#FORATOM - EU mora nameniti več sredstev za jedrske raziskave in inovacije

| September 4, 2019
Projekti jedrskih raziskav in inovacij (R&I) morajo prejeti višjo finančno podporo Evropske unije (EU), da bi bloku pomagali doseči svoje podnebne in energetske cilje, je zapisano v novem stališču, ki ga je izdal FORATOM. Več sredstev EU bi bilo treba nameniti tistim področjem, ki zagotavljajo največ dodane vrednosti in ki lahko zlasti pomagajo EU, da razsodi svoje gospodarstvo. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti medsektorsko sodelovanje med različnimi programi EU na področju raziskav in razvoja, kot sta Horizon Europe in Euratom Raziskave in usposabljanje 2021-2025.

"Če EU resno razmišlja o dekarbonizaciji svojega gospodarstva s pomočjo 2050, bi bilo treba nameniti več sredstev EU za raziskave in razvoj v jedrsko energijo z nizkimi emisijami ogljika, saj bo to pomagalo EU, da doseže svoj cilj," je dejal generalni direktor FORATOM Yves Desbazeille. „Programi Euratom za raziskave in usposabljanje ter Obzorje Evropa bi morali podpirati razvoj jedrskih raziskav in razvoja, saj ne le, da bo to pomagalo EU razogljičiti svoj energetski sektor, ampak bo tudi povečalo energetsko varnost bloka z zmanjšanjem odvisnosti od uvoza energije.“

Več mednarodnih organizacij je pred kratkim poudarilo vlogo jedrske energije v boju proti podnebnim spremembam. Medvladni svet ZN za podnebne spremembe navaja, da je jedrska energija bistvenega pomena, če želi globalno segrevanje ohraniti na nižji stopnji od 1.5. Tudi Mednarodna agencija za energijo poudarja, da bi "strmo upadanje jedrske energije ogrozilo energetsko varnost in podnebne cilje", in nedavna dolgoročna vizija 2050 Evropske komisije "Čist planet za vse" priznava, da bodo jedrske energije skupaj z obnovljivimi viri energije tvorijo hrbtenico Evrope brez ogljika 2050. Poleg tega Strategija energetske unije EU navaja, da "bi morala EU zagotoviti, da ohranja tehnološko vodstvo na jedrskem področju, da ne bi povečala energetske in tehnološke odvisnosti". To predstavlja resen izziv, saj EU trenutno zaostaja za drugimi svetovnimi akterji, kot so Kitajska, Rusija in ZDA, kar zadeva raven naložb v jedrske raziskave in raziskave.

Institucije EU trenutno delajo na razvoju prvega strateškega načrta, ki bo olajšal izvajanje programa Obzorje Evropa in vzpostavil povezave med njegovim posebnim programom in prihodnjimi večletnimi delovnimi programi (2021-2024). Načrt bo določil ključna področja podpore za raziskave in razvoj. FORATOM izkorišča to priložnost za posredovanje naslednjih političnih priporočil, ki lahko pomagajo EU spoprijeti se s trenutnimi izzivi:

  1. Prostor za financiranje raziskav in razvoja za cepitev Euratom 2021-2025 je treba povečati, da se omogoči večja enakost na mednarodni ravni za spodbujanje vseevropskih jedrskih inovacij.
  2. Horizon Europe in Euratom 2021-2025 bi se morala resnično dopolnjevati. To pomeni povezovanje skupnih tem in medsektorskega vidika v vsakem programu, da se zainteresiranim stranem omogoči inovacija na področjih, v okviru misij Horizon Europe, brez pristranskosti ali izključitve.
  3. Upoštevati je treba tudi kohezijo z raziskavami in raziskavami, določeno v akcijskem načrtu SET 10 „Jedrsko“ in podpirati skupne koristi v programih raziskav in razvoja.
  4. Obseg programa Euratom R&T 2021-2025 bi moral odražati ukrepe držav članic, industrije in akademskih skupnosti.

Preberite FORATOM-ove Položaj papir Če želite izvedeti več.

Evropski forum za atomsko energijo (FORATOM) je trgovinsko združenje, ki temelji na Bruslju za industrijo jedrske energije v Evropi. Članstvo v FORATOM je sestavljeno iz nacionalnih jedrskih združenj 15. FORATOM predstavlja skoraj 3,000 evropska podjetja, ki delujejo v industriji, ki podpira okoli 1,100,000 delovnih mest v Evropski uniji.

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , , ,

Kategorija: Frontpage, Energija, EU, Jedrska energija

Komentarji so zaprti.