Povežite se z nami

Evropska komisija

Združitve: Komisija išče povratne informacije o predlaganih ukrepih za poenostavitev v zvezi s postopki združitve

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Evropska komisija je začela javno posvetovanje poziva vse zainteresirane strani, da predložijo pripombe na osnutek revidirane izvedbene uredbe o združitvah („Izvedbena uredba“) in obvestilo o poenostavljenem postopku.

Komisija je avgusta 2016 začela postopek temeljitega pregleda postopkovnih in jurisdikcijskih pravil združitve. Cilj tega postopka je usmeriti in poenostaviti postopek Komisije za pregled združitev za primere, ki verjetno ne bodo sprožili pomislekov glede konkurence, ki se obravnavajo po poenostavljenem postopku, ter osredotočiti vire na najbolj zapletene in pomembne primere. Ta postopek je vključeval Ocena postopkovnih in jurisdikcijskih vidikov pravil EU o nadzoru združitev ter javno posvetovanje o Začetna ocena učinka.

Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, zadolžena za politiko konkurence, je dejala: „Naša pobuda je namenjena nadaljnjemu lajšanju upravnega bremena za podjetja in Komisijo ter nam bo omogočila, da osredotočimo sredstva na združitve, ki si zaslužijo podrobno preiskavo. Vse strani vabimo, da nam posredujejo svoje pripombe na naš osnutek revidiranih pravil, ki bodo vključeni v pripravo novih pravil, ki naj bi začela veljati leta 2023.

Predlagane spremembe

Kot je podrobneje navedeno v opomba ozadje Cilj predlaganih sprememb, ki spremljajo Izvedbeno uredbo in Obvestilo o poenostavljenem postopku:

  • Razširiti in razjasniti kategorije primerov, ki se lahko obravnavajo po poenostavljenem postopku;
  • uvesti izpopolnjene zaščitne ukrepe, tako da se poenostavljeni postopek ne uporablja za primere, ki si zaslužijo podrobnejši pregled;
  • Zagotoviti učinkovito in sorazmerno zbiranje informacij z uvedbo novega obrazca za obveščanje za poenostavljene primere v obliki "okvirja";
  • Poenostaviti pregled nepoenostavljenih primerov z zmanjšanjem in pojasnitvijo zahtev po informacijah;
  • Uvesti elektronsko obveščanje in možnost, da stranke določene dokumente predložijo elektronsko.

Naslednji koraki

Zainteresirane stranke vabimo, da do 3. junija 2022 predložijo svoje pripombe na osnutek pravilnika.

oglas

Več informacij, vključno s tem, kako oddati prispevek, je na voljo tukaj.

Na podlagi dokazov, zbranih v fazi ocene učinka, in pripomb zainteresiranih strani o izvedbeni uredbi in obvestilu o poenostavljenem postopku bo Komisija dokončala oceno učinka in dodatno pregledala osnutke, objavljene danes. Komisija si želi leta 2023 uvesti nova pravila.

Ozadje

Komisija ima nalogo, da oceni združitev in prevzemov, ki vključujejo podjetja s prometom nad določenimi mejnimi vrednostmi (glej člen 1 od Uredba EU o združitvah) in preprečiti koncentracije, ki bi bistveno ovirala učinkovito konkurenco v Evropskem gospodarskem prostoru ali katerem koli njegovem pomembnem delu. Komisija je z leti poskušala svoje preiskave osredotočiti na primere, ki bi lahko pomembno vplivali na podjetja in državljane EU. Leta 2000 je Komisija uvedla poenostavljeni postopek za kategorije koncentracij, ki se običajno lahko dovolijo, če ni posebnih okoliščin. Po poenostavljenem postopku morajo priglasitelji zagotoviti manj informacij, pregled pa se običajno zaključi hitreje.

Marca 2021, Komisija dokončano svojo oceno postopkovnih in jurisdikcijskih vidikov nadzora združitev v EU (v nadaljnjem besedilu: ocena), ki med drugim zajema pregled Paket za poenostavitev 2013 in splošno racionalizacijo postopkov združitev. Ocena je pokazala, da je bil sveženj za poenostavitev iz leta 2013 učinkovit pri povečanju uporabe poenostavljenih postopkov za neproblematične združitve in pri zmanjševanju upravnega bremena tako za podjetja kot za Komisijo, hkrati pa zagotavlja učinkovito izvrševanje pravil o združitvah. Vendar pa lahko obstajajo primeri, ki so običajno neproblematični, ki trenutno niso zajeti v poenostavljenem postopku, v nekaterih primerih pa so lahko zahteve po informacijah še vedno preobsežne. Hkrati je ocena poudarila, da trenutno Obvestilo o poenostavljenem postopku morda ni dovolj jasno pri opredelitvi posebnih okoliščin, v katerih primeri, ki izpolnjujejo zahteve za poenostavljeno obravnavo, kljub temu zahtevajo podrobnejši pregled.

Rezultati ocene so torej pokazali, da je smiselno razmisliti o nadaljnjem usmerjanju nadzora združitev v EU z razširitvijo in pojasnitvijo področja uporabe Obvestilo o poenostavljenem postopku in z revizijo Izvedbena uredba. Komisija je zato preučila možnosti za nadaljnjo usmerjanje in poenostavitev svojega pregleda združitev, tako za poenostavljene kot – kjer je mogoče – za nepoenostavljene primere združitev, ne da bi pri tem ogrozila učinkovito izvrševanje združitev.

Komisija je 26. marca 2021 objavila svoje Začetna ocena učinka podrobno opisati različne možnosti, ki se obravnavajo za dosego teh ciljev. Hkrati je Komisija začela prvo Javno posvetovanje o možnostih, obravnavanih v začetni oceni učinka. Po oceni povratnih informacij, prejetih med prvim javnim posvetovanjem in nadaljnjimi notranjimi raziskavami, je Komisija pregledala Izvedbeno uredbo in Obvestilo o poenostavljenem postopku ter pripravila revidirane osnutke besedil, ki so objavljeni danes.

Za več informacij

Oglejte namenska spletna stran GD za konkurenco, ki vsebuje osnutek revidirane izvedbene uredbe in Obvestilo o poenostavljenem postopku, vse prispevke zainteresiranih strani, predložene v okviru ocene in začetne ocene učinka.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi