Ministri EU so naredili pomemben korak v smeri bolj trajnostne #EUChemicalsPolicy strategije

| Junij 26, 2019
Svet je danes (26 junij) sprejel sklepe o kemikalijah, ki ponujajo politične smernice za razvoj strategije trajnostne politike EU o kemikalijah. Sklepi obravnavajo zlasti teme REACH, endokrine motnje, nanomateriale in farmacevtske izdelke.

Svet v svojih sklepih poudarja potrebo po varovanju zdravja ljudi in okolja z dobrim ravnanjem s kemikalijami. Poudarja tudi potrebo po izboljšanju in vključitvi ocene kemičnega tveganja in ravnanja s kemikalijami v zakonodajo EU, da se poveča skladnost in učinkovitost zakonodaje EU v zvezi s kemikalijami.

Sklepi poudarjajo potrebo po razvoju ustreznega mehanizma za usklajevanje zaščite ranljivih skupin, kot so otroci, nosečnice in doječe ženske. To bi moralo vključevati uvedbo doslednih zahtev za obvladovanje tveganj v ustrezno zakonodajo EU o snoveh, ki zadevajo, vključno z nevrotoksini in endokrinimi motilci.

Ministri pozivajo k spodbujanju zelene in trajnostne kemije in nekemičnih alternativ ter v zvezi s tem spodbujajo raziskovalne in storitvene modele, ki temeljijo na storitvah.

Svet poudarja, da je treba podpreti mala in srednje velika podjetja pri njihovih prizadevanjih za nadomeščanje zadevnih snovi in ​​poudarja pravico do informacij, da se potrošnikom omogoči sprejemanje ozaveščenih odločitev.

Svet prav tako podpira razvoj in izvajanje sistema zgodnjega opozarjanja na ravni EU za opredelitev novih, nastajajočih kemičnih tveganj, ki bodo omogočila sprejetje ustreznih ukrepov za varovanje zdravja ljudi in okolja.

Svet poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega odlašanja razvije strategijo Unije za nestrupeno okolje, ki predlaga jasne cilje za celovito dolgoročno trajnostno politiko EU na področju kemikalij. Komisijo poziva, naj v svoj predlog za 8th okoljski akcijski program vključi zaveze za izvajanje nadaljnjih ukrepov za strategijo Unije za nestrupeno okolje in za obravnavanje izzivov, povezanih s prihodnjimi kemikalijami. Svet tudi poudarja potrebo po trajnostnem financiranju in financiranju Evropske agencije za kemikalije ter poziva k njeni vključitvi na druga zakonodajna področja.

V sklepih so obravnavane tudi naslednje teme:

  • Farmacevtski izdelki: Svet poudarja, da je treba pospešiti konkretne in ambiciozne ukrepe za zmanjšanje tveganja zaradi farmacevtskih izdelkov in njihovih ostankov v okolje.
  • REACH: Svet poziva Komisijo in agencijo ECHA, naj do decembra 2019 pripravita akcijski načrt za skladnost dokumentacije z uredbo REACH. Svet tudi poudarja pomen izboljšanja postopkov odobritve in omejitev v skladu z uredbo REACH.
  • Nanomateriali: Svet poziva Komisijo, naj podaljša mandat agencije ECHA za zbiranje in dajanje na voljo raziskovalnih podatkov o opredelitvi, nevarnosti in potencialni izpostavljenosti nanooblikom snovi, ki doslej niso bile registrirane v skladu z uredbo REACH, ker je njihova letna tonaža pod pragom 1 ton. na leto in redno prosi ECHA, da oceni uspešnost in vpliv opazovalne skupine EU za nanomateriale, ki se je začela izvajati v 2017.
  • Endokrini motilci: Svet poziva Komisijo, naj zagotovi visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja z zmanjšanjem izpostavljenosti endokrinim motilcem in s spodbujanjem nadomeščanja z varnejšimi kemikalijami, kolikor je to tehnično in praktično možno, in brez nepotrebnega odlašanja. , akcijski načrt z jasnimi in konkretnimi ukrepi ter ambiciozen časovni okvir za to.

Preberite celotno besedilo sklepov

Obiščite spletno stran

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , ,

Kategorija: Frontpage, EU, Evropski svet

Komentarji so zaprti.

Leva ikona menija