Povežite se z nami

Obramba

Predsedstvo Sveta in Evropski parlament dosežeta začasni dogovor o odstranjevanju spletnih terorističnih vsebin

objavljeno

on

EU si prizadeva, da bi teroristi preprečili uporabo interneta za radikalizacijo, novačenje in spodbujanje k nasilju. Danes (10. decembra) sta predsedstvo Sveta in Evropski parlament dosegla začasni dogovor o osnutku uredbe o obravnavanju širjenja terorističnih vsebin v spletu.

Cilj zakonodaje je hitro odstranjevanje terorističnih vsebin na spletu in vzpostavitev skupnega instrumenta za vse države članice v ta namen. Predlagana pravila bodo veljala za ponudnike storitev gostovanja, ki ponujajo storitve v EU, ne glede na to, ali imajo glavni sedež v državah članicah ali ne. Prostovoljno sodelovanje s temi podjetji se bo nadaljevalo, vendar bo zakonodaja državam članicam zagotovila dodatna orodja za hitro odstranjevanje terorističnih vsebin, kjer bo to potrebno. Osnutek zakonodaje določa jasen obseg in jasno enotno opredelitev terorističnih vsebin, da se v celoti spoštujejo temeljne pravice, zaščitene v pravnem redu EU, zlasti tiste, ki jih zagotavlja Listina EU o temeljnih pravicah.

Naročila za odstranitev

Pristojni organi držav članic bodo pooblaščeni za izdajanje odredb o odstranitvi ponudnikom storitev, odstranjevanje terorističnih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih v vseh državah članicah. Nato bodo morali ponudniki storitev v eni uri odstraniti ali onemogočiti dostop do vsebine. Pristojni organi držav članic, v katerih ima ponudnik storitev sedež, prejmejo pravico do pregleda odredb o odstranitvi, ki jih izdajo druge države članice.

Sodelovanje s ponudniki storitev bo olajšano z vzpostavitvijo kontaktnih točk, da se olajša obravnava odredb o odstranitvi.

Države članice bodo same določile pravila o kaznih v primeru neskladnosti z zakonodajo.

Posebni ukrepi ponudnikov storitev

Ponudniki storitev gostovanja, izpostavljeni terorističnim vsebinam, bodo morali sprejeti posebne ukrepe za odpravo zlorabe njihovih storitev in zaščito svojih storitev pred razširjanjem terorističnih vsebin. Osnutek uredbe je zelo jasen, da odločitev o izbiri ukrepov ostane pri ponudniku storitev gostovanja.

Ponudniki storitev, ki so v določenem letu ukrepali proti razširjanju terorističnih vsebin, bodo morali javno objaviti poročila o preglednosti ukrepov, sprejetih v tem obdobju.

Predlagana pravila zagotavljajo tudi spoštovanje pravic običajnih uporabnikov in podjetij, vključno s svobodo izražanja in obveščanja ter svobodo poslovanja. To vključuje učinkovita pravna sredstva tako za uporabnike, katerih vsebina je bila odstranjena, kot tudi za ponudnike storitev, ki lahko vložijo pritožbo.

Ozadje

Ta predlog je Evropska komisija na poziv voditeljev EU junija istega leta predložila 12. septembra 2018.

Predlog temelji na delu internetnega foruma EU, ki se je začel decembra 2015 v okviru prostovoljnega sodelovanja med državami članicami in predstavniki večjih internetnih podjetij pri odkrivanju in obravnavanju spletnih terorističnih vsebin. Sodelovanje prek tega foruma ni zadostovalo za reševanje problema in 1. marca 2018 je Komisija sprejela priporočilo o ukrepih za učinkovito spopadanje z nezakonito vsebino v spletu.

Odziv na teroristično grožnjo in nedavni teroristični napadi v Evropi (osnovne informacije)

koronavirus

V celotni regiji USEUCOM potekajo začetna cepljenja proti DOD COVID-19

objavljeno

on

Začetni krog cepljenja proti COVID-19 je v teku
za prednostno osebje Ministrstva za obrambo (DOD), ki dela v okviru Območje odgovornosti ameriškega evropskega poveljstva (USEUCOM).

Program cepljenja DOD se je v Evropi začel 28. decembra, ko je Moderna
cepivo so dajali zdravstvenim delavcem, ki so služili v treh ameriških vojskah
zdravstvene ustanove na Bavarskem.

Tudi tri zdravstvene ustanove DOD v Združenem kraljestvu so začele dajati
cepivo za bolnike ta teden. Dodatne zdravstvene ustanove DOD v Nemčiji
in Združeno kraljestvo naj bi to začelo cepiti osebje
teden. Naslednji teden so klinike DOD v Italiji, Španiji, Belgiji in na Portugalskem
prvo pošiljko cepiva.

Ta začetna faza distribucije cepiv v regiji USEUCOM je
pomemben prvi korak k splošnemu načrtu DOD, ki spodbuja vse zaposlene
za cepljenje.

"Imunizacija nam omogoča, da se v bistvu vrnemo k občutku
normalnosti glede na to, kako sodelujemo med seboj, "je dejal brig.
Mark Thompson, poveljujoči general regionalnega poveljstva za zdravje v Evropi.

Thompson je dejal, da bo začetna faza trajala približno mesec dni, ker
28-dnevnega obdobja med prvim odmerkom in drugim odmerkom Moderne
cepljeni.

Za več informacij, glejte spletno stran USEUCOM-a o distribuciji cepiva COVID-19

O USEUCOM-u

Ameriško evropsko poveljstvo (USEUCOM) je odgovorno za ameriške vojaške operacije
po Evropi, deli Azije in Bližnjega vzhoda, Arktike in Atlantika
Ocean. USEUCOM sestavlja več kot 64,000 vojaških in civilnih oseb
osebje in tesno sodeluje z zavezniki in partnerji Nata. Ukaz je
eden od dveh ameriških vnaprej razporejenih geografskih bojnih ukazov s sedežem
v Stuttgartu v Nemčiji. Za več informacij o USEUCOM: kliknite tukaj.

Nadaljuj branje

koronavirus

Distribucija cepiva USEUCOM COVID-19

objavljeno

on

Zdravstvene ustanove v Evropi bodo od tega tedna dobile prvo pošiljko cepiva COVID-19 na 28 lokacijah v devetih državah na območju odgovornosti USEUCOM. Začetni odmerki cepiva se bodo dajali v skladu z načrtom faznega razdeljevanja cepiv na ministrstvu za obrambo (DoD) za cepljenje ameriškega vojaškega in civilnega osebja po prednostnem vrstnem redu.

Po prvi razdelitvi in ​​ko bo na voljo več cepiv, bo dodatno osebje imelo dostop do cepiva. "Medtem ko je hitrost, s katero je bilo to cepivo razvito, še ni doslej, so temeljite raziskave, ki dokazujejo njegovo varnost in učinkovitost, prepričljive," je dejal kapitan ameriške mornarice. Mark Kobelja, generalni kirurg USEUCOM. "Vse osebje, ki izpolnjuje pogoje, bi pozval, naj dobi to cepivo, ko bo na voljo."

Heath oblasti spodbujajo, da se vsi še naprej držijo zahtev za varovanje zdravja, da nosijo ustrezne maske, vadijo fizično distanciranje, umivanje rok in ustrezno omejevanje gibanja v skladu z Ministrstvom za zdravje in predpisi države gostiteljice. Najnovejše informacije USEUCOM-a o zdravilu COVID-19 in načrtu razdeljevanja cepiv so lahko najdete tukaj.

O USEUCOM-u

Ameriško evropsko poveljstvo (USEUCOM) je odgovorno za ameriške vojaške operacije po Evropi, delih Azije in Bližnjega vzhoda, Arktike in Atlantskega oceana. USEUCOM sestavlja več kot 64,000 vojaških in civilnih uslužbencev in tesno sodeluje z zavezniki in partnerji iz Nata. Poveljstvo je eno od dveh ameriških ukazov za bojni boj s sedežem v Stuttgartu v Nemčiji. Za več informacij o USEUCOM: kliknite tukaj.

Nadaljuj branje

Kriminal

Evropske revizijske institucije združujejo svoje delo na področju kibernetske varnosti

objavljeno

on

Ker se stopnja ogroženosti kibernetske kriminalitete in kibernetskih napadov v zadnjih letih povečuje, revizorji po vsej Evropski uniji vse bolj posvečajo odpornosti kritičnih informacijskih sistemov in digitalnih infrastruktur. Revizijski zbornik o kibernetski varnosti, ki ga je danes objavil Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucij EU, vsebuje pregled njihovega ustreznega revizijskega dela na tem področju.

Kibernetski incidenti so lahko namerni ali nenamerni in segajo od nenamernega razkritja informacij do napadov na podjetja in kritično infrastrukturo, kraje osebnih podatkov ali celo vmešavanja v demokratične procese, vključno z volitvami, in splošnih kampanj za dezinformacije, ki vplivajo na javne razprave. Kibernetska varnost je bila za naše družbe ključna že pred zadetkom COVID-19. Toda posledice pandemije, s katero se soočamo, bodo kibernetske grožnje še poslabšale. Številne poslovne dejavnosti in javne storitve so iz fizičnih pisarn prešle v delo na daljavo, medtem ko so se "lažne novice" in teorije zarote razširile bolj kot kdaj koli prej.

Zaščita kritičnih informacijskih sistemov in digitalne infrastrukture pred kibernetskimi napadi je tako postala vedno večji strateški izziv za EU in njene države članice. Vprašanje ni več, ali se bodo kibernapadi zgodili, ampak kako in kdaj se bodo zgodili. To zadeva vse nas: posameznike, podjetja in javne organe.

»Kriza COVID-19 preizkuša ekonomsko in socialno strukturo naše družbe. Glede na našo odvisnost od informacijske tehnologije bi se "kibernetska kriza" lahko izkazala za naslednjo pandemijo “, je dejal predsednik Evropskega računskega sodišča (ECA) Klaus-Heiner Lehne. „Iskanje digitalne avtonomije in spopadanje z izzivi, ki jih predstavljajo kibernetske grožnje in zunanje kampanje dezinformacij, bodo nedvomno še naprej del našega vsakdanjega življenja in bodo v prihodnjem desetletju ostale na političnem dnevnem redu. Zato je bistveno ozaveščati o nedavnih revizijskih ugotovitvah o kibernetski varnosti v državah članicah EU. "

Evropske vrhovne revizijske institucije so zato nedavno pripravile revizijsko delo na področju kibernetske varnosti s posebnim poudarkom na varstvu podatkov, pripravljenosti sistema na kibernetske napade in zaščiti bistvenih javnih služb. To je treba določiti v okviru, v katerem želi EU postati najvarnejše digitalno okolje na svetu. Evropska komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta pravzaprav pravkar predstavila novo Strategija EU za kibernetsko varnost, katerega namen je okrepiti kolektivno odpornost Evrope proti kibernetskim grožnjam.

O Kompendij objavljeno 17. decembra, vsebuje osnovne informacije o kibernetski varnosti, glavnih strateških pobudah in ustreznih pravnih podlagah v EU. Ponazarja tudi glavne izzive, s katerimi se soočajo EU in njene države članice, kot so grožnje pravicam posameznih državljanov EU zaradi zlorabe osebnih podatkov, tveganje, da institucije po kibernetskih napadih ne bodo mogle zagotoviti bistvenih javnih storitev ali se bodo soočile z omejeno uspešnostjo.

O Kompendij se opira na rezultate revizij, ki so jih izvedli Računsko sodišče in vrhovne revizijske institucije dvanajstih držav članic EU: Danske, Estonije, Irske, Francije, Latvije, Litve, Madžarske, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Finske in Švedske.

Ozadje

Ta revizija Kompendij je plod sodelovanja med VRI EU in njenih držav članic v okviru Odbora za stike EU. Zasnovan je kot vir informacij za vse, ki jih zanima to pomembno področje politike. Trenutno je na voljo v EU v angleščini Obrnite se na spletno stran odbora, kasneje pa bo na voljo tudi v drugih jezikih EU.

To je tretja izdaja Revizije kontaktnega odbora Kompendij. Prva izdaja dne Brezposelnost mladih in vključevanje mladih na trg dela je bila objavljena junija 2018. Druga dne Javno zdravje v EU je bilo izdano decembra 2019.

Odbor za stike je samostojna, neodvisna in nepolitična skupščina vodij VRI EU in njenih držav članic. Zagotavlja forum za razpravo in obravnavanje zadev skupnega interesa v zvezi z EU. Z okrepitvijo dialoga in sodelovanja med svojimi člani odbor za stike prispeva k učinkoviti in neodvisni zunanji reviziji politik in programov EU

Nadaljuj branje
oglas

Twitter

Facebook

Trendi