#Antitrust - Komisija vabi pripombe k načrtu za oceno pravil o horizontalnih sporazumih

| September 6, 2019

Evropska komisija vabi pripombe k načrtu za oceno Predpisi o izjemah vodoravne blokade ki izvzemajo nekatere horizontalne sporazume iz pravil EU, ki prepovedujejo protikonkurenčne sporazume med podjetji. Takšni sporazumi med dejanskimi ali potencialnimi konkurenti, ki delujejo na isti ravni proizvodnje ali distribucije na trgu, lahko omejijo konkurenco. V tem primeru bi bili prepovedani s protitrustovskimi pravili EU, razen če bi ustvarili koristi, ki bi odtehtale škodo konkurenci. Pravilnik o horizontalnih blokovskih izjemah določa nekatere sporazume o raziskavah in razvoju ter specializaciji, ki se lahko štejejo za bolj koristne kot škodljive in so zato dovoljeni v protimonopolnih pravilih.

Predpisi prenehajo veljati 31 decembra 2022. Komisija je danes storila prvi korak v postopku pregleda, da bi ji pomagala določiti, ali naj se uredbe odložijo, razširijo ali spremenijo. Postopek pregleda bo vključeval tudi obstoječe smernice o sporazumih o horizontalnem sodelovanju. Komisija z objavo načrta poziva zainteresirane strani, naj predložijo pripombe o namenu, strategiji posvetovanja, časovnem razporedu in metodologiji faze ocenjevanja postopka pregleda. Zainteresirane strani lahko komentirajo časovni načrt Komisije Portal za boljšo pravno ureditev do 3 oktobra 2019. Pred koncem leta Komisija načrtuje tudi začetek javnega posvetovanja, ki bo zainteresirane strani pozvala, naj predložijo pripombe o delovanju horizontalnih uredb o skupinskih izjemah.

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , ,

Kategorija: Frontpage, EU, Evropska komisija

Komentarji so zaprti.