Povežite se z nami

Evropska komisija

Socialna Evropa: preglednejši in predvidljivejši delovni pogoji za delavce v EU

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

1. avgust je bil rok, do katerega morajo države članice EU prenesti zakonodajo Direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v nacionalno zakonodajo. Direktiva zagotavlja obsežnejše in posodobljene delavske pravice in zaščito za 182 milijonov delavcev v EU.

Z novimi pravili bodo delavci imeli pravico do večje predvidljivosti svojih delovnih pogojev, na primer glede nalog in delovnega časa. Prav tako bodo imeli pravico do pravočasnih in popolnejših informacij o bistvenih vidikih svojega dela, kot sta delovno mesto in plačilo. To pomeni pomemben korak za močno socialno Evropo in prispeva k preobratu Evropska steber socialne pravice v otipljivo realnost za ljudi po vsej EU.

Komisar za zaposlovanje in socialne pravice Nicolas Schmit je dejal: „Direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih je neposreden odgovor na hitro spreminjajočo se realnost naših trgov dela. Ljudje imajo pravico do popolnejše obveščenosti o pogojih zaposlitve in več predvidljivosti v vsakdanjem življenju. Nova pravila bodo zagotovila kakovostna delovna mesta, delavcem zagotovila stabilnost in jim omogočila načrtovanje življenja.«

Delavske pravice in zaščita so razširjene in posodobljene za nov svet dela

Z Direktivo o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih bodo imeli delavci v EU pravico do:

  • Popolnejše informacije o bistvenih vidikih njihovega dela, ki jih je treba prejeti zgodaj in v pisni obliki;
  • omejitev dolžine poskusne dobe ob nastopu zaposlitve do šest mesecev;
  • prevzeti drugo službo pri drugem delodajalcu; vse omejitve te pravice morajo biti utemeljene z objektivnimi razlogi;
  • biti v razumnem času vnaprej obveščen, kdaj bo treba opraviti delo – predvsem za delavce z nepredvidljivim delovnim urnikom in delom na zahtevo;
  • učinkovite ukrepe za preprečevanje zlorab pogodbenega dela brez ur;
  • prejemajo pisni odgovor na prošnjo za premestitev na drugo varnejšo službo in;
  • prejeti brezplačno obvezno usposabljanje v zvezi z delom, kjer je delodajalec to dolžan zagotoviti.

Ocenjuje se, da bo dodatnih 2 do 3 milijone delavcev v prekarnih in nestandardnih oblikah zaposlitve, vključno s krajšim delovnim časom, začasnim delom in delom na zahtevo, zdaj uživalo pravice do informacij o svojih pogojih zaposlitve in nove zaščite, kot je pravica do večjo predvidljivost svojega delovnega časa. Obenem Direktiva spoštuje prožnost nestandardnega zaposlovanja in tako ohranja njene koristi za delavce in delodajalce.

Direktiva bo koristila tudi delodajalcem, saj bo zagotovila, da bo zaščita delavcev ostala v skladu z najnovejšimi dogodki na trgih dela, z zmanjšanjem upravnih ovir za delodajalce, na primer z omogočanjem elektronskega zagotavljanja informacij, in z ustvarjanjem enakih konkurenčnih pogojev za delodajalce v EU, ki omogoča pošteno konkurenco na podlagi enake minimalne ravni delavskih pravic.

oglas

Naslednji koraki

Države članice morajo direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do danes. Kot naslednji korak bo Komisija ocenila popolnost in skladnost nacionalnih ukrepov, ki jih je sporočila vsaka država članica, ter ukrepala, če in kjer je to potrebno.

Ozadje

O Evropska steber socialne pravice navaja „varno in prilagodljivo zaposlitev“ ter „informacije o pogojih zaposlitve in zaščiti v primeru odpuščanja“ kot bistveni načeli poštenih delovnih pogojev. Določa, da imajo delavci pravico biti ob nastopu zaposlitve pisno obveščeni o svojih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, vključno s poskusno dobo.

Novi Direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih (EU/2019/1152) nadomešča Direktiva o pisni izjavi (91/533/EGS), ki je veljal od leta 1991 in je delavcem, ki so začeli novo zaposlitev, dajal pravico do pisnega obvestila o bistvenih vidikih njihovega delovnega razmerja.

Današnjemu mejniku bo jutri sledil še en pomemben dosežek v okviru evropskega stebra socialnih pravic. The Vseevropska pravila za izboljšanje ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem za starše in skrbnike sprejet leta 2019, bodo morale države članice prenesti do 2. avgusta 2022.  

Več informacij

Direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v EU

Spletna stran z vprašanji in odgovori o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih

Spletno mesto Evropskega stebra socialnih pravic

Najnovejše informacije o evropskem stebru akcijskega načrta za socialne pravice

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.
oglas

Trendi