Greater #Eurasia - Premik k skupni prihodnosti

| Julij 26, 2019

Pomemben dogodek, pomemben ne le za Kazahstan, temveč za vse evropske in azijske države, se bo jeseni zgodil v naši prestolnici. V septembru 23-24 bo mesto Nur-Sultan gostilo četrto srečanje parlamentov parlamentov evroazijskih držav z naslovom „Velika evrazija: dialog. Zaupanje. Partnerstvo “, piše Nurlan Nigmatulin, ckosmatinka Majilisa parlamenta Kazahstana.

Tema, ki jo je predlagal Kazahstan, odraža smer razvoja in krepitve interakcije med državami Evrope in Azije za zagotovitev varnega in trajnostnega razvoja Evrazije.

Evrazija je steber sodobnega sveta. Je največja celina, pokriva 65% svetovnega prebivalstva, 75% energetskih virov in 40% svetovnega BDP.

Hkrati pa nam raznolikost gospodarskih sistemov, veliko neravnovesje v ravni razvoja med deli celine in naraščajoči trend regionalizacije preprečujejo, da bi Eurazijo opisali kot enoten gospodarski subjekt.

Trenutna raven trgovinske in gospodarske soodvisnosti zahteva tesnejše sodelovanje vseh in upoštevanje interesov evrazijskih držav.

Glavno sporočilo Kazahstana je postaviti Evroazijo kot platformo za testiranje bistveno novega modela partnerstva, ki temelji na skupni, skupni rešitvi nastajajočih nesoglasij med nekaterimi državami, pa tudi za spopadanje s skupnimi izzivi.

Prvi predsednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev je najprej napovedal idejo o evroazijski integraciji v 1994 in se po številnih razvojnih fazah danes izvaja v obliki Evrazijske ekonomske unije (EAEU). Letos obeležujemo 25-letnico njegove pobude za evroazijsko integracijo.

Kasneje je bila strateška pobuda za izgradnjo partnerstev na celotni evrazijski celini, ki jo je predlagal Nursultan Nazarbajev, vključena v deklaracijo Astane Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) v 2010. Sodelujoče države OVSE so izrazile svojo zavezanost načelu skupne in nedeljive evroatlantske in evrazijske skupnosti.

V 2015 je prvi predsednik Kazahstana v svoji izjavi z govorniške zbornice Generalne skupščine ZN predlagal zamisel o oblikovanju večje evroazije, kar pomeni združitev Evroazijske ekonomske unije, gospodarskega pasu svilene poti in Evropske unije v enotnem projekt integracije.

Projekt Velike Evrazije brez primere poziva k uskladitvi prizadevanj teh subjektov in pobud, vključno z liberalizacijo trgovinskih odnosov med njihovimi udeleženci, skupnim razvojem prometnih koridorjev, diverzifikacijo energetskih poti, širitvijo naložbenega sodelovanja in drugimi vprašanji gospodarskega medsebojnega sodelovanja .

Aprila 2019, na Drugem pasu in cestnem forumu za mednarodno sodelovanje v Pekingu, je Nursultan Nazarbayev povabil svetovno skupnost, da ustvari novo geopolitično resničnost 3D, ki predlaga ustanovitev Tri dialoga.

Prvi dialog je potreben na svetovni ravni med Združenimi državami, Rusijo, Kitajsko in Evropsko unijo.

Drugi dialog je potreben na ravni Evroazije, da bi združili zmogljivosti Konference o ukrepih za medsebojno delovanje in krepitev zaupanja v Aziji in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

Tretji dialog bi bil sistemski gospodarski dialog med Evroazijsko gospodarsko unijo, Evropsko unijo, Šanghajsko organizacijo za sodelovanje in Združenjem držav jugovzhodne Azije. Razvoj gospodarskega sodelovanja v taki obliki lahko najprej da močan zagon razvoju naših držav, rasti gospodarstev in izboljšanju blaginje državljanov. Drugič, lahko ustvari nove vire diverzifikacije, krepi konkurenčnost, izboljša poslovno klimo in poveča naložbeno privlačnost držav. Tretjič, lahko se spremeni v poziv k okrepitvi globalne vloge Velike Evrazije.

Uvedba teh dialogov je v skupnem interesu vseh evropskih in azijskih držav in bo prispevala k oblikovanju povezav za trajnostno prihodnost združene Evroazije.

Zato je glavni cilj četrtega srečanja predsednikov parlamentov evroazijskih držav vzpostaviti neposreden večstranski dialog med vodji zakonodajnih organov Evrope in Azije ter vodji mednarodnih in medparlamentarnih organizacij za nadaljnje poglabljanje in razširiti sodelovanje v evroazijskem prostoru.

Vloga parlamentov pri prepoznavanju ključnih področij političnega in gospodarskega razvoja držav bo služila kot močna podlaga za iskanje skupnih točk interakcij in medsebojno sprejemljivih rešitev na regionalni in celinski ravni.

Glavni elementi dnevnega reda lahko vključujejo:

Prvič, usklajevanje osnovnih načel gospodarskega razvoja evrazijskega prostora.

Ključni cilj je popolna realizacija integracijskega potenciala Velike Evrazije, vključno z razvojem prometne in tranzitne infrastrukture, povečanjem medsebojne trgovine, širitvijo industrijskega in inovativnega sodelovanja - prihod "trenutka Evrazije", edinstvene kombinacije mednarodnih politične in gospodarske okoliščine.

Drugič, razprava o algoritmu dialoga skozi kulturne in humanitarne vezi ter razvoj medparlamentarne interakcije v evrazijskem prostoru.

Če pogledamo zgodovino dogodka, so pobudniki tega foruma Državna duma Zvezne skupščine Rusije in Državni zbor Koreje. Prejšnja tri srečanja so potekala v Moskvi (2016), Seulu (2017) in Antaliji (2018) in postala učinkovita platforma za razpravo o aktualnih vprašanjih sodelovanja v interesu trajnostnega razvoja in blaginje evrazijskih držav.

Število udeležencev vsako leto narašča. Delegacije iz držav 19 so se udeležile prvega srečanja v Moskvi, delegacije iz držav 26 pa so sodelovale na srečanju v Seulu, države 38 pa v Turčiji.

Zdaj bo mednarodni parlamentarni dogodek takšne ravni prvič organiziran v Kazahstanu.

Na forum v Nur-Sultanu so bili povabljeni vodje parlamentov evropskih in azijskih držav 84 ter vodje mednarodnih in medparlamentarnih organizacij 16.

Trenutno izvajamo resno organizacijsko in pripravljalno delo. Doslej so poslanci iz več kot 50 držav potrdili svojo udeležbo, vključno z govorci iz več kot 40 držav. Vse mednarodne organizacije 16 so potrdile svojo udeležbo.

Sodelovanje vplivnih parlamentarcev iz Evrope in Azije v forumu bo priložnost za izmenjavo mnenj o aktualnih razvojnih vprašanjih, pa tudi za iskanje vizije in praktičnih receptov za prehod k uspešnemu modelu Evrazije.

Izid razprave, upamo, bo sprejetje končnega dokumenta, skupne izjave govornikov, ki bo odražal stališča poslancev o nadaljnjem razvoju evrazijske celine na poti do naše skupne prihodnosti.

Konec koncev bo prihodnji forum prispeval h krepitvi celovite interakcije in sodelovanja v Evraziji ter razvoju medparlamentarnih stikov in partnerstva.

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , , ,

Kategorija: Frontpage, EU, Kazahstan, Kazahstan

Komentarji so zaprti.