Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, 9-10 december 2019

| December 10, 2019

Svet je organiziral razpravo o „Ekonomiji dobrega počutja - naslednji koraki pri vlaganju v zdravje kot ključni sestavni del“, ki je temeljil na dokumentu za razpravo. Ministri so izmenjali mnenja o temah, povezanih z zdravjem, zlasti o duševnem zdravju, zdravem staranju in digitalni preobrazbi zdravstvenih in socialnih storitev.

Ministri so na podlagi sporočila predsedstva razpravljali tudi o tem, kako okrepiti sodelovanje in usklajevanje, da bi izboljšali dostop do zdravil po vsej EU.

Krista Kiuru, ministrica za družinske zadeve in socialne storitve Finske, je dejala: „Ta razprava je bila izredno pomembna, saj pomanjkanje zdravil predstavlja resno tveganje za varnost pacientov. Videti moramo tudi, kako se soočiti z različnimi stopnjami dostopa do novih zdravil po vsej EU. Sodelovanje in usklajevanje sta ključna, saj ti izzivi zahtevajo ukrepe na ravni EU in na nacionalni ravni. "

Komisija je zagotovila informacije o zdravstvenem stanju v EU
Komisija je predložila tudi informacije o trenutnem stanju izvajanja Uredbe (EU) 2017 / 745 o medicinskih pripomočkih in Uredbe (EU) 2017 / 746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih.

Na podlagi razprave so ministri opravili javno razpravo o prihodnjih politikah enakosti spolov in vključevanju načela enakosti spolov v EU. Na začetku razprave je direktor evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) predstavil najnovejše ugotovitve o glavnih trendih, trenutnem napredku in glavnih izzivih na področju enakosti spolov v EU.

Svet je sprejel sklepe o enakosti spolov v EU. Sprejetje je del pregleda izvajanja agende ZN za enakost spolov in krepitev vloge žensk s strani EU in njenih držav članic (Pekinška deklaracija in platforma za ukrepanje).

Svet je sprejel tudi sklepe o novem strateškem okviru EU za zdravje in varnost pri delu. Sklepi pozivajo Komisijo, da predstavi nov okvir za obdobje 2021-2027.

Na podlagi usmeritve predsedstva so ministri izvedli javno razpravo o prihodnosti socialne zakonodaje v okviru hitrih sprememb na trgu dela. Cilj razprave je bil preučiti možne možnosti za nadaljnji razvoj zakonodaje EU na področju socialnih zadev, ugotoviti težave pri njenem izvajanju, deliti ideje o tem, kako zapolniti preostale zakonodajne vrzeli in bolje uveljaviti obstoječe zakone.

Ministri so sprejeli tudi sklepe o vključujočih trgih dela. Glavni cilj teh sklepov je poudariti ekonomsko vrednost zagotavljanja boljših zaposlitvenih možnosti invalidom, nizko kvalificiranim in dolgotrajno brezposelnim, mladim in ljudem z migrantskim poreklom.

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , , , ,

Kategorija: Frontpage, EU, Evropski svet

Komentarji so zaprti.