Povežite se z nami

Evropska komisija

Evropska zdravstvena unija: Evropska komisija pozdravlja korak k boljšemu dostopu do zdravil in medicinskih pripomočkov v času krize

DELITI:

objavljeno

on

Svet je danes (15. junija) sprejel svoje stališče o predlogu Komisije novembra 2020, da se Evropski agenciji za zdravila (EMA) dodeli močnejša vloga v pripravljenosti in obvladovanju kriz. Ta predlog bi EMA omogočil lažje dejavnosti, kot so spremljanje in ublažitev tveganja pomanjkanja zdravil, zagotavljanje znanstvenih nasvetov o zdravilih za zdravljenje bolezni, ki jih povzroča kriza, in usklajevanje kliničnih preskušanj. Komisarka, zadolžena za zdravje in varnost hrane, Stella Kyriakides je pozdravila sprejetje stališča Sveta in izjavila: „Evropska agencija za zdravila je bila ključni partner pri našem odzivu na pandemijo COVID-19. Toda kriza je pokazala, da ne moremo jemati samo po sebi razpoložljivosti zdravil in medicinske opreme za zdravljenje bolnikov. Okrepljena agencija nam bo omogočila hiter, učinkovit in usklajen odziv na morebitne prihodnje izredne razmere.

"Vesel sem, da je Svet tako hitro podprl naš ambiciozen predlog, prav tako pa mora slediti napredku pri naših predlogih za okrepitev mandata Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni in tesnejše sodelovanje pri čezmejnih nevarnostih za zdravje.

"Močne agencije EU so ključnega pomena za naš skupni odziv na nevarnosti za zdravje ali krize in morajo biti v celoti opremljene, da igrajo vlogo, ki jo od njih pričakujemo in jo potrebujemo.

oglas

"Zahvaljujem se portugalskemu predsedstvu za delo v zadnjih šestih mesecih in veselim se nadaljnjega sodelovanja z Evropskim parlamentom in Svetom pri uresničevanju naše vizije o močni Evropski zdravstveni uniji."

Naslednji koraki

Po sprejetju stališča Sveta, imenovanega "splošni pristop" k predlogu Komisije, naj bi Evropski parlament sprejel svoje stališče na julijskem plenarnem zasedanju. Svet, parlament in Evropska komisija se bodo nato pogajali o besedilu predloga Komisije, imenovanem "trialog", da bi dosegli dogovor v času slovenskega predsedovanja.

Potekajo tudi pogajanja o drugih dveh predlaganih uredbah za okrepljeni Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter revidirano uredbo o čezmejnih nevarnostih za zdravje. Komisija bo še naprej tesno sodelovala z Evropskim parlamentom in Svetom pri vseh treh predlogih za hitro sprejetje. Kot je bilo napovedano v Paket Evropske zdravstvene unijebo Komisija jeseni predlagala tudi nov Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA). To bo okrepilo Evropsko zdravstveno unijo z boljšo pripravljenostjo in odzivom EU na resne čezmejne nevarnosti za zdravje z omogočanjem hitre razpoložljivosti, dostopa in distribucije potrebnih protiukrepov.

Ozadje

Komisija je 11. novembra 2020 predlagala sveženj Evropske zdravstvene unije za krepitev pripravljenosti na krizne razmere v Evropi. Paket vključuje tri osnutke predpisov za izboljšanje obvladovanja zdravstvene krize v Uniji. Okrepiti nameravajo mandat Evropske agencije za zdravila in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter vzpostaviti močnejše usklajevanje čezmejnih nevarnosti za zdravje, vključno z možnostjo razglasitve izrednih razmer na področju javnega zdravja na ravni EU.

V skladu z novo uredbo bo Evropska agencija za zdravila lahko olajšala usklajen odziv na ravni Unije na zdravstvene krize tako, da:

  • Spremljanje in zmanjševanje tveganja pomanjkanja kritičnih zdravil in medicinskih pripomočkov;
  • zagotavljanje znanstvenih nasvetov o zdravilih, ki lahko potencialno zdravijo, preprečujejo ali diagnosticirajo bolezni, ki povzročajo te krize;
  • usklajevanje študij za spremljanje učinkovitosti in varnosti cepiv ter;
  • usklajevanje kliničnih preskušanj.

Več informacij

Zdravstvena zveza

Predlog za podaljšanje mandata Evropske agencije za zdravila

Odziv EU na koronavirus

Evropska komisija

InvestEU: Komisija imenuje Odbor za naložbe

objavljeno

on

Evropska komisija je v torek, 27. julija, za člane odbora imenovala 12 zunanjih strokovnjakov Investicijski odbor sklada InvestEU za obdobje štirih let. 12 članov investicijskega odbora-štirje stalni in osem nestalnih članov-je izbrala in imenovala Komisija na priporočilo usmerjevalnega odbora InvestEU. Predstavljajo široko znanje in strokovno znanje na ustreznih področjih in področjih, ki jih zajema program InvestEU. Odbor za naložbe bo uravnotežen glede na spol in bo vključeval člane iz celotne EU, da se zagotovi globok vpogled v geografske trge v EU.

Imenovanje neodvisnega investicijskega odbora je še en mejnik za izvajanje programa InvestEU, ki bo EU zagotovil ključno dolgoročno financiranje, gnečo potrebnih pomembnih zasebnih naložb v podporo trajnostnemu okrevanju in večji zelenosti, več digitalno in odpornejše evropsko gospodarstvo. Odbor za naložbe odloča o dodelitvi jamstva EU za naložbene in finančne operacije, ki jih predlagajo izvedbeni partnerji v okviru programa InvestEU. Popolnoma neodvisen odbor sprejema odločitve na podlagi obrazca za zahtevek za garancijo in preglednice, ki jo zagotovijo izvedbeni partnerji, da se zagotovi skladnost z Uredba InvestEU in Naložbene smernice. Odbor za naložbe bo deloval v štirih sestavah, ki ustrezajo štirim političnim okvirom programa InvestEU: trajnostna infrastruktura; raziskave, inovacije in digitalizacija; mala in srednje velika podjetja; ter socialne naložbe in spretnosti.

oglas
Nadaljuj branje

Cyber ​​Security

Kibernetska varnost: Vse države članice EU se zavezujejo, da bodo zgradile kvantno komunikacijsko infrastrukturo

objavljeno

on

Z zadnjim podpisom Irske politično izjavo za krepitev evropskih zmogljivosti na področju kvantnih tehnologij, kibernetske varnosti in industrijske konkurenčnosti so se zdaj vse države članice zavezale, da bodo skupaj z Evropsko komisijo in Evropsko vesoljsko agencijo sodelovale pri EuroQCI, varna kvantna komunikacijska infrastruktura, ki bo zajemala celotno EU. Tako učinkovita, varna komunikacijska omrežja bodo bistvena za izpolnjevanje evropskih potreb po kibernetski varnosti v prihodnjih letih. Izvršna podpredsednica za Evropo, primerna za digitalno dobo Margrethe Vestager, je dejala: »Zelo sem vesela, da so se vse države članice EU zbrale in podpisale izjavo EuroQCI - evropsko kvantno komunikacijsko infrastrukturno pobudo - zelo trdno podlago za načrte Evrope, da postane pomemben igralec v kvantnih komunikacijah. Kot take jih vse spodbujam, naj bodo ambiciozni pri svojih dejavnostih, saj bodo močne nacionalne mreže temelj EuroQCI. "

Pooblaščenec za notranji trg Thierry Breton je dodal: „Kot smo nedavno videli, je kibernetska varnost bolj kot kdaj koli prej ključna sestavina naše digitalne suverenosti. Zelo sem vesel, da so vse države članice zdaj del pobude EuroQCI, ki je ključna sestavina naše prihodnje pobude za varno povezljivost, ki bo vsem Evropejcem omogočila dostop do zaščitenih in zanesljivih komunikacijskih storitev. "

EuroQCI bo del širšega ukrepa Komisije za uvedbo satelitskega sistema varne povezljivosti, ki bo omogočal dostop do hitrih širokopasovnih povezav povsod v Evropi. Ta načrt bo zagotovil zanesljive, stroškovno učinkovite storitve povezovanja z večjo digitalno varnostjo. Kot tak bo EuroQCI dopolnil obstoječo komunikacijsko infrastrukturo z dodatno stopnjo varnosti, ki temelji na načelih kvantne mehanike - na primer z zagotavljanjem storitev, ki temeljijo na distribuciji kvantnih ključev, zelo varni obliki šifriranja. Tu lahko najdete več informacij tukaj.

oglas

Nadaljuj branje

Evropska komisija

Ribištvo: EU in Cookovi otoki se strinjajo, da bodo nadaljevali trajnostno ribiško partnerstvo

objavljeno

on

Evropska unija in Cookovi otoki so se dogovorili, da bodo v okviru programa nadaljevali uspešno ribiško partnerstvo Sporazum o partnerstvu za trajnostno ribištvo, za obdobje treh let. Sporazum ribiškim plovilom EU, ki delujejo v zahodnem in osrednjem Tihem oceanu, omogoča nadaljevanje ribolova na ribolovnih območjih Cookovih otokov. Okolje, oceani in ribištvo KomisarVirginijus Sinkevičius je dejal: „Z obnovo tega protokola o ribištvu bodo plovila Evropske unije lahko nadaljevala z ribolovom enega najbolj zdravih staležev tropskega tuna. Še posebej smo ponosni, da s svojo sektorsko podporo prispevamo k razvoju ribiškega sektorja Cookovih otokov - majhne otoške države v razvoju, ki je bila pogosto pohvaljena zaradi učinkovite in odgovorne politike upravljanja ribištva. Tako v praksi delujejo sporazumi EU o trajnostnem ribištvu. "

V okviru novega protokola bodo EU in lastniki ladij v naslednjih treh letih skupaj prispevali približno 4 milijone evrov (6.8 milijona NZD), od tega 1 milijon evrov (1.7 milijona NZD) za podporo Cookovih otokov. pobude v okviru sektorske ribiške in pomorske politike. Na splošno so poleg izboljšav v ribiškem sektorju prihodki iz tega sporazuma že omogočili vladi Cookovih otokov, da izboljša svoj sistem socialnega varstva. Več informacij je v novica.

oglas
Nadaljuj branje
oglas
oglas
oglas

Trendi