Povežite se z nami

Češka

NextGenerationEU: Evropska komisija podpira načrt za sanacijo in odpornost Češke v višini 7 milijard EUR

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Evropska komisija je danes (19. julija) sprejela pozitivno oceno načrta za okrevanje in odpornost Češke. To je pomemben korak k temu, da EU v okviru Sklada za oživitev in odpornost (RRF) izplača 7 milijard EUR nepovratnih sredstev. To financiranje bo podprlo izvajanje ključnih naložbenih in reformnih ukrepov, opisanih v načrtu za obnovo in odpornost Češke. Imel bo ključno vlogo pri pomoči Češki, da bo močnejša iz pandemije COVID-19.

RRF je v središču NextGenerationEU, ki bo zagotovil 800 milijard EUR (v trenutnih cenah) za podporo naložbam in reformam po vsej EU. Češki načrt je del usklajenega usklajenega odziva EU na krizo COVID-19 za reševanje skupnih evropskih izzivov s sprejetjem zelenih in digitalnih prehodov, krepitev ekonomske in socialne odpornosti ter kohezije enotnega trga.

Komisija je načrt Češke ocenila na podlagi meril, določenih v uredbi RRF. Analiza Komisije je zlasti proučila, ali naložbe in reforme, predvidene v češkem načrtu, podpirajo zeleni in digitalni prehod; prispevati k učinkovitemu reševanju izzivov, opredeljenih v evropskem semestru; in okrepiti potencial rasti, ustvarjanje delovnih mest ter ekonomsko in socialno odpornost.

oglas

Zagotovitev zelenega in digitalnega prehoda Češke  

Komisija v oceni češkega načrta ugotavlja, da 42% celotne dodelitve namenja ukrepom, ki podpirajo podnebne cilje. Načrt vključuje naložbe v obnovljive vire energije, posodobitev distribucijskih omrežij daljinskega ogrevanja, zamenjavo kotlov na premog in izboljšanje energetske učinkovitosti stanovanjskih in javnih zgradb. Načrt vključuje tudi ukrepe za varstvo narave in upravljanje z vodami ter naložbe v trajnostno mobilnost.

Komisija v oceni češkega načrta ugotavlja, da 22% celotne dodelitve namenja ukrepom, ki podpirajo digitalni prehod. Načrt predvideva naložbe v digitalno infrastrukturo, digitalizacijo javne uprave, vključno s področji zdravja, pravosodja in upravljanja gradbenih dovoljenj. Spodbuja digitalizacijo podjetij in digitalne projekte v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Načrt vključuje tudi ukrepe za izboljšanje digitalnih veščin na vseh ravneh, kot del izobraževalnega sistema in s pomočjo namenskih programov za izpopolnjevanje in preusposabljanje.

oglas

Krepitev češke gospodarske in družbene odpornosti

Komisija meni, da načrt Češke učinkovito obravnava vse gospodarske in socialne izzive ali pomemben del gospodarskih in socialnih izzivov, opisanih v priporočilih za posamezne države, ki jih je na Evropski parlament v letu 2019 in v letu 2020 na Češko naslovil Svet.

Načrt predvideva ukrepe za reševanje potrebe po naložbah v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, trajnostni promet in digitalno infrastrukturo. Več ukrepov je namenjenih obravnavi potrebe po spodbujanju digitalnih veščin, izboljšanju kakovosti in vključenosti izobraževanja ter povečanju razpoložljivosti otroških varstvenih ustanov. Načrt predvideva tudi izboljšanje poslovnega okolja, predvsem z obsežnimi ukrepi e-uprave, reformo postopkov izdaje gradbenih dovoljenj in protikorupcijskimi ukrepi. Izzivi na področju raziskav in razvoja se bodo izboljšali z naložbami za krepitev javno-zasebnega sodelovanja ter finančno in nefinančno podporo inovativnim podjetjem.

Načrt predstavlja celovit in ustrezno uravnotežen odziv na češki gospodarski in socialni položaj, s čimer ustrezno prispeva k vsem šestim stebrom, navedenim v uredbi RRF.

Podpora vodilnim naložbam in reformnim projektom

Češki načrt predlaga projekte na vseh sedmih vodilnih evropskih območjih. Gre za posebne naložbene projekte, ki obravnavajo vprašanja, ki so skupna vsem državam članicam na področjih, ki ustvarjajo delovna mesta in rast ter so potrebna za dvojni prehod. Češka je na primer predlagala 1.4 milijarde EUR za podporo obnovi stavb na področju energetske učinkovitosti in 500 milijonov EUR za povečanje digitalnih veščin z izobraževanjem in naložbami v programe izpopolnjevanja in preusmeritve za celotno delovno silo.  

Komisija ocenjuje, da noben ukrep, vključen v načrt, ne škoduje okolju v skladu z zahtevami iz uredbe RRF.

Ureditve, predlagane v načrtu sanacije in odpornosti v zvezi s nadzornimi sistemi, so ustrezne za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje korupcije, goljufij in navzkrižij interesov v zvezi z uporabo sredstev. Prav tako naj bi se z dogovori učinkovito izognili dvojnemu financiranju v skladu z navedeno uredbo in drugimi programi Unije. Te nadzorne sisteme dopolnjujejo dodatni revizijski in nadzorni ukrepi, ki jih vsebuje mejni predlog Komisije za izvedbeni sklep Sveta. Te mejnike je treba izpolniti, preden Češka predloži Komisiji prvi zahtevek za plačilo.

Predsednica Ursula von der Leyen je dejala: „Evropska komisija se je danes odločila, da bo zeleno luč namenila načrtu za okrevanje in odpornost Češke. Ta načrt bo imel ključno vlogo pri podpiranju premika k bolj zeleni in bolj digitalni prihodnosti Češke. Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, digitalizacijo javne uprave in preprečevanje zlorabe javnih sredstev so popolnoma v skladu s cilji NextGenerationEU. Pozdravljam tudi močan poudarek, ki ga načrt daje krepitvi odpornosti češkega zdravstvenega sistema, da se pripravi na prihodnje izzive. Na vsakem koraku vam bomo zagotovili, da se načrt v celoti izvaja.

Gospodarski komisar Paolo Gentiloni je dejal: „Češki načrt za oživitev in odpornost bo močno spodbudil prizadevanja države, da se postavi na noge, potem ko je gospodarski šok povzročil pandemijo. 7 milijard EUR sredstev NextGenerationEU, ki bodo v naslednjih petih letih prihajali na Češko, bodo podpirali obsežen program reform in naložb za izgradnjo bolj trajnostnega in konkurenčnega gospodarstva. Vključujejo zelo velike naložbe v obnovo stavb, čisto energijo in trajnostno mobilnost ter ukrepe za povečanje digitalne infrastrukture in znanj ter digitalizacijo javnih storitev. Poslovno okolje bo koristilo spodbujanju e-uprave in protikorupcijskih ukrepov. Načrt bo podpiral tudi izboljšave v zdravstvu, vključno z okrepljeno oskrbo pri preprečevanju in rehabilitaciji raka. "

Naslednji koraki

Komisija je danes sprejela predlog izvedbenega sklepa Sveta o dodelitvi 7 milijard EUR nepovratnih sredstev Češki v okviru RRF. Svet bo imel zdaj praviloma štiri tedne časa, da sprejme predlog Komisije.

Potrditev načrta s strani Sveta bi Češki omogočila izplačilo 910 milijonov EUR v predfinanciranju. To predstavlja 13% celotnega zneska, dodeljenega Češki.

Izvršni podpredsednik gospodarstva, ki deluje ljudem, Valdis Dombrovskis je dejal: „Ta načrt bo Češko postavil na pot okrevanja in pospešil njeno gospodarsko rast, ko se bo Evropa pripravljala na zelene in digitalne prehode. Češka namerava vlagati v obnovljivo energijo in trajnostni promet, hkrati pa izboljšati energetsko učinkovitost stavb. Njegov cilj je vzpostaviti večjo digitalno povezljivost po vsej državi, spodbujati digitalno izobraževanje in spretnosti ter digitalizirati številne svoje javne storitve. Pozdravni poudarek je na izboljšanju poslovnega okolja in pravosodnega sistema, podprtem z ukrepi za boj proti korupciji in spodbujanjem e-uprave - vse v uravnoteženem odzivu na češke gospodarske in socialne razmere. Ko bo ta načrt pravilno uveljavljen v praksi, bo Češko postavil na zdrave temelje za prihodnost. "

Komisija bo odobrila nadaljnja izplačila na podlagi zadovoljivega izpolnjevanja mejnikov in ciljev, določenih v izvedbenem sklepu Sveta, ki odraža napredek pri izvajanju naložb in reform. 

Več informacij

Vprašanja in odgovori: Evropska komisija podpira načrt okrevanja in odpornosti Češke

Instrument za obnovo in odpornost: vprašanja in odgovori

Flist o načrtu za obnovo in odpornost Češke

Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za obnovo in odpornost Češke

Priloga k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta sanacije in odpornosti na Češko

Delovni dokument služb, ki spremlja predlog izvedbenega sklepa Sveta

Instrument za obnovo in odpornost

Uredba o sanaciji in odpornosti

Češka

Po trčenju vlakov na Češkem dva mrtva

objavljeno

on

By

Dve osebi sta umrli, sedem je bilo v kritičnem stanju, 31 pa se je poškodovalo v trčenju dveh potniških vlakov v bližini mesta Domazlice na zahodu Češke, je v sredo poročala češka tiskovna agencija CTK, piše Jan Lopatka, Reuters.

Češki minister za promet Karel Havlicek je na Twitterju zapisal, da je eden izmed vlakov Ex 351, ki je po spletni strani Čeških železnic hiter vlak iz Münchna v Prago.

oglas

Nadaljuj branje

Češka

NextGenerationEU: Predsednik von der Leyen na Češkem bo predstavil oceno Komisije o nacionalnem načrtu za oživitev gospodarstva

objavljeno

on

Danes (19. julija), predsednica Komisije Ursula von der Leyen (na sliki) bo na Češkem, da bo predstavil oceno Komisije o nacionalnem načrtu za oživitev in odpornost v skladu s NextGenerationEU. V ponedeljek zjutraj bo predsednik von der Leyen skupaj s podpredsednico Věro Jourová odpotoval v Prago na srečanje s premierjem Andrejem Babišem. Obiskala bo tudi praško državno opero ter državni operni in narodni muzej ter se pogovarjala o naložbah v energetsko učinkovitost. 

oglas

Nadaljuj branje

Češka

Glasovanje Andreja Babiša v parlamentu kaže na ogrožanje navzkrižja interesov za odločanje v EU

objavljeno

on

Evropski poslanci bodo danes (9. junija) glasovali o navzkrižju interesov češkega premierja Andreja Babiša (na sliki). Glasovanje, ki ga je zahtevala skupina Zelenih / EFA, poziva Komisijo in Svet k ukrepanju glede stalnega navzkrižja interesov v zvezi s češkim premierjem in njegovo skupino družb Agrofert. Komisija je nedavno objavila svojo prvo revizijo financ premiera Babiša; druga revizija, ki obravnava spore okoli kmetijskih skladov EU, je v teku in še ni objavljena.
Mikuláš Peksa, Evropski poslanec iz Gusarske stranke in koordinator Zelenih / EFA v odboru za proračunski nadzor je dejal: "Agrofert je največji prejemnik sredstev skupne kmetijske politike katerega koli podjetja v Evropi in je v lasti sedečega premierja EU Andreja Babiša. To ni le Češki problem, a velik problem za vso Evropsko unijo. Konflikt interesov premierja spodkopava odločanje EU in slabi zaupanje v naše institucije. Današnje glasovanje kaže, da se Parlament močno zaveda resnosti tega stanja in nujne potrebe zgraditi sistematičen pristop tako na Češkem kot v Bruslju, da se prepreči ponovitev tovrstnih škodljivih razmer.

"Zelo dobrodošlo je, da je bilo eno od prvih dejanj novega evropskega javnega tožilca odprtje preiskave proti premierju Babišu. Zlasti, ko je bil državni tožilec na Češkem prisiljen pod političnim pritiskom odstopiti v zaskrbljujočem napadu na pravilo Dobro je videti, da kolegi iz Renewa ta teden tako iskreno podpirajo mehanizem pravne države, vendar upamo, da podpirajo tudi ta predlog, ki opozarja na navzkrižje interesov okoli njihovega zaveznika Babiša. Podpiranje etike, zaupanja in demokratičnih načel mora politiko.

"Nedavni zagon za odnose z javnostmi Agroferta trdi, da je to navzkrižje interesov zgolj" politično vprašanje ", resničnost pa je veliko hujša. Resno je vprašanje za vse državljane Češke in EU, ko je ogrožena pravna država; član sveta EU se pogaja, da mu lahko sredstva koristijo osebno; in ko bodo morali davkoplačevalci plačati za ta spor. Komisija mora dokončati in objaviti naslednjo revizijo Babiša ter opisati, kako namerava zaščititi sredstva EU in pravilo pravo naprej. "
Evropska poslanka Viola von Cramon, koordinatorka Zelenih / EFA v odboru za proračunski nadzor, je dejala:
 "Premier Babiš je v navzkrižju interesov, Svet pa nič ne preprečuje, da bi to vplivalo na odločitve, sprejete na najvišji ravni. V trenutnih pogajanjih o novi skupni kmetijski politiki je gospod Babiš zagovarjal in nasprotuje kakršni koli bistveni reformi SKP. - vključeno omejevanje plačil za kmetijstvo velikim prejemnikom. Češki premier se ne sme več pogajati o sredstvih in politikah, ki bi mu lahko koristil. Državljani EU morajo biti sposobni zaupati, da njihovi odločevalci delujejo v interesu ljudi, ki naj bi jih zastopali, in ne svojih žepov. Svet mora določiti, kako namerava zaščititi pogajanja o večletnem finančnem okviru in EU naslednje generacije pred tem nenehnim navzkrižjem interesov.
 
"Kot smo priča na Madžarskem in na Poljskem, so demokratične institucije krhke in jih je mogoče hitro razstaviti. Tega ni mogoče dovoliti tudi na Češkem, kjer politično vmešavanje in lastništvo medijev ustvarjata nevaren precedens. Kaj se danes dogaja na Češkem je podoben temu, kar v drugih državah imenujemo "zajemanje države". Ne smemo dovoliti, da to vpliva na odločanje v EU. Komisija ima dovolj možnosti, da preuči uporabo novega mehanizma pravne države, ki temelji na grožnjah evropskim vrednotam in proračun EU. Češki in evropski državljani morajo vedeti, da je Komisija na njihovi strani in ne močne poslovne elite. "
Več:
Razprava pred to resolucijo je potekala na zadnjem plenarnem zasedanju. Glasovanje bo potekalo okrog kosila, rezultati pa se pričakujejo danes zvečer. Glasovanje naj bi minilo z večino.
Evropska komisija je jasno pokazala, da je premier Babiš kršil pravila o navzkrižju interesov nad nadzorom skrbniških skladov, povezanih s svojo skupino družb Agrofert. Vse subvencije EU in vsa sredstva, ki so bila iz češkega državnega proračuna dodeljena njegovemu podjetju Agrofert od februarja 2017 (ko je začel veljati lokalni zakon o navzkrižju interesov), so nepravilna in jih je treba vrniti. Skupina Zelenih / EFA je bila prva, ki je pozvala Komisijo, naj preuči ta konflikt že septembra 2018.

Nadaljuj branje
oglas
oglas
oglas

Trendi