#EUBorderAndCoastGuard - Nove enote mejne in obalne straže 10,000 podjetja 2027

| Marec 29, 2019

Parlament in Svet sta se v četrtek (28 marec) dogovorila o novih ukrepih za krepitev evropske mejne in obalne straže za zagotovitev meja EU.

Namen začasno dogovorjenih sprememb Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) je odpraviti sedanje pomanjkljivosti in se bolje odzvati na sedanje potrebe na področju varnosti in migracij.

Nov stalni zbor osebja 10,000, ki ga bo ustanovil 2027

Pogajalci so se dogovorili o ustanovitvi nove stalne enote za podporo državam EU na terenu. Nove enote bi lahko na zahtevo države članice opravljale naloge mejne kontrole in vračanja ter boj proti čezmejnemu kriminalu. Vključevala bi tudi združenje za hitro ukrepanje za hitre intervencije na mejah.

Začenši z operativnim osebjem podjetja 5,000 v podjetju 2021, bo stalna zasedba 2027 z osebjem 10,000 v celoti delovala. Agencija se trenutno opira izključno na prispevke držav članic.

Učinkovitejši postopki vračanja in sodelovanje z državami, ki niso članice EU

Posodobljena agencija bi lahko podpirala postopke vračanja v državah članicah, na primer z ugotavljanjem nezakonitih prebivanja državljanov zunaj EU in pomoč nacionalnim organom pri pridobivanju potnih listin. Nova pravila bi okrepila tudi sodelovanje z agencijo EU za azil.

Pogajalci EP in Sveta so se strinjali, da je treba okrepiti sodelovanje z državami, ki niso članice EU. Poslancem je uspelo uvesti več zaščitnih ukrepov za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravic in vključitev varstva osebnih podatkov v takšno sodelovanje.

Medparlamentarno sodelovanje pri nadzoru Agencije

Za zagotovitev učinkovitega nadzora, ki ga izvajajo Evropski parlament in nacionalni parlamenti nacionalnih organov, sporazum uvaja večje medparlamentarno sodelovanje. Vodstvo Agencije se bo moralo udeležiti tudi skupnih zasedanj Evropskega in nacionalnih parlamentov.

Poročevalec Roberta Metsola (EPP, MT) je dejal: „Evropski zakon o meji in obalni straži bo spremenil upravljanje evropskega meja. To bo pomenilo dodatne mejne in obalne straže 10 000 za Evropo; učinkovitejše vračanje; več orodij za boj proti kriminalu, ki bodo pomagali zmanjšati varnost in boja proti kriminalu ter pomagali pri naši strategiji preseljevanja. Državljani Evrope so si želeli, da bi to storili in smo v rekordnem času. To je zmaga za Evropo. "

Naslednji koraki

Zdaj je treba dogovorjeno besedilo uradno potrditi Odbor za državljanske svoboščine, Parlament kot celoto in Svet pred začetkom veljavnosti.

Ozadje

Frontex je bila ustanovljena v 2004 za izboljšanje integriranega upravljanja zunanjih meja. Pred dvema letoma je bila agencija Frontex razširjena, da bi postala Evropska obalna straža agencija za meje in. Med migracijsko krizo so se operativne potrebe Agencije za podporo državam članicam, ki so v prvi vrsti, povečale za štirikrat: od operacij, ki zahtevajo razporeditev delovnih dni 52,359 v 2014 do delovnih dni delavcev 189,705 v 2017.

Komentarji

Facebook komentarji

Kategorija: Frontpage, EU, Evropski parlament, FRONTEX, Pomorski

Komentarji so zaprti.