Povežite se z nami

Kazahstan

Krepitev vezi: stanje odnosov med EU in Kazahstanom

DELITI:

objavljeno

on

V zadnjih letih so se odnosi med Evropsko unijo (EU) in Kazahstanom močno razvili, zaznamujeta pa jih povečano sodelovanje in medsebojno razumevanje. To partnerstvo temelji na skupnih interesih za gospodarski razvoj, energetsko varnost, regionalno stabilnost in kulturno izmenjavo. Ker se Kazahstan še naprej postavlja kot ključni akter v Srednji Aziji, je strateško sodelovanje EU s to z viri bogato in geopolitično pomembno državo prineslo številne pozitivne rezultate.

Gospodarsko sodelovanje: skupaj gradimo blaginjo

Gospodarski odnosi med EU in Kazahstanom so bili močni, saj je EU ena največjih trgovinskih partneric Kazahstana. Temelj tega gospodarskega partnerstva je sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju (EPCA), ki je stopil v veljavo marca 2020.

Trgovina in naložbe:

Obseg trgovanja: EU predstavlja približno 40 % zunanje trgovine Kazahstana, zaradi česar je največja trgovinska partnerica. Leta 2021 je obseg dvostranske trgovine dosegel približno 24 milijard EUR in je zajemal široko paleto blaga od surovin do strojev in transportne opreme.

Naložba: EU je tudi vodilna vlagateljica v Kazahstanu, saj evropska podjetja znatno prispevajo k neposrednim tujim naložbam v državi. Med letoma 2005 in 2020 je EU vložila več kot 160 milijard evrov v različne sektorje, vključno z nafto in plinom, rudarstvom in finančnimi storitvami.

Sodelovanje v energetskem sektorju:

Kazahstan je glavni dobavitelj energije v EU, saj zagotavlja nafto, plin in uran. Energetsko partnerstvo je temelj dvostranskih odnosov, pri čemer sta obe strani zavezani povečanju energetske varnosti in diverzifikaciji energetskih virov.

Pobude za zeleno energijo:  Bogat kazahstanski potencial obnovljive energije je pritegnil evropsko zanimanje za razvoj projektov zelene energije. Zavezanost države zmanjšanju ogljičnega odtisa je usklajena z zelenim dogovorom EU, ki spodbuja skupna prizadevanja pri razvoju obnovljivih virov energije, energetski učinkovitosti in trajnostnih tehnologijah.

oglas

Povezljivost in infrastruktura:

Zaradi strateške lege Kazahstana kot mostu med Evropo in Azijo je ključni akter v pobudah, kot je strategija povezljivosti EU. Izboljšana prometna in logistična infrastruktura omogočata lažji trgovinski tok in gospodarsko povezovanje.

Prometni koridorji:  Projekti, kot je Transkaspijska mednarodna prometna pot, ki povezuje Kitajsko z Evropo prek Kazahstana, so bili deležni podpore EU. Izboljšane železniške in cestne povezave pomagajo zmanjšati tranzitne čase in stroške ter krepijo gospodarske vezi.

Politično in varnostno sodelovanje: stabilno partnerstvo

Politični dialog in varnostno sodelovanje sta bila osrednjega pomena za odnose med EU in Kazahstanom ter prispevata k regionalni stabilnosti in mednarodni varnosti.

Politični dialog

Redna srečanja in dialogi na visoki ravni so spodbudili medsebojno razumevanje in strateško usklajevanje glede različnih vprašanj. EPCA je institucionalizirala ta dialog, ki zajema področja, kot so upravljanje, pravna država, človekove pravice in demokratizacija.

Reforme in upravljanje: EU podpira tekoče politične in gospodarske reforme v Kazahstanu, vključno s prizadevanji za večjo preglednost, zmanjšanje korupcije in krepitev pravne države. Te reforme so ključne za ustvarjanje ugodnega okolja za tuje naložbe in izboljšanje upravljanja.

Varnostno sodelovanje:

EU in Kazahstan sodelujeta pri več varnostnih vprašanjih, vključno z bojem proti terorizmu, neširjenjem orožja in upravljanjem meja.

Protiterorizem:  Skupne pobude in mehanizmi za izmenjavo informacij pomagajo v boju proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu ter obravnavajo skupne varnostne grožnje.

Neširjenje:  Vodilni položaj Kazahstana pri neširjenju jedrskega orožja, ki ga ponazarja njegova prostovoljna odpoved jedrskemu orožju in gostovanje Banke nizko obogatenega urana Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), je usklajen z zavezanostjo EU svetovni varnosti.

Kulturne in izobraževalne izmenjave: Gradimo mostove

Kulturne in izobraževalne izmenjave igrajo ključno vlogo pri poglabljanju povezav med ljudmi in spodbujanju medsebojnega razumevanja med EU in Kazahstanom.

Izobraževalni programi:

Programi, kot je Erasmus+, so olajšali akademske izmenjave in kazahstanskim študentom omogočili študij na evropskih univerzah in obratno. Te izmenjave izboljšujejo izobraževalne standarde in ustvarjajo mrežo mladih strokovnjakov z globokim razumevanjem obeh regij.

Krepitev zmogljivosti:  Projekti, ki jih financira EU, podpirajo posodobitev kazahstanskega visokošolskega sistema, njegovo usklajevanje z evropskimi standardi ter spodbujanje akademske mobilnosti in sodelovanja.

Kulturne pobude:

Kulturna diplomacija je bila ključna sestavina dvostranskih odnosov, saj spodbuja kulturno dediščino in medsebojno spoštovanje.

Kulturni festivali in izmenjave:  Redni kulturni festivali, razstave in predstave v obeh regijah prikazujejo bogato kulturno raznolikost in dediščino ter krepijo kulturne vezi.

Turistična promocija:  Prizadevanja za spodbujanje turizma med EU in Kazahstanom so bila uspešna, saj vedno več Evropejcev raziskuje edinstveno pokrajino in kulturna mesta Kazahstana.

Okoljski in trajnostni razvoj: deljena odgovornost

Trajnostni razvoj in varstvo okolja sta področji vse večjega sodelovanja med EU in Kazahstanom.

Okoljske pobude

Zavezanost Kazahstana trajnostnemu razvoju podpira EU z različnimi okoljskimi projekti in pobudami.

Podnebni ukrep: Skupna prizadevanja v boju proti podnebnim spremembam vključujejo projekte, namenjene zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, povečanju energetske učinkovitosti in spodbujanju obnovljivih virov energije.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti: Programi za zaščito bogate biotske raznovrstnosti in naravnih habitatov v Kazahstanu prejemajo podporo EU, ki zagotavlja trajnostno upravljanje naravnih virov.

Cilji trajnostnega razvoja (SDG)

Tako EU kot Kazahstan sta zavezana k doseganju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Skupni projekti se osredotočajo na zmanjšanje revščine, izboljšanje zdravstvene oskrbe in vključujočo gospodarsko rast.

Obetavna prihodnost

Odnos med EU in Kazahstanom je dinamično in večplastno partnerstvo, ki se je z leti okrepilo. Z gospodarskim sodelovanjem, političnim dialogom, varnostnim sodelovanjem, kulturno izmenjavo in trajnostnim razvojem si obe regiji prizadevata skupaj ustvariti uspešno in stabilno prihodnost.

Medtem ko Kazahstan nadaljuje svojo pot k modernizaciji in vključevanju v svetovno gospodarstvo, EU ostaja ključna partnerica, ki zagotavlja podporo in spodbuja sodelovanje v različnih sektorjih. Pozitivna usmeritev odnosov med EU in Kazahstanom je dokaz moči strateških partnerstev pri obravnavanju svetovnih izzivov in spodbujanju skupne blaginje.

Delite ta članek:

EU Reporter objavlja članke iz različnih zunanjih virov, ki izražajo širok razpon stališč. Stališča v teh člankih niso nujno stališča EU Reporterja.

Trendi