Povežite se z nami

EU

Komisija bo iz Obzorja Evropa vložila 14.7 milijarde EUR za bolj zdravo, zeleno in digitalno Evropo

DELITI:

objavljeno

on

Komisija je sprejela glavni program dela of Horizon Europe za obdobje 2021–2022, ki opisuje cilje in posebna tematska področja, ki bodo skupaj prejela 14.7 milijarde EUR sredstev. Te naložbe bodo pomagale pospešiti zeleni in digitalni prehod ter prispevale k trajnostnemu okrevanju od pandemije koronavirusa in odpornosti EU na prihodnje krize. Podpirali bodo evropske raziskovalce s štipendiranjem, usposabljanjem in izmenjavami, gradili bolj povezane in učinkovitejše evropske inovacijske ekosisteme in ustvarjali raziskovalne infrastrukture svetovnega razreda. Poleg tega bodo spodbujali sodelovanje po vsej Evropi in po vsem svetu, hkrati pa krepili EU Evropski raziskovalni prostor.

Izvršna podpredsednica Evrope, primerna za digitalno dobo, Margrethe Vestager je dejala: »Ta delovni program Horizon Europe bo podpiral evropske raziskovalce, zagotavljal vrhunsko kakovost, odlične raziskave in inovacije v dobro vseh nas. Zajema celoten cikel raziskav in inovacij, od laboratorija do trga, in bo raziskovalce in inovatorje z vsega sveta zbližal, da bodo obravnavali vprašanja, s katerimi se soočamo. "

Pooblaščenka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariya Gabriel je dejala: „Z 40% svojega proračuna, namenjenega bolj trajnostni Evropi, bo ta delovni program Obzorje Evropa naredil Evropo bolj zeleno in sposobno za digitalno preobrazbo. Horizon Europe je zdaj popolnoma odprt za poslovanje: rad bi spodbujal raziskovalce in inovatorje iz vse EU, da se prijavijo in poiščejo rešitve za izboljšanje našega vsakdanjega življenja. "

oglas

Horizon Europe zagotavlja podnebno nevtralnost in digitalno vodstvo

Več kot štiri v desetih evrih - okrog Skupaj 5.8 milijarde EUR - bodo vlagali v raziskave in inovacije v podporo Evropska zelena ponudba in zaveza Unije, da bo EU je prva podnebno nevtralna celina na svetu do leta 2050. Sredstva bodo podpirala projekte, ki pospešujejo znanost o podnebnih spremembah in razvijajo rešitve za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter prilagajanje spreminjajočim se podnebjem. Dejavnosti bodo na primer pospešile prehod na čisto energijo in mobilnost na trajnosten in pošten način, pomagale prilagajati prehranske sisteme in podpirale krožno in biogospodarstvo, ohranjale in krepile naravne ponore ogljika v ekosistemih in spodbujale prilagajanje podnebnim spremembam.

Ustvarjanje tega desetletja Evropsko digitalno desetletje in postavitev temeljev za nova digitalna podjetja še bolj v prihodnost sta tudi temeljna cilja programa, ki bo zagotovil znatno povečanje naložb na tem področju. Tako bo na primer pomagal maksimirati ves potencial digitalnih orodij in podatkovno podprtih raziskav in inovacij v zdravstvu, medijih, kulturni dediščini in ustvarjalnem gospodarstvu, energiji, mobilnosti in proizvodnji hrane, podpiral modernizacijo industrijskih modelov in krepil evropsko vodilno vlogo v industriji. Razvoj temeljnih digitalnih tehnologij bo podprt s približno € 4bn več kot 2021-2022.

Končno bo ta delovni program usmeril naložbe okoli € 1.9bn v celoti za pomoč pri sanaciji neposredne gospodarske in socialne škode, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa. V črti z NextGenerationEUbo financiranje prispevalo k izgradnji Evrope po pokoronavirusu, ki ni samo bolj zelena in bolj digitalna, ampak tudi bolj odporna na sedanje in prihodnje izzive. Sem spadajo teme, katerih namen je posodobiti zdravstvene sisteme in prispevati k raziskovalnim zmogljivostim, zlasti za razvoj cepiv.

Mednarodno sodelovanje za večje učinke: strateško, odprto in vzajemno

Mednarodno sodelovanje na področju raziskav in inovacij je bistvenega pomena za spopadanje z globalnimi izzivi in ​​za omogočanje Evropi dostopa do virov, znanja, znanstvene odličnosti, vrednostnih verig in trgov, ki se razvijajo na drugih področjih sveta. Maja 2021 je Komisija predstavila a Globalni pristop k raziskavam in inovacijam, Evropska strategija za mednarodno sodelovanje v spreminjajočem se svetu. S tem želi EU zagotoviti rešitve in olajšati globalne odzive na globalne izzive, ki temeljijo na multilateralizmu, odprtosti in vzajemnosti.

Delovni program programa Horizon Europe za obdobje 2021–2022 vključuje namenske ukrepe za podporo in krepitev sodelovanje z večstranskimi pobudami na področjih, kot so biotska raznovrstnost in varstvo podnebja, opazovanja okolja, raziskave oceanov ali globalno zdravje. Vključuje tudi ciljno usmerjene ukrepe s ključnimi partnerji izven EU, vključno s prvim ambicioznim in celovitimAfriška pobuda'.

Horizon Europe je privzeto odprta za svet. Pridružitev držav, ki niso članice EU, s programom Horizon Europe bo povečala geografski obseg celotnega programa in raziskovalcem, znanstvenikom, podjetjem, institucijam ali drugim zainteresiranim ustanovam ponudila dodatne možnosti za sodelovanje pod splošno enakimi pogoji kot države članice . Da bi zaščitili strateško premoženje, interese, avtonomijo ali varnost EU in v skladu s členom 22.5 uredbe Horizon Europe, bo program omejil sodelovanje v zelo majhnem številu ukrepov. Takšna omejitev bo izjemna in ustrezno utemeljena v dogovoru z državami članicami in ob polnem spoštovanju zavez EU iz dvostranskih sporazumov.

Naslednji koraki

Prvi razpisi za zbiranje predlogov bodo objavljeni na razpisih Komisije Portal za financiranje in razpise 22. junija. The Evropski dnevi raziskav in inovacij 23. in 24. junija zaznamujemo priložnost za razpravo o Obzorju Evrope med oblikovalci politik, raziskovalci, inovatorji in državljani. Informativni dnevi Obzorja Evropa ciljanje potencialnih prosilcev poteka med 28. junijem in 9. julijem.

Ozadje

Obzorje Evropa je EU € 95.5bn raziskovalni in inovacijski program za obdobje 2021–2027 in naslednik Obzorja 2020. Današnji delovni program Obzorje Evropa temelji na Strateški načrt Horizon Europe, ki je bila sprejeta marca 2021 za določitev prednostnih nalog EU na področju raziskav in inovacij za obdobje 2021–2024. Večina sredstev se dodeli na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov, določenih v delovnih programih. Nove možnosti financiranja so se odprle že od začetka leta 2021: februarja je Komisija začela prvo Evropski raziskovalni svet klici v okviru Obzorja Evropa in marca lansirala novo Evropski svet za inovacije. Poleg tega aprila hitro mobiliziranih 123 milijonov EUR za raziskave in inovacije na področju različic koronavirusa.

Več informacij

Video Horizon Europe

Informativni listi Horizon Europe

Horizon Europe

Strateški načrt Horizon Europe (2021–2024)

Portal za financiranje in razpise

Delovni program portala za financiranje in razpise

Belgija

Avtomobili in pločniki so se odnesli, ko je belgijsko mesto prizadela najhujša poplava v zadnjih desetletjih

objavljeno

on

By

Mesto Dinant na jugu Belgije so v soboto (24. julija) prizadele najmočnejše poplave v zadnjih desetletjih, potem ko je dvourna nevihta ulice spremenila v hudourniške potoke, ki so umivali avtomobile in pločnike, vendar niso nikogar ubili, piše Jan Strupczewski, Reuters.

Dinant je bil prihranjen pred smrtonosnimi poplavami pred desetimi dnevi, ki so ubile 10 ljudi v jugovzhodni Belgiji in še veliko več v Nemčiji, a nasilje sobotnega neurja je mnoge presenetilo.

"V Dinantu živim že 57 let in česa takega še nisem videl," je dejal Richard Fournaux, nekdanji župan mesta ob reki Meuse in rojstnega kraja izumitelja saksofona Adolphea Saxa iz 19. stoletja. na družbenih omrežjih.

oglas
A woman works to recover her belongings following heavy rainfall in Dinant, Belgium July 25, 2021. REUTERS/Johanna Geron
A woman walks in an area affected by heavy rainfall in Dinant, Belgium July 25, 2021. REUTERS/Johanna Geron

Meteorna voda, ki je curljala po strmih ulicah, je odnesla na desetine avtomobilov, jih nabrala na kupu na prehodu in odnesla tlakovce, tlake in cele odseke asfalta, ko so prebivalci z grozo opazovali z oken.

Natančne ocene škode ni bilo, mestne oblasti so po napovedih belgijske RTL TV napovedale le, da bo "pomembna".

Nevihta je v mestecu Anhee, nekaj kilometrov severno od Dinanta, povzročila podobne opustošenja, tudi brez izgube življenj.

Nadaljuj branje

Češka

NextGenerationEU: Evropska komisija podpira načrt za sanacijo in odpornost Češke v višini 7 milijard EUR

objavljeno

on

Evropska komisija je danes (19. julija) sprejela pozitivno oceno načrta za okrevanje in odpornost Češke. To je pomemben korak k temu, da EU v okviru Sklada za oživitev in odpornost (RRF) izplača 7 milijard EUR nepovratnih sredstev. To financiranje bo podprlo izvajanje ključnih naložbenih in reformnih ukrepov, opisanih v načrtu za obnovo in odpornost Češke. Imel bo ključno vlogo pri pomoči Češki, da bo močnejša iz pandemije COVID-19.

RRF je v središču NextGenerationEU, ki bo zagotovil 800 milijard EUR (v trenutnih cenah) za podporo naložbam in reformam po vsej EU. Češki načrt je del usklajenega usklajenega odziva EU na krizo COVID-19 za reševanje skupnih evropskih izzivov s sprejetjem zelenih in digitalnih prehodov, krepitev ekonomske in socialne odpornosti ter kohezije enotnega trga.

Komisija je načrt Češke ocenila na podlagi meril, določenih v uredbi RRF. Analiza Komisije je zlasti proučila, ali naložbe in reforme, predvidene v češkem načrtu, podpirajo zeleni in digitalni prehod; prispevati k učinkovitemu reševanju izzivov, opredeljenih v evropskem semestru; in okrepiti potencial rasti, ustvarjanje delovnih mest ter ekonomsko in socialno odpornost.

oglas

Zagotovitev zelenega in digitalnega prehoda Češke  

Komisija v oceni češkega načrta ugotavlja, da 42% celotne dodelitve namenja ukrepom, ki podpirajo podnebne cilje. Načrt vključuje naložbe v obnovljive vire energije, posodobitev distribucijskih omrežij daljinskega ogrevanja, zamenjavo kotlov na premog in izboljšanje energetske učinkovitosti stanovanjskih in javnih zgradb. Načrt vključuje tudi ukrepe za varstvo narave in upravljanje z vodami ter naložbe v trajnostno mobilnost.

Komisija v oceni češkega načrta ugotavlja, da 22% celotne dodelitve namenja ukrepom, ki podpirajo digitalni prehod. Načrt predvideva naložbe v digitalno infrastrukturo, digitalizacijo javne uprave, vključno s področji zdravja, pravosodja in upravljanja gradbenih dovoljenj. Spodbuja digitalizacijo podjetij in digitalne projekte v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Načrt vključuje tudi ukrepe za izboljšanje digitalnih veščin na vseh ravneh, kot del izobraževalnega sistema in s pomočjo namenskih programov za izpopolnjevanje in preusposabljanje.

Krepitev češke gospodarske in družbene odpornosti

Komisija meni, da načrt Češke učinkovito obravnava vse gospodarske in socialne izzive ali pomemben del gospodarskih in socialnih izzivov, opisanih v priporočilih za posamezne države, ki jih je na Evropski parlament v letu 2019 in v letu 2020 na Češko naslovil Svet.

Načrt predvideva ukrepe za reševanje potrebe po naložbah v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, trajnostni promet in digitalno infrastrukturo. Več ukrepov je namenjenih obravnavi potrebe po spodbujanju digitalnih veščin, izboljšanju kakovosti in vključenosti izobraževanja ter povečanju razpoložljivosti otroških varstvenih ustanov. Načrt predvideva tudi izboljšanje poslovnega okolja, predvsem z obsežnimi ukrepi e-uprave, reformo postopkov izdaje gradbenih dovoljenj in protikorupcijskimi ukrepi. Izzivi na področju raziskav in razvoja se bodo izboljšali z naložbami za krepitev javno-zasebnega sodelovanja ter finančno in nefinančno podporo inovativnim podjetjem.

Načrt predstavlja celovit in ustrezno uravnotežen odziv na češki gospodarski in socialni položaj, s čimer ustrezno prispeva k vsem šestim stebrom, navedenim v uredbi RRF.

Podpora vodilnim naložbam in reformnim projektom

Češki načrt predlaga projekte na vseh sedmih vodilnih evropskih območjih. Gre za posebne naložbene projekte, ki obravnavajo vprašanja, ki so skupna vsem državam članicam na področjih, ki ustvarjajo delovna mesta in rast ter so potrebna za dvojni prehod. Češka je na primer predlagala 1.4 milijarde EUR za podporo obnovi stavb na področju energetske učinkovitosti in 500 milijonov EUR za povečanje digitalnih veščin z izobraževanjem in naložbami v programe izpopolnjevanja in preusmeritve za celotno delovno silo.  

Komisija ocenjuje, da noben ukrep, vključen v načrt, ne škoduje okolju v skladu z zahtevami iz uredbe RRF.

Ureditve, predlagane v načrtu sanacije in odpornosti v zvezi s nadzornimi sistemi, so ustrezne za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje korupcije, goljufij in navzkrižij interesov v zvezi z uporabo sredstev. Prav tako naj bi se z dogovori učinkovito izognili dvojnemu financiranju v skladu z navedeno uredbo in drugimi programi Unije. Te nadzorne sisteme dopolnjujejo dodatni revizijski in nadzorni ukrepi, ki jih vsebuje mejni predlog Komisije za izvedbeni sklep Sveta. Te mejnike je treba izpolniti, preden Češka predloži Komisiji prvi zahtevek za plačilo.

Predsednica Ursula von der Leyen je dejala: „Evropska komisija se je danes odločila, da bo zeleno luč namenila načrtu za okrevanje in odpornost Češke. Ta načrt bo imel ključno vlogo pri podpiranju premika k bolj zeleni in bolj digitalni prihodnosti Češke. Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, digitalizacijo javne uprave in preprečevanje zlorabe javnih sredstev so popolnoma v skladu s cilji NextGenerationEU. Pozdravljam tudi močan poudarek, ki ga načrt daje krepitvi odpornosti češkega zdravstvenega sistema, da se pripravi na prihodnje izzive. Na vsakem koraku vam bomo zagotovili, da se načrt v celoti izvaja.

Gospodarski komisar Paolo Gentiloni je dejal: „Češki načrt za oživitev in odpornost bo močno spodbudil prizadevanja države, da se postavi na noge, potem ko je gospodarski šok povzročil pandemijo. 7 milijard EUR sredstev NextGenerationEU, ki bodo v naslednjih petih letih prihajali na Češko, bodo podpirali obsežen program reform in naložb za izgradnjo bolj trajnostnega in konkurenčnega gospodarstva. Vključujejo zelo velike naložbe v obnovo stavb, čisto energijo in trajnostno mobilnost ter ukrepe za povečanje digitalne infrastrukture in znanj ter digitalizacijo javnih storitev. Poslovno okolje bo koristilo spodbujanju e-uprave in protikorupcijskih ukrepov. Načrt bo podpiral tudi izboljšave v zdravstvu, vključno z okrepljeno oskrbo pri preprečevanju in rehabilitaciji raka. "

Naslednji koraki

Komisija je danes sprejela predlog izvedbenega sklepa Sveta o dodelitvi 7 milijard EUR nepovratnih sredstev Češki v okviru RRF. Svet bo imel zdaj praviloma štiri tedne časa, da sprejme predlog Komisije.

Potrditev načrta s strani Sveta bi Češki omogočila izplačilo 910 milijonov EUR v predfinanciranju. To predstavlja 13% celotnega zneska, dodeljenega Češki.

Izvršni podpredsednik gospodarstva, ki deluje ljudem, Valdis Dombrovskis je dejal: „Ta načrt bo Češko postavil na pot okrevanja in pospešil njeno gospodarsko rast, ko se bo Evropa pripravljala na zelene in digitalne prehode. Češka namerava vlagati v obnovljivo energijo in trajnostni promet, hkrati pa izboljšati energetsko učinkovitost stavb. Njegov cilj je vzpostaviti večjo digitalno povezljivost po vsej državi, spodbujati digitalno izobraževanje in spretnosti ter digitalizirati številne svoje javne storitve. Pozdravni poudarek je na izboljšanju poslovnega okolja in pravosodnega sistema, podprtem z ukrepi za boj proti korupciji in spodbujanjem e-uprave - vse v uravnoteženem odzivu na češke gospodarske in socialne razmere. Ko bo ta načrt pravilno uveljavljen v praksi, bo Češko postavil na zdrave temelje za prihodnost. "

Komisija bo odobrila nadaljnja izplačila na podlagi zadovoljivega izpolnjevanja mejnikov in ciljev, določenih v izvedbenem sklepu Sveta, ki odraža napredek pri izvajanju naložb in reform. 

Več informacij

Vprašanja in odgovori: Evropska komisija podpira načrt okrevanja in odpornosti Češke

Instrument za obnovo in odpornost: vprašanja in odgovori

Flist o načrtu za obnovo in odpornost Češke

Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za obnovo in odpornost Češke

Priloga k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta sanacije in odpornosti na Češko

Delovni dokument služb, ki spremlja predlog izvedbenega sklepa Sveta

Instrument za obnovo in odpornost

Uredba o sanaciji in odpornosti

Nadaljuj branje

Belgija

Število smrtnih žrtev se je v poplavah Nemčije in Belgije povečalo na 170

objavljeno

on

Število smrtnih žrtev v uničujočih poplavah v zahodni Nemčiji in Belgiji se je v soboto (170. julija) povečalo na najmanj 17, potem ko so ta teden propadle reke in nenadne poplave porušile hiše ter raztrgale ceste in daljnovode, pisati Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi v Düsseldorfu, Philip Blenkinsop v Bruslju, Christoph Steitz v Frankfurtu in Bart Meijer v Amsterdamu.

V najhujši nemški naravni nesreči v več kot pol stoletja je v poplavah umrlo približno 143 ljudi. To naj bi vključevalo približno 98 v okrožju Ahrweiler južno od Kölna, pravi policija.

Na stotine ljudi je še vedno pogrešanih ali nedosegljivih, saj je bilo več območij nedostopno zaradi visokega vodostaja, medtem ko je bila ponekod komunikacija še vedno prekinjena.

oglas

Prebivalci in lastniki podjetij se boril, da bi pobral koščke v uničenih mestih.

"Vse je popolnoma uničeno. Ne prepoznate kulise," je dejal Michael Lang, lastnik vinoteke v mestu Bad Neuenahr-Ahrweiler v Ahrweilerju, ki se je boril proti solzam.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je obiskal Erftstadt v zvezni državi Severno Porenje-Vestfalija, kjer je v katastrofi umrlo najmanj 45 ljudi.

"Žalimo s tistimi, ki so izgubili prijatelje, znance, družinske člane," je dejal. "Njihova usoda nam raztrga srce."

Okoli 700 prebivalcev je bilo evakuiranih v petek pozno, potem ko je v mestu Wassenberg pri Kölnu prekinil jez, so sporočile oblasti.

Toda župan Wassenberga Marcel Maurer je dejal, da se je vodostaj od noči ustalil. "Prezgodaj je, da bi bilo vse jasno, vendar smo previdno optimistični," je dejal.

Vendar je jez Steinbachtal v zahodni Nemčiji še vedno ogrožen, so sporočile oblasti po evakuaciji okoli 4,500 ljudi iz domov dolvodno.

Steinmeier je dejal, da bodo potrebni tedni, preden bo mogoče oceniti celotno škodo, ki naj bi zahtevala več milijard evrov sredstev za obnovo.

Armin Laschet, državni premier Severnega Porenja-Vestfalije in kandidat vladajoče stranke CDU na septembrskih splošnih volitvah, je dejal, da se bo v prihodnjih dneh s finančnim ministrom Olafom Scholzom pogovarjal o finančni podpori.

Kanclerka Angela Merkel naj bi v nedeljo odpotovala v Porenje-Pfalško, zvezno državo, ki je dom opustošene vasi Schuld.

Members of the Bundeswehr forces, surrounded by partially submerged cars, wade through the flood water following heavy rainfalls in Erftstadt-Blessem, Germany, July 17, 2021. REUTERS/Thilo Schmuelgen
Austrian rescue team members use their boats as they go through an area affected by floods, following heavy rainfalls, in Pepinster, Belgium, July 16, 2021. REUTERS/Yves Herman

V Belgiji se je število žrtev povečalo na 27, poroča nacionalno krizno središče, ki tam usklajuje operacijo pomoči.

Dodalo je še, da so 103 osebe "pogrešane ali nedosegljive". Nekateri so bili verjetno nedosegljivi, ker niso mogli polniti mobilnih telefonov ali so bili v bolnišnici brez osebnih dokumentov, so sporočili iz centra.

V zadnjih nekaj dneh so poplave, ki so večinoma prizadele nemške dežele Porenje-Pfalška ter Severno Porenje-Vestfalija in vzhodno Belgijo, izključile celotno skupnost iz oblasti in komunikacij.

RWE (RWEG.DE), Največji nemški proizvajalec električne energije, je v soboto dejal, da sta njegova rudnik v Indenu in elektrarna na premog Weisweiler močno prizadeta in dodal, da je elektrarna po stabilizaciji razmer delovala z nižjimi zmogljivostmi.

V južni belgijski provinci Luksemburg in Namur so oblasti hitele oskrbovati gospodinjstva s pitno vodo.

Poplavne vode so počasi padale v najbolj prizadetih delih Belgije, kar je prebivalcem omogočalo razvrščanje poškodovanih posesti. Premier Alexander De Croo in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta v soboto popoldne obiskala nekatera območja.

Belgijski operater železniškega omrežja Infrabel je objavil načrte za popravila prog, od katerih bi nekatera spet začela obratovati šele čisto konec avgusta.

Nujne službe na Nizozemskem so prav tako ostale v pripravljenosti, saj so razlivne reke ogrožale mesta in vasi v južni provinci Limburg.

V zadnjih dveh dneh je bilo evakuiranih več deset tisoč prebivalcev v regiji vojaki, gasilske enote in prostovoljci so mrzlično delali ves petek zvečer (16. julija) za uveljavljanje nasipov in preprečevanje poplav.

Nizozemci so se doslej izognili katastrofi v obsegu svojih sosedov, od sobote zjutraj pa še ni poročil o žrtev.

Znanstveniki že dolgo govorijo, da bodo podnebne spremembe vodile do močnejših nalivov. Ampak Določitev njegove vloge pri teh neusmiljenih padavinah bo trajala vsaj nekaj tednov, so v petek sporočili znanstveniki.

Nadaljuj branje
oglas
oglas
oglas

Trendi