#ExternalAction - Več sredstev za #HumanRights, #Development in #Peace

| Marec 29, 2019
Financiranje zunanjih ukrepov EU bi moralo podpirati razvojne, podnebne in okoljske cilje ter spodbujati demokracijo, pravno državo in človekove pravice, pravijo poslanci.

V sredo (27 marca) je Evropski parlament sprejel svoje stališče o predlaganem Instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje (NDICI) \ t.

Novi finančni instrument bi se, ko bi se tako dogovorili Parlament in ministri EU, uporabil za porazdelitev velikega dela financiranja zunanjih ukrepov EU, s predlaganim proračunom v višini 93.154 milijarde EUR v tekočih cenah za obdobje 2021-2027, kar pomeni povečanje skoraj € 4bn v primerjavi s predlogom Evropske komisije.

NDICI združuje večino obstoječih instrumentov EU za zunanje financiranje, vključno z Evropskega razvojnega sklada, v en širok instrument. Ko bo začela veljati, bo to glavno orodje EU za spodbujanje sodelovanja s tretjimi državami v sosedstvu in zunaj nje ter za izvajanje njenih mednarodnih obveznosti, ki izhajajo iz ciljev trajnostnega razvoja 2030 in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Parlament dejansko predlaga, naj se 45% sredstev NDICI podpre podnebne in okoljske cilje.

Novi instrument bi vzpostavil tudi okvir (Evropski sklad za trajnostni razvoj Plus) za zunanje naložbe, namenjene zbiranju dodatnih finančnih sredstev za trajnostni razvoj iz zasebnega sektorja.

Sredstva so začasno ustavljena, če se demokracija ali pravna država poslabšata

Evropski poslanci menijo, da so spodbujanje demokracije, miru in varnosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic osrednji cilji zunanjega delovanja EU. Države, ki so na teh področjih nazadovale, bi se zato morale soočiti s popolno ali delno opustitvijo financiranja EU.

Poleg tega Parlament predlaga povečanje sredstev za dejavnosti na področju človekovih pravic in demokracije po vsem svetu na najmanj 2 milijarde EUR. Glede na krčenje prostora za civilno družbo po vsem svetu, poslanci Evropskega parlamenta želijo povečati financiranje EU za organizacije civilne družbe na 2,2 milijarde EUR, dodatnih 20 milijonov EUR pa za lokalne oblasti.

Nazadnje, poslanci Evropskega parlamenta vztrajajo, da mora vsaj 95% sredstev EU v okviru te uredbe prispevati k ukrepom, oblikovanim tako, da izpolnjujejo merila za uradno razvojno pomoč (kazalnik pretoka mednarodne pomoči), v primerjavi s prvotno predlagano 92% .

Več političnega nadzora in boljšega upravljanja

Parlament priznava potrebo po večji prožnosti pri upravljanju instrumentov zunanjega delovanja EU, hkrati pa želi to uravnotežiti z večjim parlamentarnim nadzorom ter okrepiti določbe o upravljanju in odgovornosti za načrtovanje in upravljanje sredstev.

Besedilo je bilo sprejeto z glasovanjem 420 za, z 146 proti in 102 vzdržanimi glasovi.

Naslednji koraki

Da bi začel veljati, se morata Parlament in Svet dogovoriti o predlagani NDICI. Pričakuje se, da se bodo pogajanja med obema institucijama EU začela kasneje letos.

Komentarji

Facebook komentarji

Tags: , , , , ,

Kategorija: Frontpage, EU, Evropska komisija, Človekove pravice, Človekove pravice

Komentarji so zaprti.