#EUCitizens - Kako zadovoljni so ljudje s svojim življenjem?

| November 8, 2019

"Na splošno, kako ste zadovoljni s svojim življenjem v teh dneh?" So se spraševali ljudje iz Evropske unije (EU). Življenjsko zadovoljstvo predstavlja, kako anketiranec oceni svoje življenje v celoti. Na lestvici od 0 ("sploh ni zadovoljen") do 10 ("popolnoma zadovoljen") je bilo povprečno (povprečno) življenjsko zadovoljstvo prebivalcev EU, starih 16 in več, 7.3 v 2018, kar je povečanje v primerjavi z 7.0 v 2013.

Ker se je v 2013 povečala tudi povprečna stopnja zadovoljstva s finančnim stanjem lastnega gospodinjstva v EU, z 6.0 v 2013 na 6.5 v 2018, medtem ko je srednje zadovoljstvo osebnih odnosov ostalo skoraj stabilno, 7.8 v 2013 in 7.9 v 2018. Eurostat, statistični urad Evropske unije, objavlja izbor subjektivnih kazalcev o počutju ljudi v Evropi. Podroben članek je na voljo na spletni strani Eurostata.

Najvišje življenjsko zadovoljstvo na Finskem in v Avstriji, najnižje v Bolgariji V povprečju 2018 je povprečna življenjska doba, merjena na lestvici od 0 do 10, med državami članicami EU močno nihala. S povprečnim povprečjem 8.1 so bili prebivalci Finske najbolj zadovoljni s svojim življenjem v EU, tesno pa jim sledijo v Avstriji (8.0), na Danskem, Poljskem in Švedskem (vsi 7.8). Na nasprotnem koncu lestvice so bili prebivalci Bolgarije (5.4) daleč najmanj zadovoljni, sledili so jim Hrvaška (6.3), Grčija in Litva (oba 6.4), Madžarska (6.5), Latvija in Portugalska (oba 6.7) .

Med državami članicami, za katere so na voljo podatki 2018, se je povprečno zadovoljstvo v življenju od 2013 v državah članicah 19 povečalo. Največji porast je bil na Cipru (z 6.2 v 2013 na 7.1 v 2018 ali + 0.9), Bolgariji (+ 0.6), na Češkem, v Estoniji, na Poljskem in na Portugalskem (vsi + 0.5). V primerjavi z 2013 je povprečna življenjska doba ostala nespremenjena v dveh državah članicah: Belgiji in na Hrvaškem. V nasprotju s tem je bilo zmanjšanje zabeleženo v štirih državah članicah: Litvi (z 6.7 v 2013 do 6.4 v 2018 ali -0.3), na Danskem (-0.2), v nižji meri pa na Nizozemskem in Švedskem (obe -0.1).

Povprečno zadovoljstvo finančnih razmer v gospodinjstvu se je med državami članicami EU močno razlikovalo. V povprečju 7.6 so bili prebivalci Danske, Finske in Švedske najbolj zadovoljni s finančnimi razmerami v gospodinjstvih. Sledile so tiste na Nizozemskem (7.4), Avstriji (7.3), Belgiji (7.0), Luksemburgu (6.9), Nemčiji in na Malti (oba 6.8). Na nasprotnem koncu lestvice so bili prebivalci Bolgarije (4.3) daleč najmanj zadovoljni, sledili so ji Grčija, Hrvaška in Litva (vsi 5.2), Latvija in Portugalska (oba 5.4) ter Madžarska (5.5).

V skoraj vseh državah članicah, za katere so na voljo podatki 2018, se je povprečno zadovoljstvo s finančnim stanjem povečalo v primerjavi z 2013, z izjemo Danske, Luksemburga in Nizozemske, kjer je ostala nespremenjena, in Litve, kjer se je z 5.8 v 2013 zmanjšala na 5.2 v 2018 (-0.6). Najvišja povečanja so zabeležila Grčija, Ciper in Portugalska (+ 0.9), Malta (+ 0.8), Češka, Italija in Slovenija (vse + 0.7). Največje zadovoljstvo z osebnimi odnosi na Malti, v Avstriji in Sloveniji V 2018 se je povprečno zadovoljstvo osebnih odnosov med državami članicami EU močno razlikovalo. S skupnim povprečjem 8.6 so bili prebivalci Malte, Avstrije in Slovenije najbolj zadovoljni s svojimi osebnimi odnosi v EU. Sledile so tiste na Cipru in Švedskem (oba 8.5), na Finskem (8.4) in na Češkem (8.3). Na nasprotnem koncu lestvice so bili najmanj zadovoljni prebivalci v Bolgariji (6.6), ki so jim sledili prebivalci Grčije (7.1), Hrvaške (7.5), Italije, Madžarske in Romunije (vsi 7.6).

Med državami članicami, za katere so na voljo podatki 2018, se je od 2013 v državah članicah 18 povečalo povprečno zadovoljstvo z osebnimi odnosi. Največji porast je bil zabeležen v Bolgariji (od 5.7 v 2013 do 6.6 v 2018 ali + 0.9), na Cipru (+ 0.5), Španiji (+ 0.4), Estoniji, Italiji, na Portugalskem in v Sloveniji (vse + 0.3). V primerjavi z 2013 je povprečno zadovoljstvo osebnih odnosov ostalo nespremenjeno v dveh državah članicah: na Madžarskem in v Romuniji, zmanjšanje pa je bilo zabeleženo v petih državah članicah: na Danskem, v Latviji in na Nizozemskem (vse -0.3), v Litvi in ​​Luksemburgu (obe -0.2 ). Geografski podatki Evropska unija (EU) vključuje Belgijo, Bolgarijo, Češko, Dansko, Nemčijo, Estonijo, Irsko, Grčijo, Španijo, Francijo, Hrvaško, Italijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nizozemsko, Avstrijo, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo.

Metode in opredelitve Podatki o subjektivnem počutju temeljijo na statistiki EU na ad-hoc modulu 2018, ki je del raziskave Evropske unije o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC). Raziskava EU-SILC je referenčni vir EU za primerjalno statistiko o porazdelitvi dohodka, revščini in življenjskih pogojih. Modul 2018 je zajel nekatere spremenljivke, ki so bile predhodno zbrane za ad-hoc modul 2013 na isti temi. Referenčna populacija so vsa zasebna gospodinjstva in njihovi sedanji člani, ki ob zbiranju podatkov prebivajo na ozemlju določene države članice.

Osebe, ki živijo v kolektivnih gospodinjstvih in v institucijah, so na splošno izključene iz ciljne populacije, pa tudi majhnih in oddaljenih delov nacionalnega ozemlja, ki znašajo največ 2% nacionalnega prebivalstva. Merjenje življenjskega zadovoljstva naj bi zajelo široko oceno anketirancev o svojem življenju. Izraz "življenje" je tu mišljen kot vsa področja obstoja človeka. Spremenljivka se torej nanaša na anketirano mnenje / občutek o stopnji zadovoljstva s svojim življenjem. Raziskava je zajela populacijo, staro 16 in več. Izmeri se na točki lestvice 11, ki sega od 0 ("sploh ni zadovoljen") do 10 ("popolnoma zadovoljen").

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , ,

Kategorija: Frontpage, EU

Komentarji so zaprti.