# Izpusti letal in ladij: dejstva in številke

| December 6, 2019

Čeprav mednarodno letalstvo in ladijski promet predstavljata manj kot 3.5% vseh emisij toplogrednih plinov v EU, sta bila najhitreje rastoča vira emisije, ki prispevajo k podnebnim spremembam.

To je predvsem posledica rekordne rasti prometa, ki jo poganja povečanje števila potnikov in obsega trgovine. Ti sektorji so prav tako pred kratkim postali del prizadevanj za zmanjšanje toplogrednih emisij na ravni EU in na svetovni ravni.

V resoluciji, sprejeti pred Klimatski vrh COP25je Evropski parlament pozval k večji ambiciji pri zmanjševanju emisij iz letalstva in ladijskega prometa, na primer s krepitvijo tržnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Izvedite več dejstev in številk o podnebnih spremembah.

Infografika o emisijah v prometu, vključno z letalstvom in ladijskim prometom, kot delež vseh emisij toplogrednih plinov v EU
Infografika o emisijah v prometu, vključno z letalstvom in ladijskim prometom, kot delež vseh emisij toplogrednih plinov v EU

Najhitreje rastoči viri emisij toplogrednih plinov

Emisije iz mednarodnega letalstva in ladijskega prometa so se v zadnjih dveh desetletjih povečale za skoraj 130% in 32%. To je bila najhitrejša rast v celotnem prometnem sektorju - edini sektor, v katerem so se emisije od 1990 povečale.

Kljub izboljšanju porabe goriva se pričakuje, da bodo emisije z letali v 2050 sedem do 10-krat višje od ravni 1990, medtem ko naj bi se emisije z ladij povečale za 50% na 250%.

Infografika o razvoju emisij toplogrednih plinov po sektorjih, vključno z letalstvom in ladijskim prometom
Infografika o razvoju emisij toplogrednih plinov po sektorjih, vključno z letalstvom in ladijskim prometom

Zračni in pomorski promet v porastu

Emisije toplogrednih plinov iz letalstva in ladijskega prometa so v veliki meri vplivale rast prometa. Število letalskih potnikov v EU se je od 1993 in obseg leta 2003 potrojilo mednarodna pomorska trgovina se je v zadnjih dveh desetletjih tudi znatno povečala.

Naraščajoče okoljske težave bi lahko spodbudile več ljudi, da so pozorni na ogljični odtis svojega načina prevoza. Doslej jih nekaj več kot eden od desetih pravi, da to storijo, pravi a Raziskava Eurobarometer. Ugotovite koliko CO2 odda vaš let.

Infografski prikaz gibanja števila letalskih potnikov v EU
Infografski prikaz gibanja števila letalskih potnikov v EU

Kaj je bilo storjeno za reševanje emisij iz letalstva in ladijskega prometa?

EU je sprejela ukrepe za zmanjšati letalske emisije prek svojih Sistem trgovanja z emisijami. Poleg tega želi Parlament v ta sistem vključiti tudi pomorski sektor. V skladu z evropskimi in svetovnimi pravili morajo lastniki velikih ladij zagotoviti informacije o emisijah CO2 iz svojih ladij in tudi o porabi goriva.

EU prav tako sodeluje z Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo pri izvajanju globalnega tržnega ukrepa, znanega kot Korzijo, s čimer bi letalske družbe lahko svoje emisije nadomestile z naložbami v zelene projekte, na primer s sajenjem dreves.

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , , , , ,

Kategorija: Frontpage, Emisije CO2, okolje, EU, Evropski parlament

Komentarji so zaprti.