so ključnega pomena za proizvodnjo ključnih tehnologij za naš dvojni prehod – kot so proizvodnja vetrne energije, shranjevanje vodika ali baterije. Poleg tega krepimo sodelovanje z zanesljivimi trgovinskimi partnerji po vsem svetu, da bi zmanjšali trenutno odvisnost EU od samo ene ali nekaj držav. V skupnem interesu je, da povečamo proizvodnjo na trajnosten način in hkrati zagotovimo najvišjo stopnjo diverzifikacije dobavnih verig za naša evropska podjetja.«

Skupaj z reforma zasnove trga z električno energijo in Net Zero Industry Act, današnji ukrepi glede kritičnih surovin ustvarjajo ugodno regulativno okolje za industrije z ničelnim neto dobičkom in konkurenčnost evropske industrije, kot je bilo napovedano v Industrijski načrt Green Deal.

Notranji ukrepi

Zakon o kritičnih surovinah bo EU opremil z orodji za zagotovitev dostopa EU do varne in trajnostne oskrbe s kritičnimi surovinami, predvsem prek:

oglas

Določanje jasnih prednostnih nalog za ukrepanje: Poleg posodobljenega seznama kritičnih surovin zakon določa seznam strateških surovin, ki so ključnega pomena za tehnologije, pomembne za zelene in digitalne ambicije Evrope ter za obrambne in vesoljske aplikacije, hkrati pa so podvržene potencialnim tveganjem oskrbe v prihodnosti. Uredba v zakonodajo EU vključuje tako seznam kritičnih kot strateških surovin. Uredba določa jasna merila za domače zmogljivosti vzdolž strateške dobavne verige surovin in za diverzifikacijo oskrbe EU do leta 2030: 

  • Vsaj 10 % letne porabe EU za pridobivanje,
  • Vsaj 40 % letne porabe EU za obravnavati,
  • Vsaj 15 % letne porabe EU za recikliranje
  • Ne več kot 65% letne porabe Unije vsako strateško surovino na kateri koli ustrezni stopnji predelave iz ene same tretje države.

Ustvarjanje varnih in odpornih dobavnih verig kritičnih surovin v EU: Zakon bo zmanjšal administrativno breme in poenostavil postopke pridobivanja dovoljenj za projekte kritičnih surovin v EU. Poleg tega bodo izbrani strateški projekti deležni podpore za dostop do financiranja in krajših časovnih okvirov za izdajo dovoljenj (24 mesecev za dovoljenja za črpanje in 12 mesecev za dovoljenja za predelavo in recikliranje). Države članice bodo morale razviti tudi nacionalne programe za raziskovanje geoloških virov.

Zagotavljanje, da lahko EU ublaži tveganja pri dobavi: Za zagotavljanje odpornosti dobavnih verig zakon predvideva spremljanje kritičnih dobavnih verig surovin in usklajevanje strateških zalog surovin med državami članicami. Nekatera velika podjetja bodo morala opraviti revizijo svojih strateških dobavnih verig surovin, ki vključuje stresni test na ravni podjetja.

Vlaganje v raziskave, inovacije in spretnosti:  Komisija bo okrepila sprejemanje in uporabo prelomnih tehnologij na področju kritičnih surovin. Poleg tega bosta vzpostavitev obsežnega partnerstva za spretnosti na področju kritičnih surovin in Akademije za surovine spodbujala spretnosti, pomembne za delovno silo v dobavnih verigah kritičnih surovin. Navzven se bo Global Gateway uporabljal kot sredstvo za pomoč partnerskim državam pri razvoju njihovih lastnih pridobivalnih in predelovalnih zmogljivosti, vključno z razvojem spretnosti.

Varovanje okolja z izboljšanjem krožnosti in trajnosti kritičnih surovin: Izboljšana varnost in cenovna dostopnost dobav kritičnih surovin morata iti z roko v roki s povečanimi prizadevanji za ublažitev kakršnih koli škodljivih vplivov tako v EU kot v tretjih državah v zvezi s pravicami delavcev, človekovimi pravicami in varstvom okolja. Prizadevanja za izboljšanje trajnostnega razvoja vrednostnih verig kritičnih surovin bodo pripomogla tudi k spodbujanju gospodarskega razvoja v tretjih državah ter trajnostnega upravljanja, človekovih pravic, reševanja sporov in regionalne stabilnosti.

Države članice bodo morale sprejeti in izvajati nacionalne ukrepe za izboljšanje zbiranja odpadkov, bogatih s kritičnimi surovinami, in zagotoviti njihovo recikliranje v sekundarne kritične surovine. Države članice in zasebni izvajalci bodo morali raziskati možnost predelave kritičnih surovin iz rudarskih odpadkov v sedanjih rudarskih dejavnostih, pa tudi iz zgodovinskih rudarskih odpadkov. Izdelki, ki vsebujejo trajni magneti se bo treba srečati zahteve glede krožnosti in zagotoviti informacije o možnost recikliranja in reciklirana vsebina.

Mednarodni angažma

Diverzifikacija uvoza ključnih surovin v Unijo: EU ne bo nikoli samozadostna pri dobavi takšnih surovin in bo še naprej večino svoje porabe odvisna od uvoza. Mednarodna trgovina je zato bistvena za podporo svetovne proizvodnje in zagotavljanje diverzifikacije ponudbe. EU bo morala okrepiti svoje globalno sodelovanje z zanesljivimi partnerji za razvoj in diverzifikacijo naložb ter spodbujanje stabilnosti v mednarodni trgovini in krepitev pravne varnosti za vlagatelje. Še posebej si bo EU prizadevala za obojestransko korist partnerstva z nastajajočimi trgi in gospodarstvi v razvoju, zlasti v okviru svoje strategije Global Gateway.

EU bo okrepila trgovinske ukrepe, vključno z ustanovitvijo Kluba kritičnih surovin za vse enako misleče države, ki so pripravljene okrepiti globalne dobavne verige, krepitvijo Svetovne trgovinske organizacije (WTO), širitvijo njene mreže sporazumov o spodbujanju trajnostnih naložb in prostotrgovinskih sporazumov ter močnejšim prizadevanjem za uveljavljanje v boju proti nepravičnim trgovinske prakse.

Nadalje bo razvijala strateška partnerstva: EU bo sodelovala z zanesljivimi partnerji pri spodbujanju lastnega gospodarskega razvoja na trajnosten način z ustvarjanjem vrednostne verige v svojih državah, hkrati pa bo spodbujala varne, prožne, cenovno dostopne in dovolj raznolike vrednostne verige za EU.

Naslednji koraki

Pred sprejetjem in začetkom veljavnosti bosta o predlagani uredbi razpravljala in o njej soglašala Evropski parlament in Svet Evropske unije.

Ozadje

Ta pobuda vključuje a Uredba in Komunikacija. Uredba določa regulativni okvir za podporo razvoju domačih zmogljivosti ter krepitev trajnosti in krožnosti ključnih dobavnih verig surovin v EU. Sporočilo predlaga ukrepe za podporo diverzifikacije dobavnih verig prek novih mednarodnih partnerstev, ki se vzajemno podpirajo. Poudarek je tudi na povečanju prispevka trgovinskih sporazumov EU, ki se popolnoma dopolnjujejo s strategijo Global Gateway.

Predsednik je napovedal zakon o kritičnih surovinah od Leyen med njo Stanje Unije govor, kjer je pozvala k reševanju odvisnosti EU od uvoženih kritičnih surovin z diverzifikacijo in zagotavljanjem domače in trajnostne oskrbe s kritičnimi surovinami. Odziva se na Versajska deklaracija 2022 ki ga je sprejel Evropski svet in je izpostavil strateški pomen kritičnih surovin za zagotavljanje strateške avtonomije Unije in evropske suverenosti. Odgovarja tudi na sklepe konference o prihodnosti Evrope in na resolucijo Evropskega parlamenta iz novembra 2021 o strategiji EU za ključne surovine.

Ukrepi temeljijo na oceni kritičnosti iz leta 2023, poročilu o predvidevanju, ki se osredotoča na strateške tehnologije, in ukrepih, uvedenih v okviru akcijskega načrta za leto 2020 o kritičnih surovinah. Današnji predlog je podprt z znanstvenim delom Skupnega raziskovalnega središča Komisije (JRC). Skupaj s študijo JRC Foresight je JRC prenovil tudi Informacijski sistem surovin ki zagotavlja znanje o surovinah, tako primarnih (pridobljenih/pridelanih) kot sekundarnih, na primer iz recikliranja. Orodje zagotavlja informacije o določenih materialih, državah, pa tudi za različne sektorje in tehnologije ter vključuje analize ponudbe in povpraševanja, trenutne in prihodnje. 

Zakon o kritičnih surovinah je predstavljen vzporedno z aktom EU o neto ničelni industriji, katerega namen je povečati proizvodnjo v EU ključnih ogljično nevtralnih ali »neto ničelnih« tehnologij za zagotovitev varnih, trajnostnih in konkurenčnih dobavnih verig za čisto energijo. doseganja podnebnih in energetskih ambicij EU.

Za več informacij

Evropska uredba o kritičnih surovinah

Komunikacija

Vprašanja in odgovori

Spisek dejstev

Kritične surovine in trgovina – Infografika

Ukrepi na štirih kritičnih surovinah – infografika

Informacijski sistem surovin

Poročilo JRC Foresight

Zakon o kritičnih surovinah – video animacija

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.
oglas

Trendi