#EIB odobri 7 milijard EUR za nova socialna stanovanja, čisto energijo, promet in poslovne naložbe

| September 11, 2019

Evropska investicijska banka (EIB) je pristala na nova sredstva v višini 7 milijard EUR. To vključuje podporo novim naložbam za izboljšanje socialnih stanovanj, čiste energije in trajnostnega prometa, telekomunikacij, zdravstva in izobraževanja. EIB je odobrila tudi več kot 2.8 milijard EUR nove podpore za poslovne naložbe z neposrednim financiranjem in kreditnimi linijami pri lokalnih bankah.

„Ta tedenski sestanek v Zagrebu kaže na tesno sodelovanje Evropske banke s Hrvaško. Lahko se zahvalim predsedniku vlade Andrej Plenković, Finančni minister Zdravko Marić in njihovi kolegi za toplo dobrodošlico in hrvaško dragoceno podporo EIB. Tu smo na svojem upravnem odboru v Zagrebu odobrili 7 milijard EUR novih naložb, ki bodo izboljšale domove, zmanjšale emisije ogljika in povečale izobraževanje, zdravstvo in rast poslovanja, "je dejal predsednik Evropske investicijske banke Werner Hoyer.

Podpora naložbam po Hrvaški

Pred hrvaškim predsedovanjem Evropski uniji se je upravni odbor EIB v hrvaški prestolnici Zagreb sestal in odobril novo podporo v kmetijstvu, turizmu in proizvodnih naložbah v višini 150 EUR s strani podjetij po Hrvaški.

Pospeševanje naložb v obnovljive in čiste energije

EIB se je strinjala, da bo podprla gradnjo nove vetrne elektrarne 94MW na severnem Poljskem, financirala manjše projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na Cipru in sedmih sončnih elektrarn v Maroku.

Potrjena je bila tudi nova podpora za raziskave in inovacije obnovljivih virov energije vodilnega španskega podjetja za energetsko tehnologijo, ki podpirajo lastniške naložbe v vetrne, sončne in male hidroelektrarne po vsej Evropi in financirajo čisto energetsko infrastrukturo po Afriki.

Izboljšanje mestnih in mednarodnih prometnih povezav

Na seji odbora v Zagrebu je bilo odobrenih več kot 1.4 milijard EUR novega financiranja za naložbe v promet.

To vključuje nadgradnjo tramvajev v Amsterdamu, podzemne vlake v Barceloni in mestni promet v Szczecinu ter nove naložbe za širitev polnjenja električnih vozil po Italiji in podporo digitalnim in avtomatiziranim prometnim raziskavam.

EIB se je tudi strinjala, da bo financirala širitev glavnega finskega letališča v Helsinkih in izgradnjo novega letališča na grškem otoku Kreta v Heraklionu.

Zmanjšanje računov za energijo in izboljšanje socialnih in cenovno ugodnih stanovanj

Odbor EIB je odobril 630 milijonov EUR novega financiranja za naložbe v socialna stanovanja v Franciji, Nemčiji, na Poljskem in Švedskem. To vključuje gradnjo novih cenovno dostopnih in energetsko učinkovitih domov v Nemčiji in na Švedskem ter sanacijo obstoječih socialnih stanovanj v Franciji in na Poljskem.

Krepitev zdravja, izobraževanja in raziskav

Bolniki v Avstriji in nemški regiji Brandenburg bodo imeli koristi od nove naložbe EIB v centre za primarno zdravstveno varstvo in bolnišnice.

Odbor EIB se je prav tako dogovoril za financiranje širitve raziskav na grškem Nacionalnem centru za znanstveno raziskovanje in Poljskem znanstvenem in raziskovalnem centru. EIB bo podprla tudi obnovo pariškega sedeža znanstvene in kulturne organizacije Združenih narodov, Unesca, ter gradnjo in gradnjo vrtcev, osnovnih, srednjih in poklicnih šol po vsej Črni gori.

Podpora za naložbe v javno-zasebno partnerstvo

Odbor EIB se je strinjal, da bo podprl dva projekta javno-zasebnih partnerstev. Ti vključujejo gradnjo avtobusa A49 med Schwalmstadtom in Ohmtal-Dreieckom v Nemčiji ter naložbe v varnost v cestnem prometu na avtocesti Via 15 okoli Arnhema na Nizozemskem.

5 milijard EUR naložbe, podprtih z naložbenim načrtom za Evropo

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), finančni steber Junckerjevega načrta, bo zagotovil deset projektov, ki jih je danes odobril odbor EIB (september 11).

Ozadje

Evropska investicijska banka (EIB) je dolgoročna kreditna institucija Evropske unije, ki je v lasti njenih držav članic. To omogoča dolgoročna sredstva na voljo za dobro naložbo, da bi prispevali k doseganju ciljev politike EU.

Pregled projektov, ki jih je odbor EIB odobril

Pregled projektov, ki jih je odbor direktorjev EIB odobrila naslednje pozitivne ocene investicijskega odbora EFSI

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , , ,

Kategorija: Frontpage, EU, Evropska investicijska banka

Komentarji so zaprti.