Povežite se z nami

Evropska komisija

Začele veljati nove pravice za izboljšanje ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem v EU

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Od 2. avgusta se morajo prijaviti vse države članice Vseevropska pravila za izboljšanje ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem za starše in skrbnike sprejeta leta 2019. Ta pravila določajo minimalne standarde za očetovski, starševski in skrbniški dopust ter vzpostavljajo dodatne pravice, kot je pravica zahtevati prožno delovno ureditev, ki bo ljudem pomagala pri razvoju njihove kariere in družinskega življenja, ne da bi morali žrtvovati eno ali drugo. Te pravice, ki so poleg že obstoječih pravic iz porodniškega dopusta, so bile dosežene v okviru Evropska steber socialne pravice in je ključni mejnik pri izgradnji Unije enakosti.

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem za starše in skrbnike

Namen direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja je povečati (i) udeležbo žensk na trgu dela ter (ii) izrabo dopusta zaradi družinskih razlogov in prožne delovne ureditve. Na splošno je stopnja zaposlenosti žensk v EU za 10.8 odstotne točke nižja od stopnje zaposlenosti moških. Poleg tega le 68 % žensk z obveznostmi oskrbe dela v primerjavi z 81 % moških z enakimi dolžnostmi. Direktiva delavcem dovoljuje dopust zaradi nege sorodnikov, ki potrebujejo podporo, in na splošno pomeni, da lahko starši in skrbniki usklajujejo poklicno in zasebno življenje.

  • Očetovski dopust: Zaposleni očetje imajo ob rojstvu otroka pravico do najmanj 10 delovnih dni očetovskega dopusta. Očetovski dopust mora biti nadomestilo vsaj v višini bolniškega nadomestila;
  • Starševski dopust: Vsak starš ima pravico do najmanj štirih mesecev starševskega dopusta, od tega sta dva meseca plačana in neprenosljiva. Starši lahko zaprosijo za izrabo dopusta v fleksibilni obliki, polni delovni čas, krajši delovni čas ali po delih;
  • Dopust za negovalce: Vsi delavci, ki opravljajo osebno nego ali podporo sorodniku ali osebi, ki živi v istem gospodinjstvu, imajo pravico do najmanj petih delovnih dni negovalnega dopusta na leto;
  • Prilagodljivi delovni dogovori: Pravico do skrajšanega delovnega časa, gibljivega delovnega časa in gibljivosti delovnega mesta imajo vsi zaposleni starši z otroki, starimi najmanj osem let, in vsi skrbniki.

Naslednji koraki

Kot je določil predsednik von der Leyen v njej Politične smernice, bo Komisija zagotovila popolno izvajanje direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar bo pomagalo vključiti več žensk na trg dela in pomagalo v boju proti revščini otrok. Komisija bo podpirala države članice pri uporabi novih pravil, tudi prek Evropski socialni sklad + izboljšati kakovost in dostopnost sistemov predšolske vzgoje in varstva.

Države članice morajo direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do danes. V naslednjem koraku bo Komisija ocenila popolnost in skladnost nacionalnih ukrepov, o katerih je obvestila vsaka država članica, ter po potrebi ukrepala.

Člani kolegija so povedali

oglas

Podpredsednica za vrednote in preglednost Věra Jourová je povedala: »V zadnjih dveh letih so številni Evropejci naredili korake, da bi se osredotočili na tisto, kar jim je resnično pomembno. Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja jim z večjo prožnostjo in novimi pravicami zagotavlja varnostno mrežo, da to počnejo brez skrbi. Po vsej EU imajo starši in skrbniki zdaj več zagotovljenega dopusta s pravičnim nadomestilom. To pomeni, da lahko skrbimo za ljudi, ki jih imamo radi, ne da bi pri tem žrtvovali ljubezen do svojega dela.«

Podpredsednica za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica je dejala: »Z direktivo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja bodo imeli državljani EU zdaj več časa za skrb za tiste ranljive družinske člane, ki to potrebujejo. Uvedba negovalnega dopusta je pomemben korak, ki kaže, da EU skrbi za svoje državljane v vseh življenjskih obdobjih. Kot družba moramo skrbeti za skrb. Nedavno smo videli, kako krhko je lahko zdravje in kako pomembna je solidarnost družbe. Prilagodljiva delovna ureditev in možnost, da si vzamete dopust, ko je to potrebno, najbolj kažeta, kako je EU prava solidarna družba. Postavljamo temelje za ustvarjanje sodobnega delovnega mesta, primernega za državljane in vse družinske člane.«

Komisarka za enakost Helena Dalli je dejala: „Direktiva EU o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja spodbuja moške in ženske, da si bolje razdelijo starševske in skrbne obveznosti. Tako moški kot ženske si zaslužijo enako možnost, da vzamejo starševski dopust in dopust za nego, pa tudi enake možnosti, da so del trga dela in uspevajo na njem. Ta direktiva daje ljudem orodja za pravično razdelitev gospodinjstva in dolžnosti oskrbe.«

Ozadje

Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja je rezultat dolgoletnega dela Komisije, da bi spodbudila države članice in Evropski parlament, da izboljšajo zakonodajo o dopustu, ki je na voljo staršem, in da prvič v zakonodajo EU uvedejo pravico do negovalskega dopusta. Komisija je najprej predložila predlog predlog leta 2008 za reformo starejše zakonodaje o porodniškem dopustu, ki jo je leta 2015 po zastoju pogajanj umaknil. Da bi na splošno obravnavali premajhno zastopanost žensk na trgu dela, je bila pravica do primernega dopusta, prožnega delovnega razmerja in dostopa do storitev varstva vključena v načelo 9 Evropska steber socialne pravice, ki so jo skupaj razglasili Evropski parlament, Svet v imenu vseh držav članic in Komisija v Göteborgu novembra 2017. Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja je eden od ukrepov Evropski akcijski načrt za steber socialnih pravic za nadaljnje izvajanje stebrnih načel. Predlog direktive je bil sprejet 13. junija 2019, države članice pa so imele tri leta časa do 2. avgusta, da ga prenesejo v nacionalno zakonodajo. Nova pravila so poleg pravic iz Direktiva 92 / 85 o nosečih delavkah, po katerem imajo ženske pravico do najmanj 14 tednov porodniškega dopusta, od katerih sta najmanj dva obvezna. Porodniški dopust je nadomestilo vsaj v višini nacionalnega nadomestila za bolniško odsotnost.

Z roko v roki gre tudi z Direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih, ki so ga morale države članice prenesti v nacionalno zakonodajo do 1. avgusta (sporočilo za javnost). Direktiva posodablja in razširja pravice za 182 milijonov delavcev v EU, zlasti obravnava nezadostno zaščito delavcev v bolj negotovih zaposlitvah, hkrati pa omejuje breme delodajalcev in ohranja prožnost za prilagajanje spreminjajočim se razmeram na trgu dela.

Več informacij

Spisek dejstev - Nove pravice za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Spletna stran - Ravnovesje dela in zasebnega življenja

Spletna stran - Položaj žensk na trgu dela

Eurostat - Statistični podatki o stopnjah zaposlenosti glede na spol, starost in stopnjo izobrazbe

Eurostat - Statistični podatki o zaposlitvi s krajšim delovnim časom kot odstotek celotne zaposlenosti

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.
oglas

Trendi