Povežite se z nami

Danska

NextGenerationEU: Predsednik von der Leyen se je odpravil v Grčijo, Dansko in Luksemburg, kjer bo predstavil oceno Komisije o nacionalnih načrtih za oživitev gospodarstva

DELITI:

objavljeno

on

Predsednica Ursula von der Leyen bo danes (17. junija) obiskala Grčijo in Dansko, jutri pa Luksemburg. Rezultat ocene in priporočila Komisije bo osebno predala Svetu o odobritvi nacionalnih načrtov za oživitev in odpornost v okviru NextGenerationEU, Evropski načrt za oživitev gospodarstva. Predsednica bo jutri zjutraj v Atenah, kjer se bo srečala s premierjem Kyriakosom Mitsotakisom. Predsednik von der Leyen bo nato odpotoval v Kopenhagen. Tam se bo srečala s premierko Mette Frederiksen, pridružila pa se ji bo izvršna podpredsednica Komisije Margrethe Vestager. V petek, 18. junija, bo predsednik v Luksemburgu. Zjutraj se bo srečala z njegovim kraljevskim veličanstvom velikim vojvodom Luksemburga, kasneje pa s predsednikom vlade Xavierjem Bettelom. V vseh državah bo predsednik von der Leyen obiskal projekte, ki se bodo financirali s pomočjo Programa za oživitev in odpornost, ki se osredotoča predvsem na raziskave ter zeleno in digitalno tranzicijo.

oglas

Emisije CO2

Komisija je odobrila 88.8 milijona EUR povečanja proračuna za danski program, ki podpira zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetovanja

objavljeno

on

Evropska komisija je ugotovila, da je povečanje proračuna za 88.8 milijona EUR (660 milijonov DKK), ki je na voljo prek Sklada za obnovo in odpornost (RRF) za obstoječi danski sistem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetovanja, v skladu s pravili EU o državni pomoči . Povečani proračun, ki se bo financiral prek RRF, je po pozitivni oceni Komisije o danskem načrtu za oživitev in odpornost in njegovem sprejetju s strani Sveta (SA.63890) dodeljen obstoječi danski shemi (SA. 58791), ki ga je Komisija odobrila že 21. maja 2021.

Ukrep bo veljal do 31. decembra 2026 in je imel prvotni proračun 238 milijonov EUR (1.8 milijarde DKK). Glavni cilj te sheme je prispevati k danskemu cilju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 70% do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Pomoč bo prispevala k odstranitvi kmetijskih zemljišč, bogatih z ogljikom, iz proizvodnje in nato k preoblikovanju zemlje v naravna območja z obnovitvijo naravne hidrologije z odklopom odtokov in ponovnim vlaženjem zemljišč. Obstoječa shema je bila ocenjena na podlagi njene skladnosti z Smernice EU za državno pomoč v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju, ki omogočajo pomoč za lažji razvoj nekaterih gospodarskih dejavnosti - v tem primeru zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetovanja. Komisija je zdaj ugotovila, da dodatno financiranje obstoječega danskega sistema prek RRF ne spremeni začetne ocene sheme, ki ostaja v skladu s pravili EU o državni pomoči. Vse naložbe in reforme, ki vključujejo državno pomoč, vsebovane v nacionalnih načrtih za oživitev gospodarstva, predstavljenih v okviru RRF, je treba obvestiti Komisijo v predhodno odobritev, razen če jih zajema eno od pravil o skupinskih izjemah za državno pomoč, zlasti Splošna uredba o skupinskih izjemah (GBER) in za kmetijski sektor uredba o skupinskih izjemah za kmetijstvo (ABER).

Komisija bo takšne ukrepe ocenila prednostno in je državam članicam zagotovila smernice in podporo v pripravljalnih fazah nacionalnih načrtov, da bi olajšala hitro uvajanje RRF. Hkrati Komisija v svoji odločitvi zagotovi, da se upoštevajo veljavna pravila o državni pomoči, da se ohranijo enaki konkurenčni pogoji na enotnem trgu in zagotovi, da se sredstva RRF uporabljajo na način, ki zmanjšuje izkrivljanje konkurence in ne iztisnite zasebnih naložb.

oglas

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod številko primera SA.63890 je v register državne pomoči o Komisiji Tekmovanje spletno stran, potem ko bodo rešene morebitne težave z zaupnostjo.

Nadaljuj branje

Danska

NextGenerationEU: Evropska komisija podpira danski načrt za obnovo in odpornost v višini 1.5 milijarde EUR

objavljeno

on

Evropska komisija je danes (17. junija) sprejela pozitivno oceno načrta za obnovo in odpornost Danske. To je pomemben korak, ki utira pot EU, da v obdobju 1.5–2021 v okviru Sklada za obnovo in odpornost (RRF) izplača 2026 milijarde EUR nepovratnih sredstev. To financiranje bo podprlo izvajanje ključnih naložbenih in reformnih ukrepov, opisanih v načrtu za obnovo in odpornost Danske. Imel bo pomembno vlogo pri omogočanju, da bo Danska močnejša iz pandemije COVID-19. RRF - v središču NextGenerationEU - bo zagotovil do 672.5 milijarde EUR (v trenutnih cenah) za podporo naložbam in reformam po vsej EU. Danski načrt je del usklajenega odziva EU na krizo COVID-19 brez primere, da se s sprejetjem zelenih in digitalnih prehodov spopade s skupnimi evropskimi izzivi, okrepi ekonomsko in socialno odpornost ter kohezijo enotnega trga.

Komisija je načrt Danske ocenila na podlagi meril, določenih v uredbi RRF. Analiza Komisije je zlasti preučila, ali naložbe in reforme, določene v danskem načrtu, podpirajo zeleni in digitalni prehod; prispevati k učinkovitemu reševanju izzivov, opredeljenih v evropskem semestru; in okrepiti potencial rasti, ustvarjanje delovnih mest ter ekonomsko in socialno odpornost. Zaščita danskega zelenega in digitalnega prehoda Komisija v oceni danskega načrta ugotavlja, da namenja 59% celotnih izdatkov za ukrepe, ki podpirajo podnebne cilje. Ti ukrepi vključujejo davčne reforme, energetsko učinkovitost, trajnostni promet in pobude v kmetijskem sektorju. Vsi si prizadevajo za posodobitev danskega gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter krepitev varstva okolja in zaščite biotske raznovrstnosti.

Gospodarstvo, ki deluje ljudem Izvršni podpredsednik Valdis Dombrovskis (sliki) je dejal: „Danski načrt za oživitev ponuja celovit načrt za nadgrajeno okrevanje z močnim poudarkom na zelenem prehodu. Več kot polovica celotnega financiranja je namenjena zelenim ciljem, kot sta čisti promet in zelena davčna reforma, ki pomaga zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Pozdravljamo ambicijo, da bi gospodarstvo zagotovilo za prihodnost, tako da podpremo uvajanje hitrega interneta na podeželska območja in digitaliziramo javno upravo, velika in mala podjetja ter zdravstveni sektor. Izvajanje reform in naložb, vključenih v načrt, bo pomagalo pospešiti prehod Danske na gospodarstvo naslednje generacije. "

oglas

Komisija ocenjuje, da je Danski načrt namenil 25% celotnih izdatkov za digitalni prehod. Ukrepi za podporo danskemu digitalnemu prehodu vključujejo razvoj nove nacionalne digitalne strategije, večjo uporabo telemedicine, uvajanje širokopasovnih povezav v manj naseljenih delih države in spodbujanje naložb v digitalno poslovanje. Krepitev danske ekonomske in socialne odpornosti V oceni Komisije je, da danski načrt vključuje obsežen sklop vzajemno krepitvenih reform in naložb, ki prispevajo k učinkovitemu reševanju vseh ali pomembne podskupine gospodarskih in socialnih izzivov, opisanih v priporočilih za posamezne države, Svet v evropskem semestru leta 2019 in leta 2020. Vključuje ukrepe za preddobavo zasebnih naložb, podporo dvojnega (zelenega in digitalnega) prehoda ter spodbujanje raziskav in razvoja.

Načrt predstavlja celovit in ustrezno uravnotežen odziv na danski gospodarski in socialni položaj, s čimer ustrezno prispeva k vsem šestim stebrom uredbe RRF. Podpora vodilnim naložbenim in reformnim projektom Danski načrt predlaga projekte na več evropskih vodilnih področjih. Gre za posebne naložbene projekte, ki obravnavajo vprašanja, ki so skupna vsem državam članicam na področjih, ki ustvarjajo delovna mesta in rast ter so potrebna za dvojni prehod. Danska bo na primer zagotovila 143 milijonov EUR za spodbujanje energetske učinkovitosti gospodinjstev in industrije ter z energetsko prenovo javnih stavb. Ocena tudi ugotavlja, da noben od ukrepov, vključenih v načrt, ne škoduje okolju v skladu z zahtevami iz uredbe RRF. Nadzorni sistemi, ki jih je vzpostavila Danska, se štejejo za ustrezne za zaščito finančnih interesov Unije.

Načrt vsebuje dovolj podrobnosti o tem, kako bodo nacionalni organi preprečili, odkrili in popravili primere navzkrižja interesov, korupcije in goljufije, povezane z uporabo sredstev. Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je dejala: „Evropska komisija se je danes odločila, da bo zeleno luč dala načrtu za obnovo in odpornost Danske v višini 1.5 milijarde EUR. Danska je že vodilna v zelenem in digitalnem prehodu. Danska se osredotoča na reforme in naložbe, ki bodo še pospešile zeleni prehod, močan zgled. Vaš načrt dokazuje, da Danska v prihodnost gleda ambiciozno in samozavestno. "

Gospodarski komisar Paolo Gentiloni je dejal: „Danski načrt za oživitev in odpornost bo zagotovil evropsko podporo za pospeševanje ambicioznega zelenega prehoda, področja, na katerem je država že pionirka. To je prava prednostna naloga za Dansko. Upoštevajoč tudi številne ukrepe načrta za pospeševanje digitalne tranzicije, sem prepričan, da bo NextGenerationEU danskim ljudem v prihodnjih letih prinesel resnične koristi. "

Naslednji koraki

Komisija je danes sprejela predlog izvedbenega sklepa Sveta o dodelitvi 1.5 milijarde EUR nepovratnih sredstev Danski v okviru RRF. Svet bo imel zdaj praviloma štiri tedne časa, da sprejme predlog Komisije. Potrditev načrta s strani Sveta bi Danski omogočila izplačilo 200 milijonov EUR v predfinanciranju. To predstavlja 13% skupnega zneska, dodeljenega za Dansko. Komisija bo odobrila nadaljnja izplačila na podlagi zadovoljivega izpolnjevanja mejnikov in ciljev, določenih v izvedbenem sklepu Sveta, ki odraža napredek pri izvajanju naložb in reform.

Nadaljuj branje

koronavirus

EU je danskim kmetom kun odobrila odškodninsko shemo v višini 1.74 milijarde EUR

objavljeno

on

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila približno 1.74 milijarde EUR (13 milijard DKK) danske sheme za nadomestilo kmetom kun in podjetjem, povezanim s kinkami, za ukrepe, sprejete v okviru izbruha koronavirusa. To sledi prejemu popolnega obvestila Danske 30. marca 2021.

Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, zadolžena za konkurenčno politiko, je dejala: "Danska vlada je sprejela daljnosežne ukrepe za preprečevanje širjenja novih različic koronavirusa in novih izbruhov med noricami, kar je resno ogrožalo zdravje državljanov na Danskem in širše . Danes (13. aprila) odobrena shema DKK 8n bo Danski omogočila odškodnino kmetom kun in povezanim podjetjem za škodo, nastalo v tem okviru. Še naprej tesno sodelujemo z državami članicami, da bi zagotovili čim hitrejšo in učinkovitejšo izvedbo nacionalnih podpornih ukrepov v skladu s pravili EU. "

Danski podporni ukrepi

oglas

Po odkritju in hitrem širjenju več mutiranih različic koronavirusa med noricami na Danskem so danske oblasti v začetku novembra 2020 napovedale namen odstranitve vse kune na Danskem. Da bi se izognila podobnim razmeram leta 2021, je vlada izdala tudi prepoved hrambe kun do začetka leta 2022.

Danska je 30. marca 2021 Komisiji poslala popolno uradno obvestilo o danski shemi za odškodnino kmetom in proizvajalcem, povezanim s kunami, v zvezi s tem, glede na pomemben gospodarski učinek in izgubo zaposlitve zaradi teh izrednih ukrepov. Shema je sestavljena iz dveh ukrepov:

  • Prvi ukrep s proračunom približno 1.2 milijarde EUR (9 milijard DKK) bo kmetom kun nadomestil začasno prepoved gojenja kun.
  • Drugi ukrep s proračunom v višini približno 538 milijonov EUR (4 milijarde DKK) bo podprl kmete in podjetja, povezana s kunom, ki so se pripravljeni odpovedati svoji proizvodni zmogljivosti državi.

Podpora v okviru obeh ukrepov bo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev.

Nadomestilo kmetom za kune za začasno prepoved

Neposredna nepovratna sredstva za nadomestilo prepovedi gojenja kun bodo pokrivala vse fiksne stroške tistih kmetov, ki bodo začasno zaprli proizvodnjo, dokler 1. januarja 2022 ne bo odpravljena prepoved gojenja kun. To obdobje se lahko podaljša za eno leto.

Komisija je ukrep ocenila pod Člen 107 (2) (b) Pogodbe o delovanju Evrope (PDEU), ki Komisiji omogoča, da odobri ukrepe državne pomoči, ki jih dodelijo države članice, da se določenim podjetjem ali določenim sektorjem povrne škoda, ki je neposredno povzročena zaradi izjemnih dogodkov.

Komisija meni, da je izbruh koronavirusa opredeljen kot izjemen pojav, saj gre za izreden, nepredvidljiv dogodek, ki ima pomemben gospodarski učinek. Posledično so upravičeni izjemni posegi držav članic, da bi se izognile pojavu novih različic koronavirusa in preprečile nove izbruhe, kot je začasna prepoved gojenja kun, in odškodnina za škodo, povezano s temi posegi.

Komisija je ugotovila, da bo danski ukrep nadomestil škodo, ki so jo utrpeli kmetje kun, ki so neposredno povezane z izbruhom koronavirusa, saj je prepoved hrambe kun do začetka leta 2022 mogoče šteti za škodo, ki je neposredno povezana z izjemnim pojavom.

Komisija je tudi ugotovila, da je ukrep sorazmeren, saj bo neodvisna komisija za ocenjevanje vrednosti, ki jo bo imenovala danska uprava za veterinarstvo in prehrano in ji bo neposredno poročala, ocenila potrebne stalne stroške in stroške vzdrževanja na določenih kmetijah v obdobju zaustavitve - vključno z izvajanjem inšpekcijskih pregledov na kraju samem. Tako bo zagotovljeno, da znesek odškodnine krije le dejansko škodo, ki so jo utrpeli kmetje.

Podpora kmetom mink in sorodnim podjetjem, ki se bodo svoji proizvodni zmogljivosti odrekli državi

Ta shema bo kmetom, ki se bodo danski državi predali svoje proizvodne zmogljivosti, dolgoročno odškodovala za prestrukturiranje industrije, nagnjene k pojavu novih različic koronavirusa, ki bi lahko ogrozile podaljšanje trenutne krize in dansko gospodarstvo. Izračunana bo na podlagi dveh splošnih postavk izgub kmetov kun: i) njihove izgube dohodka za desetletno proračunsko obdobje; in ii) preostalo vrednost osnovnega kapitala kmeta (stavbe, stroji itd.).

Podpora v okviru tega ukrepa bodo upravičena tudi podjetja, povezana s kunami, ki se v veliki meri zanašajo na proizvodnjo kun (specializirani centri za oskrbo s krmo in ponudniki, tovarne za odiranje kože, dražba kopenhagenskega krzna itd.). Komisija za ocenjevanje vrednosti bo ocenila, da izpolnjujejo številne pogoje, in sicer da je vsaj 50% prometa podjetij v obdobju 2017-2019 povezano z dansko industrijo kun in da podjetje ne more neposredno pretvoriti proizvodnje v druge dejavnosti. Pomoč bo enaka vrednosti dela podjetja, ki svoje proizvodnje ne more neposredno pretvoriti v druge dejavnosti.

Predpogoj za pridobitev podpore v okviru tega ukrepa je, da država prevzame sredstva (vso proizvodno opremo, hleve, stroje itd.), Ki kmetom oziroma povezanim podjetjem ne bodo več na voljo.

Komisija je ukrep ocenila v skladu s pravili EU o državni pomoči in zlasti členom 107 (3) (b) PDEU, ki Komisiji omogoča, da odobri ukrepe državne pomoči, ki jih države članice izvajajo za odpravo resnih motenj v njihovem gospodarstvu. Komisija je ugotovila, da je danski sistem v skladu z načeli, določenimi v Pogodbi EU, in je dobro usmerjen v odpravo resnih motenj v danskem gospodarstvu.

Komisija je ugotovila, da bo danski ukrep ponudil podporo, ki je neposredno povezana s potrebo po odpravi resnih motenj v danskem gospodarstvu in zaščito evropskih in svetovnih prizadevanj proti koncu pandemije tudi z učinkovitim cepivom s prestrukturiranjem industrija, ki je nagnjena k pojavu novih različic koronavirusa. Ugotovilo je tudi, da je ukrep sorazmeren na podlagi jasne metode izračuna in zaščitnih ukrepov, ki zagotavljajo, da pomoč ne presega tistega, kar je potrebno. Izračuni pomoči so zlasti prilagojeni sektorju gojenja kun in povezanim podjetjem na podlagi reprezentativnih referenčnih podatkov, posameznih ocen in sprejemljivih metod vrednotenja in amortizacije.

Komisija je zato sklenila, da bo ukrep prispeval k obvladovanju gospodarskega vpliva koronavirusa na Danskem. Potrebno je, primerno in sorazmerno odpraviti resne motnje v gospodarstvu države članice v skladu s členom 107 (3) (b) PDEU in splošnimi načeli, določenimi v Začasni okvir.

Na podlagi tega je Komisija ugotovila, da sta danska ukrepa v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Ozadje

Ti ukrepi dopolnjujejo tiste danske oblasti že sprejele v skladu s členom 26 uredbe o skupinskih izjemah za kmetijstvo (ABER), s katerim bodo dodeljene neposredne donacije za iztrebljanje kun iz razlogov javnega zdravja, pa tudi dodatni bonus za njihovo hitro odstrel. Glej SA.61782 za več informacij.

Finančna podpora iz evropskih ali nacionalnih skladov, dodeljena zdravstvenim službam ali drugim javnim službam za spopadanje s stanjem koronavirusa, ne spada v okvir nadzora državne pomoči. Enako velja za vsako javno finančno podporo, ki se daje neposredno državljanom. Podobno ukrepi javne podpore, ki so na voljo vsem podjetjem, kot so na primer subvencije plač in začasna ustavitev plačil davkov na dohodke pravnih oseb in prispevkov ali socialni prispevki, ne spadajo pod nadzor državne pomoči in ne zahtevajo odobritve Komisije v skladu s pravili EU o državni pomoči. V vseh teh primerih lahko države članice ukrepajo takoj. Kadar se uporabljajo pravila o državni pomoči, lahko države članice oblikujejo obsežne ukrepe pomoči za podporo določenim podjetjem ali sektorjem, ki trpijo za posledicami izbruha koronavirusa, v skladu z obstoječim okvirom državne pomoči EU.

Komisija je 13. marca 2020 sprejela a Sporočilo o usklajenem gospodarskem odzivu na izbruh COVID-19 določitev teh možnosti.

V zvezi s tem na primer:

  • Države članice lahko določenim podjetjem ali določenim sektorjem (v obliki shem) povrnejo škodo, ki je nastala zaradi neposrednih dogodkov, na primer tistih, ki jih povzroči izbruh koronavirusa. To predvideva člen 107 (2) (b) PDEU.
  • Pravila o državni pomoči, ki temeljijo na členu 107 (3) (c) PDEU, državam članicam omogočajo, da podjetjem pomagajo obvladovati pomanjkanje likvidnosti in potrebujejo nujno pomoč za reševanje.
  • To je mogoče dopolniti z različnimi dodatnimi ukrepi, na primer na podlagi uredb de minimis in uredb o skupinskih izjemah, ki jih lahko države članice takoj sprejmejo brez sodelovanja Komisije.

V primeru posebej hudih gospodarskih razmer, kakršne so trenutno države članice zaradi izbruha koronavirusa, pravila EU o državni pomoči državam članicam omogočajo, da dodelijo podporo za odpravo resnih motenj v svojem gospodarstvu. To predvideva člen 107 (3) (b) PDEU Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Komisija je 19. marca 2020 sprejela a začasni okvir državne pomoči na podlagi člena 107 (3) (b) PDEU, da državam članicam omogoči uporabo celotne prožnosti, predvidene s pravili o državni pomoči, za podporo gospodarstvu v okviru izbruha koronavirusa. Začasni okvir, kakor je bil spremenjen dne 3 april, 8 May, 29 junij13 oktober 2020 in 28 januar 2021, določa naslednje vrste pomoči, ki jih lahko dodelijo države članice: (i) neposredne donacije, dokapitalizacije, selektivne davčne ugodnosti in predplačila; (ii) državna jamstva za posojila podjetij; (iii) subvencionirana javna posojila podjetjem, vključno s podrejenimi posojili; (iv) zaščitne ukrepe za banke, ki usmerjajo državno pomoč v realno gospodarstvo; (v) Javno kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov; (vi) podpora za raziskave in razvoj, povezane s koronavirusom (R&D); (vii) podpora za gradnjo in nadgradnjo preskuševalnih naprav; (viii) podpora za proizvodnjo izdelkov, pomembnih za obvladovanje izbruha koronavirusa; (ix) ciljno usmerjena podpora v obliki odloga plačila davkov in / ali opustitev prispevkov za socialno varnost; (x) ciljno usmerjena podpora v obliki subvencij plač zaposlenim; (xi) ciljno usmerjena podpora v obliki kapitalskih in / ali hibridnih kapitalskih instrumentov; (xii) Podpora za nepokrite fiksne stroške za podjetja, ki se soočajo z upadom prometa v okviru izbruha koronavirusa.

Začasni okvir bo veljal do konca decembra 2021. Da bi zagotovila pravno varnost, bo Komisija pred tem datumom ocenila, ali ga je treba podaljšati.

Nezaupna različica odločitve bo na voljo pod številko primera SA.61945 je v register državne pomoči o Komisiji Tekmovanje Spletna stran enkrat vsa vprašanja zaupnosti so bila rešena. Nove objave odločitev o državni pomoči na spletu in v Uradnem listu so naštete v Tekmovalne tedenske e-novice.

Več informacij o začasnem okviru in drugih ukrepih, ki jih je Komisija sprejela za reševanje gospodarskega vpliva pandemije koronavirusa, je mogoče najti tukaj.

Nadaljuj branje
oglas
oglas
oglas

Trendi