Povežite se z nami

Kmetijstvo

Komisija organizira prvo konferenco Farm to Fork 2020

objavljeno

on

Evropski izvršni podpredsednik Green Deal Frans Timmermans je 15. oktobra skupaj s komisarko za zdravje in varnost hrane Stello Kyriakides in komisarjem za kmetijstvo Januszom Wojciechowskim odprl konferenco Farm to Fork 2020 - Skupaj gradimo trajnostne prehranske sisteme. Danes (16. oktobra) bo potekala tudi virtualna konferenca, ki je svetovni dan hrane. Ta konferenca je prva na letnem srečanju evropskih zainteresiranih strani, ki so pripravljene sodelovati in pomagati oblikovati pot EU k trajnostnim živilskim sistemom.

Več kot 1,000 deležnikov v verigi vrednosti hrane, javni organi, mednarodne organizacije in organizacije civilne družbe ter člani javnosti so se prijavili, da se pridružijo razpravi in ​​prispevajo k izvajanju Strategija od kmetije do vilic, sprejet v začetku tega leta. V središču Evropska zelena ponudba, strategija je usmerjena v pravičen, zdrav in okolju prijazen živilski sistem. Dogodek bo tudi forum za razpravo o izzivih in priložnostih, povezanih s prehodom na trajnostne prehranske sisteme, pa tudi o možnih nadaljnjih področjih posredovanja. Celoten dogodek je dostopen prek spletno pretakanje.

Kmetijstvo

Zelenejša, pravičnejša in močnejša kmetijska politika EU

objavljeno

on

Poslanci želijo izboljšati trajnost in odpornost kmetijske politike EU, da še naprej zagotavljajo preskrbo s hrano po vsej EU

Prihodnja kmetijska politika EU mora biti prožnejša, trajnostnejša in odpornejša na krize, da bodo kmetje še naprej zagotavljali preskrbo s hrano po vsej EU. Poslanci so v petek (23. oktobra) sprejeli stališče o reformi kmetijske politike EU po letu 2022. Pogajalska skupina EP je zdaj pripravljena začeti pogovore z ministri EU.

Premik k politiki, ki temelji na uspešnosti

Evropski poslanci so podprli politični premik, ki bi moral bolje prilagoditi kmetijsko politiko EU potrebam posameznih držav članic, vendar vztrajajo pri ohranjanju enakih konkurenčnih pogojev po vsej Uniji. Nacionalne vlade bi morale pripraviti strateške načrte, ki jih bo potrdila Komisija, in natančno določiti, kako nameravajo uresničiti cilje EU na terenu. Komisija bi preverjala njihovo uspešnost, ne le skladnost s pravili EU.

Spodbujanje boljše okoljske uspešnosti kmetij v EU

Cilji strateških načrtov se bodo uresničevali v skladu s Pariškim sporazumom, pravijo poslanci.

Parlament je okrepil obvezne podnebne in okolju prijazne prakse, tako imenovane pogojenosti, ki jih mora vsak kmet zaprositi za neposredno podporo. Poleg tega želijo evropski poslanci vsaj 35% proračuna za razvoj podeželja nameniti vsem vrstam okoljskih in podnebnih ukrepov. Vsaj 30% proračuna za neposredna plačila bi moralo nameniti ekosistemom, ki bi bili prostovoljni, vendar bi lahko povečali dohodek kmetov.

Evropski poslanci vztrajajo pri ustanovitvi kmetijskih svetovalnih služb v vseh državah članicah in dodelitvi vsaj 30% sredstev, ki jih financira EU, za pomoč kmetom v boju proti podnebnim spremembam, trajnostnemu upravljanju naravnih virov in zaščiti biotske raznovrstnosti. Države članice tudi pozivajo, naj kmetje spodbujajo, da 10% svojih površin namenijo urejanju krajine, ki je koristna za biotsko raznovrstnost, kot so žive meje, neproduktivna drevesa in ribniki.

Zmanjšanje plačil večjim kmetijam, podpora malim in mladim kmetom

Evropski poslanci so glasovali, da bodo postopno znižali letna neposredna plačila kmetom nad 60 000 EUR in jih omejili na 100 000 EUR. Vendar bi kmetom lahko pred zmanjšanjem odšteli 50% plač, povezanih s kmetijstvom. Evropski poslanci pravijo, da bi bilo treba najmanj 6% nacionalnih neposrednih plačil porabiti za podporo malim in srednje velikim kmetijam, če pa se uporabi več kot 12%, bi moralo biti omejevanje prostovoljno.

Države EU bi lahko porabile vsaj 4% proračuna za neposredna plačila za podporo mladim kmetom. Nadaljnja podpora bi lahko bila zagotovljena iz sredstev za razvoj podeželja, kjer bi lahko bile naložbe mladih kmetov prednostne, pravijo evropski poslanci.

Parlament poudarja, da bi morale biti subvencije EU rezervirane samo za tiste, ki opravljajo vsaj minimalno raven kmetijske dejavnosti. Tiste, ki upravljajo letališča, železniške storitve, vodovod, nepremičninske storitve, stalne športne in rekreacijske površine, je treba samodejno izključiti.

Veggie burgerji in zrezki iz tofuja: Ni sprememb pri označevanju rastlinskih izdelkov

Poslanci so zavrnili vse predloge za pridržanje imen, povezanih z mesom, za izdelke, ki vsebujejo meso. Za izdelke rastlinskega izvora in imena, ki jih trenutno uporabljajo pri prodaji, se nič ne bo spremenilo.

Pomoč kmetom pri reševanju tveganj in kriz

Parlament je zahteval nadaljnje ukrepe za pomoč kmetom pri obvladovanju tveganj in morebitnih prihodnjih kriz. Želi si, da bi bil trg bolj pregleden, da bi bila intervencijska strategija za vse kmetijske proizvode in prakse, ki si prizadevajo za višje standarde okolja, zdravja živali ali dobrega počutja živali, izvzeta iz pravil konkurence. Krizno rezervo, ki kmetom pomaga pri nestabilnosti cen ali trga, želijo spremeniti tudi iz priložnostnega instrumenta v trajnega z ustreznim proračunom.

Višje sankcije za ponavljajoče se kršitve in mehanizem pritožb EU

Parlament želi povečati sankcije za tiste, ki večkrat ne upoštevajo zahtev EU (npr. Glede okolja in dobrega počutja živali). To bi moralo kmete stati 10% njihovih pravic (do današnjih 5%).

Evropski poslanci želijo tudi vzpostavitev ad hoc mehanizma za pritožbe EU. To bi zadovoljilo kmete in upravičence do podeželja, ki so v zvezi s subvencijami EU krivično ali neugodno, če njihova nacionalna vlada ne bo obravnavala njihove pritožbe.

Rezultati glasovanja in več informacij

Uredba o strateških načrtih je bila sprejeta z 425 glasovi za, 212 proti in 51 vzdržanimi glasovi.

Uredba o skupni ureditvi trga je bila sprejeta s 463 glasovi za, 133 proti in 92 vzdržanimi glasovi.

Uredba o financiranju, upravljanju in spremljanju SKP je bila sprejeta s 434 glasovi za, 185 proti in 69 vzdržanimi glasovi.

Več informacij o odobrenih besedilih je na voljo v opomba ozadje.

Izjave predsednika Odbora za kmetijstvo in treh poročevalcev so na voljo tukaj.

Ozadje

Zadnja reforma kmetijske politike EU, ustanovljena leta 1962, sega v leto 2013.

Trenutna pravila SKP prenehajo veljati 31. decembra 2020. Nadomestiti jih je treba z prehodna pravila dokler se Parlament in Svet ne dogovorita in odobrita tekočo reformo SKP.

O SKP predstavlja 34.5% proračuna EU za leto 2020 (58.12 milijarde EUR). Približno 70% proračuna SKP podpira dohodek od šest do sedem milijonov kmetij v EU.

Več informacij

Nadaljuj branje

Kmetijstvo

Komisija pozdravlja dogovor Sveta o prihodnji skupni kmetijski politiki

objavljeno

on

Svet se je 20. oktobra dogovoril o svojem pogajalskem stališču, tako imenovanem splošnem pristopu, o predlogih za reformo skupne kmetijske politike (SKP). Komisija pozdravlja ta sporazum, ki je odločilen korak k vstopu v fazo pogajanj s sozakonodajalcema.

Komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski je dejal: „Pozdravljam doseženi napredek in splošni pristop k skupni kmetijski politiki, dosežen čez noč. To je pomemben korak za naše kmete in našo kmečko skupnost. Hvaležen sem za konstruktivno sodelovanje držav članic in verjamem, da bo ta sporazum pomagal zagotoviti, da bo evropsko kmetijstvo tudi v prihodnje zagotavljalo gospodarske, okoljske in socialne koristi našim kmetom in državljanom. "

Evropski parlament tudi na plenarnem zasedanju glasuje o predlogih za skupno kmetijsko politiko (SKP), glasovanje pa je predvideno do danes (23. oktobra). Ko se bo Evropski parlament dogovoril o stališču do vseh treh poročil SKP, bodo sozakonodajalci lahko začeli pogajalsko fazo, da bi dosegli splošen dogovor.

Komisija je junija 2018 predstavila svoje predloge za reformo skupne kmetijske politike, katerih cilj je prilagodljivejši pristop, ki temelji na uspešnosti in temelji na rezultatih, obenem pa je postavil večje ambicije na področju okolja in podnebja. Po sprejetju strategij Farm for fork in biotske raznovrstnosti je Komisija predstavila združljivost reforme SKP z ambicijami zelenega dogovora.

Nadaljuj branje

Kmetijstvo

Komisija objavila raziskavo javnega mnenja o prehrani in kmetijstvu v EU

objavljeno

on

Trije od štirih Evropejcev poznajo skupno kmetijsko politiko (SKP) in menijo, da imajo vsi državljani koristi od nje, v skladu z najnovejšimi vseevropskimi Raziskava Eurobarometra o javnem mnenju o kmetijstvu in SKP, ki ga je danes objavila Evropska komisija. Raziskava kaže, da se več državljanov EU zaveda SKP (danes 73%, šest odstotnih točk več kot leta 2017) in meni, da SKP koristi vsem državljanom, ne le kmetom (danes 76%, 15 odstotnih točk več kot leta 2017) .

Poleg tega stališča državljanov o tem, kateri naj bi bili glavni cilji SKP, ostajajo podobna ugotovitvam raziskave iz leta 2017. Večina meni, da bi moral biti glavni cilj zagotavljanje varne in zdrave visokokakovostne hrane, kar predstavlja mnenje 62% vprašanih, enako kot leta 2017. Vse več Evropejcev meni, da EU izpolnjuje svojo vlogo glede ključnih ciljev SKP. V primerjavi z letom 2017 so se vsa področja, vključno s prehransko varnostjo, trajnostjo, varno in kakovostno hrano, povečala za vsaj pet odstotnih točk.

Zdaj logotipov ekološkega kmetovanja pozna več državljanov, ki zajema 56% vprašanih (29 odstotnih točk več kot leta 2017). Čeprav vse večji delež državljanov meni, da je kmetijstvo eden glavnih vzrokov podnebnih sprememb (z 29% v letu 2010 na 42% v letu 2020), večina državljanov meni, da je kmetijstvo že močno prispevalo k boju proti podnebnim spremembam, 55% jih je bilo tega mnenja, medtem ko je bilo leta 46 2010%. Raziskava je bila izvedena od avgusta do septembra 2020, v katero je bilo vključenih več kot 27,200 anketirancev v 27 državah članicah. Celotno poročilo raziskave EU bo objavljeno pozneje novembra. Več informacij je na voljo na spletu.

Nadaljuj branje
oglas

Facebook

Twitter

Trendi