Povežite se z nami

Proračun EU

Gospodarska napoved poleti 2021: Ponovno odprtje okrevanja goriv

DELITI:

objavljeno

on

Vašo prijavo uporabljamo za zagotavljanje vsebine na načine, na katere ste privolili, in za boljše razumevanje vas. Odjavite se lahko kadar koli.

Po napovedih se bo evropsko gospodarstvo spet okrepilo hitreje, kot je bilo pričakovano, saj je aktivnost v prvem četrtletju leta presegla pričakovanja, izboljšane zdravstvene razmere pa so v drugem četrtletju pospešile olajšanje omejitev nadzora nad pandemijo, Povezani dokumenti

Hitrejša gospodarska rast, ko se gospodarstva ponovno odprejo in kazalniki razpoloženja se poživijo

Po vmesni gospodarski napovedi za poletje 2021 naj bi se gospodarstvo v EU in evroobmočju letos povečalo za 4.8% in leta 4.5 za 2022%. V primerjavi s prejšnjo spomladansko napovedjo je stopnja rasti za leto 2021 bistveno višja v EU (+0.6 pps.) in evroobmočju (+0.5 pps.), medtem ko je za leto 2022 na obeh območjih nekoliko višji (+0.1 pp.). Realni BDP naj bi se v zadnjem četrtletju leta 2021 v EU in evroobmočju vrnil na raven pred krizo. Za evroobmočje je to četrtino prej, kot je bilo pričakovano v spomladanski napovedi.

oglas

Rast naj bi se okrepila zaradi več dejavnikov. Prvič, aktivnost v prvem četrtletju leta je presegla pričakovanja. Drugič, učinkovita strategija zadrževanja virusov in napredek pri cepljenju je privedel do zmanjšanja števila novih okužb in hospitalizacij, kar je državam članicam EU nato omogočilo, da v naslednjem četrtletju ponovno odprejo svoja gospodarstva. To odprtje je koristilo zlasti podjetjem v storitvenem sektorju. Rezultati optimističnih raziskav med potrošniki in podjetji ter mobilnost za sledenje podatkov kažejo, da se že močno krepi zasebna potrošnja. Poleg tega obstajajo dokazi o oživitvi turističnih dejavnosti znotraj EU, kar bi moralo biti še bolj koristno zaradi začetka uporabe novega certifikata EU Digital COVID od 1. julija. Pričakuje se, da bodo ti dejavniki skupaj odtehtali škodljiv vpliv začasnega pomanjkanja surovin in naraščajočih stroškov, ki so prizadeli dele predelovalnega sektorja.

Zasebna potrošnja in naložbe naj bi bili glavni gibali rasti, podprti z zaposlitvijo, ki naj bi se gibala skupaj z gospodarsko aktivnostjo. Močna rast glavnih trgovinskih partneric EU bi morala koristiti izvozu blaga iz EU, medtem ko naj bi izvoz storitev še vedno ostal zaradi omejitev mednarodnega turizma.

Instrument za obnovo in odpornost (RRF) naj bi znatno prispeval k rasti. Skupno bogastvo, ki ga bo RRF ustvaril v obdobju napovedi, naj bi znašalo približno 1.2% realnega BDP EU za leto 2019. Pričakovana velikost njegovega impulza rasti ostaja približno nespremenjena v primerjavi s prejšnjo napovedjo, saj podatki iz načrtov za obnovo in odpornost, uradno predloženi v zadnjih mesecih, na splošno potrjujejo spomladansko oceno.

oglas

Stopnje inflacije so nekoliko višje, vendar se bodo leta 2022 umirjale

Tudi napoved inflacije v letošnjem in prihodnjem letu je bila popravljena višje. Naraščajoče cene energije in surovin, ozka grla v proizvodnji zaradi omejitev zmogljivosti in pomanjkanja nekaterih vhodnih komponent in surovin ter močno povpraševanje tako doma kot v tujini naj bi letos pritiskali na rast. Leta 2022 bi se morali ti pritiski postopoma umirjati, ko bodo rešene proizvodne omejitve in se bosta ponudba in povpraševanje približevali.

Skladno s tem je inflacija v EU letos po napovedih letos povprečno 2.2% (+0.3 pps. V primerjavi s spomladansko napovedjo) in 1.6% leta 2022 (+0.1 pps). V evroobmočju naj bi inflacija leta 1.9 v povprečju znašala 2021% (+ 0.2 odstotne točke) in leta 1.4 2022% (+ 0.1 odstotne točke). 

Znatna tveganja

Negotovost in tveganja v zvezi z napovedmi za rast so velika, vendar ostajajo na splošno uravnotežena.

Tveganja, ki jih predstavlja pojav in širjenje različic virusa COVID-19, poudarjajo pomen nadaljnjega pospeševanja hitrosti kampanj cepljenja. Gospodarska tveganja so povezana zlasti z odzivom gospodinjstev in podjetij na spremembe omejitev.

Inflacija se lahko izkaže za večjo od napovedane, če bodo omejitve ponudbe močnejše in se pritiski na cene močneje prenašajo na potrošniške cene.

Člani kolegija so dejali:

Izvršni podpredsednik za gospodarstvo, ki deluje ljudem, Valdis Dombrovskis je dejal: „Evropsko gospodarstvo se močno vrača, ko se vsi pravi deli postavijo na svoje mesto. Naša gospodarstva so se po zaslugi učinkovite strategije zadrževanja in napredka pri cepljenju lahko ponovno odprla hitreje, kot je bilo pričakovano. Trgovina se je dobro obdržala, gospodinjstva in podjetja pa so se tudi izkazala za bolj prilagodljiva življenju pod COVID-19, kot je bilo pričakovano. Po dolgih mesecih omejitev naraščata zaupanje potrošnikov in turizem, vendar bo treba skrbno obvladovati nevarnost nove različice, da bodo potovanja varna. Ta spodbudna napoved je tudi zahvaljujoč pravilnim političnim odločitvam, sprejetim ob pravem času, in je glavni dejavnik, ki ga bo Sklad za oživitev in odpornost v prihodnjih mesecih zagotovil našim gospodarstvom. Morali bomo pozorno spremljati naraščajočo inflacijo, ki je nenazadnje posledica močnejšega domačega in tujega povpraševanja. In kot vedno moramo biti pozorni na razlike: nekatere države članice bodo že v tretjem četrtletju leta 2021 dosegle, da se bo njihova gospodarska proizvodnja vrnila na raven pred krizo - resničen uspeh -, druge pa bodo morale počakati dlje. Podporne politike se morajo nadaljevati, dokler je to potrebno, države pa naj postopoma preidejo na bolj diferencirane fiskalne pristope. Medtem v tekmi za cepljenje Evropejcev ne sme biti nobenega opuščanja, da bomo lahko različice držali na cedilu. "

Komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je dejal: „Letos bo gospodarstvo EU najhitreje rast v zadnjih desetletjih, ki ga bo spodbudilo močno povpraševanje doma in po svetu ter hitrejše ponovno odprtje storitvenih sektorjev od pomladi, kot je bilo pričakovano. Zahvaljujoč tudi omejitvam v prvih mesecih leta, ki so gospodarsko aktivnost prizadele manj, kot smo napovedovali, svojo napoved rasti za leto 2021 nadgrajujemo za 0.6 odstotne točke. To je najvišja revizija navzgor, ki smo jo naredili v zadnjih 10 letih, in je v skladu z zaupanjem podjetij, ki je v zadnjih mesecih dosegla rekordno visoko vrednost. Z zagonom instrumenta za oživitev in odpornost ima Evropa edinstveno priložnost, da odpre novo poglavje močnejše, pravičnejše in bolj trajnostne rasti. Da bi okrevanje ostalo na pravi poti, je nujno, da se politična podpora vzdržuje tako dolgo, kot je potrebno. Bistveno je, da moramo podvojiti svoja prizadevanja za cepljenje, pri čemer bomo gradili na impresivnem napredku, doseženem v zadnjih mesecih: širjenje različice Delta je močan opomnik, da še nismo izstopili iz sence pandemije. "

Ozadje

Ta napoved temelji na nizu tehničnih predpostavk glede deviznih tečajev, obrestnih mer in cen surovin z mejnim datumom 26. junija. Za vse druge vhodne podatke, vključno s predpostavkami o vladnih politikah, ta napoved upošteva informacije do vključno 28. junija. Če nove politike niso verodostojno objavljene in podrobno določene, predvidevanja ne predvidevajo sprememb politike.

Evropska komisija vsako leto objavi dve izčrpni napovedi (spomladi in jeseni) ter dve vmesni napovedi (pozimi in poleti). Vmesne napovedi zajemajo letni in četrtletni BDP ter inflacijo za tekoče in naslednje leto za vse države članice ter agregate EU in euroobmočja.

Naslednja gospodarska napoved Evropske komisije bo gospodarska napoved jeseni 2021, ki naj bi bila objavljena novembra 2021.

Več informacij

Celoten dokument: Gospodarska napoved za poletje 2021

Sledite podpredsednik Dombrovskis na Twitterju: VDombrovskis

Spremljajte komisarja Gentilonija na Twitterju: @PaoloGentiloni

Spremljajte GD za gospodarske in finančne zadeve na Twitterju: @ecfin

Gospodarska napoved poleti 2021: Ponovno odprtje predelave goriv angleščina (50.824 kB - PDF) Prenos (50.824 kB - PDF)

Proračun EU

Urad EU za boj proti goljufijam je leta 20 za 2020% manj goljufij kot leta 2019

objavljeno

on

Finančni vpliv odkritih goljufij na proračun EU se je v letu 2020 še naprej zmanjševal, glede na letno poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije (poročilo PIF), ki ga je Evropska komisija sprejela danes (20. september). 1,056 goljufivih nepravilnosti, o katerih so poročali leta 2020, je imelo skupaj 371 milijonov evrov finančnega vpliva, kar je za približno 20% manj kot leta 2019 in se je v zadnjih petih letih nadaljevalo stalno upadanje. Število nepravilnosti, ki niso goljufanje, je ostalo stabilno, vendar se je vrednost po poročilu zmanjšala za 6%.

Komisar za proračun in upravo Johannes Hahn je dejal: »Odziv EU na pandemijo brez primere daje na voljo več kot 2 bilijona evrov za pomoč državam članicam pri okrevanju od vpliva koronavirusa. Sodelovanje na ravni EU in držav članic pri zaščiti tega denarja pred goljufijami ni bilo nikoli pomembnejše. Z roko v roki vse različne komponente arhitekture EU za boj proti goljufijam zagotavljajo našo obrambo pred goljufi: preiskovalno in analitično delo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), tožilstva Evropskega javnega tožilstva (EPPO), usklajevalno vlogo Eurojusta, operativno zmogljivost Europola in tesno sodelovanje z nacionalnimi organi in med njimi. "

Današnja pozitivna novica prihaja, ko je EU Observer s sedežem v Bruslju poročal, da je Evropska komisija Evropskemu javnemu tožilstvu (EPPO) preprečila uporabo svojega proračuna za najem specializiranega osebja, ki ga potrebuje na področjih financ in informacijske tehnologije. Zdi se, da anonimne trditve potrjuje evropska poslanka Monica Hohlmeier (EPP, DE), predsednica Odbora za proračunski nadzor Evropskega parlamenta.

oglas

Poudarki napredka leta 2020 in prve polovice leta 2021 vključujejo:

• Začetek delovanja Evropskega javnega tožilstva

• Revidirana uredba za OLAF, ki zagotavlja učinkovito sodelovanje z EPPO in okrepljena preiskovalna pooblastila

oglas

• Strožja pravila o pogojenosti dodeljenih proračunskih sredstev EU v primerih, ko kršitve načel pravne države vplivajo na zaščito finančnih interesov EU

• Dober napredek pri izvajanju strategije Komisije za boj proti goljufijam, saj sta dve tretjini načrtovanih ukrepov izvedeni, preostala tretjina pa v teku

Poročilo PIF ponuja tudi razmislek o novih tveganjih in izzivih za finančne interese EU, ki izhajajo iz krize COVID-19, in o orodjih za boj proti njim. Poročilo zaključuje, da Komisija in države članice ne smejo zmanjšati strahu pred temi tveganji in še naprej trdo delati na izboljšanju preprečevanja in odkrivanja goljufij.

Danes objavljeno 32. letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU je na voljo na spletnem mestu OLAF.

Evropsko javno tožilstvo je že registriralo 1,700 prijav kaznivih dejanj in odprlo 300 preiskav, pri čemer so trenutne izgube proračuna EU preverjene na skoraj 4.5 milijarde evrov.

Ozadje:

EU in države članice si delijo odgovornost za zaščito finančnih interesov EU in boj proti goljufijam. Organi držav članic upravljajo približno tri četrtine izdatkov EU in zbirajo tradicionalna lastna sredstva EU. Komisija nadzoruje obe področji, določa standarde in preverja skladnost.

V skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (člen 325 (5)) mora Komisija pripraviti letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU (znano kot poročilo PIF), ki podrobno opisuje ukrepe, sprejete na evropskem in nacionalni ravni za boj proti goljufijam, ki vplivajo na proračun EU. Poročilo temelji na podatkih držav članic, vključno s podatki o odkritih nepravilnostih in goljufijah. Analiza teh informacij omogoča oceno, katera področja so najbolj ogrožena, s čimer se bolje usmerijo ukrepi na ravni EU in na nacionalni ravni.

Misija, pristojnosti in pristojnosti urada OLAF

Naloga urada OLAF je odkrivanje, preiskovanje in ustavitev goljufij s sredstvi EU.

OLAF svoje poslanstvo izpolnjuje z:

· Izvajanje neodvisnih preiskav goljufij in korupcije s sredstvi EU, da se zagotovi, da ves denar davkoplačevalcev v EU doseže projekte, ki lahko ustvarijo delovna mesta in rast v Evropi;

· Prispevanje h krepitvi zaupanja državljanov v institucije EU s preiskovanjem resnih kršitev uslužbencev EU in članov institucij EU;

· Razvoj zdrave politike EU za boj proti goljufijam.

OLAF lahko v okviru svoje neodvisne preiskovalne funkcije razišče zadeve v zvezi z goljufijami, korupcijo in drugimi kaznivimi dejanji, ki vplivajo na finančne interese EU, kar zadeva: \ t

· Vsi odhodki EU: glavne kategorije odhodkov so strukturni skladi, kmetijska politika in podeželje

razvojni skladi, neposredni izdatki in zunanja pomoč;

· Nekatera področja prihodkov EU, predvsem carine;

· Sumi resnih kršitev uslužbencev EU in članov institucij EU.

Ko OLAF zaključi svojo preiskavo, morajo pristojni organi EU in nacionalni organi preučiti in sprejeti odločitev o nadaljnjih ukrepih glede priporočil OLAF. Za vse zadevne osebe se domneva, da so nedolžne, dokler se na pristojnem nacionalnem sodišču ali sodišču EU ne dokaže njihova krivda.

Nadaljuj branje

EU

NextGenerationEU: načrt za sanacijo in odpornost v višini 93 milijonov EUR v skladu z Luksemburgom

objavljeno

on

Evropska komisija je danes (18. junija) sprejela pozitivno oceno načrta za oživitev in odpornost Luksemburga. To je pomemben korak k temu, da EU v okviru Sklada za oživitev in odpornost (RRF) izplača 93 milijonov EUR nepovratnih sredstev. To financiranje bo podprlo izvajanje naložbenih in reformnih ukrepov, opisanih v načrtu za sanacijo in odpornost Luksemburga. Podpirala bo prizadevanja Luksemburga, da se iz pandemije COVID-19 izkaže močnejši.

RRF - v središču NextGenerationEU - bo zagotovil do 672.5 milijarde EUR (v trenutnih cenah) za podporo naložbam in reformam po vsej EU. Luksemburški načrt je del usklajenega odziva EU na krizo COVID-19 brez primere, da se s sprejetjem zelenih in digitalnih prehodov spopade s skupnimi evropskimi izzivi, okrepi ekonomsko in socialno odpornost ter kohezijo enotnega trga.

Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je dejala: „Evropska komisija se je danes odločila, da prižge zeleno luč luksemburškemu načrtu za oživitev in odpornost. Načrt močno poudarja ukrepe, ki bodo pomagali zagotoviti zeleni prehod, kar dokazuje zavezanost Luksemburga ustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti. Ponosen sem, da bo NextGenerationEU igral pomembno vlogo pri podpori tem prizadevanjem. "

oglas

Komisija je načrt Luksemburga ocenila na podlagi meril, določenih v uredbi RRF. V oceni Komisije je bilo zlasti upoštevano, ali naložbe in reforme, določene v luksemburškem načrtu, podpirajo zeleni in digitalni prehod; prispevati k učinkovitemu reševanju izzivov, opredeljenih v evropskem semestru; in okrepiti potencial rasti, ustvarjanje delovnih mest ter ekonomsko in socialno odpornost.

Zagotovitev zelenega in digitalnega prehoda Luksemburga  

Komisija ocenjuje, da načrt Luksemburga 61% skupnih izdatkov namenja ukrepom, ki podpirajo podnebne cilje. To vključuje ukrepe za oskrbo z obnovljivo energijo za projekt stanovanjskega okrožja v Neischmelzu, shemo podpore za postavitev polnilnih mest za električna vozila in shemo Naturpakt, ki spodbuja občine k zaščiti naravnega okolja in biotske raznovrstnosti.

oglas

Komisija ugotavlja, da načrt Luksemburga 32% skupnih odhodkov namenja ukrepom, ki podpirajo digitalni prehod. To vključuje naložbe v digitalizacijo javnih storitev in postopkov; digitalizacija projektov za zdravstveno varstvo, na primer spletna rešitev za oddaljene zdravstvene preglede; in ustanovitev laboratorija za testiranje izjemno varnih komunikacijskih povezav, ki temeljijo na kvantni tehnologiji. Poleg tega bodo naložbe v ciljno usmerjene programe usposabljanja iskalcem zaposlitve in delavcem, ki delajo v krajšem delovnem času, zagotovili digitalna znanja.

Krepitev ekonomske in socialne odpornosti Luksemburga

Komisija meni, da naj bi načrt Luksemburga prispeval k učinkovitemu reševanju vseh ali pomembnejših izzivov, opredeljenih v ustreznih priporočilih za posamezne države. Natančneje, prispeva k obravnavi priporočil družbene odgovornosti podjetij na področju politik trga dela z odpravljanjem neusklajenosti znanj in spretnosti ter povečanju zaposljivosti starejših delavcev. Prispeva tudi k večji odpornosti zdravstvenega sistema, povečanju razpoložljivih stanovanj, zelenim in digitalnim prehodom ter uveljavljanju okvira za preprečevanje pranja denarja.

Načrt predstavlja celovit in ustrezno uravnotežen odziv na luksemburški gospodarski in socialni položaj ter s tem ustrezno prispeva k vsem šestim stebrom uredbe RRF.

Podpora vodilnim naložbenim in reformnim projektom

Luksemburški načrt predlaga projekte na petih vodilnih evropskih območjih. Gre za posebne naložbene projekte, ki se ukvarjajo z vprašanji, ki so skupna vsem državam članicam na področjih, ki ustvarjajo delovna mesta in rast ter so potrebna za zeleni in digitalni prehod. Luksemburg je na primer predlagal ukrepe za povečanje uspešnosti in uspešnosti storitev javne uprave z okrepljeno digitalizacijo.

Izvršni podpredsednik gospodarstva, ki deluje ljudem, Valdis Dombrovskis je dejal: "Čestitamo Luksemburgu za oblikovanje načrta za oživitev gospodarstva, katerega poudarek na zelenih in digitalnih prehodih presega minimalne zahteve. To bo pomembno prispevalo k okrevanju Luksemburga iz krize, saj bo mladim obljubljalo svetlejšo prihodnost z vlaganjem v programe digitalnih veščin, usposabljanjem iskalcev zaposlitve in brezposelnimi ter povečevanjem ponudbe cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj. Zaradi teh naložb bo luksemburško gospodarstvo primerno za naslednjo generacijo. Dobro je videti tudi načrte Luksemburga za naložbe v obnovljivo energijo in nadaljnjo digitalizacijo svojih javnih storitev - obeh področij s potencialom za trdno gospodarsko rast. "

Ocena tudi ugotavlja, da noben od ukrepov, vključenih v načrt, ne škoduje okolju v skladu z zahtevami iz uredbe RRF.

Nadzorni sistemi, ki jih je vzpostavil Luksemburg, se štejejo za ustrezne za zaščito finančnih interesov Unije. Načrt vsebuje dovolj podrobnosti o tem, kako bodo nacionalni organi preprečili, odkrili in popravili primere navzkrižja interesov, korupcije in goljufije v zvezi z uporabo sredstev.

Gospodarski komisar Paolo Gentiloni je dejal: „Čeprav je njegov finančni prispevek razmeroma omejen, naj bi načrt za oživitev in odpornost Luksemburga prinesel resnične izboljšave na številnih področjih. Posebej pozitiven je močan poudarek na podpiranju podnebnega prehoda Velikega vojvodstva s pomembnimi ukrepi za spodbujanje prevzema električnih vozil in povečanje energetske učinkovitosti v stavbah. Državljani bodo imeli koristi tudi od spodbujanja digitalnih javnih storitev in zagotavljanja cenovno ugodnejših stanovanj. Nazadnje pozdravljam dejstvo, da načrt vključuje pomembne ukrepe za nadaljnjo krepitev okvira za preprečevanje pranja denarja in njegovo uveljavitev. "

Naslednji koraki

Komisija je danes sprejela predlog izvedbenega sklepa Sveta o dodelitvi 93 milijonov EUR nepovratnih sredstev Luksemburgu v okviru RRF. Svet bo imel zdaj praviloma štiri tedne časa, da sprejme predlog Komisije.

Potrditev načrta s strani Sveta bi Luksemburgu omogočila izplačilo 12 milijonov EUR v predfinanciranju. To predstavlja 13% skupnega zneska, dodeljenega Luksemburgu.

Komisija bo odobrila nadaljnja izplačila na podlagi zadovoljivega izpolnjevanja mejnikov in ciljev, določenih v izvedbenem sklepu Sveta, ki odraža napredek pri izvajanju naložb in reform. 

Več informacij

Vprašanja in odgovori: Evropska komisija podpira načrt sanacije in odpornosti Luksemburga v višini 93 milijonov EUR

Instrument za obnovo in odpornost: vprašanja in odgovori

Informativni list o načrtu sanacije in odpornosti Luksemburga

Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za obnovo in odpornost Luksemburga

Priloga k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za obnovo in odpornost Luksemburga

Delovni dokument služb, ki spremlja predlog izvedbenega sklepa Sveta

Instrument za obnovo in odpornost

Uredba o sanaciji in odpornosti

Nadaljuj branje

Danska

NextGenerationEU: Evropska komisija podpira danski načrt za obnovo in odpornost v višini 1.5 milijarde EUR

objavljeno

on

Evropska komisija je danes (17. junija) sprejela pozitivno oceno načrta za obnovo in odpornost Danske. To je pomemben korak, ki utira pot EU, da v obdobju 1.5–2021 v okviru Sklada za obnovo in odpornost (RRF) izplača 2026 milijarde EUR nepovratnih sredstev. To financiranje bo podprlo izvajanje ključnih naložbenih in reformnih ukrepov, opisanih v načrtu za obnovo in odpornost Danske. Imel bo pomembno vlogo pri omogočanju, da bo Danska močnejša iz pandemije COVID-19. RRF - v središču NextGenerationEU - bo zagotovil do 672.5 milijarde EUR (v trenutnih cenah) za podporo naložbam in reformam po vsej EU. Danski načrt je del usklajenega odziva EU na krizo COVID-19 brez primere, da se s sprejetjem zelenih in digitalnih prehodov spopade s skupnimi evropskimi izzivi, okrepi ekonomsko in socialno odpornost ter kohezijo enotnega trga.

Komisija je načrt Danske ocenila na podlagi meril, določenih v uredbi RRF. Analiza Komisije je zlasti preučila, ali naložbe in reforme, določene v danskem načrtu, podpirajo zeleni in digitalni prehod; prispevati k učinkovitemu reševanju izzivov, opredeljenih v evropskem semestru; in okrepiti potencial rasti, ustvarjanje delovnih mest ter ekonomsko in socialno odpornost. Zaščita danskega zelenega in digitalnega prehoda Komisija v oceni danskega načrta ugotavlja, da namenja 59% celotnih izdatkov za ukrepe, ki podpirajo podnebne cilje. Ti ukrepi vključujejo davčne reforme, energetsko učinkovitost, trajnostni promet in pobude v kmetijskem sektorju. Vsi si prizadevajo za posodobitev danskega gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter krepitev varstva okolja in zaščite biotske raznovrstnosti.

Gospodarstvo, ki deluje ljudem Izvršni podpredsednik Valdis Dombrovskis (sliki) je dejal: „Danski načrt za oživitev ponuja celovit načrt za nadgrajeno okrevanje z močnim poudarkom na zelenem prehodu. Več kot polovica celotnega financiranja je namenjena zelenim ciljem, kot sta čisti promet in zelena davčna reforma, ki pomaga zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Pozdravljamo ambicijo, da bi gospodarstvo zagotovilo za prihodnost, tako da podpremo uvajanje hitrega interneta na podeželska območja in digitaliziramo javno upravo, velika in mala podjetja ter zdravstveni sektor. Izvajanje reform in naložb, vključenih v načrt, bo pomagalo pospešiti prehod Danske na gospodarstvo naslednje generacije. "

oglas

Komisija ocenjuje, da je Danski načrt namenil 25% celotnih izdatkov za digitalni prehod. Ukrepi za podporo danskemu digitalnemu prehodu vključujejo razvoj nove nacionalne digitalne strategije, večjo uporabo telemedicine, uvajanje širokopasovnih povezav v manj naseljenih delih države in spodbujanje naložb v digitalno poslovanje. Krepitev danske ekonomske in socialne odpornosti V oceni Komisije je, da danski načrt vključuje obsežen sklop vzajemno krepitvenih reform in naložb, ki prispevajo k učinkovitemu reševanju vseh ali pomembne podskupine gospodarskih in socialnih izzivov, opisanih v priporočilih za posamezne države, Svet v evropskem semestru leta 2019 in leta 2020. Vključuje ukrepe za preddobavo zasebnih naložb, podporo dvojnega (zelenega in digitalnega) prehoda ter spodbujanje raziskav in razvoja.

Načrt predstavlja celovit in ustrezno uravnotežen odziv na danski gospodarski in socialni položaj, s čimer ustrezno prispeva k vsem šestim stebrom uredbe RRF. Podpora vodilnim naložbenim in reformnim projektom Danski načrt predlaga projekte na več evropskih vodilnih področjih. Gre za posebne naložbene projekte, ki obravnavajo vprašanja, ki so skupna vsem državam članicam na področjih, ki ustvarjajo delovna mesta in rast ter so potrebna za dvojni prehod. Danska bo na primer zagotovila 143 milijonov EUR za spodbujanje energetske učinkovitosti gospodinjstev in industrije ter z energetsko prenovo javnih stavb. Ocena tudi ugotavlja, da noben od ukrepov, vključenih v načrt, ne škoduje okolju v skladu z zahtevami iz uredbe RRF. Nadzorni sistemi, ki jih je vzpostavila Danska, se štejejo za ustrezne za zaščito finančnih interesov Unije.

Načrt vsebuje dovolj podrobnosti o tem, kako bodo nacionalni organi preprečili, odkrili in popravili primere navzkrižja interesov, korupcije in goljufije, povezane z uporabo sredstev. Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je dejala: „Evropska komisija se je danes odločila, da bo zeleno luč dala načrtu za obnovo in odpornost Danske v višini 1.5 milijarde EUR. Danska je že vodilna v zelenem in digitalnem prehodu. Danska se osredotoča na reforme in naložbe, ki bodo še pospešile zeleni prehod, močan zgled. Vaš načrt dokazuje, da Danska v prihodnost gleda ambiciozno in samozavestno. "

oglas

Gospodarski komisar Paolo Gentiloni je dejal: „Danski načrt za oživitev in odpornost bo zagotovil evropsko podporo za pospeševanje ambicioznega zelenega prehoda, področja, na katerem je država že pionirka. To je prava prednostna naloga za Dansko. Upoštevajoč tudi številne ukrepe načrta za pospeševanje digitalne tranzicije, sem prepričan, da bo NextGenerationEU danskim ljudem v prihodnjih letih prinesel resnične koristi. "

Naslednji koraki

Komisija je danes sprejela predlog izvedbenega sklepa Sveta o dodelitvi 1.5 milijarde EUR nepovratnih sredstev Danski v okviru RRF. Svet bo imel zdaj praviloma štiri tedne časa, da sprejme predlog Komisije. Potrditev načrta s strani Sveta bi Danski omogočila izplačilo 200 milijonov EUR v predfinanciranju. To predstavlja 13% skupnega zneska, dodeljenega za Dansko. Komisija bo odobrila nadaljnja izplačila na podlagi zadovoljivega izpolnjevanja mejnikov in ciljev, določenih v izvedbenem sklepu Sveta, ki odraža napredek pri izvajanju naložb in reform.

Nadaljuj branje
oglas
oglas
oglas

Trendi